Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści


sygn. 266. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze. Tytuł teczki: Wikariusze. Egzaminy wikariuszowskie z lat 1958 - 1972Pobieranie 1.1 Mb.
Strona4/18
Data28.04.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

sygn. 266. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze.

Tytuł teczki: Wikariusze. Egzaminy wikariuszowskie z lat 1958 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. F2
sygn. 267. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Egzaminy wikariuszowskie . Kan. 130 ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. AIII1a
sygn. 268. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Wikariusze parafialni- nominacje i zwolnienia ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. BXIV1, 2
sygn. 269. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Wikariusze parafialni. Nominacje i zwolnienia ] z lat 1954 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. BXV, BXV1, 2, 3
sygn. 270. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wikariusze.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty korespondencyjne w sprawach egzaminów wikariuszowskich ] z lat 1958 - 1974,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. F2
sygn. 271. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Kapelani.

Tytuł teczki: Kapelan, zakonnic, szpitalni, wojskowi z lat 1953 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. F 4, BXVI 1, 2, 3
sygn. 272. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Kapelani.

Tytuł teczki: Spowiednicy zakonnic [ Mianowanie spowiedników zakonnic] z lat 1953 - 1955,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb (C6)
sygn. 273. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Kapelani.

Tytuł teczki: Spowiednicy zakonnic [ Mianowanie spowiedników zakonnic] z lat 1956 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb (C6)
sygn. 274. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Kapelani.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne w sprawie kapelanów więziennych i wojskowych ] z lat 1958 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. F4
sygn. 275. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Obowiązki osób duchownych ( egzaminy kapłanów, rekolekcje kapłanów diec, celibat, brewiarz) z lat 1953 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. G1(AII, AIII1a, 3, 4, 5)
sygn. 276. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Kartoteka [Dyspensy od postu eucharystycznego dla kapłanów. Noty korespondencyjne ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. BII1b, 1c, 3d, 4a, 4b, 8
sygn. 277. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty korespondencyjne. Brewiarz. Dyspensy od domawiania brewiarza . Kanon 135 ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. AIII5
sygn. 278. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty korespondencyjne. Prawa i obowiązki duchowieństwa. ] z lat 1954 - 1956,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. AII
sygn. 279. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne o wypełnianiu obowiązków duchownych, rekolekcjach kapłańskich, celibatu, wyjazdów, pomocy dla księży ] z lat 1958 - 1973,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G1
sygn. 280. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Prawa i obowiązki duchowieństwa.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne o obowiązkach duchownych, rekolekcjach kapłańskich, wyjazdów, pomocy dla księży ] z lat 1958 - 1974,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G2
sygn. 281. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Rekolekcje kapłańskie.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty korespondencyjne. Rekolekcje kapłanow diecezjalnych . Kan. 126 ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. AIII3

sygn. 282. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Rekolekcje kapłańskie.

Tytuł teczki: Rekolekcje kapłańskie z lat 1965 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G1
sygn. 283. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Zjazdy kapłańskie.

Tytuł teczki: Ogólne zjazdy duchowieństwa [ Organizacja, protokoły, rezolucje ] z lat 1954 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G2(AIII9)
sygn. 284. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Zjazdy kapłańskie.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Ogólne zjazdy duchowieństwa ] z lat 1954 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. AIII9
sygn. 285. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Zjazdy kapłańskie.

Tytuł teczki: Zjazdy kapłanów z lat 1950 - 1956,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G2
sygn. 286. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Zjazdy kapłańskie.

Tytuł teczki: Ogólne zjazdy duchowieństwa [ Organizacja, protokoły , rezolucje ] z lat 1958 - 1965,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G2
sygn. 287. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Zjazdy kapłańskie.

Tytuł teczki: Ogólne zjazdy duchowieństwa [ Organizacja, protokoły , rezolucje ] z lat 1968 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G2
sygn. 288. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Pia Fundatis Charitativa Sacerdotum Odr. Gorzów [ Dziennik podawczy ] z lat 1952 - 1970,

zeszyt, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 289. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Księga protokółów z posiedzeń Rady Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej. z lat 1952 - 1971,

zeszyt, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 290. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Wzajemna Pomoc Kapłańska [ Organizacja, protokoły ] z lat 1952 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 291. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Wzajemna Pomoc Kapłańska [ Organizacja, protokoły ] z lat 1952 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3

sygn. 292. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej. Księga kasowa z lat 1952 - 1972,

księga, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 293. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Składki. Wzajemna Pomoc Kapłańska [ Kartoteka składek ] z lat 1953 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3 (JI29)
sygn. 294. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne w sprawie Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej ] z lat 1958 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 295. Seria: Kancelaria. Duchowieństwo. Wzajemna Pomoc Kapłańska.

Tytuł teczki: Wzajemna Pomoc Kapłańska. Kartoteka skladek z lat 1962 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. G3
sygn. 296. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Wyżsi przełożeni zakonni. [ Korespondencja ] z lat 1945 - 1946,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 297. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Księża zakonni [ Mianowanie, zwolnienia ] z lat 1945 - 1952,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 298. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Księża zakonni [ Mianowanie, zwolnienia ] z lat 1945 - 1955,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 299. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zakony męskie [ Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1947 - 1950,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 300. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zgromadzenia zakonne męskie w diecezji [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1947 - 1957,

akta zszyte w teczce, 2 fotografie, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 301. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zakony męskie [ Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1951 - 1952,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha
sygn. 302. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zakony męskie i żeńskie [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1953 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha, Hb (CII4, CV, CVIII, CXII, CXV, CXVII, CXVIII
sygn. 303. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Zgromadzenia i Stowarzyszenia Zakonne na prawie papieskim. Zakony żeńskie. ] z lat 1953 – 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. CIb, CIIb1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b14, b15, b16, b17, b18, b19, b20, b21, b22
sygn. 304. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Zakony męskie i żeńskie, wizytacje , pozwolenia ordynariusza, egzaminy kanoniczne przez nowicjatem i profesja ] z lat 1953 - 1957,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. CIIIb1-7, CIV, CV, CVI, CIX1, 2, CXII, CXVI, CXVII, CVIII, DI
sygn. 305. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne. ‘

Tytuł teczki: Zakony męskie. Litterae testimoniales. z lat 1953 - 1957,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha (CIX1, 2)
sygn. 306. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy zakonne. Sekretariat Prymasa Polski [ Korespondencja w sprawach zakonów] z 1957 roku,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha, b
sygn. 307. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zakony męskie. Różne [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1957 - 1965,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HaV
sygn. 308. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Zakony męskie. Różne [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1964 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HaV
sygn. 309. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Kartoteka [Noty informacyjne dotyczące różnych spraw zakonów męskich] z lat 1958 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x31, j. polski, dawna sygn. kanc. HaV

sygn. 310. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy misyjne [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1967 - 1973,

skoroszyt, 1 fotografia, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha, b
sygn. 311. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Materiały zakonne, zakony żeńskie z lat 1957 - 1969,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HbV
sygn. 312. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy zakonne żeńskie różne [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1958 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HbV
sygn. 313. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy zakonne żeńskie. Sprawy różne [Korespondencja z przełożonymi zakonów] z lat 1965 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HbV
sygn. 314. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Powołania zakonne. Materiały pomocnicze z lat 1967 - 1972, skoroszyt, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HabV


sygn. 315. Seria: Kancelaria. Zakony. Ogólne.

Tytuł teczki: Materiały zakonne z lat 1969 - 1974,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HabV
sygn. 316. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Bazylianie.

Tytuł teczki: Bazylianie [ Korespondencja z zakonem bazylianów ] z lat 1946 - 1978,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha1
sygn. 317. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Bazylianie.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne dotyczące Bazylianów ] z lat 1958 - 1978,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha1
sygn. 318. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Franciszkanie OFM.

Tytuł teczki: Franciszkanie. Zakon Braci Mniejszych (brązowi) OFM[ Korespondencja ] z lat 1959 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha4
sygn. 319. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Franciszkanie OFM.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne dotyczące franciszkanów ] z lat 1958 - 1975,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha4
sygn. 320. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kanonicy Regularni.

Tytuł teczki: Kanonicy Regularni. [ Korespondencja ] z lat 1958 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha7

sygn. 321. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kanonicy Regularni

Tytuł teczki: Kartoteka [Noty korespondencyjne z kanonikami regularnymi ] z lat 1958 - 1974,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha7
sygn. 322. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kapucyni OFM Cap.

Tytuł teczki: Kapucyni OFM Cap. [ Korespondencja] z lat 1955 - 1962,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha8
sygn. 323. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kapucyni OFM Cap.

Tytuł teczki: Życiorysy oo. Kapucynów z lat 1957 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha8
sygn. 324. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kapucyni OFM Cap.

Tytuł teczki: Kapucyni OFM Cap. [ Korespondencja ] z lat 1963 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha8
sygn. 325. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Kapucyni OFM Cap.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty korespondencyjne w sprawach personalnych oo. Kapucynów ] z lat 1958 - 1973,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha8
sygn. 326. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Misjonarze CM.

Tytuł teczki: Misjonarze CM. Personalia z lat 1957 - 1970,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha9
sygn. 327. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Misjonarze CM.

Tytuł teczki: Misjonarze CM. z lat 1958 - 1962,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha9
sygn. 328. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Misjonarze CM.

Tytuł teczki: Misjonarze CM. z lat 1963 - 1968,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, j. łaciński , dawna sygn. kanc. Ha9
sygn. 329. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Misjonarze CM.

Tytuł teczki: Misjonarze CM. z lat 1969 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha9
sygn. 330. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Misjonarze CM.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Misjonarze CM. ] z lat 1958 - 1993,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha9
sygn. 331. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Oblaci OMI.

Tytuł teczki: Oblaci. OMI z lat 1963 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha11

sygn. 332. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Oblaci OMI.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Oblaci. OMI ] z lat 1958 - 1973,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha11
sygn. 333. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Redemptoryści CSsR.

Tytuł teczki: Redemptoryści CSRS z lat 1971 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha13
sygn. 334. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Redemptoryści CSsR.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Redemptoryści CSsR ] z lat 1971 - 1974,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha13
sygn. 335. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1953 - 1958,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 336. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB. Życiorysy z lat 1957 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 337. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z 1959 roku,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 338. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1960 - 1961,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 339. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1962 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 340. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1964 - 1965,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15

sygn. 341. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1966 - 1967,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 342. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1967 - 1968,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 343. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1969 - 1970,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15

sygn. 344. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Salezjanie SDB z lat 1970 - 1972,

akta zszyte w teczce, 1 fotografia, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 345. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Salezjanie SDB.

Tytuł teczki: Kartoteka [Noty informacyjne. Salezjanie SDB] ] z lat 1958 – 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x31, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha15
sygn. 346. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Werbiści SVD.

Tytuł teczki: Werbiści SVD z lat 1959 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha16
sygn. 347. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Werbiści SVD.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Werbiści SVD ] z lat 1958 - 1973,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha16
sygn. 348. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Pallotyni SAC.

Tytuł teczki: Pallotyni. SAC z lat 1957 - 1966,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha17

(Ha12)
sygn. 349. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Pallotyni SAC.

Tytuł teczki: Pallotyni. SAC dołączone życiorysy 1958-1967. z lat 1958 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha17 (Ha12)


sygn. 350. Seria: Kancelaria. Zakony męskie. Pallotyni SAC.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Pallotyni SAC ] z lat 1958 - 1972,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Ha17 (Ha12)
sygn. 351. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Zgromadzenia żeńskie z lat 1945 - 1947,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV
sygn. 352. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Zgromadzenia żeńskie z lat 1947 - 1952,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV
sygn. 353. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Okólniki wydawane przez władze zakonne z lat 1955 - 1957,

skoroszyt, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV


sygn. 354. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy zakonne. Korespondencja z Wydziałem Spraw Zakonnych Sekretariatu Prymasa Polski z lat 1956 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV
sygn. 355. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Sprawy zakonne prawne. Materiały z Dni Skupienia. Historie poszczególnych zgromadzeń zakonnych. z lat 1961 - 1971,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV
sygn. 356. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Ogólne.

Tytuł teczki: Kartoteka [Noty informacyjne dotyczące różnych spraw zakonów żeńskich] z lat 1958 - 1974,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. HIV
sygn. 357. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Boromeuszki SCB.

Tytuł teczki: Konstytucje dla Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy [Cieszynie] , Katowice z 1929 roku,

druki zszyte, mps12x17, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb3
sygn. 358. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Boromeuszki SCB.

Tytuł teczki: Boromeuszki SCB z lat 1952 - 1972,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb3
sygn. 359. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Boromeuszki SCB.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Boromeuszki SCB ] z lat 1958 - 1984,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb3
sygn. 360. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Bazylianki OSBM.

Tytuł teczki: Bazylianki OSBM z lat 1952 - 1963,

akta zszyte w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb5
sygn. 361. Seria: Kancelaria. Zgromadzenia żeńskie. Bazylianki OSBM.

Tytuł teczki: Kartoteka [ Noty informacyjne. Bazylianki ] z lat 1958 - 1963,

akta luźne w teczce, rkp. mps. 21x30, j. polski, dawna sygn. kanc. Hb5Pobieranie 1.1 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna