Księga Przychodów i Rozchodów 5Pobieranie 121.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar121.55 Kb.


SPIS TREŚCI
· Wstęp - Informacje ogólne o pakiecie 1

· Wymagania Sprzętowe 1

· Polskie Litery 2

· Instalacja Pakietu 3

· Używanie Kombinacji Klawiszy 3

· Przenoszenie danych z komputera klienta 4PROGRAMY

 1. Księga Przychodów i Rozchodów 5

  • poruszanie się po tabulogramie księgi 5

  • wprowadzanie pozycji 5

  • zamknięcie miesiąca 6

  • wyszukiwanie danych z rejestru zapisów KPiR-u 6

  • obliczanie zaliczki podatku dochodowego 6

  • drukowanie KPiR-u 7

  • analiza graficzna 7

  • archiwizacja danych 8

  • kontrola podsumowań 8

  • porządkowanie zapisów „BIBLIOTEK” 8

  • zakończenie pracy z programem 8

 1. Ewidencja Zakupów i Sprzedaży VAT 9

  • poruszanie się po tabulogramie ewidencji 9

  • wprowadzenie nowej pozycji od ewidencji 9

  • sprawdzenie wysokości podatku 10

  • bezpośredni zapis do księgi 10

  • porządkowanie bibliotek 10

  • syntetyka 10

  • transfer danych sprzedaży do KPiR 10

  • wyszukiwanie danych z rejestru zapisów ewidencji 10

  • zmiana ewidencji 11

  • obliczanie podatku 11

  • wydruk zestawień 11

  • zakończenie pracy z programem 12

 1. Lista Płac 13

  • eksport danych do Programu Płatnika 14

 1. Ryczałt Podatku Dochodowego 21

  • poruszanie się po tabulogramie ewidencji 21

  • wprowadzenie nowej pozycji od ewidencji 21

  • drukowanie tabulogramu ewidencji 21

  • zakończenie pracy z programem 22

 1. Polecenia Przelewu Bankowego 23

 2. Przekaz Pocztowo Bankowy 24

 3. Dealerzy 25WSTĘP - INFORMACJE OGÓLNE


Biuro Usług Komputerowych "KoBraSoft" powstało w 1989 roku. Działalność biura od jego powstania była skierowana głównie na opracowanie programów komputerowych. Z naszych programów korzysta obecnie ponad 1500 firm. Współpracujemy z 12-toma dealerami z terenu Wielkopolski. Nasza oferta programowa wygląda następująco:
FIRMA blok programów obsługi małej i średniej wielkości firmy

HURTOWNIA program kompleksowej obsługi hurtowni z obsługą·magazynu

BIURO RACHUNKOWE blok programów dla biura rachunkowego

GABINET STOMATOLOGA program kompleksowej obsługi gabinetu

stomatologicznegoFK program pełnej księgowości.
Oferujemy również sprzęt komputerowy klasy IBM PC, drukarki wszystkich typów, materiały eksploatacyjne oraz akcesoria komputerowe. Na życzenie zaprojektujemy i całkowicie wyposażymy w systemy komputerowe Państwa Firmę.
Sprzedajemy produkty niżej wymienionych firm:
PELIKAN materiały eksploatacyjne do wszystkich rodzajów i typów drukarek

IMATION (3M) akcesoria komputerowe, nośniki danych oraz artykuły biurowe

OKI wysokiej jakości drukarki igłowe oraz laserowe

Brother dobrej jakości i w dobrej cenie drukarki laserowe

Canon drukarki atramentowe

Panasonic drukarki igłowe
Zakupiony przez Państwa pakiet BIURO RACHUNKOWE zawiera zestaw programów umożliwiających kompleksową obsługę zagadnień finansowo-księgowych firmy za pomocą komputera. Mamy nadzieję, że pozwoli to usprawnić pracę i pomoże wyeliminować ewentualne błędy w obliczeniach oraz w wypełnianiu deklaracji dla urzędów skarbowych i firm ubezpieczeniowych. Programami z grupy BIURO RACHUNKOWE posługuje się obecnie ponad 300 biur rachunkowych na terenie całego kraju.

Przy zmianach zasad księgowych pakiet jest każdorazowo aktualizowany. Użytkownicy otrzymują wszystkie zmiany nowelizacyjne w ramach rocznej opłaty aktualizacyjnej (20% aktualnej ceny pakietu).


WYMAGANIA SPRZĘTOWE, KONFIGURACJA SYSTEMU
KOMPUTER

·* Kompatybilny z IBM PC

·* 34, 214-82-8Min. 640 KB RAM pamięci operacyjnej

·* 02020Min. 3 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym

·* Karta grafiki HERCULES, CGA, EGA, VGA, SVGA - mono lub kolor

·* System operacyjny DOS w wersji 3.1 lub wyższej, Win’95/98/2000

Programy nie współpracują z myszką

DRUKARKA

Programy współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek (ATRAMENTOWE, LASEROWE, IGŁOWE wyposażonych w emulację standardu EPSON FX). Z uwagi na dużą ilość i różnorodność wydruków, konieczność otrzymywania dokumentu z kopią, zalecane jest stosowanie drukarek igłowych. Koszt wydruku jednej strony na drukarce igłowej w porównaniu z innymi drukarkami jest zdecydowanie najniższy. Współpraca z drukarką igłową wymaga ustawienia jej w tryb (emulację) STANDARD (EPSON) - zestaw znaków „GRAFICZNY”!!!

Wybór rodzaju drukarki, jak też ustawienie innych parametrów programu, dokonuje się przez naciśnięcie klawisza ESC po wywołaniu programu KSIĘGI, EWIDENCJI VAT, lub w bloku instalacji programów LISTY PŁAC!!!
UWAGA !!!

Należy zwrócić uwagę na to czy drukarka działa prawidłowo w środowisku DOS lub w jego emulacji (system Win’95/98/2000). Wielu producentów drukarek atramentowych i laserowych nie wyposaża ich ze względów oszczędnościowych w obsługę druku w systemie DOS (wydruk znakowy). Drukarki te pracują jedynie graficznie i są dla naszego pakietu programów całkowicie nie przydatne.
POLSKIE LITERY W PROGRAMACH
Programy są przystosowane do pracy z polskim alfabetem (standard MAZOVIA, LATIN 2 (852) oraz Windows East Europ). W komputerze powinien być zainstalowany program (sterownik) generujący polskie znaki na ekranie oraz klawiaturze. Środowisko polskich liter w programach BIURA RACHUNKOWEGO oznacza wspólny wybór dla ekranu i drukarki. Polskie litery uzyskujemy najczęściej przez użycie kombinacji klawiszy np.: ALT + L = Ł. W przypadku monitora i karty grafiki HERCULES w celu uzyskania na ekranie polskich liter należy dołączyć do karty grafiki pamięć EPROM zawierającą generator polskich znaków.

Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w żaden standard polskich liter, istnieje możliwość ich „dorobienia” za pomocą rezydentnego pliku biuropl.com.

Po zainstalowaniu pakietu, w katalogu BIURO znajdują się pliki alt_praw.com, pl_znak.com. Są to uniwersalne sterowniki polskich liter w kilku standardach. Pliki uruchomione bez parametrów włączają automatycznie standard Mazovii. Standard polskich liter można zainicjować przez dopisanie wywołania w/w programów w pliku AUTOEXEC.BAT. Jeśli chcemy używać w/w sterowników a systemem operacyjnym jest Windows 95/98/2000 to należy koniecznie zablokować niżej wymienione linie poleceniem REM.
Przykładowa zawartość pliku: autoexec.bat:
PATH C:\NC;%PATH%

REM mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)

REM mode con codepage select=852

REM keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys

pl_znak.com C:\BIURO\pl_znak.com

alt_praw.com C:\BIURO\alt_praw.com
W pliku CONFIG.SYS zablokować linie poleceniem REM. Przykładowo:
REM device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

REM Country=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W KOMPUTERZE
Zakupiona dyskietka zawiera zbiory:
INSTALL.EXE Program instalujący cały blok BIURO

BIURO.COM Program administrujący blokiem BIURO

KSIEGA.EXE Moduł Księgi Przychodów i Rozchodów

EWID_ZIS.EXE Moduł Ewidencji Zakupów i Sprzedaży VAT

KOREKTA.EXE Moduł Korekty Księgi Przychodów i Rozchodów

LISTA.EXE Moduł Komputerowej Listy Płac

RYCZALT.EXE Moduł rozliczenia ryczałtu

PRZELEW.EXE Moduł Emisji Polecenia Przelewu Bankowego

PRZEKAZ.EXE Moduł Emisji Przekazu Pocztowo/Bankowego

ROZPAKUJ.ARJ Zestaw programów i plików pomocniczych zawierający programy: program obsługi hasła wejścia do programów z ograniczonym dostępem,

DATA.KSF Kodowany plik licencyjny (nazwa użytkownika)
Celem zainstalowania programów w komputerze, należy z dyskietki instalacyjnej uruchomić plik ·INSTALL.EXE

By to wykonać wystarczy po umieszczeniu dyskietki w napędzie wpisać na klawiaturze za znakiem "zachęty" polecenia:

A: · [ENTER]

INSTALL [ENTER]


Komputer automatycznie zainstaluje blok BIURA RACHUNKOWEGO w katalogu i uruchomiony zostanie administrator programów bloku. Pierwsze uruchomienie jakiegokolwiek programu spowoduje utworzenie w katalogu BIURO podkatalogów, w których gromadzone będą wszystkie dane klientów. Podkatalogi te będą miały nazwę np. Fx. Wartość x w nazwie katalogu jest liczbą określającą numer kolejny klienta (Firmy).

Wybierając w administratorze odpowiednie linie z nazwą programu i naciskając klawisz, ENTER uzyskujemy dostęp do wybranego modułu programowego. Program możemy uruchomić również po wciśnięciu odpowiedniej litery znajdującej się po lewej stronie linii z nazwą programu. Aby administrator został uruchomiony należy wejść do katalogu BIURO i napisać na klawiaturze biuro.com oraz przycisnąć klawisz ENTER.

Jeżeli program ma być wywoływany ze środowiska WINDOWS 95/98/2000 należy utworzyć skrót na pulpicie do administratora programu biuro.com.

UŻYWANIE KOMBINACJI KLAWISZY
W niektórych przypadkach pracy z programami wystąpi konieczność użycia kombinacji klawiszy np.: Klawisze Ctrl+C (- oznaczenie na ekranie ^C). Polecenie takie należy rozumieć w następujący sposób:

Wciśnij i trzymaj Klawisz Ctrl a drugą ręką przyciśnij 2000.Klawisz CPRZENOSZENIE DANYCH Z KOMPUTERA KLIENTA
Jeżeli Państwa klienci posiadają pakiet programów naszego autorstwa pod nazwą FIRMA istnieje możliwość pobierania i przekazywania danych np. z księgi, ewidencji i listy płac

Aby tego dokonać należy przekopiować na dyskietkę dane klienta i wszystkie pliki z podkatalogu będącego „nazwą” bieżącego roku np. „2000” (oprócz pliku KPR_5) znajdującego się w katalogu FIRMA oraz z tego samego katalogu pliki: lista01.dat, lista02.dat, lista03.dat, lista04.dat

Dane te należy przekopiować do podkatalogu F2...Fn.. Odpowiednio zgodnie z kolejnością na wykazie obsługiwanych firm w katalogu BIURO
UWAGA !!! Operację tą należy przeprowadzić niezwykle uważnie gdyż jakikolwiek błąd może spowodować zamazanie lub skasowanie danych
Aktualizacja oprogramowania na kolejny rok musi następować w nowo otwartym katalogu. Przykładowo: aktualnie prowadzimy wszystkie firmy w katalogu o nazwie BIURO.’00.

Następny rok będzie w tym przypadku prowadzony w katalogu BIURO.’01. Do nowego katalogu przenosimy dane programem PRZENIES.EXE. Przeniesieniu podlegają tylko wybrane przez nas firmy. Dane i informacje biblioteczne wykorzystywane w programach zapisywane są w plikach umiejscowionych w podkatalogach zgodnych z numerem wybranej firmy. Przenosząc dane do baz roku przyszłego pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonych już danych bez potrzeby ich ponownego uzupełniania.


Do programu KSIĘGA

 • dane_per.dat dane właściciela / li firmy do deklaracji PIT 5

 • kpr.6 biblioteka dostawców (zakupy)

 • kpr.7 [biblioteka zdarzeń gospodarczych


Do programu EWIDENCJA VAT

 • vat_7.dat [dane właściciela / li firmy do deklaracji VAT 7

 • lib_nip.dat biblioteka NIP dla dostawców (zakupy)

 • lib_sprz.dat biblioteka NIP dla kontrahentów (sprzedaż)

 • sprz_lib.dat biblioteka kontrahentów (sprzedaż)


Do programu LISTA PŁAC

 • pit_y.dat dane właściciela / li firmy do deklaracji PIT4/8b/11

 • zus_dips.dat dane identyfikacyjne płatnika składek

 • export.zus ścieżka dostępu do katalogu eksportu danych do systemu płatnik

 • lista01.dat pliki z danymi pracowników

 • lista02.dat

 • lista04.dat

 • lista05.dat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 roku, paragraf 17 p. 1, (oraz zmiany późniejsze) prowadzenie księgi metodą komputerową wymaga "określenia na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi". Instrukcję niniejszą należy traktować jako spełnienie warunku tego rozporządzenia.

KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW – (KPiR)
Program służy do komputerowego prowadzenia tabulogramu KPiR, obliczania

i wydruku deklaracji Podatku Dochodowego PIT-5. Uruchomienie programu odbywa się przez wybranie linii z napisem Księga Przychodów i Rozchodów i naciśnięcie klawisza ENTER lub naciśnięcie litery K. Po otwarciu programu naciskając klawisz ESC możemy dokonać zmian instalacyjnych w bloku programów BIURA RACHUNKOWEGO. Jeżeli wciśniemy dowolny inny klawisz uzyskamy dostęp do programu Księgi. Po wybraniu firmy, którą chcemy księgować, lub dopisaniu nowej do rejestru, program sprawdza na wstępie czas zegara systemowego komputera, wykorzystując go do ustalenia daty przy wpisywaniu kolejnych pozycji do księgi. Na ekranie komputera widoczne jest zawsze 14 linii rejestru Księgi. W dolnych dwóch liniach ekranu widoczne są wszystkie klawisze, którymi w danym momencie pracy z programem możemy się posługiwać.PORUSZANIE SIĘ PO TABULOGRAMIE KSIĘGI

Klawisze kursora oraz Home, End, PageUp, PageDn,

Umożliwiają przeglądanie zgromadzonych zapisów tabulogramu KPiR-u od pierwszego do ostatniego wiersza, oraz wszystkich kolumn.WPROWADZANIE KOLEJNEJ POZYCJI DO KPiR

Klawisz F1 lub SPACJA.

Kursor przenosi się do kolejnej wolnej linii tabulogramu księgi. Dane wpisujemy zgodnie z opisem w nagłówku. Przy błędnym wpisie, klawiszem Esc można wycofać kursor do poprzedniej kolumny i dokonać niezbędnej korekty wprowadzanego zapisu. Po pojawieniu się wartości liczbowej w kolumnach rejestru od 7 do 14, istnieje możliwość automatycznego przeskoku do kolumny ostatniej, po wciśnięciu klawisza END, czyli do kolumny "UWAGI". Zapisy dokonywane w kolumnie [4] i [5], czyli "Kontrahent/Firma/Adres", mogą być gromadzone w "bibliotece" stałych zapisów, celem ich wykorzystania przy kolejnych wpisach (wspólna biblioteka z Ewidencją zakupów VAT). „Biblioteki" stałych pozycji mogą posiadać do 250 zapisów. W trakcie dokonywania zapisu w KPiR w dolnej części ekranu pojawiają się podpowiedzi klawiszy, którymi można w danej chwili operować np.: dopisanie lub odczytanie zgromadzonych pozycji w "bibliotece" (odpowiednio klawisze F1 lub F2). Również kolumna "Opis zdarzenia gospodarczego" [6], daje możliwość dokonywania zapisów lub odczytu z rejestru biblioteki. Można tu zapisać najczęściej używane określenia takie jak: lub inne wynikające ze specyfiki pracy firmy. Po zbiorach zapisów biblioteki możemy poruszać się za pomocą klawiszy kursora oraz Home, End, PageUp, PageDn. Możemy je również odszukać wpisując z klawiatury pierwsze litery szukanego hasła. Nie zaleca się wprowadzanie do bibliotek zbyt dużej liczby zapisów gdyż utrudnia to przyszłe wyszukiwanie. W trakcie wprowadzania każdej pozycji do rejestru Księgi można korzystać z pomocy - podpowiedzi znaczeń poszczególnych kolumn wywoływanych klawiszem <F8>. Przed ostatecznym zapisaniem danych na dysku program prosi o potwierdzenie decyzji dokonania zapisu przez przyciśnięcie dowolnego klawisza. Program automatycznie ustawia wprowadzane pozycje według 0 ··kolejności dat na dokumentach.


ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA

Odbywa się przez wpisanie daty miesiąca następnego i wciśnięcie klawisza ENTER. Przykładowo: po zakończeniu stycznia zamykamy go przez wpisanie w kolumnie daty: „01/02”. Gdy pojawi się okno ostrzegające o zamknięciu miesiąca – należy to potwierdzić klawiszem ENTER, bądź zrezygnować naciskając klawisz ESC.


UWAGA !!!

USUNIĘCIE OMYŁKOWEGO WPISU

Klawisze CTRL D (^ D)

Możemy usunąć błędnie wpisaną pozycję w nie zamkniętym miesiącu. W okno, które się pokaże wpisujemy numer pozycji do usunięcia, i po potwierdzeniu zostaje ona całkowicie usunięta.
SELEKTYWNE WYSZUKIWANIE DANYCH Z REJESTRU ZAPISÓW·KPiR-u

Klawisz F2

Program może, na życzenie, dokonać automatycznego wyszukania żądanej pozycji z zapisów znajdujących się w rejestrze. Wyszukanie może dotyczyć jednej z czterech kolumn:


* numer dowodu księgowego

* firma (nazwisko i imię - kontrahent)

* opis zdarzenia gospodarczego

* uwagi


lub:

* zestaw wybrany miesiąc z księgi

* dochód, z BO i inwenturą, (BO – bilans otwarcia roku)
Po wybraniu jednej z w/w opcji przeszukania, ustalamy okres, którego zestawienie ma dotyczyć. Po zadeklarowaniu czy interesuje nas zestawienie wykonane tylko na ekranie czy również z wydrukiem na drukarce, program przeszuka wskazany okres i na ekranie pojawią się znalezione pozycje. W dolnej części ekranu program poda saldo wyszukanego zestawienia. W przypadku konieczności dokonania inwentaryzacji celem określenia faktycznego dochodu z uwzględnieniem bilansu otwarcia i stanu obecnego wynikającego z inwentury, wybieramy ostatnią opcję i wpisujemy stany z inwentury.

OBLICZENIE ZALICZKI PODATKU DOCHODOWEGO, WYDRUK DEKLARACJI PIT-5:
Klawisz F3

Przed zamknięciem rejestracji prowadzonego miesiąca w KPiR, należy obliczyć i wydrukować deklarację na zaliczkę podatku dochodowego (PIT-5) za ostatni miesiąc. Aby tego dokonać należy wprowadzić do komputera dane personalne osoby czy też grupy osób będących właścicielami firmy oraz ustalić ilość progów podatkowych i wartość kwoty zwolnionej z podatku w roku bieżącym. Liczba właścicieli (osób będących spółką) jest ustalana przez komputer automatycznie przez podanie informacji o procentowym udziale każdej osoby w zyskach firmy (suma 100 %). Kwoty obrotu i kosztów uzyskania do obliczenia deklaracji PIT-5 komputer przenosi automatycznie z rejestru księgi. W rubrykach, w których należy podać kwoty narastająco od początku roku obliczeniowego, dopisywanie kwot "kolejnych" należy wprowadzać przez tzw. "okno dodawania" wywoływane klawiszem <+>. Po wydruku deklaracji podatkowej PIT-5, należy całość informacji wprowadzonych zapisać do pamięci komputera, celem wykorzystania ich w następnym miesiącu. W konstruowaniu algorytmu programu przyjęto zasadę, że kolejne deklaracje podatku dochodowego PIT-5 tworzone będą na bazie obliczonych deklaracji poprzednich.


UWAGA !!!

Jeśli po wydruku deklaracji potwierdzimy zapis danych w komputerze, następne obliczanie deklaracji będzie oparte na tych danych.
Wydruki comiesięcznych zestawień jak i obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5 należy wykonywać po zapisaniu ostatniej pozycji danego miesiąca i przed jego zamknięciem. Deklarację PIT-5 drukujemy metodą wypełnienia druku oryginalnego na drukarce (tylko za pomocą drukarki igłowej lub drukarek atramentowych i laserowych wyposażonych w emulację standardu EPSON FX). lub zapisujemy do pliku dyskowego. Plik taki będzie miał nazwę np.: PIT5.5, (cyfra po kropce określa miesiąc). Plik ten imituje wydruk na drukarce i można go obejrzeć i wydrukować za pomocą naszego lub innego edytora znakowego
Podgląd, przeglądanie tabulogramów archiwalnych (dane z lat ubiegłych) realizujemy przełączając rok bieżący kombinacją klawiszy Ctrl+R. Pojawi się okno z ramką, w którą wpisujemy wybierany rok.
DRUKOWANIE TABULOGRAMU KPiR

Klawisz F5

Po wciśnięciu klawisza F5 pojawia się okno z trzema możliwościami wydruku:

* wybranego miesiąca

* dowolnego fragmentu tabulogramu

* zestawienia rocznego (w układzie sum miesięcznych)

Wydruk tabulogramu KPiR na drukarce 10-cio calowej odbywa się w dwóch etapach: strona lewa i prawa. Po skończonym wydruku zestawienie powinno być sklejone. Na drukarce 15-sto calowej zestawienie drukowane jest w całości. Jeżeli wydruk jest dłuższy niż jedna strona to u dołu każda ze stron będzie sumowana i kwota ta będzie przenoszona do pierwszej linii strony następnej.


ZMIANA FIRMY DO KSIĘGOWANIA

Klawisze CTRL + R (^R)

Umożliwia dokonanie wyboru pomiędzy firmami wprowadzonymi do rejestru.


SZACUNKOWA ANALIZA DZIAŁALNOŚCI - ANALIZA GRAFICZNA

Klawisz F8

Szacunkową odpowiedź, na pytanie o wysokość podatku dochodowego w dowolnym momencie, możemy otrzymać naciskając klawisz F8. Jeśli program KPiR jest używany wraz z ewidencją zakupów i sprzedaży, to pojawi się pytanie o dołączenie sprzedaży z aktualnego miesiąca do przeprowadzanej analizy. Uzyskane informacje możemy wydrukować, naciskając klawisz F5. Otrzymany szacunkowy bilans w zapisie cyfrowym, możemy również przedstawić graficznie w postaci wykresu słupkowego. Aby wydrukować ten wykres należy przycisnąć klawiszPRINT

SCREEN.

ARCHIWIZACJA DANYCH NA DYSKIETCE - BACKUP

Klawisz F9

Funkcja ta służy do przeniesienia gromadzonych danych na dyskietki. Ma to zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa naszych danych. Opcja ta powinna być wykonywana okresowo w regularnych odstępach czasu. Archiwizacja, pomimo wykonywania jej z Księgi Przychodów i Rozchodów, dotyczy wszystkich danych z całego bloku BIURO RACHUNKOWE.KONTROLA PODSUMOWAŃ

Klawisze Ctrl+END (^END)

Naciskając kombinację klawiszy (^END) włączamy SYSTEM KONTROLI zgodności podsumowania kolumn tabulogramu, program am automatycznie sprawdza podsumowanie tylko podczas uruchomienia programu więc jeżeli korygowane były zapisy w tabulogramie KPiR po korekcie należy uruchomić kontrolę podsumowań aby uaktualnić podsumowanie.


PORZĄDKOWANIE ZAPISÓW "BIBLIOTEK"

Klawisze Ctrl+S (^S)

Naciskając kombinację klawiszy (^S) uzyskujemy możliwość przesortowania wg alfabetu oraz usunięcia zbędnych zapisów z bibliotek kontrahentów (wspólna biblioteka z ewidencją zakupów) i opisu zdarzeń gospodarczych postępować należy wg opisu w oknie informacyjnym. Sortowanie automatyczne zapisów nie jest włączone na stałe, gdyż nie wszyscy użytkownicy programu są tym zainteresowani.


ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM i POWRÓT DO ADMINISTRATORA

Klawisz F10

Celem zakończenia pracy z programem należy przycisnąć klawisz funkcyjny F10.


KOREKTA WPISÓW KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Program służy do korygowania wpisów zgromadzonych w tabulogramie księgi. Po wybraniu firmy następuje analiza danych z możliwością ich korygowania. Po podaniu numeru porządkowego pozycji podlegającej korygowaniu, program wyświetli ten zapis w układzie pionowym. Wartości liczbowe nie są tutaj obliczane automatycznie tzn. należy wpisać odpowiednie kwoty ręcznie. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje potwierdzenie zapisu pozycji i przejście do następnej. Klawisz ESC cofa kursor do poprzedniego okna.


UWAGA !!!

Nie wolno korygować ani usuwać DATY wpisu – Pole musi być wypełnione.
Program korygujący można również wywołać będąc w księdze przychodów i rozchodów przy pomocy kombinacji Klawiszy CTRL C (^C)


Przykładowo wypełniona deklaracja PIT 5 - załącznik „A"

EWIDENCJA ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT (EZiS)
Program służy do prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz obliczania i wydruk deklaracji VAT-7 w cyklach miesięcznych. Uruchomienie programu odbywa się przez wybranie linii z napisem Ewidencja Zakupów i Sprzedaży i naciśnięcie klawisza ENTER lub litery E. Po podaniu prawidłowego hasła dostępu do programu, możemy naciskając klawisz ESC dokonać zmian instalacyjnych w bloku programów BIURO RACHUNKOWE. Jeżeli wciśniemy dowolny inny klawisz otrzymamy dostęp do programu Ewidencji. Po wybraniu firmy, którą chcemy księgować, program sprawdza na wstępie czas zegara systemowego komputera, wykorzystując go do ustalenia katalogu bieżącego zapisu danych oraz daty przy wpisywaniu kolejnych pozycji do ewidencji. Na ekranie komputera widoczne jest zawsze 14 linii tabulogramu Ewidencji. W dolnych dwóch liniach ekranu widoczne są wszystkie klawisze, którymi w danym momencie pracy z programem możemy się posługiwać.

Miesięczna sprzedaż firmy może być przenoszona do księgi za pomocą jednego sumarycznego wpisu dokonanego na zakończenie miesiąca. Faktury zakupowe mogą być, po zarejestrowaniu ich w ewidencji zakupów, automatycznie zapisywane w KPiR-rze bez konieczności opuszczania ewidencji zakupów.PORUSZANIE SIĘ PO TABULOGRAMIE EWIDENCJI

Klawisze kursora oraz Home, End, PageUp, PageDn

Przeglądanie zgromadzonych zapisów tabulogramu Ewidencji od pierwszego do ostatniego oraz wszystkich kolumn.WPROWADZENIE NOWEJ POZYCJI DO EWIDENCJI VAT

Klawisz SPACJA

Wprowadzenie kolejnej pozycji do ewidencji przenosi kursor do wolnej linii tabulogramu. Należy kolejno wpisywać dane zgodnie z opisem w nagłówku. Przy błędnym wpisie, klawiszem Esc można wycofać kursor do poprzedniej kolumny i dokonać niezbędnej korekty wpisu. Zapisy w kolumnie, [4] czyli " NIP Kontrahenta ", można gromadzić w " bibliotece " stałych zapisów celem ich wielokrotnego wykorzystania (wspólna biblioteka z KSIĘGĄ).. " Biblioteka " może posiadać do 250 zapisów. W dolnej linii ekranu pojawiają się podpowiedzi odczytu z lub wpisu do „biblioteki" (klawisze F1 lub F5). Po "bibliotece" możemy poruszać się za pomocą Klawiszy kursora oraz Home, End, PageUp, PageDn, również za pomocą wpisania na klawiaturze początkowych liter wyszukiwanego hasła. Jeżeli wprowadzamy zakup z jedną stopą podatku VAT to wpisujemy wartość BRUTTO, a następnie możemy korzystać z " kalkulatora ", który sam obliczy wartość podatku i kwotę NETTO. Jeśli natomiast na rachunku znajduje się więcej stawek podatku VAT to pomijamy wartość wprowadzenie kwoty BRUTTO i wpisujemy kwoty NETTO oraz wartości podatku. Program sam obliczy wartość BRUTTO. Przed ostatecznym zapisaniem danych na dysku program prosi o potwierdzenie decyzji przez przyciśnięcie dowolnego klawisza. Program automatycznie ustawia wprowadzane pozycje w kolejności zapisywanych dat. Bardzo istotne przy wprowadzaniu danych jest prawidłowe określenie typu zakupu. Każdy wprowadzany zapis jest jednocześnie deklarowany do odpowiedniej rubryki deklaracji VAT-7.INNE KLAWISZE

Klawisz F1

Wywołuje okno pomocy, w którym zawarte są podpowiedzi do następujących funkcji:PORZĄDKOWANIE BIBLIOTEK - (ewidencja zakupów)

Klawisz F6

Naciskając klawisz (F6) uzyskujemy możliwość przesortowania wg alfabetu, korygowania i usuwania zbędnych zapisów z biblioteki kontrahentów (wspólnej z księgą przychodu). Postępować należy wg opisu w oknie informacyjnym. Sortowanie automatyczne zapisów nie jest włączone na stałe, gdyż nie wszyscy użytkownicy programu są tym zainteresowani.


SPRAWDZENIE WYSOKOŚCI PODATKU NALICZONEGO I NALEŻNEGO

Klawisz F8

Uzyskujemy natychmiastową informację o podatku naliczonym i należnym, czyli kwotę podatku, który należy odprowadzić do skarbu państwa.

SPRAWDZENIE WYSOKOŚCI PODATKU NALEŻNEGO I NALICZONEGO

OD POCZĄTKU ROKU

Klawisze Ctrl+V (^V)

Uzyskujemy zestawienie, z możliwością jego wydruku, wysokości podatku należnego i naliczonego z wyszczególnieniem kolejnych miesięcy od początku roku.BEZPOŚREDNI ZAPIS DO KSIĘGI PRZYCHODÓW (tylko w ewidencji zakupów)

Klawisze Ctrl+K (^K)

Pozwala zapisać dokument, który ma być zarejestrowany tylko w Księdze Przychodów i Rozchodów. Operację tą można przeprowadzić bez konieczności opuszczania Ewidencji Zakupów.SYNTETYKA - (tylko w ewidencji zakupów)

Klawisz F9

Służy do zestawienia struktury zakupów według poszczególnych stóp podatku VAT.

TRANSFER DANYCH SPRZEDAŻY DO KPiR (tylko w ewidencji sprzedaży)

Klawisze+SA. (^SA)

Umożliwia przeniesienie danych miesięcznej sprzedaży jednym wpisem do KPiR-u. Operacja ta powinna być ostatnim zapisem miesięcznym w KPiR-rzeSUMARYCZNE WYSZUKIWANIE DANYCH Z REJESTRU ZAPISÓW EWIDENCJI

Klawisz F2

Program może, na życzenie, dokonać automatycznego wyszukania i zestawienia żądanych pozycji z zapisów znajdujących się w tabulogramie.

Zestawienie można wykonać wg następujących kryteriów:


Zestawienie sum pozycji dla kontrahenta

· sum od dnia do dnia

Zestawienie kontrahent i data transakcjiZMIANA EWIDENCJI

Klawisz F3

Funkcja ta pozwala na zmianę ewidencji – MIESIĄC/SPRZEDAŻ/ZAKUP - bez konieczności wychodzenia z programuOBLICZENIE PODATKU - OBLICZENIE DEKLARACJI VAT-7

Klawisz F4.

Za pomocą tej funkcji możemy obliczyć i wydrukować deklarację VAT-7. Aby deklaracja była kompletna potrzebne są dane osobowe właściciela (właścicieli) lub nazwa firmy. Przed rozpoczęciem obliczeń komputer pozwala na wprowadzenie tych danych lub ich zmianę. Deklaracja może uwzględniać również obliczenie struktury sprzedaży na podstawie struktury dokonanych w danym miesiącu zakupów.

Wydruk deklaracji podatku VAT-7 wykonujemy metodą wypełnienia druku oryginalnego na drukarce (tylko za pomocą drukarek igłowych, atramentowych lub laserowych wyposażonych w emulację standardu EPSON FX), lub zapisuje do pliku dyskowego. Jeżeli zapiszemy przykładowo deklaracji za MAJ to plik taki będzie miał nazwę VAT7.5, (rozszerzenie nazwy określa maj). Plik taki imituje wydruk na drukarce i można go obejrzeć za pomocą naszego lub innego edytora znakowego. Plik taki można również bezpośrednio wydrukować. Przy druku deklaracji należy zwrócić uwagę na kolejność drukowanych stron (komunikaty na ekranie).

Podgląd tabulogramów danych z lat ubiegłych jest możliwy po zmianie roku bazy danych (klawisz Ctrl+R – podanie cyfrowo szukanego roku)UWAGA !!!

Jeżeli wystąpiła w poprzednim miesiącu nadpłata to jej wysokość zostanie wpisana w odpowiedniej rubryki podczas sporządzania następnej deklaracji.


WYDRUK ZESTAWIEŃ

Klawisz F5

Po wybraniu tej opcji możemy wyszukać w ewidencji i wydrukować zestawienie zapisów według zadanego kryterium wyszukiwania:

* wydruk miesięcznego zestawienia

* wydruk wg NIP

* wydruk wg zadanego przedziału czasowego

* wydruk wg NIP i daty

Wydruk można sporządzić na drukarce 10" i 15" lub w pliku dyskowym tzn.: w katalogu z danymi. Powstanie plik tekstowy o nazwie ew_zak.5 lub ew_spr.5. Nazwa pliku określa czy jest to zestawienie z ewidencji sprzedaży [sprz] czy zakupów [zaku], cyfra po kropce odnosi się do miesiąca. Plik taki odzwierciedla wydruk na drukarce. Można go obejrzeć i wydrukować za pomocą naszego lub innego edytora znakowego. Jeżeli wydruk jest dłuższy niż jedna strona to u jej dołu każda kolumna będzie sumowana i przeniesiona do pierwszej linii strony następnej.
ZMIANA FIRMY DO KSIĘGOWANIA

Klawisze CTRL + R (^R)

Umożliwia dokonanie wyboru pomiędzy firmami wprowadzonymi do rejestru tak jak przy wejściu do tego programu.KOREKTA ZAPISÓW EWIDENCJI VAT

Korektę zapisów dokonuje się przez naciśnięcie klawiszy CTRL i C (będąc w odpowiedniej ewidencji). W okno, które się ukaże należy wpisać numer pozycji do korygowania. Zostanie ona wyświetlona w układzie pionowym i teraz możemy dokonać dowolnej korekty z jednym małym wyjątkiem


NIE WOLNO KORYGOWAĆ ORAZ USUWAĆ DATY

Po skorygowaniu odpowiednich linii zapisu, klawiszem ENTER potwierdzamy zapis poprawionej pozycji i przystępujemy do korygowania kolejnych. Wszystkie wartości liczbowe należy wpisać ręcznie gdyż program ma tu wyłączoną opcje przeliczania.

Jeśli nie korygujemy następnych pozycji, klawiszem ESC przechodzimy do rejestru ewidencji.

Aby naniesione korekty były widoczne na ekranie, należy przejść na stronę lewą ewidencji i z powrotem.

Możemy również usunąć błędnie wpisaną pozycję kombinacją klawiszy CTRL + D. W okno, które się pokaże wpisujemy numer pozycji do usunięcia i po potwierdzeniu zostaje ona całkowicie usunięta.
ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM - POWRÓT DO ADMINISTRATORA

Klawisz F10

Zakończenie pracy z programem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT realizujemy przez naciśnięcie klawisza F10.
WYDRUK TABULOGRAMU EWIDENCJI ZAKUPÓW - ZAŁĄCZNIK „B"
LISTA PŁAC (LP)

Prosty w swej konstrukcji program pozwala na szybkie obliczenie i wydruk listy płac pracownikom zatrudnionych w firmie na stałe, umowę-zlecenie i umowę o dzieło. Oblicza składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników, pracodawcy i osoby współpracującej. Program może przesyłać dane do Programu Płatnik. Uruchomienie programu polega na wybraniu linii z napisem Lista Płac i naciśnięciu klawisza ENTER lub tylko litery L. Po podaniu prawidłowego hasła dostępu do programu, pojawia się menu główne:


LISTA PŁAC ZESTAWIENIA INSTALACJA KONIEC

Pracę z programem należy rozpocząć od wpisania pracowników z podaniem ich danych personalnych, a także warunków zatrudnienia. Dokonać tego możemy w Grupie LISTA PŁAC, punkt NAZWISKA/ADRESY PRACOWNIKÓW. Gdy dane o pracownikach znajdują się już w programie należy przejść do Grupy INSTALACJA punkt DANE STAŁE W PROGRAMIE gdzie należy ustalić grupy podatkowe, wartości stawek ZUS-u, składniki wynagrodzenia, ilość zatrudnionych itp. Po tych zabiegach można przystąpić do opracowania listy płac wybranego miesiąca. W programie znajduje się również opcja pozwalająca na prowadzenie pełnej obsługi prac zleconych. Pracownik wykonujący umowę-zlecenie nie występuje na liście płac. Możemy wydrukować mu umowę i rachunek. W Grupie LISTA PŁAC, punkt NAZWISKA/ADRESY PRACOWNIKÓW FIRMY, pracownik powinien być określony jako zatrudniony do prac zleconych.


Grupa LISTA PŁAC

1. Firmy do wykonania listy

2. Sporządzenie listy płac

3. Wydruk listy płac

4. Wydruk deklaracji PIT-4

5. EXPORT – dane do systemu PŁATNIK

6. Nazwiska/Adresy pracowników firmy

7. Wydruk umowy o Pracę

8. Wydruk Świadectwa Pracy
ad.1 Wybieramy Firmę do sporządzenia listy płac lub innych czynności.
ad.2 Sporządzenie LP polega na wpisaniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego (lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin) oraz potwierdzeniu wartości, które ukazują się automatycznie w kolejnych oknach. Wartość wynagrodzenia chorobowego należy wyliczyć ręcznie gdyż sposoby naliczania tego wynagrodzenia są różnie interpretowane przez użytkowników. Automatyka obliczeń poszczególnych wartości składowych LP jest aktywna tylko przy pierwszym liczeniu listy płac za wybrany miesiąc. Przy korygowaniu listy wcześniej opracowanej obliczanie automatyczne jest wyłączone, by przypadkowo nie wprowadzić innych wartości po zmianie stałych w programie. Klawiszami Ctrl+P (^P) można cofnąć się do obliczania wynagrodzenia poprzedniego pracownika.
ad.3 Wydruk LP za wybrany (wcześniej opracowany) miesiąc rozpoczynamy od wyboru rodzaj drukarki (wąski czy szeroki wałek- 10 lub 15 cali). Istnieje również możliwość zapisu Listy Płac do pliku dyskowego. Plik taki będzie miał nazwę np.: Lista.5. Cyfra po kropce określa w tym przypadku miesiąc (maj). Można go obejrzeć i wydrukować za pomocą dowolnego edytora znakowego.
Kolejne pytanie dotyczy zakresu wydruku:


Druk kompletnej listy płac

Druk od nazwiska do nazwiska,+ PK

Druk od nazwiska do nazwiska, bez PK

Druk tylko polecenia księgowania, PK

Druk kompletnej listy płac, bez PK

LP drukowana jest dla każdego pracownika "indywidualnie", tzn. po jej wydruku można ją rozcinać, i każdy pracownik otrzyma właściwy jej fragment dotyczący swojej osoby.


ad.4 Drukuje comiesięczną deklaracją PIT-4 na drukarce (tylko za pomocą drukarki igłowej lub drukarek atramentowych i laserowych wyposażonych w emulację standardu EPSON FX) lub zapisuje do pliku dyskowego. Plik taki będzie miał nazwę np. PIT-4.5. Cyfra po kropce określa w tym przypadku miesiąc (maj). Można go również przeglądać za pomocą naszego lub innego edytora znakowego.
UWAGA !!!

Wydruk jest dwustronny - należy zwrócić uwagę na kolejność drukowanych stron.

ad.5.Export danych do programu płatni (PP)
Uwagi wstępne:

Baza danych pracowników i płatnika składek w LP musi być uzupełniona o dane, które są niezbędne do prawidłowej identyfikacji nazwisk w programie płatnika (PP.) Należy sprawdzić czy pracownicy mają wypełnione pola określające NIP, PESEL, oraz KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA. Bez sprawdzenia w/w danych nie ma gwarancji prawidłowego eksportu danych. Dane płatnika składek należy podać dokładnie tak jak w wypełnionych formularzach zgłoszeniowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrót nazwy firmy i NIP.Wysłanie danych do PP

Wybieramy w menu programu LP opcje EXPORT-DANE DO SYSTEMU PŁATNIK i ustalamy miesiąc, którego dotyczy transfer danych. Akceptujemy lub ustalamy katalog i dysk exportu danych. Domyślnie przyjmujemy, że dyskiem exportu będzie dyskietka w napędzie "A:\". Umożliwi to fizyczne przeniesienie danych również między komputerami, które nie są połączone siecią komputerową (dyskietka powinna być pusta i prawidłowo sformatowana)

NIE JEST WSKAZANE WYSYŁANIE PLIKÓW DANYCH


BEZPOŚREDNIO DO KATALOGU DANYCH PP,

Może to być przyczyną błędnej pracy systemu PP. Program LP dokona samodzielnie analizy danych i ustali pliki, które powinny być wysłane.

Firmy, które zatrudniają powyżej 20 pracowników (umowa stała - parametr musi być określony w danych stałych programu LP) wysyłają dane do wypełnienia formularza:
ZUS_RCA plik RCA_mm.kdu.
Litery mm w nazwie pliku oznaczają numer miesiąca przekazywanych danych.

Firmy, które zatrudniają do 20 pracowników i wypłaty świadczeń chorobowych dokonuje bezpośrednio ZUS transferują dane formularza:ZUS_RNA plik RNA_mm.kdu
Jeśli dokonywano wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wynagrodzeń za czas choroby w w/w miesiącu to wysyłany jest automatycznie plik formularza:
ZUS_RSA plik RSA_mm.kdu.
W przypadku, gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy na umowie zleceniu i opłacono tylko ubezpieczenie zdrowotne, wysłany jest plik danych dla formularza rozliczeniowego:
ZUS_RZA plik RZA_mm.kdu.
Przesłanie danych kończy każdorazowo generowanie pliku rozliczeniowego:
ZUS_DRA plik DRA_mm.kdu.
Zakończenie procesu zapisu plików z danymi jest połową czekającego nas zadania.


Podjęcie danych przez PP

Uruchamiamy program PP i wybieramy firmę. Następnie wybieramy NOWY zestaw dokumentów lub, jeśli zestaw dokumentów już istnieje otwieramy go a następnie przechodzimy do opcji – Zestaw
W dolnej części okna wybieramy opcję - Importuj nowe…

Kolejną czynnością jest ustalenie źródła importu. Jeśli jest to dysk A:\ to wskazujemy ten napęd jako źródło plików do wczytania.Każdy z przesyłanych plików z danymi (*.kdu) wczytujemy jednokrotnie. Po wczytaniu wszystkich plików należy w formularzu: ZUS_RSA uzupełnić w polu III, pracownikom, którzy otrzymali wynagrodzenie za czas choroby następujące pola,

 1. kod świadczenia / przerwy

 2. okres od

 3. okres do

 4. kod choroby

(danych tych nie określamy w programie LP)
Na deklaracji ZUS_RNA można uzupełnić przy nazwiskach pracowników (zakładka III /CD) pola:

Liczba dni przepracowanych

Liczba dni wynikających z obowiązku pracy

Przesłany do systemu PP formularz rozliczeniowy ZUS_DRA jest wysłany jako "PUSTY". Formularz ma zapisane pole miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, stawkę procentową ubezpieczenia wypadkowego (parametr przeniesiony z danych stałych LP), oraz datę sporządzenia rozliczenia. Przesłane pliki z danymi RCA_xx.kdu, RSA_xx.kdu, RZA_xx.kdu oraz RNA_xx.kdu zawierają wszystkie informacje o wysokości wypłaconych pracownikom wynagrodzeń i obliczonych kwot ubezpieczeniowych. Po wywołaniu do edycji deklaracji rozliczeniowej ZUS_DRA "nacisnąć" przycisk
Wylicz z raportów...

Obliczenie wszystkich pól raportu ZUS_DRA wykona się automatycznie.


ad.5 Wpisujemy dane personalne pracowników wraz z warunkami ich zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę by dane wprowadzane były poprawnie. Jest to niezbędne do prawidłowej pracy programu, jak również opracowania zbiorczej informacji o dochodach pracownika na koniec roku (deklaracji PIT-11). Możemy tu również wpisać numer konta bankowego, na które ma być przekazywana wypłata. Założono, że wszyscy pracownicy mają konta osobiste ROR w tym samym Banku (o ile Pracodawca dokonuje przelewów na konta indywidualne ROR). Gdy dane o pracownikach znajdują się już w programie, można przystąpić do opracowywania LP. Opcja NAZWISKA/ADRESY PRACOWNIKÓW FIRMY pozwala również na usunięcie nazwisk i danych pracownika omyłkowo wprowadzonego do bazy pod warunkiem, że nie otrzymał on w bieżącym roku wynagrodzenia.
UWAGA !!!

Można wprowadzić do programu LP również dane właściciela firmy oraz osoby współpracującej celem obliczenia składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego. Elementem określającym pracodawcę w bazie danych jest jego kod tytułu zatrudnienie (wg instrukcji do PP – 051....)
ad.6 Pozwala na wpisanie danych pracowników, a także warunków ich zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę by dane wpisane były poprawnie. Jest to niezbędne do prawidłowej pracy programu, jak również opracowania zbiorczej informacji o dochodach pracownika na koniec roku (deklaracja PIT-11). Możemy tu również wpisać numer konta bankowego, na które ma być przekazywana wypłata (o ile Pracodawca dokonuje przelewów na konta indywidualne ROR). Gdy dane o pracownikach znajdują się już w programie, można przystąpić do opracowania listy płac. Opcja NAZWISKA/ ADRESY PRACOWNIKÓW FIRMY pozwala również na usunięcie nazwiska i danych pracownika omyłkowo wprowadzonego do bazy danych pod warunkiem, że nie otrzymał on w bieżącym roku wynagrodzenia.
ad.7 Wybór tej opcji umożliwia wydruk umowy o pracę ze wskazanym pracownikiem lub aneks do tej umowy. W kolejnych ukazujących się oknach, należy wpisać odpowiednie informacje dotyczące warunków umowy. Wzór umowy jest zgodny z aktualnymi wymaganiami odnośnie tego dokumentu.
ad.8 Wydrukowanie wybranemu pracownikowi z bazy danych świadectwa pracy. W kolejnych oknach, należy wpisać informacje dotyczące okresu jego zatrudnienia w naszej firmie. Wzór świadectwa pracy jest zgodny z aktualnymi wymaganiami odnośnie tego dokumentu.

Grupa ZESTAWIENIA
1. Indywidualna Karta Wynagrodzeń

2. Wydruk Informacji PIT 11/PIT 8b

3. Umowa – Zlecenie ( warunki, wydruk)

4. Rachunek do Umowy - Zlecenia - druk

5. Średni dochód w roku bieżącymad.1 Wyświetla na ekranie dochody brutto, podstawę opodatkowania, podatek odprowadzony, składki ubezpieczeniowe oraz wypłacone zasiłki w poszczególnych miesiącach zatrudnienia. Indywidualna karta wynagrodzenia pracownika może być również wydrukowana na drukarce (klawisz F10)
ad.2 Drukuje deklarację PIT11/PIT8b na drukarce (tylko za pomocą drukarek igłowych, atramentowych lub laserowych wyposażonych w emulację standardu EPSON FX), lub zapisuje do pliku dyskowego. Plik taki może mieć nazwę np. PIT11.J-K (litery po kropce określają inicjały pracownika np.: Jan Kowalski). Plik taki można obejrzeć i wydrukować przy pomocy naszego lub innego dowolnego edytora
UWAGA !!!

Wydruk dwustronny - należy zwrócić uwagę na kolejność drukowanych stron.
ad.3 Pozwala sporządzić i wydrukować umowę-zlecenie lub umowę o dzieło z pracownikiem, obliczając automatycznie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracownik musi być zarejestrowany jako pracownik przyjęty do umowy-zlecenia. Wartości, które zostaną wyświetlone w poszczególnych rubrykach można korygować. Klawiszem ENTER potwierdzamy poprawność wyliczenia przechodząc do następnej rubryki.
ad.4 Dane wprowadzone do programu w punkcie wyżej opisanym, umożliwią wydruk rachunku do spisanej umowy. Wydruk można skierować bezpośrednio na drukarkę lub jak to wielokrotnie opisano do pliku dyskowego (zapis na dysk). Program nie zapamiętuje treści rachunku, lecz tylko kwoty w nim występujące. W miesiącu można wystawić tylko jeden rachunek dla wybranego pracownika.
UWAGA !!!

Po sporządzeniu umowy z pracownikiem można przejść bezpośrednio do wystawienia rachunku. Opis zawarty w umowie jest automatycznie przeniesiony do rachunku. Opuszczenie programu bez wydruku rachunku spowoduje konieczność ponownego wprowadzenia danych dotyczących warunków umowy.

ad.5 Oblicza średni dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy.
Grupa INSTALACJA

1. Zmiana Instalacji

2. Port Drukarki LPT 2

3. Dane Stałe w Programie


ad.1 Pozwala dokonać zmian w pliku instalacyjnym, w którym umieszczone są dane pojawiające się w nagłówku listy płac. Znajdują się tu aktualne informacje o adresie, numerze telefonu, typie drukarki i o standardzie polskich liter. Korekta tu przeprowadzana dotyczy zmian globalnych w całym bloku BIURO
ad.2 Określa lub zmienia port wyjścia danych z komputera do drukarki. Standardowo, po włączeniu programu ” aktywny ” jest zawsze port LPT1:. Przełączenie na port LPT2: jest aktywne tylko do chwili wyjścia z programu lub ponownej zmiany ”ręcznej”.
ad.3 Ustalamy wszystkie istotne parametry dotyczące stałych i zmiennych wartości mających istotne znaczenie przy obliczaniu LP. Określamy wielkości progów podatkowych zasiłku rodzinnego, miesięcznej kwoty zwolnionej z podatku, stawki minimalnego wynagrodzenia, stawki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz inne parametry wynikające ze specyfiki naszej firmy. W/w parametry można każdorazowo w prosty sposób sprawdzić i dowolnie zmienić.
=================================================================

DANE STAŁE DO OBLICZANIA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

=================================================================

I grupa podatku do kwoty 32736.00 Zasiłek rodzinny (3) 40.00

% podatku dla grupy I 19 Zasiłek rodzinny (pow.) 50.00

II grupa podatku do kwoty 65472.00 Składnik płacy (+)/pole_1

% podatku dla grupy II 30 (+)/pole_2

% podatku dla grupy III 40 (+)/pole_3

Ubezpieczenie emerytalne 19.52 [%] (+)/pole_4 Premia

rentowe 13 [%] (+)/pole_5

chorobowe 2.45 [%] Zwroty kosztów)/pole_1

Ubezpieczenie zdrowotne 7.5 [%] Zwrot kosztów (-)/pole_2

Wypadkowe 1.62 [%] Liczba zatrudnionych 28

Składka na Funduszu Pracy 2.45 [%] Minimalne wynagrodzenie 700.00

Fund.Gwar.Św.Prac. 0.08 [%] Ryczał podatku Um-Zl.do 120.00

Koszt uzyskania przychodu 81.84 30-krotn.śred.wynagrodz. 54780.00

Ulga podatkowa 36.35 rezerwa

Zasiłek rodzinny (1-2) 32.30 Zakład Pracy Chronionej N

=================================================================
Przykładowy wydruk listy wynagrodzeń - załącznik „D"

RYCZAŁT PODATKU DOCHODOWEGO
Program służy do komputerowego prowadzenia tabulogramu Ryczałtu. Pozwala na rejestrację przychodów i rozchodów osób płacących podatek zryczałtowany. Uruchomienie programu odbywa się przez wybranie linii z napisem Ryczałt Podatku Dochodowego i naciśnięcie klawisza ENTER lub naciśnięcie litery R. Po wybraniu firmy, którą chcemy księgować, program sprawdza na wstępie czas zegara systemowego komputera, wykorzystując go do ustalenia katalogu bieżącego zapisu danych oraz daty przy wpisywaniu kolejnych pozycji do ewidencji ryczałtu. Na ekranie komputera widoczne jest zawsze 14 linii rejestru Ewidencji. W dolnych dwóch liniach ekranu widoczne są wszystkie klawisze, którymi w danym momencie pracy z programem możemy się posługiwać.
PORUSZANIE SIĘ PO TABULOGRAMIE EWIDENCJI RYCZAŁTU

Klawisze kursora oraz Home, End, PageUp, PageDn,

Umożliwiają przeglądanie zgromadzonych zapisów tabulogramu ryczałtu od pierwszego do ostatniego wiersza oraz wszystkich kolumn.


WPROWADZANIE KOLEJNEJ POZYCJI EWIDENCJI

Klawisz F1 lub SPACJA

Kursor przenosi się do kolejnej wolnej linii tabulogramu ewidencji. Wpisujemy dane zgodnie z opisem w nagłówku. Przy błędnym wpisie, klawiszem Esc można wycofać kursor do poprzedniej kolumny i dokonać niezbędnej korekty wprowadzanego zapisu. Przed ostatecznym zapisaniem danych na dysku program prosi o potwierdzenie decyzji zapisu przez przyciśnięcie dowolnego klawisza. Program automatycznie ustawia wprowadzane pozycje według kolejności dat na dokumentach.


DRUKOWANIE TABULOGRAMU EWIDENCJI

Klawisz F5

Pozwala na wydruk Tabulogramu Ewidencji na drukarce lub do pliku dyskowego. Powstanie plik tekstowy o nazwie Rycz.5 (cyfra po kropce określa miesiąc - Maj), lub Rycz.pri, który dotyczy wydruku za dowolny okres. Plik taki imituje wydruk na drukarce i można go obejrzeć za pomocą edytora znakowego, jak również wydrukować go za pomocą rozkazu systemowego:

PRINT Rycz.5 i przyciśnięcie dwukrotne klawisza ENTER

lub PRINT Rycz.pri i przyciśnięcie dwukrotne klawisza ENTER

Po wybraniu typu wydruku program przedstawia dwie możliwości zarejestrowania tabulogramu ewidencji:

* Wydruk na drukarce

* Rejestracja w pliku dyskowym

Następnie należy wybrać okres, którego wydruk ma dotyczyć:

* wybranego miesiąca

* dowolnego okresu tabulogramu


SZACUNKOWA ANALIZA DZIAŁALNOŚCI

Klawisz F8

Szacunkową odpowiedź, na pytanie o wysokość podatku dochodowego w dowolnym momencie, możemy otrzymać naciskając klawisz F8. Uzyskane informacje możemy wydrukować naciskając klawisz F5.
ZMIANA FIRMY DO KSIĘGOWANIA

Klawisze CTRL + R (^R)

Umożliwia dokonania wyboru pomiędzy firmami wprowadzonymi do rejestru bez konieczności wychodzenia z programu.


ZAKOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM - POWRÓT DO ADMINISTRATORA

Klawisz F10

Zaleca się używanie klawisza funkcyjnego F10 do opuszczania programu celem uzyskania pewności " fizycznego zapisu " na dysku wprowadzanych danych do Ewidencji. NIE NALEŻY PO PRACY w Ewidencji, WYŁĄCZAĆ KOMPUTERA - wyłącznikiem głównym.TABULOGRAM EWIDENCJI RYCZAŁTU - ZAŁĄCZNIK "E"
POLECENIE PRZELEWU BANKOWEGO (PPB)
Program umożliwia wydruk wypełnionego polecenia przelewu bankowego oraz gromadzenie danych nadawców i odbiorców PRZELEWU. Uruchomienie programu odbywa się przez wybranie linii z napisem Polecenie Przelewu Bankowego i naciśnięcie klawisza ENTER lub naciśnięcie litery B. Po wpisaniu niezbędnych danych otrzymujemy wydruk, składający się z czterech części, które należy rozciąć.
Pierwszym etapem jest wypełnienie okna z nazwą adresata przelewu. Jeżeli jest to nowy kontrahent należy dokładnie wypełnić wszystkie okna tzn. NAZWA POSIADACZA RACHUNKU,NAZWA BANKU, Nr KONTA, DATA WYSTAWIENIA, KOMENTARZ. Następnie pojawi się komunikat o możliwości zapisania tych danych do ”biblioteki”. Zapisanie nastąpi po wciśnięci klawisza ENTER, naciśnięcie dowolnego innego klawisza nie spowoduje zapisu do pamięci komputera. Aby korzystać z zapisanych danych, należy (podczas wystawia kolejnego POLECENIA PRZELEWU BANKOWEGO) użyć kombinacji klawiszy Ctrl+D w momencie, gdy kursor znajduje się na polu ”Na Dobro Rachunku” i wybrać odpowiedniego kontrahenta. Wyszukiwanie klienta następuje po wciśnięciu Klawisza F5 a następnie przez podanie dowolnego fragmentu z nazwy kontrahenta lub po ponownym wciśnięciu Klawisza F5 13-to miejscowego skrótu nazwy/numerem identyfikacyjnym podatnika NIP-em. Wyszukiwanie NIP-em jest około 15-krotnie szybsze. Po wybraniu klienta następuje automatyczne wstawienie nazwy Banku i numer konta. Gdy edycja została zakończona możemy skorzystać z klawiszy:
Klawisz F1 Wydruk polecenia przelewu
Klawisz F 10 Wyjście z programu
Klawisze kursora Wybór wiersza do dokonania ewentualnej korekty.

Przykładowy wydruk przelewu bankowego -załącznik „F"

PRZEKAZ POCZTOWO-BANKOWY (PPB)
Program umożliwia wydruk wypełnionego przekazu oraz gromadzenie danych stałych nadawców i adresatów PRZEKAZU. Uruchomienie programu odbywa się przez wybranie linii z napisem Przekaz Pocztowo-Bankowy i naciśnięcie klawisza ENTER lub naciśnięcie litery P.
Pierwszym etapem jest wypełnienie okna z wysokością wpłacanej kwoty. Następnie przechodzimy do okna WPŁACAJĄCY, NAZWA WŁAŚCICIELA RACHUNKU, BANK, Nr KONTA. Dane te można gromadzić w bibliotece, celem dalszego wykorzystania. Zapis następuje po naciśnięciu klawisza ENTER, naciśnięcie dowolnego innego klawisza nie powoduje zapisu danych do pamięci komputera. Odczyt z biblioteki następuje po wciśnięciu klawisza F1, gdy kursor znajduje się w polu ”Wpłacający dokładny adres / nazwa i adres posiadacza rachunku”. Po zakończeniu wypełniania przekazu i podjęciu decyzji o jego wydruku, program pyta czy wydruk ma być w trybie Normalnym czy Pogrubionym. Pogrubienie ma na celu wzmocnienie zaczernienia druku przy zużytej taśmie w drukarce (wydruk taki trwa dłużej). Następne pytanie dotyczy ilości odcinków przekazu 3 lub 4.

Po wydruku awersu przekazu wybieramy jedną z trzech możliwych stron rewersu.:

* standard

* podatek dochodowy

* podatek VAT
UWAGA !!!

Należy pamiętać w tym momencie o odwróceniu kartki. Zalecane jest, aby wydruk był wykonywany na kartce A4, a nie na papierze wstęgowym.
Po zakończeniu wydruku rewersu, przekaz należy obciąć wg linii cięcia zaznaczonej linią kropkową. Jeżeli nie drukujemy następnego przekazu klawiszem ESC wychodzimy z programu.

Przykładowy wydruk przekazu pocztowo - bankowego -załącznik „G"

DEALERZY BIURA USŁUG KOMPUTEROWYCH

GNIEZNO

”AGITOR” Marcin Kośmicki ul. Lecha 11; tel. 425 19 70, 603 442 389


GORZÓW WKP.

"AGENCJA BŁAŻEJ" Błażej Janka ul. Bohaterów Westerplatte 7a;

tel. (095) 722 62 00
KASZCZOR

”MEDA PLUS” Rafał Ślebioda ul. Koszykowa 1; tel. (065) 540 79 10, 602 49 66 91KOZIEGŁOWY


Marek Loręcki Os. Leśne 14E/251; tel. 812 73 24
NOWY TOMYŚL

"K.J. ELEKTRONICS" Janusz Kałuża Glinno 131; tel. 442 21 46


PIŁA

”TEAM” S.C. ul. Sikorskiego 33; tel/fax (067) 213 57 34, 214 82 82


PLESZEW

”MEDA PLUS” Rafał Ślebioda ul.Toruńska 10; tel. (062) 508 23 50, 602 49 66 91


POZNAŃ

"KOMPUTECH" Zbigniew Miller Os.Orła Białego 84/2; tel. 870 20 35


"A.F.M.T. BILANS" Os. Bolesława Śmiałego 32c/22; tel. 823 67 92
”DOBRY” Dobromir Chudziński ul. Wilczak 13/161; tel. 826 40 82, 601 71 54 92

SŁAWA


”SANDOR” Piotr Samol Plac Rynek 23/3; tel. (0603) 37 35 01
WĄGROWIEC

”KOMPUTER SERWIS” s.c. ul. Szeroka 5; tel. (067) 268 55 70


WROCŁAW

"BLOTKA" ul. Kilińskiego 22/5; tel. (071) 793 23 22
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna