Kryteria oceniania z języka angielskiego dla kPobieranie 211.36 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar211.36 Kb.
1   2   3
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 4
What did he do?

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa przedmioty szkolne na rysunku.


Nazywa przedmioty szkole na rysunku. Pyta: What's (A)? i odpowiada (Sport).


Nazywa przedmioty szkolne na rysunku. W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy o swoim planie lekcji.


Nazywa przedmioty szkolne na rysunku. Poprawnie prowadzi krótkie rozmowy o swoim planie lekcji.


Zna formy czasu Past Simple (przeczenia i pytania).


Częściowo poprawnie stosuje formy czasu Past Simple (przeczenia i pytania) w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje formy czasu Past Simple (przeczenia i pytania) w zadaniach gramatycznych.


Poprawnie stosuje formy czasu Past Simple (przeczenia i pytania) w zadaniach gramatycznych.


Częściowo poprawnie zadaje pytania na podstawie podanych wyrażeń.


Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące wydarzeń poprzedniego dnia.


W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące wydarzeń poprzedniego dnia. W większości poprawnie opisuje swój dzień w szkole.


Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące wydarzeń poprzedniego dnia. Poprawnie opisuje swój dzień w szkole.


Dobiera wymówki do rysunków.


Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia je z odpowiednią intonacją.


Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia je z odpowiednią intonacją. Pisze dialogi z innymi wymówkami.


Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia je z odpowiednią intonacją. Pisze i odgrywa dialogi z innymi wymówkami.


Zadaje koledze lub koleżance pytania z podręcznika.


Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące ważnego szkolnego wydarzenia.


W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące ważnego szkolnego wydarzenia: zadaje pytania i odpowiada na nie.


Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące ważnego szkolnego wydarzenia: zadaje pytania i odpowiada na nie.


Pisze kilka zdań dotyczących ważnego szkolnego wydarzenia.


Pisze bardzo krótką recenzję swojego ulubionego filmu. Podaje jego tytuł i opisuje wybranego bohatera. Popełnia liczne błędy językowe.


Samodzielnie pisze krótki opis ważnego szkolnego wydarzenia. Popełnia nieliczne błędy. Poprawnie podaje informacje dodatkowe w nawiasie.


Samodzielnie pisze krótki opis ważnego szkolnego wydarzenia. Zachowuje poprawność językową, w tym poprawnie podaje informacje dodatkowe w nawiasach.


Wyszukuje części informacji w przeczytanych tekstach.


Wyszukuje większość informacji w przeczytanych tekstach.


Wyszukuje informacje w przeczytanych tekstach. Krótko wyraża swoją opinię na temat poznanych szkół.


Wyszukuje informacje w przeczytanych tekstach. Wyczerpująco wyraża swoją opinię na temat poznanych szkół.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 5
Shopping

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa miejsca na zdjęciach. Poprawnie akcentuje wyrazy.


Nazywa miejsca na zdjęciach. Pyta: Where can you buy (a newpaper)? i odpowiada At a (newsagent's).


W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące miejsc w swoim mieście oraz przedmiotach, które można tam kupić.


Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące miejsc w swoim mieście oraz przedmiotach, które można tam kupić.


Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników.


Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. W tym konstrukcję as … as.


Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. W tym konstrukcję as … as.


Częściowo poprawnie układa kilka zdań, by porównać ludzi.


Układa proste zdania, by porównać ludzi.


W większości poprawnie porównuje ludzi i miejsca.


Swobodnie i poprawnie porównuje ludzi i miejsca.


Wie, że czasu Present Continuous można używać dla wyrażania przyszłości.


W zadaniach gramatycznych częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości.


W zadaniach gramatycznych w większości poprawnie stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości.


W zadaniach gramatycznych poprawnie stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości.


Na podstawie podanych wyrazów układa proste pytania o plany na przyszłość.


Na podstawie podanych wyrazów układa proste pytania o plany na przyszłość oraz częściowo poprawnie odpowiada na nie.


W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swoich planów na przyszłość


Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swoich planów na przyszłość.


Dobiera ceny do ich słownego zapisu. Mówi, czy przedmioty są drogie, czy tanie.


Dobiera ceny do ich słownego zapisu. Prowadzi krótkie dialogu według modelu: pyta o cenę i ją podaje, krótko komentuje.


Prowadzi krótkie rozmowy w sklepie: pyta o cenę i ją podaje, prosi o sprzedanie towaru. Zwykle zachowuje poprawność językową.


Prowadzi krótkie rozmowy w sklepie: pyta o cenę i ją podaje, prosi o sprzedanie towaru. Zachowuje poprawność językową.


Na podstawie podanych wyrażeń zadaje proste pytania.


Przeprowadza wywiad z ulicznym artystą: na podstawie wyrażeń z podręcznika zadaje pytania i częściowo poprawnie na nie odpowiada.Swobodnie przeprowadza wywiad z ulicznym artystą: zadaje pytania i na nie odpowiada. Zwykle zachowuje poprawność językową.


Swobodnie przeprowadza wywiad z ulicznym artystą: zadaje pytania i na nie odpowiada. Zachowuje poprawność językową.


Krótko zaprasza przyjaciela lub przyjaciółkę na występ ulicznego artysty. Popełnia liczne błędy językowe. Nie zachowuje układu listu.


Pisze krótki list do przyjaciela lub przyjaciółki, w którym zaprasza go/ją na występ ulicznego artysty. Popełnia liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji. Nie zachowuje układu listu.


Samodzielnie pisze list do przyjaciela lub przyjaciółki, w którym zaprasza go/ją na występ ulicznego artysty. Popełnia nieliczne błędy językowe. Stosuje odpowiedni układ listu.


Samodzielnie pisze list do przyjaciela lub przyjaciółki, w którym zaprasza go/ją na występ ulicznego artysty. Zachowuje poprawność językową. Stosuje odpowiedni układ listu.


Wykonuje projekt A tourist guide.


Wykonuje projekt A tourist guide.


Wykonuje projekt A tourist guide.


Wykonuje projekt A tourist guide.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 6
At the cinema

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa gatunki filmowe na obrazkach.


Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Pyta: What sort of film is it? i odpowiada: It's (an action film).


Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Prowadzi krótkie rozmowy o filmach, które zna: pyta o gatunek, opinię o filmie. W większości zachowuje poprawność językową.


Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Prowadzi krótkie rozmowy o filmach, które zna: pyta o gatunek, opinię o filmie. Zachowuje poprawność językową.


Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników.


Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


Zna formy zaimków dzierżawczych.


Zna formy zaimków dzierżawczych. Częściowo poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych.


Zna formy zaimków dzierżawczych. W większości poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.


Zna formy zaimków dzierżawczych. Poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.


Dobiera typy pogody do obrazków.


Dobiera typy pogody do obrazków. Pyta: What's the weather like in picture A? i odpowiada na pytania tego typu.


Dobiera typy pogody do obrazków. Prowadzi krótkie rozmowy o pogodzie w różnych krajach.


Dobiera typy pogody do obrazków. Prowadzi krótkie rozmowy o pogodzie w różnych krajach. Porównuje pogodę w tych miejscach.


Mówi, jakie jest jego ulubiony film.


Krótko odpowiada na pytania dotyczące jego ulubionego filmu.


Swobodnie prowadzi rozmowy o swoim ulubionym filmie: zadaje pytania i krótko na nie odpowiada.


Swobodnie prowadzi rozmowy o swoim ulubionym filmie: zadaje pytania i wyczerpująco na nie odpowiada.


W kilku zdaniach wyraża swoją opinię na temat filmu. Popełnia liczne błędy językowe.


Pisze krótką recenzję filmu. Popełnia liczne błędy językowe. Stosuje podstawowe słownictwo.


Samodzielnie przygotowuje recenzję filmu. W większości zachowuje poprawność językową. Stosuje różnorodne przymiotniki.


Samodzielnie przygotowuje recenzję filmu. Zachowuje poprawność językową. Stosuje różnorodne przymiotniki.


Mówi, czy w jego kraju są słynne rynki/targi.


Mówi, czy w jego kraju są słynne rynki/targi. Krótko je opisuje.Mówi, czy w jego kraju są słynne rynki/targi. Wyczerpująco je opisuje.Mówi, czy w jego kraju są słynne rynki/targi. Wyczerpująco je opisuje i wyraża własną opinię.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 7
Where are you?

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa miejsca na obrazkach.


Nazywa miejsca na obrazkach. Pyta: Excuse me, where's the library? i odpowiada: It's in (Kwiatowa Street).


Nazywa miejsca na obrazkach. Prowadzi krótkie rozmowy na temat miejsc w swoim mieście: pyta o i opisuje ich położenie. Popełnia nieliczne błędy.


Nazywa miejsca na obrazkach. Prowadzi krótkie rozmowy na temat miejsc w swoim mieście: pyta o i opisuje ich położenie.


W niewielki stopniu poprawnie konstrukcję going to w zadaniach gramatycznych.


Częściowo poprawnie stosuje konstrukcję going to w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje konstrukcję going to w zadaniach gramatycznych.


Poprawnie stosuje konstrukcję going to w zadaniach gramatycznych.


Układa zadaje kilka pytań o plany na wieczór/przyszłość.


Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o plany na wieczór/przyszłość, odpowiada na pytania tego typu. Popełnia liczne błędy gramatyczne.


Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o plan na wieczór/przyszłość, odpowiada na pytania tego typu. Popełnia nieliczne błędy.


Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o plany na wieczór/przyszłość, odpowiada na pytania tego typu.


Dobiera nazwy klubów do obrazków.


Dobiera nazwy klubów do obrazków. Proponuje: How about (joining a club)? Częściowo poprawnie podaje reaguje na propozycje.


Dobiera nazwy klubów do obrazków. Prowadzi krótkie rozmowy: proponuje przyłączenie się do jakiegoś kluby, zgadza się lub nie i odpowiednio komentuje. Popełnia nieliczne błędy.


Dobiera nazwy klubów do obrazków. Prowadzi krótkie rozmowy: proponuje przyłączenie się do jakiegoś kluby, zgadza się lub nie i odpowiednio komentuje.


Zadaje pytania dotyczące klubów z podręcznika. Popełnia liczne błędy językowe.


Częściowo poprawnie przeprowadza krótkie rozmowy o klubach z podręcznika. Zadaje pytania i odpowiada na nie.


Swobodnie przeprowadza krótkie rozmowy o klubach z podręcznika. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Zwykle zachowuje poprawność językową.


Swobodnie przeprowadza krótkie rozmowy o klubach z podręcznika. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Zachowuje poprawność językową.


Częściowo poprawnie uzupełnia formularz danymi osoby z podręcznika.


Poprawnie uzupełnia formularz danymi osoby z podręcznika.


Poprawnie uzupełnia formularz własnymi danymi.


Poprawnie uzupełnia formularz własnymi danymi.


Wykonuje projekt My perfect club.
Wykonuje projekt My perfect club.

Wykonuje projekt My perfect club.


Wykonuje projekt My perfect club.

Pobieranie 211.36 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna