Księgarnia WysyłkowaPobieranie 98.28 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar98.28 Kb.
Księgarnia Wysyłkowa

poleca książki o tematyce mistycznejoraz poruszające problem zagrożeń duchowych człowieka

NOWOŚCI


 1. Andrea D'Ascanio OFM Cap „Apostołowie czasów ostatecznych”. Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort pisząc o apostołach czasów ostatecznych ma na myśli dobrych kapłanów rozproszonych po chrześcijańskim świecie oraz „liczny zastęp odważnych i dzielnych żołnierzy Chrystusa i Maryi” składających się ze świeckich obu płci. Zrozumiał, że aby zrealizować zbawczy plan i uratować ludzkość od samo-zagłady „Najwyższy wraz z Najświętszą Matką swoją winien ukształtować wielkich świętych, którzy świętością innych świętych przewyższą”. Wierzył „że przy końcu czasów, może szybciej niż się uważa, Bóg wskrzesi wielkich ludzi napełnionych Duchem Świętym i duchem Maryi, przez których niebieska Królowa dokona wielkich cudów na świecie, aby zniszczyć grzech i ustanowić królestwo Jezusa Chrystusa, swego Syna, nad zepsutym światem. A ci święci ludzie staną na czele wszystkiego właśnie przez to nabożeństwo do Maryi Dziewicy, które zarysowałem jedynie niejasno z powodu mojej nieudolności”. Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 128 – 15,00zł

 2. Maria Vincit, „Ku Światłości Wiecznej. Badania naukowe życia po żuciu”. Co się ze mną stanie po mojej śmierci i czym w ogóle jest śmierć? Dwaj wybitni naukowcy pracujący wraz ze swymi zespołami niezależnie od siebie – w Holandii dr Pim van Lommel i w Stanach Zjednoczonych dr Jeffrey Long – przeprowadzili bardzo solidne badania naukowe z wieloma ludźmi na całym świecie, którzy przeżyli tzw. śmierć kliniczną i doznali doświadczenia bliskiej śmierci (NDE). Po przywróceniu ich do życia wszyscy bez wyjątku zgodnie stwierdzają: Istnieje wieczność! Istnieje życie wieczne! Jak to życie wygląda – brak im słów na wyrażenie tej pełni szczęścia, miłości i piękna. Każdy z uczonych opisał swoje badania i ich wyniki we własnych publikacjach. Książka Ku Światłości Wiecznej jest więc prezentacją zarówno badań, jak i książek tych wybitnych badaczy. Nasza wiara religijna w życie wieczne jest obecnie wspierana solidną wiedzą racjonalną o życiu wiecznym. Bóg u końca czasów w Swoim niezgłębionym miłosierdziu uchyla nam kolejny raz rąbka tajemnicy, jak wygląda wieczność, gdzie Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9). Zaiste, Bracie, Siostro, Ku Światłości Wiecznej to najbardziej radosna książka na najważniejszy dla nas temat! Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 144 – 17,00zł

 3. Anna Argasińska, „Jezus miłosierny nawraca...”. Tom I. Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 245 wkładka z kolorowymi ilustracjami – 18,00zł

 4. Anna Argasińska, „Jezus, Twój Nauczyciel...”. Tom II. Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 196 wkładka z kolorowymi ilustracjami – 18,00zł

 5. Anna Argasińska, „Jezus twój uzdrowiciel”. Tom III. Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 375 wkładka z kolorowymi ilustracjami – 23,00zł

 6. Anna Argasińska, „Nie wyście mnie Wybrali Ale ja Was (...), abyście szli i owoc przynosili”. Tom IV. Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 650 wkładka z kolorowymi ilustracjami – 30,00zł

 7. Anna Argasińska, „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Tom V.

Książki Anny Argasińskiej to pomocna ręka Boga i wielka historyczna szansa do dokonania dziejowego przełomu w celu wyrwania się z niewoli duchowej i politycznej i budowania w oparciu o Prawo Boże wspaniałej przyszłości na wszystkich płaszczyznach życia duchowego, moralnego, ekonomicznego i politycznego. Są one na obecnym etapie historycznym najlepszym przewodnikiem i drogowskazem w życiu indywidualnym jak i zbiorowym wszystkich Polaków. Ojciec Św. Jan Paweł II zatroskany o losy swojego narodu powiedział: "Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia". Przypominają się tu słowa Św. Faustyny: "Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: -Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje." Przez Annę Argasińską Pan Jezus i Matka Boża wyciągają pomocną rękę kierując alarmujące słowa do narodu polskiego w celu podźwignięcia go z największego (w całej jego tysiącletniej historii) upadku moralnego i wyrwania z otchłani samozniszczenia na skutek deptania wszystkich Przykazań Bożych i prowadzenia obłąkańczej i samobójczej walki z Bogiem i Jego św. Kościołem, głównie za pośrednictwem nihilistycznych mediów, bezbożnych programów oświatowych i z aprobatą rządzących. Podane są tu wszystkie przyczyny upadku moralnego, a w konsekwencji ekonomicznego i politycznego narodu. Ostatecznym celem książki jest uświęcenie wszystkich Polaków i doprowadzenie do triumfu zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi w Polsce i na świecie. Anna Argasińska to prawdziwa warszawianka. Gdy wyfrunęła z domu zaczęła zdobywać świat, ale po latach stwierdziła, że nic nie zdobyła, za to straciła męża (odszedł od niej), syn jest na krawędzi utraty życia a ostatnie 20 lat życia po prostu przepadło. Gdy była na dnie rozpaczy odbyła rekolekcje i od tej chwili zaczęło się jej nawrócenie… Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 144 – 16,00zł

 1. Mieczysław Noskowicz „Najświętsze trzy Hostie. 1399”. Gdyby zapytać statystycznego Polaka o cuda eucharystyczne, dowiemy się o głośnej ostatnio Sokółce, często odwiedzanym Lanciano, rzadziej o Orvieto i Sienie. Czasem mieszkaniec Poznania wspomni o cudownych trzech Hostiach, nieraz dodając, że to stara poznańska legenda. Czy rzeczywiście legenda? Wznowienie książki Mieczysława Noskowicza, dodatkowo poddane redakcji językowej oraz uzupełnione o wprowadzenie i fotografie z kościołów. – Format (170 mm x 232 mm), str. 104, ilustracje kolorowe i czarnobiałe, oprawa miękka – 15,00zł

 2. Teresa Lipiecka „Przeżyli Syberię bo zawierzyli Bogu".  Format A5 - (142 mm x 203 mm), str: 304 – 15,00zł

 3. Wydawnictwo Maria Vincit „Święta Filomena – patronka końca czasów”. Święta Filomena to jedna z największych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest patronką prawie wszystkich ludzi i każdego z osobna. Opatrzność Boża w Swoim Miłosierdziu zachowała ją na nasze czasy ostateczne, mimo iż jest 13-letnią dziewicą umęczoną za wierność Boskiemu Oblubieńcowi z rozkazu cesarza Dioklecjana w roku 302. Od czasu odkrycia jej relikwii w rzymskich katakumbach w 1802 roku kult św. Filomeny rozwinął się i rozszerzył na cały świat. Potwierdzały to uwielbienie Świętej liczne cuda i łaski uzyskiwane za jej wstawiennictwem. A Najświętsza Maryja Panna nazywała ją swoją „umiłowaną córką”. Czcicielami św. Filomeny byli Papieże, znani ludzie z historii Kościoła, święci – a wśród nich ks. Jan Vianney, Ojciec Pio - a przede wszystkim niezliczeni wierni na wszystkich kontynentach w różnych czasach aż do naszych dni. Podczas odprawiania egzorcyzmów demony skrzeczały:- Ta Dziewica i Męczennica św. Filomena jest naszym przeklętym wrogiem, Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciwko piekłu. Dziękujmy więc Bogu za św. Filomenę i korzystajmy z jej niezawodnego patronatu i wstawiennictwa. – Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 160, papier - kreda, 65 ilustracji kolorowych, oprawa miękka – 20,00zł

 4. Św. Kamila Babtysta Varano „Autobiografia oraz Cierpienia duchowe Jezusa podczas Jego Męki”. Autobiografia oraz Cierpienia duchowe odzwierciedlają cechy Świętej: światłej pisarki i kobiety kontemplującej, zdolnej uczynić wyrazistym doświadczenie chrześcijańskie w swoich czasach, lecz z przesłaniem i nauką wartościowymi również i dzisiaj. Lektura dostarcza światła rozjaśniającego sumienia i rozgrzewającego serca, pociąga i wzywa do chrześcijańskiego życia bogatego w znaczenie, piękno i aktualność. Twarda oprawa, książka bogato ilustrowana - kolor, papier kreda. Format 110mm x 176mm, str. 304 – 20,00zł

 5. Stanisław Mrozek SJ „Jak się rozmodlić”. Jak się modlić medytacją? Jak się modlić kontemplacją? Jak się modlić rachunkiem sumienia ogólnym? Jak się modlić rachunkiem sumienia szczegółowym? Metody uproszczonej modlitwy. Dzięki cennym wskazówkom i przedstawionym przez Autora ignacjańskiem praktykom modlitewnym można postawić pierwsze kroki na drodze ku modlitwie wewnętrznej - umysłu, woli i serca. Z czasem w duszy zrodzi się rozmiłowanie w Bogu i szczególna serdeczna poufałość. Ich owocem jest znajdowanie Boga we wszystkich rzeczach, a wszelkie modlitewne metody okazują się mniej potrzebne. - Format DL (120 mm x 190 mm), str. 240, oprawa miękka – 8,00zł

 6. Witelon „O naturze demonów”. Św. Anzelm z Cannterbury „O upadku diabła”. Dwa niełatwe, ale niezwykle wciągające, średniowieczne traktaty o upadłych aniołach. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 104, oprawa miękka – 10,00zł

 7. Jakub Szymański „Masoneria ‘kościół’ Antychrysta”. Niedługo po powstaniu masonerii zaczęły ukazywać się kolejne dokumenty papieskie, ostrzegające przed ową organizacją. Słuszność tych napomnień okazała się niebawem, kiedy to masoneria przygotowała rewolucję francuską, będącą na kontynencie europejskim pierwszą próbą usunięcia chrześcijańskiego porządku. Następnie więc papież Leon XIII wezwał całe duchowieństwo i wiernych do: zrywania maski masonerii tzn. ujawniania prawdziwych intencji owej skrytej organizacji. To zdemaskowanie może się bowiem przyczynić do wskazania prawdziwego, złowieszczego oblicza masonerii i uratowania przez to wielu dusz od wiecznego potępienia. Celem tej książki jest zatem przedstawienie największych masońskich sekretów, istniejących w symbolice, rytuale i filozofii owej organizacji, przez co wyraża się jakby sama istota i duch masonerii. Zostało to zaś uczynione w oparciu o materiały masońskie, dla pełnego ujawnienia tego, czego masoneria naucza swoich adeptów, i co mówi im sama o sobie. Ponadto sekrety te zostały poddane analizie, wskazującej nie tylko na niezwykłą nienawiść przejawianą tam względem Chrześcijaństwa, ale również tego, iż mimo deklarowanego "przynoszenia światła" przez masonerię, jest to organizacja, która chce sprowadzić cały świat w mroki otchłani. Co zewnętrznie dzieje się chociażby przez promowanie przez nią tego, co ojciec święty Jan Paweł II określił mianem centrów anty-ewangelizacji i cywilizacji śmierci. Do tego bowiem prowadzi wewnętrzny sposób indoktrynacji, jakiemu poddawani są najpierw masońscy kandydaci. Mimo zatem niełatwego zagadnienia należy mieć nadzieję, iż książka ta stanie się dla czytelników powodem duchowej refleksji, przypominającej również, iż istnieją na świecie realne siły, poprzez które zło przenika do umysłów ludzi i życia społeczeństw, oraz, iż należy szukać środków i podejmować realne działania, aby przeciwstawić się temu. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 240, oprawa miękka – 17,00zł

 8. O. Germano Ruoppolo, pasjonista „Głębie Duszy”. Głębie duszy to perła literatury hagiograficznej. Przedstawia życie i duchowość św. Gemmy Galgani (1878-1903), 25-letniej Włoszki – najpiękniejszej świętej spośród wszystkich niewiast wyniesionych do chwały ołtarzy – orzekli niedawno studenci rzymskiego „Teresianium”. A co najważniejsze – jest jedną z największych świętych w Kościele! W swoim krótkim życiu dostąpiła łaski naznaczenia jej bolesnymi stygmatami Męki Jezusa, który jej zapowiedział: - odwagi, Gemmo, oczekuję cię na Kalwarii. I Boski Zbawiciel nie zawiódł – Gemma stała się ikoną i kwiatem Męki Pańskiej. Ta delikatna dziewczyna doznawała także niesamowitych napaści diabła, jak już chyba rzadko kto z ludzi. Spotykamy się u tej świętej ze szczytami mistycznego heroizmu. A książkę tę napisał przewodnik duchowy św. Gemmy – czcigodny sł. Boży Ojciec Germano, pasjonista, naoczny świadek a także uczestnik heroicznych zmagań Gemmy w jej drodze do szczytów świętości. Dla wielu Głębie duszy staną się – po Piśmie Świętym – najważniejszą książką życia. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 320, oprawa miękka – 17,00zł

 9. Ks. Franciszek Świątek CSsR; „W Blaskach Anioła”. Książka o bł. Anieli Salawie, o której Wielki Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński w swoich Zapiskach więziennych stwierdził: „Im bardziej zdobywał ją sobie Bóg, tym więcej oddawała się ludziom w przedziwnej gotowości ofiary i usłużności, a nawet zastępczego cierpienia. Jest to doskonała patronka na czasy współczesne". Zgodnie ze słowami Ojca Św. Jana Pawła II, „uczy nas bycia wolnymi" oraz wskazuje nam „drogę ku przyszłości". Na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnej Anieli Salawy na krakowskim Rynku, 13 sierpnia 1991 roku, Ojciec Św. Jan Paweł II oznajmił: „Jest to dla mnie ogromna radość, że mogłem dzisiaj w Krakowie wynieść do chwały błogosławionych Anielę Salawę. Ile razy modliłem się przy jej relikwiach, jak głęboko zapadły mi w pamięć, w serce te słowa: Panie, żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz!" W blaskach Anioła to żywot napisany na podstawie współczesnych Anieli Salawie dokumentów. Tchnie więc ta książka niezaprzeczalnym autentyzmem i historycznymi realiami miasta Krakowa I wojny światowej i odradzania się wolnej Polski, za którą Aniela ofiarowała Bogu swe cierpienia i życie. Książka zawiera kolorowe zdjecia. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 232, oprawa miękka – 16,00zł

 10. Alexis Carrel „Podróż do Lourdes”. Alexis Carrel - autor głośnej książki Człowiek istota nieznana, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, jako lekarz - mimo iż był człowiekiem niewierzącym - z obowiązku i z ciekawości badawczej towarzyszył w pociągu pielgrzymce chorych z Lyonu do Lourdes. Szczególnie opiekował się ciężko chorą Marią Ferrand, która do Lourdes dojechała w stanie agonalnym. Na oczach Cerrela i innych lekarzy śmiertelnie chora Maria w ciągu trzech godzin całkowicie odzyskuje zdrowie. Doktor Carrel doznaje wstrząsu wewnętrznego! Rozpoczyna się przejmujący proces jego bezwarunkowego powrotu do Boga! O tych sprawach Carrel opowiada osobiście w reportażu Podróż do Lourdes. Lektura tej książki jest tyleż wstrząsająca, co i wzniosła - nieporównywalna z jakąkolwiek inną. Jest światowym bestsellerem i niepodważalnym świadectwem prawdziwości lourdzkich cudów. Każdy kto się z nią zapozna nie pozostanie obojętny na najważniejsze sprawy w jego życiu. Po raz pierwszy wydana w Polsce! , oprawa miękka - 15,00zł

 11. Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi”. Pełna wersja! Wszyscy widzimy jak poważną i zagrożoną stała się nasza sytuacja. Strach, niepewność i bezradność wzrasta z dnia na dzień. Z tej strasznej nędzy i beznadziejności chce nas uratować Matka Boża. Ona proponuje nam nowy niepowtarzalny i jakże cenny dar łaski dla ratowania świata. Węgierską mistyczkę, matkę sześciorga dzieci, prosiła aby Jej orędzie zostało rozpowszechnione na całym świecie i to przy pomocy Ojca Świętego. Biskup miejscowy przekazał prośbę Matki Bożej do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie w celu jej zbadania i rozpatrzenia. Prośba Maryi niczym błyskawica rozeszła się po całym świecie i zyskała wielką przychylność niezliczonej rzeszy wiernych oraz wielu duchownych. Owocem przyjęcia tego orędzia są liczne nawrócenia oraz uzdrowienia na duszy i ciele. Pierwsze w Polsce pełne tłumaczenie „Dziennika duchowego” Elżbiety Szanty. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 128, oprawa miękka – 13,00zł

 12. Ks. Ryszard Ukleja SDB „Nabożeństwa Uroczystości i Święta w Liturgii Postulatem Nieba”. Książka zawiera najważniejsze nabożeństwa i wielkie obietnice Maryi i Jezusa dane na przestrzeni wieków Kościołowi dla ozywienia wiary i uświęcenia człowieka. Dowiadujemy się również co znamionuje i jakie kryteria należy stosować przy rozpoznawaniu prawdziwości prywatnych objawień oraz ich wielkim wpływie na odnowę moralną i duchową całych społeczeństw. Wobec wielu nieporozumień towarzyszących tym nadprzyrodzonym zjawiskom, książka ta może okazać się wielką pomocą. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 128 – 12,00zł

 13. Sieradzki „Dzieje świata i Polski w pigułce”. To kalendarium najważniejszych wydarzeń na ziemiach polskich i na świecie, bogactwo informacji, faktów i ciekawostek. Tego typu wybiórcze, skrótowe opracowania, robią na świecie zawrotną karierę, gdyż wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Czytelników. To kompendium wiedzy historycznej o Polsce i świecie w syntetycznym ujęciu, chronologicznie ułożonej, obejmującej wybrane najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne, dynastyczne, militarne, dzieje postępu technicznego, rozwoju nauki, kultury i sztuki. Z ogromu zjawisk i faktów wybrano te, które wywarły największy wpływ lub były najbardziej charakterystyczne dla swojej epoki. Każdy wybór jest z natury rzeczy subiektywny, zwłaszcza w tak wąskich ramach objętościowych. Skupienie jednak tak niezwykle rozległego horyzontu czasowego w jednym wolumenie ma wartość praktyczną, a forma kronikarskiego zapisu wydarzeń daje możliwość szybkiego ich odszukania. Dzieje świata w pigułce, jako pozycja popularno-naukowa, jest kierowana do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów szkół średnich, maturzystów, studentów, nauczycieli i wszystkich czytelników interesujących się historią. Powinna się znaleźć w każdej bibliotece szkolnej, publicznej i domowej. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 528 – 15,90zł

 14. Ks. Dr Jan Usiądek, Andrzej Sieradzki „Rok liturgiczny w Rodzinie. Tradycja, modlitwy i obrzędy”. Książka ta zawiera zbiór najważniejszych świąt i nabożeństw kościelnych oraz najwartościowszych modlitw najgłębiej jednoczących nas z Bogiem. Publikacja ta uczy nas owocnie je przeżywać w duchu naszej tradycji. Adresowana jest do ludzi wszystkich stanów pragnących się uświęcić. Wychodzi naprzeciw tym wszystkim chrześcijanom, którzy nie modląc się, lub czyniąc to źle, zatraciło sens i znaczenie swego istnienia, dbając bardziej o rzeczy doczesne niż wieczne. Przed taką postawą przestrzegała Matka Boża w Fatimie mówiąc: „Módlcie się, módlcie się dużo i składajcie ofiary za grzeszników”. Format B5 (167 mm x 237 mm), str. 384, Książka bogata w ilustracje – 20,00zł

 15. Siostra Maria Natalia „Maryja Zwycięska Królowa Świata”. Książka zapowiada czasy, które ludzkość ma przeżyć jeszcze przed końcem świata. Ma to być chwalebna epoka Maryjna, w której zgodnie z planem Bożym zostanie pokonane wszelkie zło i zapanuje prawdziwy Boży pokój na świecie. Publikacja ta po raz pierwszy wydana w języku polskim jest znakiem i wielkim wyzwaniem na czasy obecne i przyszłe. Nadejście epoki Maryjnej jest uwarunkowane przez Jezusa ogłoszeniem przez Kościół potrójnego dogmatu ma­ryjnego o Współodkupicielce, Orędowniczce i Pośredniczce. Plany te oraz wizję świata w nadchodzących czasach ujawnił Jezus przez kolejną swą wybraną powiernicę, s. Marię Natalię. Siostra Maria Natalia po wstąpieniu do Zgromadzenia s. Dobrego Pasterza od 1936 do 1943 r. otrzymywała przesłania i orędzia od Chrystusa i Maryi, dotyczące zarówno całego świa­ta, jak i przeznaczenia Węgier, które w planach Bożych też mają spełnić określoną misję. Orędzia te i przesłania zapisywała w swym dzienniku, który przekazała swemu kierownikowi du­chowemu, ks. dr Eugeniuszowi Krasznay, ówczesnemu sekreta­rzowi i doradcy biskupa Hasza. Innym tematem poruszanym przez s. Marię Natalię są po­uczenia i nauki Chrystusa dotyczące uświęcenia i życia dosko­nałego. Ukazują one jakimi łaskami obdarza Bóg te dusze, które poświęciły się całkowicie służbie Bożej. Jezus i Maryja żądają również od duchownych i świeckich wielkiej krucjaty wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Apelując o to dzieło ekspiacji, Chrystus Pan wyraża ży­czenie przez s. Natalię, by na Węgrzech została wzniesiona kapli­ca ekspiacyjna, w której ten duch pokuty i wynagrodzenia winien być szczególnie uwydatniony. W ten sposób ruch ten miał rozsze­rzyć się w całym Kościele jako warunek zapanowania Bożego Pokoju na świecie. Powyższe życzenie Chrystusa s. Natalia prze­kazała swemu spowiednikowi. W oddzielnym okólniku w 1945 r. prymas Węgier, ks. kardynał Mindszenty poparł tę ideę i dopisał słowa: „Pragnę by sanktuarium wynagrodzenia było zbudowane”. Format A5 (142 mm x 203 mm), str. 216 - 16,50zł

 1. Ks. Ryszard Ukleja SDB „Jałmużnik z Debrzna, Bł. Anicet Wojciech Kopliński”. O. Anicet to człowiek, który całe swoje życie poświęcił dla bliskich. Wykształcił kilku księży, doktorów i inżynierów. Był znany i ceniony zarówno przez biednych jak zamożnych. Oddał życie jako męczennik uznany przez Kościół. - 5,00złKsiążki w stałej sprzedaży


 1. Maria Vincit „Modlitwa, ofiara i pokuta. Jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu”. Modlitewnik, jakiego jeszcze nie było! Prawdziwy pokarm dla duszy, zawierający 628 modlitw, w tym 32 koronek, 35 litanii, 61 aktów poświęcenia i aktów ofiarowania, 26 nowenny, 154 aktów strzelistych, 371 rad, praktycznych wskazówek i pouczeń dotyczących życia duchowego, 301 obietnic danych z Nieba. Zawarte są w nim również opisy z życia Świętych oraz podstawowe prawdy katechizmowe. Umieszczone zostały słowa i błogosławieństwo Ojca Św. Jana Pawła II. Oprawa twarda, skóropodobna, grzbiet szyty. Wspaniały prezent na każdą okazję. (stron: 864, wymiar: 12cm x 17cm) – cena 33,00zł, - oprawa twarda skóropodobna

 2. Ks. Wł. Seweryn, „O wielkiej miłości Pana Jezusa ku nam w Przenajświętszym Sakramencie”. Nigdy jeszcze z tak wielką głębią nie była ukazana największa tajemnica wiary katolickiej, jaką jest Najczcigodniejszy i Przenajświętszy Sakrament Eucharystii. Gdyby ludzie chcieli czerpać z tego Źródła Miłości i łask wszelkich świat byłby całkowicie odnowiony! Autor poświęcił temu dziełu 50 lat swojego kapłańskiego życia. (stron: 199, wymiar: 14,5cm x 20cm) - 16,00zł

 3. Ks. R. Ukleja SDB „Triumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko”. Dotąd nie publikowane nadprzyrodzone wizje i proroctwa, m.in. dwóch wielkich mistyków: św. J. Bosko i sł. Bożego ks. Br. Markiewicza (kandydata na ołtarze). Wielkie i pełne otuchy znaki i ostrzeżenia dla ludzkości dotyczące obecnych czasów i najbliższej przyszłości. (stron: 136, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 15,00 zł

 4. Ks. R. Ukleja SDB, „Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie”. Autor w świetle Bożego Objawienia, a także w oparciu o świadectwa wielu mistyków i objawień Maryjnych, ukazuje głębię i potęgę Miłosierdzia Bożego. Wskazuje też na ścisły związek między Sprawiedliwością a Miłosierdziem Bożym, że jedno nie istnieje bez drugiego – stanowiąc nierozerwalną jedność. Najlepsza publikacja w tym temacie. (stron: 252, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 12,00 zł

 5. Św. A. Liquori „Rozważanie o cierpiącym Zbawicielu”. Ta natchniona publikacja pozwala nam wniknąć w najgłębsze tajniki odkupieńczej miłości i cierpienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Specjalne nabożeństwa i modlitwy ukazujące nieskończoną wartość współcierpienia z Jezusem oraz ułatwiają w odkryciu dążącym do prawdziwej świętości zakrytych przed światem praw rządzących życiem duchowym. (stron: 121, wymiar: 10,5cm x 14,5cm) – 5,50 zł

 6. F. Horak „Święta Pani”. Autorka książki z ateistki stała się wielką mistyczką. W cudowny sposób uniknęła śmierci w łagrach sowieckich. Należy do najbardziej fascynujących postaci XX w. Książka przedstawia w formie pamiętnika jej niezwykłe zmagania w dążeniu do wielkiej świętości. Pokrzepiające są jej dialogi z Jezusem i ze świętymi dotyczące konkretnych osób. Bóg pozwolił Fulli Horak kontaktować się bezpośrednio z wieloma świętymi Kościoła, a nawet przebyć bramy Piekła, Nieba i Czyśćca. Miała wizję dotyczącą Polski i jej przyszłości. Lektura niezwykle sugestywna, szczególnie dla wątpiącej i poszukującej Boga inteligencji. (stron: 283, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 17,00 zł

 7. F. Horak, „O życiu pozagrobowym”. Niezwykle pouczające opisy bezpośrednich kontaktów i przeżyć, jakich doznała autorka ze świętymi i duszami czyśćcowymi. Odsłonięcie nie znanych szczegółów z tamtego świata i wynikające stąd nauki. Skuteczne sposoby nawiązywania kontaktów ze świętymi jako jeden z ważnych warunków uświęcenia i zbawienia swojej duszy. (stron: 160, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 16,00

 8. Ks. bp L. G. de Segur „Piekło. Czy istnieje? Czym jest?” Bóg w swoim Miłosierdziu, dla naszego opamiętania i zbawienia, objawia istnienie wiecznego Piekła i jego nie dającej się pojąć przerażającej grozy. O naturze Piekła i jego mieszkańcach. Fakty i doświadczenia z pobytu w Piekle wielu świętych Kościoła. Co robić, aby się tam nie dostać? To jedna z najlepszych publikacji poświęconych tej tematyce, która powinna być lekturą obowiązkową każdego katolika, gdyż zawiniona niewiedza często prowadzi do wiecznej śmierci. (stron: 222, wymiar: 15cm x 22cm) – 17,00 zł

 9. Maria Simma, „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”. Osobiste doświadczenia i kontakty autorki z duszami czyśćcowymi wraz z głęboką nauką o tajemnicach życia nadprzyrodzonego i pozagrobowego. Jakie i dlaczego dusze ponoszą niewypowiedziane męki w czyśćcu. Czego od nas oczekują i co chciałyby nam przekazać. Czy mogą nam przyjść z pomocą? W spoganiałym Zachodzie oraz upadłym i zeświecczonym tam Kościele, niniejsza książka była dla wielu prawdziwym wstrząsem i przebudzeniem ze śmiertelnego snu! Nawet Matka Boża w Medjugorie w jednym ze swoich objawień pochlebnie wyraziła się o Marii Simmie. (bestseller!) (stron: 136, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 16,00 zł

 10. Ks. B. Günther, „Szatan istnieje naprawdę”. (Wyd. IV specjalne, rozszerzone, 570 str.). Jak rozpoznawać i skutecznie pokonać szatana? Dlaczego szatan może szkodzić człowiekowi? Narzędzia, którymi posługuje się szatan w walce z człowiekiem. Potęga publicznych i prywatnych egzorcyzmów. Wspaniałe modlitwy z obietnicami. Działanie szatana w świetle orędzi Matki Bożej. Rozpoznawanie błędów rozsiewanych wewnątrz Kościoła i poza nim przez masonerię, czyli kościół szatana. To pierwsza od 50 lat książka w pełni naświetlająca ten temat. (stron: 563, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 25,00 zł

 11. T. Roguta „Proroctwo Królowej Saby”. Znakomicie od strony naukowej opracowana publikacja ukazuje jak Bóg już w starożytności, poza Izraelem, pośród innych narodów, przygotowywał ludzkość na przyjście Chrystusa. Cenna pomoc dla formacji duchownej przyszłych kapłanów. (stron: 39, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 7,00 zł

 12. Ks. Skarżyński, „Rzecz o obmowie plotkach i potwarzy w przykładach”. Książka, która zmusza do rewizji całego życia i do szczerego pojednania się z Bogiem. Uczy, kiedy i jak używać języka, tego tajemniczego organu, decydującego o naszym zbawieniu. Najlepsza w tym temacie. (stron: 62, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 9,00zł

 13. Ks. Al. Majewski, „Sługa Boża Wanda Malczewska: wizje – przepowiednie – upomnienia” (dotyczące Kościoła i Polski). Kandydatka na ołtarze, wielka patriotka i mistyczka oraz apostołka czci do Najświętszego Sakramentu. W mistycznych wizjach Pan Jezus ukazał jej wstrząsający opis swojej męki, szczególnie pod kątem grzechów naszego narodu. Jej proroctwa dotyczące przyszłości Kościoła i Polski, których część już się sprawdziła, stają się dzisiaj bardziej aktualne i zrozumiałe niż kiedykolwiek przedtem. Świadectwo jej życia duchowego pozwala zrozumieć czym jest prawdziwa miłość do Ojczyzny w świetle zamysłów Bożych. Jan Paweł II (w homilii wygłoszonej w Łodzi 13 VI 1987) mówiąc o wyjątkowych jej zaletach, wskazał na nią jako na wspaniały przykład i wzór apostołowania dla osób świeckich wszystkich stanów. (stron: 143, wymiar: 14,5cm x 20cm) - 15,00zł

 14. Ks. S. Augustynik, „Sługa Boża Wanda Malczewska–modlitwy i dwa sposoby słuchania Mszy Św.”. Dowiadujemy się jak przygotowywała się, rozumiała i przeżywała Wanda ofiarę Mszy Św. (stron: 112, wymiar: 12cm x 16cm) - 6,00zł

 15. Ks. Augustynik, „Miłość Boga i Ojczyzny w życiu Wandy Malczewskiej”. Fascynująca biografia Wandy pisana przez naocznych świadków. Świadectwa cudownych nawróceń i uzdrowień za jej przyczyną oraz różne inne znaki, które Bóg dał za jej pośrednictwem. Opis Męki Pana Jezusa i Matki Bożej, postrzeganej w niezliczonych wizjach tej wielkiej polskiej mistyczki zwanej często polską A. K. Emmerich. Książka ta jest główną podstawą do toczącego się procesu beatyfikacyjnego naszej wielkiej rodaczki. (stron: 208, wymiar: 14,5cm x 20cm) - 16,00zł

 16. Klemens Brentano, „Żywot i bolesna Męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego – Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza” według wizji znanej niemieckiej stygmatyczki, bł. Anny Katarzyny Emmerich (2 tomy, waga około 3kg, ponad 190 pięknych ilustracji o motywach biblijnych, format A4, 920 str.). Bóg przez tę wybraną duszę objawia nie znane dotąd ani w Piśmie Św., ani w Św. Tradycji Kościoła, ani w żadnym dziele teologicznym – szczegóły związane z całym dziełem stworzenia i odkupienia człowieka wraz z tajemnicami odnoszącymi się do Apokalipsy. W przeciwieństwie do innych wydań niniejsza publikacja nie zawiera żadnych skrótów. Książka ta zyskała wielokrotnie imprimatur Kościoła Św.. Jest uważana za jedną z najlepszych po Piśmie Św., tłumaczona na wiele języków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie, które aktualnie jeszcze się zwielokrotniło z powodu najgłośniejszego w tej chwili filmu o Męce Jezusa „Pasja”. Twórcy tego wspaniałego dzieła korzystali również z wizji A. K. Emmerich. Korespondent amerykańskiego National Catholic Reporter (NCR) w Watykanie John Allen potwierdził, że Papież po obejrzeniu „Pasji” Gibsona powiedział o filmie: „Jest tak jak było”. Jan Paweł II, podkreśla dziennikarz, „uważa, że film jest wiernym opisem ostatnich 12 godzin życia Chrystusa”. Wg przeważającej opinii, nikt w historii Kościoła poza Matką Bożą, nie miał dane tak dokładnie widzieć i głęboko przeżywać Mękę Pana Jezusa i Matki Najświętszej (w jakimś stopniu porównywalne mogą tu być wizje Wandy Malczewskiej, Marii Valtorty i Marii z Agredy) jak A. K. Emmerich. Czytając rozdziały poświęcone dzieciństwu i działalności Nauczycielskiej i Cudotwórczej Pana Jezusa, roli, jaką w tym dziele spełniała Matka Boża, stajesz się jakby świadkiem tych wielkich i niezwykłych wydarzeń, które przenikają duszę na wskroś. Zawarty w książce wstrząsający opis Drogi Krzyżowej odbierany z wnętrza duszy Pana Jezusa, ukazuje jak nigdy dotąd potworność ludzkiego grzechu wraz z jego strasznymi skutkami. Książka ta radykalnie przemienia świadomość religijną i intelektualną czytelnika, wiodąc z niezwykłą siłą do całkowitego poświęcenia się Bogu. Dołączona jest również unikalna mapa drogi krzyżowej w Jerozolimie, według otrzymanych wizji przez A.K. Emmerich. Papież Jan Paweł II spotykając się z mieszkańcami Münster 1 V 1987 r. powiedział m.in., że „A. K. Emmerich poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem” (L’Osserv. Romano, 7/87). Wspaniały prezent na każdą okazję. Pamiątka na pokolenia! - Wersja w miękkiej oprawie 85,00zł; wersja w twardej oprawie 120,00zł

UWAGA!

Od niedawna dostępna jest ekskluzywna, limitowana (tylko 300 egz.) seria powyższej księgi wykonana głównie z myślą dla naszych Czytelników. Oprawa z prawdziwej skóry, dodatkowo wkładki kolorowe z motywami biblijnymi, złocenia i tłoczenia. Tytuł trawiony w blasze mosiężnej! wg starodawnej już nigdzie nie spotykanej techniki. Ręczne arcydzieło. Benedyktyńska robota. Specjalny papier w kolorze ecru. Dostępna tylko w naszej księgarni wysyłkowej. Cena dla naszych Czytelników - 390zł.

 1. K. Emmerich „Droga Krzyżowa”. Męka Pana Jezusa na podstawie wizji A. K. Emmerich. Doskonała pomoc dla prowadzących grupy modlitewne. (stron: 80, wymiar: 10cm x 14,5cm) – 5,50 zł

 2. K. Emmerich, „Pasja w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich”. Scenariusz do najgłośniejszego na świecie filmu Mela Gibsona „Pasja” został opracowany głównie w oparciu o tę książkę. (308 str, format 16,5x 24,0 cm, ilustracje) Dla głębszego zrozumienia Tajemnicy Odkupienia człowieka, oprócz opisu gorzkiej Męki i Śmierci Pana Jezusa, zostały dodatkowo zamieszczone nadprzyrodzone wizje A. K. Emmerich odnoszące się do wydarzeń z ostatnich tygodni poprzedzających Mękę oraz opisujące Zmartwychwstanie Pańskie aż do ostatnich chwil przed Wniebowstąpieniem. (stron: 300, wymiar: 17cm x 24cm) Książka bogata w ilustracje – 10,00 zł

 3. Pawlak, „Życie św. Genowefy”. Niezrównany wzór heroicznej świętości dla matek i dziewcząt (stron: 121, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 14,00 zł

 4. Maria Vincit „Bolesław czyli dalsze losy Świętej Genowefy”. Książka ta jest kontynuacją "Życia Świętej Genowefy" uchodzącej za jedną z najbardziej poczytnych książek w Polsce. Zdaniem niektórych Czytelników, niemniej fascynujące, a może jeszcze bardziej niż hagiografia Świętej Genowefy, są dalsze losy jej syna Bolesława. Książka ta uczy nas, że życie bez miłości Ojczyzny, a nade wszystko Boga i bliźniego staje się bezsensownym koszmarem. W kontekście zachodzących przemian społeczno-politycznych w upadającej duchowo Europie i Ameryce, bohaterska postawa Bolesława i jego matki może stać się drogowskazem życia zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. (stron: 69, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 11,50 zł

 5. Ks.. B. Mayer, „Ostrzeżenie z zaświatów”. Szokujące wyznania potępionych aniołów i ludzi, dotyczące obecnej sytuacji Kościoła i świata, przekazane podczas publicznych egzorcyzmów przy specjalnym błogosławieństwie biskupa. Wskazany prawdziwy kierunek prawdziwej odnowy ludzkości. Książka, która wstrząsnęła Europą. (stron: 238, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 18,00 zł

 6. Ks. E. Neubert, „Mój ideał – Jezus, Syn Maryi”. Arcydzieło literatury Maryjnej. Pan Jezus mówi o osobistej relacji między Nim i jego Matką oraz wyjaśnia, na czym polega doskonałe uwielbienie Matki Bożej i nabożeństwo do Niej, bez której nie jest możliwe głębokie zjednoczenie z Bogiem. (stron: 95, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 6,50 zł

 7. Ks. L. Chiawarino, „Największy skarb”. Książka niezwykle sugestywnie przedstawia błogosławione skutki i cuda dokonane przez pobożne i godne uczestniczenie w Ofierze Mszy Św.. Budujące przykłady wiernych pobożnie uczestniczących w ofierze Mszy Św. (stron: 96, wymiar: 10cm x 14cm) – 6,00 zł

 8. Ks. Marcin z Kochem, „Wykład o Mszy Świętej”. Każdy katolik powinien wiedzieć, że zawiniona nieznajomość tego największego Daru, jakim jest Ofiara Mszy Św., wobec którego cały Wszechświat jest niczym – jest niepowetowaną stratą. Jest to bez wątpienia jedyna od 60 lat publikacja, która najpełniej objaśnia tę nieskończoną Tajemnicę, od sprawowania której zależy dalsze istnienie świata. (stron: 263, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 17,00 zł

 9. Ks. N. Nasuti, „Cud Eucharystyczny w Lanciano” (pierwsze polskie tłumaczenie). Ok. 750 roku wydarzył się w Lanciano cud: w czasie Ofiary Mszy Św., na oczach kapłana biała Hostia Św. zamieniła się w prawdziwe Ciało Chrystusa, a wino w Jego prawdziwą Krew. Ten cud jest widoczny do dzisiaj, gdyż Ciało i Krew nie ulegają żadnym procesom rozkładowym! Zostało to potwierdzone przez wybitnych naukowców z zakresu medycyny i biologii. Lanciano stało się największym na świecie sanktuarium Eucharystycznym, do którego pielgrzymują miliony chrześcijan. Był tam także Papież Jan Paweł II. (stron: 154, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 15,50 zł

 10. John Leary, „Przygotujcie się na Wielki Ucisk i na Erę Pokoju”. W oparciu o Pismo Św. i współczesne przepowiednie, opis wydarzeń, jakie mogą nastąpić (jeśli nie będzie pokuty i nawrócenia) w niedalekiej już przyszłości. Publiczne ujawnienie się Antychrysta. Powstanie Rządu Światowego i jego upadek. Pouczenie, dlaczego i jak należy uniknąć przymusowego przyjęcia znaku Bestii. Po przeczytaniu tej książki każdy będzie wiedział, jak zachować się wobec osoby Antychrysta, aby uniknąć wiecznego potępienia (bestseller!). (stron: 115, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 16,00 zł

 11. Ks. S. Dosenbach TJ, „Miesiąc dusz czyśćcowych”. Przedstawienie - w świetle pełnej nauki Kościoła i licznych świadectw – strasznych i zróżnicowanych cierpień dusz czyśćcowych, które choć się nawróciły i zdołały uniknąć piekła, jednak z własnej winy nie odpokutowały swoich grzechów na ziemi. Książka zawiera bogaty zestaw modlitw, za pomocą których możemy im przyjść ze skuteczną pomocą. Poucza również jak uniknąć cierpień czyśćcowych. (stron: 286, wymiar: 12cm x 16cm) – 14,00 zł

 12. Św. Katarzyna z Genui, „Rozprawa o Czyśćcu”. Bóg za pośrednictwem tej wielkiej mistyczki przypomina i uprzystępnia nam poznanie wielu tajemnic dotyczących cierpień dusz czyśćcowych i życia po śmierci. Książka pomaga znacznie rozszerzyć naszą wiedzę o życiu pozagrobowym oraz przypomina nam, jak wielka ciąży na nas odpowiedzialność za nasze życie, bliźnich i zmarłych. (stron: 64, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,50 zł

 13. T. W. Petrisco, „Ostatnia krucjata”. Książka ukazuje, jak Niepokalana Maryja Dziewica, Matka Boga i ludzi zmiażdży głowę szatana i zniszczy rządy Antychrysta. Autor przedstawia największe zwycięstwa Matki Bożej odniesione w XX w. przez Różaniec, które sprawiły całkowitą zmianę biegu historii całej ludzkości. Przedstawione cuda, po ludzku nie wytłumaczalne, raz jeszcze dowiodły, że jedynym Panem historii i ludzkości jest Bóg. (stron: 88, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 12,00 zł

 14. Wł. Wojciechowski C. Kotowska, „Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Historia, charyzmat. Pieśni i nabożeństwa”. Ta niezwykle cenna książka ukazuje na podstawie duchowości Papieża Jana Pawła II, Świętych i ducha orędzi fatimskich właściwy kierunek odrodzenia Kościoła i świata. Wspaniałe światło dla apostołów świeckich i duchownych pragnących ożywić kult Eucharystyczny w swoich parafiach. (stron: 112, wymiar: 12cm x 16cm) – 8,00 zł

 15. Maria z Agredy „Mistyczne miasto Boże”. Książka objawia nie znane dotąd tajemnice życia wewnętrznego Jezusa i Jego Najświętszej Matki, Maryi oraz przedstawia nieznane dotąd fakty, z Pisma Św. i Tradycji, i wydarzenia związane z Ich misją na ziemi. Maryja jawi się tu jako Współodkupicielka, Pośredniczka i wielka Mistrzyni życia duchowego i ascetycznego. Książka, skutecznie chroni przed błędnymi interpretacjami Objawienia Bożego. (stron: 340, wymiar: 16,5cm x 23,5cm) – 24,00 zł

 16. Św. Ludwik M. Grignion, „Przedziwny Sekret Różańca Św.” Nikt dotąd w historii Kościoła nie ukazał tak głęboko niepojętej potęgi tajemnicy modlitwy Różańcowej przez którą Bóg chce odnowić świat! Ostrzega jak strasznie sprzeciwia się Bogu ten, który tę modlitwę pomniejsza lub odciąga od niej wiernych. (stron: 108, wymiar: 14,5cm x20cm) – 12,50 zł

 17. Maria Valtorta „Poemat Boga-Człowieka” (11 t). Książka otrzymała specjalne błogosławieństwo Papieża Piusa XII. Pan Jezus za pośrednictwem Autorki wyjaśnia najgłębszy sens wszystkich słów z Ewangelii. Mówi także o faktach i szczegółach swojego ziemskiego życia, nieznanych dotąd z Ewangelii ani z Tradycji Kościoła. Cudowny przewodnik uczący prawdziwej kultury wewnętrznej i zewnętrznej w relacjach międzyludzkich. Na Zachodzie rozchodzi się w milionowych nakładach. Dana dla odrodzenia, będącego w głębokiej zapaści Kościoła i świata. (ok. 900 stron, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 50,00 zł (komplet)

 18. Ks. M. Fryszkiewicz „Nadprzyrodzony świat Aniołów” Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Aniołach. (stron: 125, wymiar: 12cm x 16cm) – 10,00 zł

 19. Irena Burcharcka „Ojciec Pio. Stygmatyk, mistyk, cudotwórca”. (stron: 250, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 15,00 zł

 20. Ks. A. Parente „Ojciec Pio a dusze czyśćcowe”. (stron: 119, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,00 zł

 21. Ks. W. Zyzak „Modlitwa Ojca Pio”. (stron: 183, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 7,50

 22. Ks. Tarcisio „Szatan w życiu Ojca Pio”. (stron: 88, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 8,00 zł

 23. Ks. Tarcisio „Msza Święta Ojca Pio”. (stron: 31, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 6,50 zł

 24. Pierre Jean Aernoudt SJ „Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego”. Jeden z najlepszych przewodników życia duchowego. (stron: 352, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 21,00 zł

 25. Zb. Przybylak „Najsławniejsze proroctwa i przepowiednie dla Polski”. Wizje i objawienia mistyków i świętych z Polski i Europy dotyczące losów Polski. Przepowiednie fatimskie i ich związki z Polską. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania: Dlaczego przyszłość należy do Słowian? Dlaczego Polacy nie muszą obawiać się ewentualnej katastrofy dziejowej? (stron: 200, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 17,00 zł

 26. Arnaud de Lassus „Sekret Matki Bożej z La Salette, o czasach ostatecznych”. Chyba żadna książka nie napotykała na tyle przeciwności w jej wydaniu. Po raz pierwszy przetłumaczona na język polski. Zapowiedziane zostały znaki i wydarzenia, które już są i inne, które będą towarzyszyć ludzkości aż do powtórnego przyjścia Chrystusa na Sąd Ostateczny! Matka Boża odsłania przyczyny upadku ludzkości i związane z tym straszne konsekwencje. Wskazuje też drogę wyjścia dla będącej w śmiertelnym zagrożeniu ludzkości. (stron: 74, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,00 zł

 27. Ks. prof. Michał Poradowski „Neokatechumenat”. O heretyckim charakterze tego ruchu (stron: 24, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 7,00 zł

 28. Św. Alfons. Liquori „Uwielbienia Maryi”. Jak Ojcowie i Doktorzy Kościoła oraz Święci i papierze rozumieli i przeżywali miłość macierzyńską Maryi. Ukazuje nam z czego wynika i na czym polega bezgraniczne miłosierdzie Maryi i związana z tym wszechmoc wstawiennicza przed tronem Bożym. W przeciwieństwie do innych wydań nie zawiera skrótów. Doczekała się 324 wydań w różnych językach! (stron: 166, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 13,50 zł

 29. Ks. Mateo, „Jezus – Król Miłości”. Książka zawiera wstrząsające niekiedy skargi Papieży, Ojców Kościoła i samego Pana Jezusa odnoszące się do wiernych i kapłanów owładniętych oziębłością, niewiarą i niewdzięcznością wobec miłującego ich Boga w Przenajświętszym Sakramencie. Książka wskazuje drogę prawdziwej odnowy Kościoła i świata przez świadomą Intronizację Najświętszego Serca Jezusa. Papieże nakazali Ojcu Mateo treść tej książki rozgłaszać na cały świat. (stron: 215, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 17,00 zł

 30. Ks. Don Ottawio Michelini „Orędzia Pana Jezusa do Kapłanów”. Pan Jezus odsłania wszystkie przyczyny ogromnego kryzysu wiary wśród duchowieństwa i wiernych co w następstwie doprowadziło Europę i Amerykę na drogę „cywilizacji śmierci”. Pan Jezus chcąc ratować świat od samozagłady, przypomina na nowo wszystkie prawdy wiary zaciemnione lub zanegowane wewnątrz samego Kościoła! Doktryna i teologia katolicka najwyższego lotu. Wśród wielu pasterzy i wybitnych teologów panuje przekonanie, że będzie ona w przyszłości, w oczyszczonym i odnowionym Kościele, podstawowym materiałem formacyjnym dla duchowieństwa i świeckich. (stron: 440, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 23,00 zł

 31. Manifold „Fatima i wielki spisek”. Książki, które zawierają zbyt wiele prawdy pomija się milczeniem. Ta należy do jednych z nich. Przy tym dziele inne książki opisujące dzieje ludzkości stają się nieaktualne! (stron: 101, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 11,00 zł

 32. Ks. St. Gobbi, „Matka Boża do kapłanów, swoich umiłowanych synów”. Specjalne orędzia Matki Bożej skierowane za pośrednictwem autora do kapłanów i Kościoła Świętego. Autor jest założycielem Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, mającego szczególne błogosławieństwo Jana Pawła II. (stron: 942, wymiar: 15cm x 22cm) – obecnie brak

 33. Andy Collins „Unia, Globalizm i Trzecia Wojna Światowa według Nostradamusa i innych mistyków”. Autor książki w oparciu o przeszłe i współczesne znaki czasów analizuje przepowiednie Nostradamusa, największego wizjonera w dziejach świata. Z analizy tej, zgodnej z Księgą Apokalipsy i innych mistyków Kościoła, wyłania się dramatyczny obraz przyszłości. (stron: 141, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 12,00zł

 34. Jerzy Chodorowski „Kto kogo prowadzi- szkice o zjednoczeniu Europy (II wyd.)”. Książka ukazuje prawdziwe korzenie i cel Unii Europejskiej i przyszłego Rządu Globalnego. Wielomilionowe nakłady na Zachodzie (stron: 60, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 9,00zł

 35. Arka „Święta Filomena”. W obronie wiary i dziewictwa św. Filomena poniosła śmierć męczeńską. Patronka czasów najtrudniejszych. Wspaniały wzór zjednoczenia z Bogiem, szczególnie dla młodych dziewcząt. Św. Filomena była główną patronką św. Jana Vianeya (Proboszcza z Ars). (stron: 57, wymiar: 10cm x 14,5cm) – 5,00 zł

 36. Arka „Nowenna do Św. Józefa”. W książeczce oprócz nowenny do św. Józefa znajduje się Litania do św. Józefa, pieśń, oraz rys historyczny zakonu Sióstr Bernardynek i historia klasztoru św. Józefa w Krakowie, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz św. Józefa. (stron: 64, wymiar: 10cm x 14,5cm) – 5,00 zł

 37. Andrzej Sieradzki „Tajemnice życia pozagrobowego. Próba odpowiedzi na nurtujące nas pytania”. Jest to pierwsza publikacja na rynku księgarskim w Polsce opracowana w formie pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące każdego człowieka pytania dotyczące śmierci, czyśćca, piekła i nieba. Książka ta ma na celu skłonienie nas do refleksji nad sensem życia, jego kruchością, ulotnością i przemijaniem, a także tym, co może dziać się dalej z nieśmiertelną duszą, jaką posiada każdy człowiek, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Satysfakcją autora będzie, jeśli Czytelnik uświadomi sobie, że życie ludzkie nie kończy się na miejscowym cmentarzu, lecz trwa wiecznie, a godność człowieka jako dziecka Bożego przewyższa nieskończenie to wszystko co proponują ludziom na ziemi słudzy Szatana. (stron: 159, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 16,00zł

Książki z serii „Nowy porządek Świata” 1. Ks. Bp. dr George F. Dillon „Masoneria zdemaskowana”. Siła masonerii polega na jej ukrytym i tajnym działaniu, ukazuje jej naturę i działanie od wewnątrz i na zewnątrz. Ujawnienie to śmierć masonerii, a przynajmniej śmierć dla jej niszczących wpływów wśród głównych zamierzonych ofiar, czyli Papieża i całego Kościoła Św., a w konsekwencji całej ludzkości. Od demaskowania masonerii nie wolno się nikomu uchylać. Papieże w swoich encyklikach nakazywali „zedrzeć maskę z oblicza masonerii” aby uchronić ludzkość od samozniszczenia (bestseller!). (stron: 170, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 16,50 zł

 2. Paul Fischer „Szatan jest ich bogiem”. Encykliki papieskie o masonerii. W jakiego Boga wierzy i jaka jest jej religia. Dlaczego i kogo uważa za swojego największego wroga. Jedna z najlepszych książek o antykościele, czyli masonerii (bestseller!). (stron: 107, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,00 zł

 3. Ks. dr F. S. Salvany, „Liberalizm jest grzechem”. Książka, która odsłania kolejne przebranie szatana, przychodzącego na ziemię, aby toczyć walkę z Kościołem Św.. Tym razem w masce liberalizmu jako totalnego buntu i uśmiercenia Boga w ludzkim sercu pod pozorem fałszywego dobra i złudnej wolności. Ta „wolność” oznacza zerwanie z Dekalogiem, zaprzeczenie Nadprzyrodzoności ludzkiego życia, czego owocem jest tzw. cywilizacja śmierci. Ukazuje wszystkie herezje i błędy liberalizmu, które doprowadziły świat do krawędzi obłędu i samozagłady, a co najgorsze utraty prawdziwej wolności. Nieoceniona lektura dla katolickich działaczy politycznych oraz dla kadry profesorskiej, alumnów i studentów Wyższych Seminariów Duchownych i Fakultetów Teologicznych. Książka otrzymała specjalną aprobatę Stolicy Apostolskiej. (stron: 144, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 14,00 zł

 4. Ks. Prał. H. Jankowski „Papieże o Żydach, masonerii, komunizmie”. Encykliki papieskie odnoszące się do niebezpieczeństw – na przykładzie masonerii – jakie niosą ze sobą tajne towarzystwa i sekty działające w sposób zakonspirowany lub zakamuflowany, dysponując sprawną organizacją i ogromnymi środkami finansowymi o niewiadomym pochodzeniu. Dążą one do podkopania ustalonego porządku publicznego przez rewolucje, kryzysy rządowe, nieustanne dzielenie, tworzenie zamętu w umysłach i sercach ludzi wszystkich warstw, wciskając się zuchwale acz niepostrzeżenie we wszelkie dziedziny, opanowując podstępem lub przemocą nieformalnie władzę. Tworzą chaos i anarchię ogólnoświatową. Są największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. (stron: 104, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 13,00 zł

 5. Ks. E. Cahill T.J. „Wolnomularstwo (Masoneria)”. Geneza i program działania masonerii (stron: 65, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,00 zł

 6. Richard Wurbrand „Czy Karol Marks był satanistą?” Poruszone tematy były dotychczas pomijane we wszystkich publikacjach podejmujących ten temat. Książka ukazuje sataniczne i antyboże korzenie komunizmu i jego aktualnego wcielenia – liberalizmu. W USA sprzedano kilkanaście milionów egzemplarzy. (stron: 51, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 9,50 zł

Książki z serii „Wokół doktryny kredytu społecznego 1. Hi. Belloc „Lichwa, kryzys gospodarczy”. Metody działania banków to największe bezprawie i oszustwo wszechczasów! Banki będące poza wszelką kontrolą, bezprawnie kontrolują wszystkie rządy na świecie, sprawując nad nimi faktyczną władzę. Wszystkie one są pod kontrolą innej tajnej najwyższej superwładzy, dążącej do absolutnego panowania nad światem. Jest to główna przyczyna wszystkich kryzysów ekonomicznych i finansowych, głodu, strajków, wojen lokalnych i bratobójczych, wzajemnej nienawiści na całym świecie (bestseller!). (stron: 64, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 6,00 zł

 2. L.. Souncy „Fałszerze pieniędzy”. Autor udowadnia tworzenie przez banki fałszywych pieniędzy, w celu zniewolenia wszystkich narodów świata pod egidą światowego syjonizmu. Ukazuje jak powinny działać banki w świetle Bożego Objawienia. Wszystkie obecne długi Polski i innych krajów, (Jan Paweł II żądał całkowitego ich anulowania), które powstały przy pomocy pożyczek fałszywych pieniędzy, urągają Prawu Bożemu i wołają o pomstę do Nieba. Ujawnia nieznane dotąd kulisy rządzące narodami przy pomocy banków (bestseller!). (stron: 64, wymiar: 14,5cm x 20cm) – 10,00

Książki z serii „Wielkie obietnice Boże. Modlitwy i Nabożeństwa 1. R. Szaffer „Armia Najdroższej Krwi Chrystusa” (wydanie VI- poprawione). Porywające serca i pogłębiające wiarę nabożeństwa, modlitwy i rozważania wraz z obietnicami. (stron: 315, wymiar: 12cm x 16cm) – 17,00 zł

 2. R. Szaffer „Armia Najdroższej Krwi Chrystusa” (II wydanie). Porywające serca i pogłębiające wiarę nabożeństwa, modlitwy i rozważania wraz z obietnicami. (stron: 94, wymiar: 12cm x 16cm) – 6,00 zł

 3. Maria Vincit „Nowenna do św. Expedyta”. Szczególnie cenne i skuteczne modlitwy do męczennika i patrona czasów trudnych. (stron: 32, wymiar: 10cm x 14cm) – 3,50 zł

 4. Ks. Józef Pachucki T.J. „Nowenna do św. Judy Tadeusza”. Pierwsze pełne i najbogatsze opracowanie modlitw przez wstawiennictwo św. Judy. (stron: 32, wymiar: 10,5cm x 14,5cm) – 3,50 zł

 5. Ks. W. Moroz „Tajemnica szczęścia”. Piętnaście modlitw Św. Brygidy do naszego Boskiego Zbawiciela i wspaniałe obietnice. (stron: 33, wymiar: 10cm x 14cm) –2,50

 6. S Wizytki „Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo” Najstarsze i najskuteczniejsze obok Różańca nabożeństwo Maryjne polecane przez papieży i wielkich doktorów i mistyków Kościoła św. (str.: 64, wymiar: 10,5cmx14,50cm) – 5,50 zł

 7. Maria Vincit „Koronka o świętej Annie Matce najświętszej Maryi Panny i patronce matek chrześcijańskich” Świadectwo wielu Świętych potwierdza, że stałe nabożeństwo do św. Anny jest szczególnym znakiem wybrania. Wśród wiernych panuje powszechne przekonanie, że modlitwy zanoszone, przez przyczynę św. Anny, są wyjątkowo skuteczne i miłe Bogu. Czyż można sobie wyobrazić aby Pan Jezus mógł odmówić jakiejkolwiek prośbie św. Anny, która stała się Matką Jego umiłowanej Matki, Maryi? Stąd trudno się dziwić, że Koronka o św. Annie, która nadto z racji na swą głębię teologiczną ma ogromną moc przebłagalną przed Bogiem. Dobrze rozważana przyczynia się do wzrostu naszej wiary, nadziei i miłości. Pozwala nam rozpoznać i odrzucić podstępne działanie szatana. Zamieszczone zostały tu również Nowenna, Litania i inne modlitwy do św. Anny. Nasza pobożność wskaże nam, którą ze wskazanych tu modlitw mamy uwielbić Boga przez wstawiennictwo św. Anny. (stron: 32, wymiar: 10,5cm x 14,50cm) – 3,50 zł

 8. Maria Vincit „Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi”. (Wydanie II rozszerzone) Matka Boża przez wybraną duszę podyktowała specjalne modlitwy z obietnicami i prosiła, aby je rozpowszechniać na cały świat, w celu sparaliżowania działania szatana, nawrócenia grzeszników oraz dla własnego uświęcenia i zbawienia. Nabożeństwo to zyskało aprobatę Władz Kościelnych. -5,00zł

 9. Michalineum „Dwór Niebieski”. Wspaniałe modlitwy z obietnicami, objawione św. Lutgardzie. (str.:40 wymiar:10cmx14cm)– 2,50

 10. Sieradzki „Modlitwy do Boga Ojca”. -6,00zł

 11. Maria Vincit „Serce człowieka świątynią Boga lub siedliskiem szatana” Jest to unikalne i jedyne w swoim rodzaju opracowanie ukazujące za pomocą obrazów wnętrze duszy człowieka sprawiedliwego i grzesznego. Niniejsze dziełko przedstawia nam jasno sprawę grzechu i duchowej niewoli szatana jak i sprawę życia i wolności dzieci Bożych - Chrystusa w nas. Uświadamia nam, że Bóg ma swoje królestwo w wiernych, gdy w nich, jako swej świątyni, rządzi, zamieszkuje i przez Ducha Świętego ożywia ich, oczyszcza, uświęca... Natomiast szatan ma swoje królestwo w złych, niewierzących i bezbożnych; on ojciec kłamstwa sprawuje w nich zło, mieszka w nich, prowadzi ich do nędzy i wiecznego potępienia. Zawarte są tu również cudowne modlitwy z obietnicami pozwalające uwolnić się z duchowej niewoli szatana i dojść do głębokiego zjednoczenia z Bogiem. (stron: 96, wymiar: 12cm x 16cm) – 5,50zł

 12. Sieradzki „Sakrament Pokuty. Rachunek sumienia dla dorosłych i młodzieży. Odpusty”. -6,50zł

 13. T. H. Higginson „Najświętsza Głowa Jezusa Przybytek Bożej Mądrości”. Pan Jezus za pośrednictwem wielkiej mistyczki Teresy H. Higgison (kandydatki na ołtarze) przekazał modlitwy i nabożeństwo dla uczczenia Jego Najświętszej Głowy. Owocem tego nabożeństwa jest wzrost miłości do Boga i bliźnich. -3,50złZapowiedzi wydawnicze


 1. Maria Vincit „Myśli świętej Katarzyny Sienieńskiej”

 2. T. Kolberg „Oszustwo stulecia”. Dramatyczne wołanie nieżyjącego już Papieża Pawła VI, że „dymy piekła przez jakąś szczelinę weszły do Kościoła” pogrążonego w największym upadku w całej swojej historii, znajduje w tej książce pełne naukowe potwierdzenie. Niepodważalne dowody na istnienie sobowtóra Papieża Pawła VI . Zostają wyjaśnione wszelkie wątpliwości jak doszło do samowolnych, niedopuszczalnych i rewolucyjnych reform w Kościele w okresie posoborowym, które doprowadziły Kościół, a szczególnie większość pasterzy oraz miliony wiernych do - jak to określił Jan Paweł II - „prawdziwego kryzysu wiary” (Veritatis splendor).

 3. Teodor Kolberg „Przewrót w Watykanie”. Publikacja ta dostarcza niezbite dowody działalności masonerii na najwyższych szczytach władzy w Kościele w celu jego zniszczenia, aby dzięki temu utorować utworzenie super totalitarnego Rządu Globalnego bez Boga i Dekalogu.


Zamówienia można kierować pod adresem:

Księgarnia Wysyłkowa ul. Upalna 11, 53-023 Wrocław,telefonicznie: tel./fax 71-339-81-18, tel. 71-339-86-80, tel. kom. 502-95-50-10

lub poprzez internet. e-mail: ppharka@wp.pl www.ppharka.hg.pl
Koszt wysyłki pokrywa kupujący. Wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.
UWAGA! Katalog zawiera ceny detaliczne.

Drodzy Czytelnicy. Niestety na niektóre książki musieliśmy podnieść cenę w związku
z 5% podatkiem Vat, jak i wzrastającymi cenami papieru, usług poligraficznych, czy ciągle drożejącego paliwa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna