Księgozbiór aktualizacja 13. 01. 2015r. L. P


Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowaniaPobieranie 0.69 Mb.
Strona3/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania.

M. Jarosz

251Onkologia kliniczna

Maciej Krzakowski

128Ból nowotworowy u dorosłych.

Zalecenie postępowania.

NCCN

129Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2009

Maciej Krakowski i red.

130Leczenie Bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi

Robert Wójcie

180
Chemioterapia i radioterapia.

Z.Wronkowski. Sz. Brużewicz

238, 239Jak walczyć z rakiem piersi


D.A.Cohen, R.M.Gelfand

240, 241Pierwotne chłoniaki skóry

M. Sokołowska- Wojdyło,
J. Roszkiewicz

354Nowotwory mózgu wieku dziecięcego

K. Zakrzewski

351, 352Onkologia

Pod redakcją A. Kułakowskiego, A. Skowrońskiej- Gardas

479,480Rak szyjki macicy

Red. naukowa M. Spaczyński,
W. Kędzia, E. Nowak- Markwitz

509,510Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Krystyna de Walden- Gałuszko

427, 428Fizjoterapia po mastektomii

Emilia Mikołajewska

461,462Pielęgniarstwo onkologiczne.

Podręcznik dla studiów medycznych

Anna Koper

608,609Pielęgniarstwo onkologiczne.

Podręcznik dla studiów medycznych

Anna Koper

666, 667Guzy śródpiersia Diagnostyka i leczenie

Redaktor naukowy:Jacek Gawrychowski, Andrzej Gabriel, Ewa Kluczewska

Autorzy:Mariusz Adamek, Andrea d´Amico, Wiesław Bal745Ginekologia, położnictwo, neonatologia

Podstawy neonatologii.

Jerzy Szczapa

38, 198Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.

Celina Łepecka-Klusek

7, 145Dawkowanie leków u Noworodków, dzieci i młodzieży

Krystyna Bożkowa, Henryka Siwińska-Gołębiowska, Jadwiga Prokopczyk, Ewa Kamińska

70Położnictwo i ginekologia

Misha Datta, Louise Randall, Noemi Holmes, Natasza Karunaharan

34Opieka nad noworodkiem

Agnieszka Bołonda

164, 165, 220Psychologia w położnictwie i ginekologii

Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus

162, 163, 275Opieka nad kobietą ciężarną

Agnieszka M. Bień

166, 167Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel

171
Położnictwo i ginekologia

Errol Norwitz, Jon Schorge

44Położnictwo i ginekologia
Pediatria – pytania i odpowiedzi.

M. Datta, L. Randall, N. Holmes, N.Karunahran

F. Quattromani, G.A. Handal, R.Lampe
194
195Stany nagłe w okresie okołoporodowym

Grażyna Iwanowicz-Palus, Maureen Boyle

66, 82, 148Ginekologia

Tomasz Opala

79, 274Ginekologia onkologiczna wiedza i humanizm.


J. Zieliński

233, 234Położnictwo

G.H. Bręborowicz

272, 311, 312,

754, 755, 756Położnictwo

M. Troszyński

273Krwotoki położnicze

Z. Słomko, K Drews

314Podstawy położnictwa- Po porodzie

Helen Boston, Jennifer Hall

393Podstawy położnictwa- najważniejsze zagadnienia

Helen Boston, Jennifer Hall

394Podstawy położnictwa- przed porodem

Helen Boston, Jennifer Hall

395Nowoczesne metody rozpoznawania płodności

R. Domżał- Drzewiecka,
E. Gałęziowskiej

371, 372Podstawy położnictwa- Poród

Helen Boston, Jennifer Hall

396Opieka nad wcześniakiem

Anna B. Pilewska- Kozak

409, 410Prowadzenie porodu

Grażyna J. Iwanowicz- Palus

435Endokrynologia ginekologiczna

Piotr Skałba

507,508Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Red. naukowa B. Mazurkiewicz, E. Dmuch-Gajzlerska

589,590Prowadzenie porodu

V. Chapman

588Położnictwo praktyczne o operacje położnicze

Joachim W. Dudenhausen

617Stany naglące w położnictwie,


Ewa Dmuch-Gajzlerska

/M. Woollard, K. Hinsshaw/618Noworodek i jego rodzina.

Praktyka położnicza

G. Iwanowicz-Palus

H.Lumsden,D. Holmes/619KTG

SM Gauge, Ch. Henderson/

Jerzy Florjański604,605Podstawy Neonatologii. Podręcznik dla studentów

Janusz Gadzinowski , Marta Szymankiewicz

689Neonatologia . Wybrane zagadnienia

Agnieszka Kordek

690Noworodek i jego rodzina.

Praktyka położnicza


G. Iwanowicz-Palus

/H.Lumsden,D. Holmes/668, 669Metody łagodzenia bólu podczas porodu

Sanjay Datta

670 , 671Udany poród. Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć

Redakcja naukowa:

Penny Simkin

Ruth Ancheta

Redakcja naukowa wydania polskiego:

Bogdan Chazan


759, 770USG dla położnych

Redakcja naukowa:

Ewa Dmoch-Gajzlerska760, 761Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego

Bogdan Chazan

781,782Podstawy seksuologii

Zbigniew Lew - Starowicz

Violetta Skrzypulec780Bonney Chirurgia Ginekologiczna

Tito Lopes, Nick M. Spirtos, Raj Naik, John M. Monagham Redakcja naukowa wydania polskiego:

Andrzej Malinowski258Pediatria

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.

Mary E. Muscari, Krystyna Bernat

13Pielęgniarstwo w pediatrii


Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz

72, 101Pediatria błyskawicznie

Helen Brough, Rola Alkurdi, Ram Ajenthan Surendranathan

35Jak pielęgnować dziecko z chorobą zakaźną.

Małgorzata Szczepańska-Putz

87Gastroenterologia Dziecięca

Franciszek Iwańczak

76Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii

Anna Obuchowicz

157Pielęgniarstwo pediatryczne

Bogusław Pawlaczyk

159, 267Zarys pediatrii.

Bogusław Pawlaczyk

161Propedeutyka pediatrii

M. Krawczyński

309, 310Pielęgniarstwo pediatryczne

K. L. Luxner

313Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii

pod. red. Krystyny Piskorz- Ogórek

318Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka

369, 370Pielęgniarstwo pediatryczne

Red. naukowa Bogusław Pawlaczyk

504Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego

G. Cepuch, B. Krzeczowska,
M. Perek, K. Twarduś

500,501Badanie podmiotowe i przedmiotowe
w pediatrii


Red. naukowa Anna Obuchowicz

502,503Modele pielęgnowania dziecka

przewlekle chorego

Grażyna Cepuch, Bożena Krzeczowska, Mieczysława Perek

403, 404Zaniechanie i wycofanie się
z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci

440,441,442Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne


Krystyna Bernat

633, 634Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu 

Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek

716, 717, 718 ,719, 720Chirurgia, pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo w chirurgii.

Wojciech Kapała

14Pielęgniarstwo operacyjne.

Maria Ciuruś

29Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego.

Elżbieta Walewska

43, 197Pielęgniarstwo w chirurgii

Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz

75, 98Chirurgia

J. Fibak1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna