Księgozbiór aktualizacja 13. 01. 2015r. L. PPobieranie 0.69 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Księgozbiór

aktualizacja 13.01.2015r.
L.P

Tytuł

Autor

Nr. Inwentarzowy

Pielęgniarstwo, Podstawowa opieka zdrowotna, HigienaPielęgniarstwo. Ćwiczenia.

Tom I

Wiesława Ciechaniewicz

1, 172, 263Pielęgniarstwo. Ćwiczenia.

Tom II

Wiesława Ciechaniewicz

2, 173, 264Pielęgniarstwo

Kazimiera Zahradniczek

41Podstawy pielęgniarstwa Tom I

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek

51, 111Podstawy pielęgniarstwa Tom II

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek

52, 112Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane działania pielęgniarskie tom II

B. Ślusarska, D. Zarzycka,

K. Zahradniczek321Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane działania pielęgniarskie tom I

B. Ślusarska, D. Zarzycka,

K. Zahradniczek322Pielęgniarstwo

Kazimierz Zahradniczek

422Pielęgniarstwo rodzinne

Z. Kawczyńska- Butrym

392Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom I

Dorota Kilańska

46Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom II

Beata Brosowska, Elżbieta Mielczanek-Pankiewicz

47Kompendium pielęgniarstwa

A.Huber, B.Karasek-Kreutzinger

243, 271Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej t.I

D. Kilańska

363, 364Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej t.II

D. Kilańska

365, 366Pielęgniarstwo (2)

Red. Maria Kózka

443Podręcznik medycyny rodzinnej

J. Saultz

136Rodzina – Zdrowie – Choroba koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego

Zofia Kawczyńska-Butrym

22Higiena.

Jan Kazimierz Karczewski

10Pielęgniarstwo

Maria Kózka

401Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych

J. Marcinkowski

572Higiena

J. Karczewski

565,566Podstawy pielęgniarstwa Tom I/

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek

596,598Podstawy pielęgniarstwa Tom II/

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek

597,599Opieka zdrowotna nad rodziną

K. Bożkowa, A. Sito


591,592Filozofia i teoria pielęgniarstwa.

Jolanta Górajek-Jóźwik

15Współdziałanie pracowników szkoły
i pielęgniarki lub higienistki szkolnej


Instytut Matki i Dziecka

132Współczesne problemy i wyzwania pielęgniarek i higienistek szkolnych.

W. Ostręga

152Filozofia i teoria pielęgniarstwa

Jolanta Górajek-Jóżwik

86Repetytorium z pielęgniarstwa

Kornelia Kędziora – Kornatowska

Marta Muszalik

Elżbieta Krajewska – Kułak

Irena Wrońska776,777,778,779Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo.

Laura Wołowicka, Danuta Dyk

3, 4, 216Anestezjologia dziecięca

Tadeusz Szreter

122Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej.

W. Gaszyński

235Anestezja praktyczna


Ewa Mayzner-Zawadzka

199, 200Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii

Ewa Mayzner-Zawadzka , Dariusz Kosson

676 , 677Intensywna terapia dorosłych.

Z. Rybicki

384Intensywna terapia dorosłych
- kompendium.


Z. Rybicki

385Trecheotomia

Stanisław Iwankiewicz

119Podstawy intensywnej terapii dzieci

Charles Stack, Patrick Dobbs

498,499Anestezjologia i intensywna terapia

Pod redakcją B. Kamińskiego, A. Küblera

484,485Anestezjologia i intensywna terapia

Bogdan Kamiński, Andrzej Kubler

425, 426Anestezjologia i intensywna terapia położnicza

Zdzisław Kruszyński

732,733,734,735,736Port dożylny

R. Młynarski

383Medycyna Ratunkowa

Wytyczne 2005r. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Polska Rada Resuscytacji

60, 78Medycyna ratunkowa

Scott H. Plantz, E. Jon Wipfler

53Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
i automatyczna defibrylacja zewnętrzna


Polska Rada Resuscytacji

104, 105, 106, 107Medycyna ratunkowa i katastrof

Andrzej Zawadzki

64Pielęgniarstwo ratunkowe    

Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka

705 , 706 , 707 , 708 , 709Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne

Europejska Rada Resuscytacji

71, 102Stany zagrożenia życia.

Maria Kózka

28Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

J.Strużyna

286Pierwsza pomoc.


Encyklopedia Zdrowia

252, 253, 254Resuscytacja noworodka

Magdalena Rutkowska, Ewa Adamska, Marzanna Reśko-Zachara


650, 651, 652, 653, 654Wytyczne resuscytacji 2010

J. Andres

567,568,569,570,571Stany zagrożenia życia u dzieci


Urszula Kapłon- Kostowska, Kamila Gumprecht

655Standardy i procedury medyczne

Wybrane standardy pielęgniarskiej opieki klinicznej

Pod red. Krzysztofa Turowskiego

257Wybrane szczegółowe standardy pielęgniarskiej opieki klinicznej

Pod red. Kazimiery Adamczyk i

Krzysztofa Turowskiego258Standardy praktyki w zawodzie pielęgniarki i położnej

Pod red. Anny Piątek

259Diagnozy i interwencje pielęgniarskie.

Maria Kóżko, Lucyna Płaszewska-Żywko

36, 214Procedury Pielęgniarskie

Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko

120, 138, 268Diagnozy i interwencje pielęgniarskie

Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko

121, 269Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej

Jolanta Górajek-Jóźwik

168, 209Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej.

Jolanta Górajek-Jóźwik

20Wybrane słowa kluczowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarki

Halina Wojnowska-Dawiskiba

174, 175, 176, 177
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia

Elżbieta Krajewska- Kułak,

Hanna Rolka,

Barbara Jankowiak


429Standardy Praktyki w zawodzie Pielęgniarki i Położnej

Red. A. Piątek

436Procedury zabiegowe

T. Nutbeam, R. Daniels

573,574,575,576Procedury pielęgniarskie.

Podręcznik dla studiów medycznych

Maria Kózka,

Lucyna Płaszewska-Żywko661, 662
Podręcznik diagnoz pielęgniarskich.

Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych.

B.J. Ackley, G.B.Ladwig/

Danuta Zarzycka, B. Ślusarska602, 603Prawo medyczne, dokumentacja medycznaPrawo Medyczne dla Pielęgniarek

Karkowska Dorota

723,724Dokumentacja medyczna wyd. II

Drozdowska Urszula

725, 726Dokumentacja medyczna

Piotr Pochopień

727, 728 ,729Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych

Przepis-Przykłady-Orzecznictwo

Praca zbiorowa pod red.

Marta Figuła730Uregulowania prawne dot. wykonywania zawodu pielęgniarki.

Anna Stychlerz

204, 205Badania fizykalne, laboratoryjneBadanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych

Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański

113,114Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych

Pod redakcją E. Krajewskiej- Kułak, M. Szczepańskiego

465,466Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Danuta Dyk

416, 417, 418  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna