Księga rejestracji śWIŃPobieranie 466 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar466 Kb.
1   2   3


**) Wypełnia osoba dokonująca czynności kontrolnych w siedzibie stada lub pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Numer siedziby stada Karta wsadowa strona nr: …..
Kontrole w siedzibie stada*)
Lp.


Imię, nazwisko osoby dokonującej czynności kontrolnych w siedzibie stada, data kontroli i numer raportu z kontroli

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowci w kontrolowanej

siedzibie stada lub informacje o braku nieprawidłowci oraz liczba skontrolowanych pozycji w księdze rejestracji zawierających wpisy dotyczące zaewidencjonowanych zwierząt w siedzibie stada


Podpis osoby dokonującej czynności kontrolnych


Podpis posiadacza zwierząt lub osoby upoważnionej
*) Wypełnia osoba dokonująca czynności kontrolnych w siedzibie stada.
Numer siedziby stada Karta wsadowa strona nr: ……..


Lp

(1)

Stan początkowy stada liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny

zwierząt

(3)

Zmiana stanu stada*)


Uwagi

(12)


PRZYBYCIE zwierząt do siedziby stada


UBYCIE zwierząt „z siedziby stada


Data przybycia (4a)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które przybyły do stada

(5)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym

po zmianie stanu stada (6)


Dane o miejscu z” którego przybyły zwierzęta

(7)


Data ubycia (8a)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które ubyły ze stada

(9)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym

po zmianie stanu stada (10)


Dane o miejscu

do krego ubyły zwierzęta(11)


Kod zdarzenia (4b)


Kod zdarzenia (8b)Data


Uwagi dotycce kontroli lub korekty

Pieczątka, podpis osoby dokonującej

kontroli lub pracownika Agencji Restrukturyzacji

Modernizacji RolnictwaKontrole lub korekty **)

Pobieranie 466 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna