Krzysztof m pow zamojski, woj lubelskie tel. Konspekt lekcji informatyki w klasie VI szkoły PodstawowejPobieranie 14.37 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar14.37 Kb.

Krzysztof M


pow. zamojski, woj. lubelskie

tel.

Konspekt lekcji informatyki w klasie VI Szkoły Podstawowej
Temat: Łączenie dokumentów – korespondencja seryjna. Czas: 45 min


Przygotowanie ucznia:

Uczeń umie: • wskazać zakres komórek,

 • projektować i formatować tabelę w arkuszu,

 • podstawowe własności arkusza,

 • zastosować funkcje standardowe,

 • formatować komórki arkusza,

 • drukować wskazane dane arkusza.


Cel główny: Zapoznanie uczniów z zasadami łączenia dokumentów.
Cele operacyjne:
Wiadomości:

 1. uczeń - wie, zapamięta

 • co to jest seria danych?

 • zasady wprowadzania i zmiany danych w komórkach,

 • zasady tworzenia dokumentów tekstowych,

 1. uczeń rozumie


Umiejętności:

 1. uczeń – stosuje w sytuacjach typowych

 • wskazuje serię danych,

 • utworzy tabele w arkuszu,

 • utworzy prawidłowo tekst w edytorze tekstowym,

 • utworzy listy i dokumenty wysyłkowe,
 1. uczeń – stosuje w sytuacjach problemowych

 • użyje kreatora korespondencji seryjnej,

 • dostosuje typ dokumentu,

 • wstawi do edytora inny dokument.


Postawy:

Uczeń:


 • uświadomi sobie użyteczność edytora tekstowego kalkulacyjnego arkusza kalkulacyjnego w opracowywaniu dokumentów,

 • rozumie potrzebę nabycia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

 • uświadomi sobie potrzebę ochrony praw autorskich dokumentów i programów komputerowych,


Metody nauczania: ćwiczeniowa,

Formy pracy: indywidualna, (grupowa),

Pomoce dydaktyczne: komputer, oprogramowanie: arkusz kalkulacyjny (MS Works, MS Excel)
Przebieg lekcji:

 1. Wprowadzenie. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, podanie i zapisanie tematu lekcji.

 2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji: (Podać zasady formatowania komórek w arkuszu. Jak zmienić szerokość kolumn w wysokość wierszy?)

 3. Zapoznanie z tematem lekcji. Łączenie dokumentów – korespondencja seryjna.

 4. Oglądanie 1 filmu przygotowanego przez nauczyciela. „Arkusz”. [Nauczyciel w tym czasie komentuje film].

 5. Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego.

 6. Praca z nowym dokumentem. Ćwiczenie 1 Tworzenie listy adresów w arkuszu kalkulacyjnym.

 7. Zapisanie dokumentu na Pulpicie pod nazwą Zeszyt1.

 8. Oglądanie 2 filmu przygotowanego przez nauczyciela. „Listser” [Nauczyciel w tym czasie komentuje film].

 9. Uczniowie uruchamiają edytor tekstowy „Word” i przystępują do tworzenia korespondencji seryjnej. W tym celu:

- zaczynają pisać w edytorze tekst „Szanowny Pan/Pani

- Klikają na Narzędzia | Listy i dokumenty wysyłkowe | Kreator korespondencji seryjnej … |

- Po wybraniu typu dokumentu „Listy” Klikają na krok  Następny: Dokument początkowy

 Następny: Wybierz adresatów |

- Klikają Przeglądaj … w oknie Wybieranie źródła danych z Pulpitu otwierają plik „zeszyt1”

- z okna Wybieranie tabeli wybierają „Arkusz1$”

- z okna Adresaci korespondencji seryjnej wybierają Zaznacz wszystko i klikają OK

- klikają Więcej elementów … i z tabeli wstawiają pola korespondencji seryjnej.

- wstawiają pasek narządzi korespondencji seryjnej.

- na pasku klikają na przycisk <> - pola korespondencji seryjnej zamieniają się na adresy

- uczniowie klikają na ◄► adresy się zmieniają

- poniżej piszą tekst „Uprzejmie zawiadamiamy, że spotkanie odbędzie się dnia 23.01.2004 r. o godzinie 1400 Zapraszamy”.

- uczniowie zauważają, że klikając na ◄►i  mogą wykorzystać ten sam tekst wiele razy.


 1. Zapisywanie dokumentu edytora na Pulpicie.

 2. Podsumowanie.


Literatura dla ucznia:Ewa Grubel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło „INFORMATYKA” Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Wydawnictwo WSIP 2000. Numer dopuszczenia DKW-4014-5/99

Literatura dla nauczyciela taka sama jak dla ucznia. + Z. Dec, R. Konieczny, ABC komputera 98, Wyd. Edition Kraków 1998.

Alojzy Drozdowski „Elementy Informatyki”. Podręcznik dla szkół podstawowych i jednorocznego kursu informatyki w szkołach ponadpodstawowych.Steve Sagman „OFFICE 2000 PL”, WORD 2000 PL”, „EXCEL 2000 PL” Wydawnictwo Helion 2000.

Pobieranie 14.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna