Kryteria oceniania z języka angielskiego dla kPobieranie 211.36 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar211.36 Kb.
1   2   3
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 8
We must go

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Dobiera wyrazy do obrazków.


Dobiera wyrazy do obrazków. Pyta: What's the matter with him/her? i odpowiada na tego typu pytania.


Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące chorób.


Poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące chorób.


Zna znaczenie i zasady użycia czasownika must/mustn't.


Zna znaczenie i zasady użycia czasownika must/mustn't. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje czasowniki must/mustn't w zadaniach gramatycznych.


Poprawnie stosuje czasowniki must/mustn't w zadaniach gramatycznych.


Rozumie znaczenie zdań z bezokolicznikiem celu.


Częściowo poprawnie stosuje bezokolicznik celu w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje bezokolicznik celu w zadaniach gramatycznych.


Poprawnie stosuje bezokolicznik celu w zadaniach gramatycznych.


Układa kilka prostych zdań z must/mustn't, by opisać zasady obowiązujące w jego szkole. Popełnia liczne błędy.


Układa kilka prostych zdań z must/mustn't, by opisać zasady obowiązujące w jego szkole. Popełnia sporo błędy, które nie zakłócają zrozumienia.


Samodzielnie i swobodnie przygotowuje listę zasad, która obowiązuje w szkole ucznia.


Samodzielnie i swobodnie przygotowuje listę zasad, która obowiązuje w szkole ucznia. Porównuje swoją listę z listą kolegi koleżanki.


Dobiera wyrażenia do rysunków.


Dobiera wyrażenia do rysunków. W większości poprawnie uzupełnia dialog i go odgrywa.


Odgrywa rozmowę „u lekarza”. Zachowuje poprawność językową. Stosuje odpowiednie słownictwo.


Swobodnie odgrywa rozmowę „u lekarza”. Zachowuje poprawność językową. Stosuje bogate słownictwo.


Na podstawie podanych wyrażeń zadaje proste pytania.


Przeprowadza wywiad: na podstawie wyrażeń z podręcznika zadaje pytania i częściowo poprawnie na nie odpowiada.Swobodnie przeprowadza wywiad: zadaje pytania i na nie odpowiada. Zwykle zachowuje poprawność językową.


Swobodnie przeprowadza wywiad: zadaje pytania i na nie odpowiada. Zachowuje poprawność językową.


W kilku zdaniach opisuje wypadek. Popełnia liczne błędy językowe, w tym błędy zakłócające komunikację.


W kilku zdaniach opisuje wypadek. Popełnia liczne błędy językowe, jednak błędy te nie zakłócają komunikacji.


Samodzielnie pisze krótki reportaż, w którym opisuje wypadek. W większości zachowuje poprawność językową. Stosuje mowę niezależną.


Samodzielnie pisze krótki reportaż, w którym opisuje wypadek. Zachowuje poprawność językową. Stosuje mowę niezależną.


Mówi, ile osób w jego klasie ma komputer.


Mówi, ile osób w jego klasie ma komputer. Krótko wypowiada się na temat internetu i telewizji. Popełnia liczne błędy.Mówi, ile osób w jego klasie ma komputer. Wyczerpująco wypowiada się na temat internetu i telewizji. Popełnia nieliczne błędy.Mówi, ile osób w jego klasie ma komputer. Wyczerpująco wypowiada się na temat internetu i telewizji.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 9
What's going on?

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa przedmioty na zdjęciach.


Nazywa przedmioty na zdjęciach. Częściowo poprawnie dobiera słowa do ich definicji.


Nazywa przedmioty na zdjęciach oraz dobiera słowa do ich definicji. Mówi, których przedmiotów używa. Krótko odpowiada na pytania dotyczące komputerów i internetu.


Nazywa przedmioty na zdjęciach oraz dobiera słowa do ich definicji. Mówi, których przedmiotów używa. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące komputerów i internetu.


Zna znaczenie i zasady użycia czasownika have to/don't have to.


Zna znaczenie i zasady użycia czasownika have to/don't have to. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje have to/don't have to w zadaniach gramatycznych.


Poprawnie stosuje czasowniki have to/don't have to w zadaniach gramatycznych. W tym rozwiązuje zadania z mustn't.


Dobiera niektóre wyrażenia do obrazków.


Dobiera wyrażenia do obrazków.


Dobiera wyrażenia do obrazków. Odgrywa mini-rozmowy, używając poznanych wyrażeń. W większości zachowuje poprawność językową.


Dobiera wyrażenia do obrazków. Odgrywa mini-rozmowy, używając poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność językową.


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w podręczniku, by przekazać informacje z historyjki.


Pracując w parze, powtarza historyjkę z podręcznika. Częściowo zachowuje poprawność językową. Stosuje odpowiednie słownictwo.


Samodzielnie powtarza historyjkę z podręcznika. W większości poprawność językową. Stosuje bogate słownictwo.


Samodzielnie powtarza historyjkę z podręcznika. Zachowuje poprawność językową. Stosuje bogate słownictwo.


Układa kilka zdań, by przekazać wydarzenia z historyjki. Popełnia liczne błędy językowe.


Pisze krótką historyjkę. Popełnia liczne błędy językowe.


Samodzielnie pisze historyjkę. Popełnia nieliczne błędy.


Samodzielnie pisze historyjkę. Zachowuje poprawność językową.


Wykonuje projekt Animals in danger.


Wykonuje projekt Animals in danger.


Wykonuje projekt Animals in danger.


Wykonuje projekt Animals in danger.Opracowanie: Bartosz Michałowski (dla Wydawnictwa Longman Pearson)/


Pobieranie 211.36 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna