Księga rejestracji śWIŃPobieranie 466 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar466 Kb.
1   2   3

(3) - numer identyfikacyjny zawarty w oznakowaniu świń

(4a) - data przybycia zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym do stada (wpisać: dzień, miesiąc, rok), datą przybycia zwierzęcia do siedziby stada w przypadku jego urodzenia w tej siedzibie stada jest data urodzenia tego zwierzęcia

(4b) - kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym do stada (na podstawie kow zdarzeń ze strony 2 okładki)

(5) - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które przybyły do stada

(6) - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada

(7) - numer siedziby stada poprzedniego posiadacza zwierząt, dane poprzedniego posiadacza zwierząt (imię, nazwisko i adres albo nazwa i adres), nie wypełniać w przypadku zwierząt, dla których wpisano kod U

(8a) - data ubycia zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym ze stada (wpisać: dzień, miesiąc, rok)

(8b) - kod zdarzenia, które spowodowało ubycie zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym ze stada (na podstawie kow zdarzeń ze strony 2 okładki)

(9) - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które ubyły ze stada

(10) - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada

(11) - numer siedziby stada kolejnego posiadacza zwierzęcia, miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetrczego lub spalarni, oraz dane kolejnego posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko i adres albo nazwa i adres), dane adresowe miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetrczego lub spalarni, albo dane posiadacza (imię, nazwisko i adres albo nazwa i adres), do którego przemieszczono świnię w celu jej utrzymania na potrzeby własne albo informacja o uboju zwierzęcia w gospodarstwie

(12) - należy wpisać m.in.: numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie niebęcym państwem członkowskim UE (wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia wwiezionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza terytorium

UE)

Kontrole lub korekty **)Data


Uwagi dotycce kontroli lub korekty

Pieczątka, podpis osoby dokonucej

kontroli lub pracownika Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPobieranie 466 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna