Krystalizuje w układzie regularnym. Parametry komórki elementarnej: a = 615 Å. Masa atomowa: 63. 54Pobieranie 31.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.25 Kb.
Miedź (typ A1) krystalizuje w układzie regularnym. Parametry komórki elementarnej: a = 3.615 Å. Masa atomowa: 63.54.

Korzystając z powyższych danych: • Podać symbol grupy przestrzennej i opisać jego znaczenie.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć długość wiązania Cu – Cu.Wolfram (typ A2) krystalizuje w układzie regularnym. Parametry komórki elementarnej: a = 3.165 Å. Masa atomowa: 183.85.

Korzystając z powyższych danych: • Podać symbol grupy przestrzennej i opisać jego znaczenie.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć długość wiązania W – WNeon (typ A3) krystalizuje w układzie heksagonalnym. Strukturę kryształu opisują dwie sieci proste P przesunięte względem siebie o wektor (1/3, 2/3, 1/2). Grupa przestrzenna dla sieci złożonej: P63/m2/m2/c.

Parametry komórki elementarnej a = b = 3.145 Å, c = 5.137 Å. Masa atomowa 20.18.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć długość wiązania Ne – Ne.Magnez (typ A3) krystalizuje w układzie heksagonalnym. Strukturę kryształu opisują dwie sieci proste P przesunięte względem siebie o wektor (1/3, 2/3, 1/2). Grupa przestrzenna dla sieci złożonej: P63/m2/m2/c.

Parametry komórki elementarnej: a = b = 3.203 Å, c = 5.2 Å. Masa atomowa: 24.3. Korzystając z przedstawionych danych: • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć najmniejszą odległość Mg – Mg.Neodym (typ A3) krystalizuje w układzie heksagonalnym. Strukturę kryształu opisują dwie sieci proste P przesunięte względem siebie o wektor (1/3, 2/3, 1/2). Grupa przestrzenna dla sieci złożonej: P63/m2/m2/c.

Parametry komórki elementarnej: a = b = 3.65 Å, c = 5.89 Å. Masa atomowa: 144.24 Korzystając z przedstawionych danych: • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć najmniejszą odległość Nd – Nd.Neon (typ A3) krystalizuje w układzie heksagonalnym. Strukturę kryształu opisują dwie sieci proste P przesunięte względem siebie o wektor (1/3, 2/3, 1/2). Grupa przestrzenna dla sieci złożonej: P63/m2/m2/c.

Parametry komórki elementarnej a = b = 3.145 Å, c = 5.137 Å. Masa atomowa 20.18.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć długość wiązania Ne – Ne.

Strukturę azotku boru (BN) opisują cztery proste sieci heksagonalne. Początki tych sieci mają współrzędne:

N: 0,0,0; 0,0,1/2

B: 2/3,1/3,0; 1/3,2/3,1/2

Grupa przestrzenna dla sieci złożonej P63/m 2/m 2/c. Stałe sieci a = b = 2.504 Å i c = 6.661 Å. Masy atomowe: MN = 14.007, MB = 10.81.

Korzystając z powyższych danych: • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć długość wiązania B – N.

Kryształ blendy cynkowej (ZnS) można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci jonowych: jony S2 tworzą sieć F regularną i w tę sieć (w luki tetraedryczne) jest wbudowana sieć F regularna jonów Zn2+. Sieci są przesunięte względem siebie o wektor (¼ ¼ ¼).

Grupa przestrzenna dla tej sieci złożonej: F43m.

Stała sieci: 5.43 Å.

Masy atomowe: MZn = 65.39, MS = 32.066.

Gęstość: 4.09 g/cm3.

Korzystając z powyższych danych:

Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i gęstość D, obliczyć liczbę cząsteczek przypadających na komórkę elementarną.

 • Obliczyć długość wiązania Zn – S.

Kryształ chlorku sodu (NaCl) można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci jonowych: jony Cl tworzą sieć F regularną i w tę sieć (w luki oktaedryczne) jest wbudowana sieć F regularna jonów Na+. Sieci są przesunięte względem siebie o wektor (00 ½).

Grupa przestrzenna dla tej sieci złożonej: F4/m32/m.

Stała sieci: 5.64 Å.

Masy atomowe: MNa = 22.99, MCl = 35.45.

Gęstość: 2.16 g/cm3.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i gęstość D, obliczyć liczbę cząsteczek przypadających na komórkę elementarną.

 • Obliczyć długość wiązania Na – Cl.Kupryt (Cu2O) można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci jonowych: jony O2 tworzą sieć I regularną i w tę sieć jest wbudowana sieć F regularna jonów Cu+. Sieci są przesunięte względem siebie o wektor

(¼ ¼ ¼). Grupa przestrzenna dla tej sieci złożonej: P42/n 3 2/m. Stała sieci: 4.26 Å. Masy atomowe: MCu = 63.55, MO = 15.999. Gęstość: 6.14 g/cm3.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i gęstość D, obliczyć liczbę cząsteczek przypadających na komórkę elementarną.

 • Obliczyć długość wiązania Cu – O.

Kryształ fluorytu (CaF2) można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci jonowych: jony Ca2+ tworzą sieć F regularną, a w tę sieć (w luki tetraedryczne) wbudowane są dwie sieci F regularne jonów F Sieci jonów fluorkowych są przesunięte względem sieci jonów Ca2+ o wektory (¼ ¼ ¼) i (¼ ¼ ¾).

Grupa przestrzenna dla tej sieci złożonej: F4/m32/m. Stała sieci: a = 5.462 Å. Masy atomowe: MCa = 40.078 , MF = 18.998. Gęstość: 3.16 g/cm3.

Korzystając z powyższych danych: • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i gęstość D, obliczyć liczbę cząsteczek przypadających na komórkę elementarną.

 • Obliczyć długość wiązania Ca – F.

Strukturę diamentu można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci prostych o typie centrowania F. Sieci te są przesunięte względem siebie o wektor (1/4,1/4,1/4). Grupa przestrzenna dla sieci złożonej:

F 41/d3 2/m. Stała sieci a = 3.56 Å. Masa atomowa M = 12.011.

Korzystając z powyższych danych: • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć najmniejszą odległość C – C.

Kryształ chlorku cezu (CsCl) jest sieć złożoną z dwóch sieci jonowych. Obie sieci proste: jony Cl i jony Na+ tworzą sieci regularne P. Sieci te przesunięte są względem siebie o wektor 1/2,1/2,1/2.

Grupa przestrzenna dla tej sieci złożonej: P4/m32/m. Stała sieci: a = 4.121 Å. Gęstość kryształu

D = 3.99 g/cm3.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając Z i gęstość D, obliczyć masę ‘cząsteczkową’.

 • Obliczyć długość wiązania Cs – Cl.

Strukturę grafitu, opisują cztery proste sieci heksagonalne. Początki tych sieci mają współrzędne:

0,0,0; 0,0,1/2 2/3,1/3,0; 1/3,2/3,1/2

Grupa przestrzenna dla sieci złożonej: P63/m 2/m 2/c. Stałe sieci a = b = 2.455 Å i c = 6.69 Å. Masa atomowa: M = 12.011.

Korzystając z powyższych danych:


 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej.

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Znając M i Z, obliczyć gęstość kryształu.

 • Obliczyć najmniejszą odległość C – C.

Kryształ tlenku ołowiu (PbO) krystalizuje w grupie przestrzennej P4/n 21/m 2/m. Parametry komórki elementarnej są następujące: a = b = 3.95 Å, c = 4.99 Å Siec przestrzenna tego związku składa się z sieci prostych (komórek P tetragonalnych) jonów O2 i Pb2+.

Współrzędne jonów O2: 0,0,0 1/2,1/2,0

Pb2+ 1/2,0,0.238 0,1/2,-0.238

Masy atomowe: MPb = 207.2, MO = 15.999Korzystając z powyższych danych:

 • Opisać znaczenie symbolu grupy przestrzennej

 • Narysować rzut zawartości komórki elementarnej.

 • Na rzucie upakowania atomów w krysztale zaznaczyć kilka elementów symetrii sieci.

 • Obliczyć gęstość kryształu, znając Ma i Z.

 • Obliczyć długość wiązania Pb – O.


Pobieranie 31.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna