Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treściPobieranie 1.1 Mb.
Strona15/18
Data28.04.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

sygn. 1282. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo młodzieży.

Tytuł teczki: Konferencje i nauki dla młodzieży. Materiały przesłane prze Kurię Płocką z 1967 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1283. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo młodzieży.

Tytuł teczki: Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Drogi Młodzieży ku nowej Polsce Tysiąclecia z 1968 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1284. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo młodzieży.

Tytuł teczki: Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Do młodych . . . ( wyjątki z kazań 1962-1970) z 1971 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1285. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo młodzieży.

Tytuł teczki: Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Rady i wskazówki dla duszpasterzy młodzieżowych . . . z 1972 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1286. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki dla dzieci.

Tytuł teczki: Podręcznik nabożeństw paraliturgicznych dla dzieci z 1957 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1287. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki dla dzieci.

Tytuł teczki: Kazania dla dzieci z 1966 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1288. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki dla dzieci.

Tytuł teczki: Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z lat b. d. - b. d. ,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1289. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki przedmałżeńskie.

Tytuł teczki: Pamiętnik narzeczonych z lat 1946 - 1948,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.

sygn. 1290. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki przedmałżeńskie.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo narzeczonych. Opracowanie diec. Katowice z lat 1962 - 1964, adnotacje bpa W. Pluty,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. adnotacje bpa W. Pluty

sygn. 1291. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki przedmałżeńskie.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo przedmałżeńskie z lat 1966 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1292. Seria: Wydział Duszpasterski. Nauki przedmałżeńskie.

Tytuł teczki: Konferencje przedmałżeńskie dla młodzieży pozaszkolnej z 1969 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.

sygn. 1293. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo rodzin. Wykłady kursu duszpasterskiego kapłanów Administracji Apostolskiej w Gorzowie 3-5 lipca 1950 z lat 1950 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1294. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Kultura regulacji potomstwa wśród młodych małżeństw z 1952 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1295. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Prawo małżeńskie. Cześć historyczno - teoretyczna z 1957 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1296. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Listy duszpasterskie ks. bpa Wilhelma Pluty w sprawach rodziny z lat 1961 - 1970,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1297. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Wychowanie do czystości dzieci i młodzieży . Cześc A. Zasady i wskazania . Cz. B. Materiały pomocnicze z 1957 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1298. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały z konferencji i korespondencja w sprawach małżenstwa i rodziny z lat 1962 - 1967,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. Kanc.

sygn. 1299. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Sprawy rodziny i małżeństwa [ Materiały duszpasterskie ] z lat 1963 - 1967,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1300. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały dla poradni rodzinnych, rekolekcje dla małżonków z lat 1963 - 1967,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1301. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały duszpasterstwa rodzin ks. bpa Wilhelma Pluty z lat 1964 - 1972,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. niemiecki, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1302. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Dziecko a dojrzała miłość z 1957 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1303. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały duszpasterstwa rodzin ogólne [ I Sesja poświęcona problematyce życia rodzinnego we Wrocławiu, tłumaczenie Mac Avoy SJ " Pokój w rodzinie -szczęście w rodzinie ', materiał na konferencje o Kulturze wspólnoty rodzinnej , '"Taktyka wychowawcza. . . "] z 1957 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1304. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały duszpasterstwa rodzin opracowanie przez ks. biskupa dr W. Plutę Zasady Komisji Duszpasterstwa Rodzin, Akcja państwowa z 1966 r. , program kursów, wskazania dla spowiedników, odpis listu pasterskiego z 1963 r. z lat 1965 - 1966,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1305. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo małżeństw i rodziny (sprawozdania z parafii, program rejonowych kursów duszpasterskich, wskazania wychowawczo-ascetyczne w odniesieniu do przygotowania dzieci i młodzieży-bp. W. Pluta)z lat 1965 - 1968,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1306. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: "Votum". Próby włączenia rodziny w duszpasterstwo parafialne [ Sprawozdania i plany księży diecezji] z 1965 roku,

akta luźne w teczce , rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1307. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały z sesji o rodzinie w Poznaniu [ Materiały z III Sesji Klubów Inteligencji Katolickiej na temat "Przygotowanie małżeństwa w domu i w kościele ' z 1966 r. Przekazane bp. W. Plucie z lat 1966 roku, skoroszyt, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1308. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Wczesna Komunia Św. Przygotowanie rodziców. Część I. Gorzów z 1966 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1309. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo rodzin. [wskazania dla dekanalnych duszpasterzy, instrukcje, plany pracy, konferencje, materiały pomocnicze] z lat 1966 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1310. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Projekt usprawnienia organizacji duszpasterstwa rodzin. Zakopane 19 VIII 1967. [odręczne uwagi i podkreślenia bpa W. Pluty] z 1967 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1311. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Poradnik dla organizatorów kształcenia doradców życia rodzinnego z 1968 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1312. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Poradnik małżeński. Kraków. Gorzów z 1968 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1313. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały na kursy przedmałżeńskie w tym też 2 wykłady bpa W. Pluty z lat 1968 - 1969,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1314. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały duszpasterstwa rodzin, korespondencja [w tym pismo kard. Karola Wojtyły, bpa W. Pluty, bpa Józefa Rozwadowskiego] z lat 1968 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1315. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Materiały związane z konferencją na temat encykliki "Humanae vitae" dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin [w tym dwie konferencje bpa W. Pluty] z 1969 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1316. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Wychowanie do życia rodzinnego w ramach duszpasterstwa parafialnego z 1970 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1317. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Ankiety dotyczące kursów przedmałżeńskich z 1971 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1318. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Rodzinna Książeczka-Legitymacja. Projekt z 1971 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 15x21, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1319. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Kolęda [ Opinie księży na temat kolędy ] z 1971 roku, mat. pow. w teczce , mps. 15x21, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1320. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo rodzin.

Tytuł teczki: Teczka ks. Edwarda Welzandta zawierająca materiały dotyczące poradnictwa rodzinnego, kursów przedmałżeńskich, konferencji o małżeństwie i rodzinie, spotkań formacyjnych diecezjalnych duszpasterzy rodzin itp. . z lat 1971 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1321. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo akademickie.

Tytuł teczki: Statut duszpasterstwa akademickiego z 1970 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1322. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo chorych.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo chorych z lat 1953 - 1961,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1323. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp, nowy przekład z Wulgaty w oprac. Ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. Poznań z 1946 roku, druki zszyte, mps21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1324. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Wiersze. S. Nulla Służebnica Krzyża. Kielce z 1946 roku, druki zszyte, mps29x29, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1325. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Mój Katechizm. Zestawienie prawd katechizmowych. Ks. E. Materski - S. N. Hekker. Poznań z 1958 roku,

druki zszyte, mps17x18, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1326. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Modlitewnik dla niewidomych. Poznań z 1959 roku,

druki zszyte, mps18x24, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1327. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo głuchoniemych. [Korespondencja dotycząca duszpasterstwa w dekanatach, katechizacja dzieci i dni skupienia dla duszpasterzy] z lat 1962 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1328. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych. [Sprawozdanie z pierwszego w Polsce sympozjum poświęconego niedorozwojowi umysłowemu, informacje o duszpasterstwie niewidomych] z lat 1964 - 1969,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1329. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo głuchoniemych i ociemniałych.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo niewidomych i głuchoniemych [korespondencja, sprawozdania] z lat 1965 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1330. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo służby zdrowia.

Tytuł teczki: Materiały dotyczące duszpasterstwa lekarzy i pielęgniarek. [Etyka lekarska i pielęgniarska, poszanowanie życia ludzkiego] z lat 1951 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1331. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo trzeźwości.

Tytuł teczki: Nabożeństwa, konferencje, komunikaty z lat 1957 - 1958,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1332. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo kobiet.

Tytuł teczki: Święto patronalne kobiet w Roku Życia Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny - 11 X 1959 [Materiały duszpasterskie i liturgiczne] z 1959 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1333. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo kobiet.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo niewiast [Konferencje, sprawozdania, korespondencja] z lat 1960 - 1973,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1334. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo kobiet.

Tytuł teczki: Przeobrażenia w strukturze kobiet niezamężnych w Polsce w okresie powojennym z 1968 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1335. Seria: Wydział Duszpasterski. Duszpasterstwo wczasowe.

Tytuł teczki: Duszpasterstwo wczasowe [ Konferencje, sprawozdania, miejsca wczasowe, godziny nabożeństw, korespondencja] z lat 1963 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1336. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Kurs duszpastersko-naukowy w Arcybiskupim Seminarium Duchownym poświęcony zagadnieniom "Roku Życia" Wielkiej Nowenny przed Millenium chrztu Polski. Poznań [egzemplarz ofiarowany bp. W. Plucie przez Ks. Arcybiskupa] z lat 1959 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.

sygn. 1337. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Wielka Nowenna. [Konferencje, nauki stanowe, szkice homilii] z 1960 roku,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1338. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Materiały duszpasterskie przed obchodem Millenium. [ Kazania, modlitwy, teksty liturgiczne, zalecenia programu duszpasterskiego] z lat 1964 - 1966,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1339. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Kazania Ks. Prymasa i rozporządzenia duszpasterskie Komisji Maryjnej Episkopatu z lat 1965 - 1966,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1340. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Rok Jubileuszowy 1966. Program duszpasterski. z 1966 roku,

mat. pow. w teczce , mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1341. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Millenium w Diecezji Gorzowskiej. [Program obchodów, korespondencja z biskupami, artykuły prasowe] z 1966 roku,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1342. Seria: Wydział Duszpasterski. Millenium.

Tytuł teczki: Czytanki milenijne dotyczące kultu Maryjnego z lat b. d. - b. d.,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1343. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Sprawy prawne [Przepisy, korespondencja] z lat 1947 - 1956, akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1344. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Dekret powołania i Regulamin Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Ordynariatu w Gorzowie. z lat 1952 - 1954,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1345. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Ks. Wizytatorzy. Nominacje. Zjazdy różne. [Wykazy wizytatorów powiatowych, korespondencja, protokóły] z lat 1957 - 1959, akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1346. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Korespondencja z Prymasem Polski dot. Diecezjalnego Kursu Katechetycznego w Szczecinku z lat 1959 - 1969,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.

sygn. 1347. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Komisja Katechetyczna Episkopatu Polski. [Sprawozdania z katechizacji, ruch personalny katechetów, korespondencja, teksty konferencji katechetycznych] z lat 1959 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1348. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Ks. Wizytatorzy [Nominacje, wykazy wizytatorów, zjazdy, protokóły, korespondencja] z lat 1959 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1349. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Sprawy wydziałowe. [Organizacja, wizytacje, komunikaty, korespondencja z WNK innych diecezji] z lat 1959 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1350. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Pisma zbiorowe do parafii. [Szkice katechez, arkusze sprawozdawcze, materiały na konferencje dla rodziców] z lat 1962 - 1988, akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1351. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Komisja Katechetyczna Episkopatu Polski. [Korespondencja, rozporządzenia, pomoce katechetyczne, duszpasterskie, dydaktyczne] z lat 1964 - 1973,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1352. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Komisja Powołań Zakonnych i Kapłańskich. Pro memoria. Gorzów Wlkp. z lat 1969 - 1971,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1353. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawy organizacyjne.

Tytuł teczki: Korespondencja z proboszczami dotycząca kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży z 1967 roku,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1354. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawozdania katechetyczne.

Tytuł teczki: Dekanat Gorzów Wlkp. z lat 1966 - 1971,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1355. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawozdania katechetyczne.

Tytuł teczki: Dekanat Rzepin z lat 1966 - 1971,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1356. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawozdania katechetyczne.

Tytuł teczki: Dekanat Świebodzin z lat 1966 - 1971,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.

sygn. 1357. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Sprawozdania katechetyczne.

Tytuł teczki: Dekanat Wschowa z lat 1966 - 1971,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1358. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci A-M (nie mogą uczyć) z lat 1957 - 1958,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1359. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci A-B z lat 1959 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1360. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci (nie angażować) B-L z lat 1957 - 1962,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1361. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci C-F z lat 1957 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1362. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci G-J z lat 1957 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1363. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci K 1-28 z lat 1958 - 1964,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1364. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci K 29 z lat 1958 - 1965,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1365. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci L-Ł z lat 1958 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1366. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci M z lat 1957 - 1961,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1367. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci N-O z lat 1958 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1368. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci P z lat 1957 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.


sygn. 1369. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci S 25 z lat 1957 - 1966,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.
sygn. 1370. Seria: Wydział Nauki Katolickiej. Personalia katechetów.

Tytuł teczki: Byli katecheci S-Ż z lat 1957 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc.Pobieranie 1.1 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna