Księgozbiór podręczny – Wydania polskie „Asnykowiec”Pobieranie 204.23 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2016
Rozmiar204.23 Kb.
  1   2   3
Księgozbiór podręczny – Wydania polskie

„Asnykowiec” 2008 nr 17.

Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie z Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przekład z języka włoskiego Monika Gurgul, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja tomu Zbigniew Jędrychowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001.

Andrzej Bonarski: Ziarno, Czytelnik, Warszawa 1979.

Peter Brook , Jean-Claude Carriere, Jerzy Grotowski: Georgij Iwanowicz Gurdżijew, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych , Wrocław 2001.

Peter Brook: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Jan Bortkiewicz, Eugeniusz Stankiewicz: [Wydawnictwo okolicznościowe towarzyszące wystawie rysunków Stanisława Scierskiego, 3–10 marca 1995, Galeria „Na Odwachu”, Wrocław], Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1995.
Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978.
Tadeusz Burzyński: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
Marek Czarnota: Grotowskich ślady rzeszowskie, MITEL, Rzeszów 2009.

Małgorzata Dzieduszycka: „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.


Doktor przestrzeni teatralnej – Jerzy Gurawski, Katalog wydany z okazji wystawy Muzeum Społeczne w Siemianowicach Śląskich.

Ludwik Flaszen: Cyrograf, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.

Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983. Na stronach 265-373 zbiór tekstów pod wspólnym tytułem Teatr ubogi.
Ludwik Flaszen: Teatr – sztuka antraktu. Marzyciele, wydano z okazji spotkania otwartego z Ludwikiem Flaszenem, Wrocław 18 grudnia 2003, redakcja Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2003.
Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1989.

Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brok, przełożył z angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007. Wydanie opatrzone Dodatkiem edytorskim Leszka Kolankiewicza, publikowanym jako osobny wolumin.

Jerzy Grotowski: Wiersze dziecięce. Faksymile dziecięcych wierszy Jerzego Grotowskiego, Rzeszów 2009.

Grotowski powtórzony, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Ja tylko tworzę przestrzeń, którą używają ludzie, wybór materiałów i redakcja Mirosława Sikorska, Katalog prac Jerzego Gurawskiego, Centrum Kultury „Zamek”, Poznań.

Mateusz Kanabrodzki: Dziecięcy język teatru, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1997.

Józef Kelera: Grotowski wielokrotnie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1999.
Leszek Kolankiewicz: Poszukiwania etnologiczne współczesnej awangardy teatralnej, praca doktorska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.
Leszek Kolankiewicz: Wielki mały wóz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.
Tadeusz Kornaś: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009.
Dariusz Kosiński: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
Dariusz Kosiński: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

Lokalnie: Animacka Kultury/ Community Arts, red. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2008.

Józef Łoziński: Pantokrator, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
Renata M. Molinari: Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008.
Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970-1977, opracowanie, dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1978.

„Notatnik Teatralny” Zima 1992 nr 4.

„Notatnik Teatralny” Wiosna/Lato 1995 nr 10.
Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010.
Alina Obidniak: Pola energii. Wspomnienia i rozmowy. Dodatek: Listy Jerzego Grotowskiego do Aliny Obidniak (2 kwietnia 1956 – 12 lutego 1995), wstęp Janusz Degler, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010.
Zbigniew Osiński: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
Zbigniew Osiński: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993.
Zbigniew Osiński: Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
Zbigniew Osiński: Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss. 368. Pozycja 6. serii wydawniczej „Terytoria Teatru”.
Zbigniew Osiński: Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959-1964. Kronika – bibliografia, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
Zbigniew Osiński: Teatr Dionizosa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1972.

Zbigniew Osiński: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Zbigniew Osiński: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Prace z lat
1999–2009
, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Barbara Osterloff: Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2004.

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno–Kulturowych, 1990 –1999/ The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego
i Poszukiwań Teatralno–Kulturowych (w językach polskim i angielskim).

„Pamiętnik Teatralny” 2000 nr 1–4 - Jerzy Grotowski 1933–1999.

„Pamiętnik Teatralny” 2001 nr 1–2.

Performer, pod red. Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana, Hanny Wróblewskiej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2009.

Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.

Projekt Archepelag 2008-2009

Punkt graniczny. Spotkania. Wizyta Thomasa Richardsa lidera Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards z Pontedery, zbiór tekstów pod redakcją Arkadiusza Rogozińskiego i Joanny Chmieleckiej, CHOREA, Łódź 2009.

Thomas Richards: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz eseje Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu Jerzego Grotowskiego, przekład Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003.


Thomas Richards: Punkt graniczny przedstawienia, rozmawiała Lisa Wolford, przełożył Artur Przybysławski, konsultowała Magda Złotowska, przekład zredagował i do druku przygotował Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2004.
Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu (katalog wystawy poświęconej aktorowi, 21 marca – 15 maja 1991), Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991.

“Scena” 1999 nr 5.

Richard Schechner: Przyszłość rytuału, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2000.

James Slowiak, Jairo Cuesta: Jerzy Grotowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.


Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego
i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010.

Sztuka otwarta. Parateatr II, Ośrodek Teatru Otwartego “Kalambur”, Wrocław 1981.

Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975.
Jarosław Tobolewski: Jerzy Grotowski a psychologia humanistyczna. Rekonesans, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1996.

W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

Bronisław Wildstein: Mistrz, Świat Książki, Warszawa 2004.


Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997-1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
Zygmunt Molik (wydawnictwo okolicznościowe towarzyszące wystawie poświęconej aktorowi, 5–20 maja 1992), redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992.

Kazimierz Żurawski: Maja Komorowska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977.Księgozbiór podręczny – Wydania angielskie

act, 1973 nr 21.

Christopher B. Balme: The Cambridge Introduction to Theatre Studies, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Eugenio Barba: Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland followed by 26 Letters from Jerzy Grotowski to Eugenio Barba, Black Mountain Press, Aberystwyth 1999.

Peter Brook: The Empty Space, Atheneum, New York 1968.

Peter Brook: With Grotowski. Theatre is Just a Form, IG, Wrocław 2009.

Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Grotowski’s Laboratory, Interpress Publishers, Warsaw 1979.Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski/Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale.

Chitrabani, 1981 nr 42.

Contemporary Theatre Review, 2005 vol. 15.

Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, Odin Teatrets Forlag, Holstebro 1968.

Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, preface by Peter Brook, Simon and Schuster, New York 1968.

Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, edited by Eugenio Barba, preface by Peter Brook, Routlege A Theatre Arts Book, New York 2002.Poetic Drama.Byron and the Theatre, edited by Dr James Hogg, Universität Salzburg, Salzburg 1972.

Maskarade. The Journal of Cardiff Laboratory Theatre, 1977 Summer.

Cláudia Tatinge Nascimento: Crossing Cultural Borders Through the Actor’s Work, Routledge, NY 2009.

Nicolás Núñez: Anthropocosmic Theatre. Rite in the Dynamics of Theatre, Harwood Academic Publishers, 1996.

Il Pegaso d'Oro della Regione Toscana Straordinario Jerzy Grotowski/ Special Golden Pegasus Award 1998, edizioni Regione Toscana, Pontedera, 30 maggio 1998.

In the performing arts, 1977.

International Theatre Information, Winter 1975.

International Theatre Information, Winter-Spring 1976.

International Theatre Information, Spring-Summer 1977.

International Theatre Information, Winter 1978.

Journal of Dramatic Theory and Criticism, 1987 nr 2, vol. 1.

On the Road To Active Culture. The activities of Grotowski’s Theatre Laboratory Institute in the years 1970–1977, editorial arrangement and press documentation Leszek Kolankiewicz, translated by Bolesław Taborski, Wrocław 1978.

Jennifer Kumiega: The Theatre of Grotowski, Methuen, London and New York 1985.Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland, nr 11–12, 1975.

Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland, nr 3–4, 2000.

Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland, nr 3–4, 2008.

Zbigniew Osiński: Grotowski and his Laboratory, PAJ Publications, New York 1986.Peripeti, nr 2, 2004.

Thomas Richards: At Work with Grotowski on Physical Actions , Routlege, London and New York 1996.

Thomas Richards: The Edge-Point of the Performance, Pontedera 1997.

The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routlege, London and New York 1997.

Slavic and East European Performance. Drama, Theatre, Film, nr 3, vol. 15, Fall 1995.

Slavic and East European Performance. Drama, Theatre, Film, nr 2, vol. 23, Spring 2003.

Slavic and East European Performance. Drama, Theatre, Film, nr 1, vol. 27, Winter 2007.

James Slowiak, Jairo Cuesta: Jerzy Grotowski, Routlege, London and New York 2007.Byron: Poetry and Politics (rozdz. Boleslaw Taborski: Byron’s Theatre: Private Spleen, or Cosmic Revolt. Theatrical solutions – Stanislavsky to Grotowski, s. 356–379), edited by Erwin A. Stürzl, James Hogg, Universität Salzburg, Salzburg 1981.

TDR, nr 4, vol. 17, 1973.

TDR, nr 3, vol. 30, 1986.

TDR, nr 1, vol. 35, 1991.

TDR: Re-Reading Grotowski nr 52, 2008.

TDR: Holiday. The Day That Is Holy, s. 113–135, nr 2, vol. 17, June 1973.

TDR. Tulane Drama Review nr 4, vol. 8, 1964.

TDR. Tulane Drama Review nr 3, vol. 11, 1967.

Raymonde Temkine, Grotowski, Avon Books, New York 1972.Theatre Perspectives nr 2, 1982.

Tracing Roads Across. A project by Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 2003.

Stephen Wangh: An Acrobat of the Heart, A Vintage Original, New York 2000.

Lisa Wolford: Grotowski’s Objective Drama Research, University Press of Mississippi, Jackson 1996.

George Hyde: Poland (Dead Souls Under Western Eyes), s. 182–219. Rozdział z książki: European Theatre 1960–1990: Cross-cultural perspectives, Routledge, London 1992.Grotowski’s Empty Room, edited by Paul Allan, Seagull Books 2009.

Teatr w języku polskim

Jerzy Ronard Bujański: Starego Teatru Druga Młodość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.

Jerzy Got: Dzieje Teatru w Krakowie. Teatr Austryjacki w Krakowie w latach 1853–1865. Tom 3, część 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.

Emil Orzechowski: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie w trzydziestolecie istnienia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.

Jacek Popiel: Krakowska Szkoła Teatralna 50 lat PWST im. Ludwika Solskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Presspublica, Kraków 1996.

Mieczysław Kolarczyk: XXV lat teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941–1966, Teatr Rapsodyczny, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1966.

Raszewski Zbigniew: Teatr na placu Krasińskich, Wydawnictwo KRĄG Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.

Maria Olga Bieńka: Warszawskie teatry rządowe. Dramat i Komedia 1890 –1915, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003.

Lidia Kuchtówna: Warszawa teatralna, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1990.

Maria Gordon-Smith: W labiryncie teatru Arnolda Szyfmana, Czytelnik, Warszawa 1991.

Anna Kuligowska-Korzeniowska, Małgorzata Leyko: Teatr Żydowski w Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 18–21 października 1993 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.

Stanisław Marczak-Oborski: Życie teatralne w latach 1944–1964. Kierunki rozwojowe,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Maria Barbara Styk: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.

Zbigniew Raszewski: Raptularz 1968– 1969, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Zbigniew Raszewski: Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru, Wydawnictwo Centralnego Programu Badań Podstawowych, Wrocław 1990.

Jagoda Hernik Spalińska: Życie teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.

Zdzisław Sośnicki: 40 lat teatrów dramatycznych Szczecina, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1985.

Zenon Rutkiewicz: Pamiętnik festiwalowy. Szczecińskie przeglądy małych form 1966–2005, Wydawca Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2005.

Andrzej Dworakowski: Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2007.

Jerzy Pleśniarowicz: Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru, Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszów 1985.

Stanisław Kaszyński: Teatr Nowy w Łodzi 1949–1979, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983.

Jan Ciechowicz: Myślenie Teatrem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Jacek Wiesiołowski: Uśmiech Melpomeny. Teatry Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000.

Juliusz Tyszka: Dziesięć lat Malty. Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA: 1991–2000, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2000.125 lat Twierdza i teatr. Księga Jubileuszowa Teatru Polskiego w Poznaniu [1875–2000], pod redakcją Krzysztofa Kurka, Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2000.

Ks. Helmut Jan Sobeczko, Zbigniew Solski: Liturgia w świecie widowisk, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Ks. Helmut Jan Sobeczko: Servitium Liturgiae. Wybór artykułów, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Jadwiga Rodowicz: Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce Nō, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Magdalena Kołaczyńska: Wrocławski Teatr Niezależny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Józef Kelera: Teatr bez majtek. Szkice, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2006.

Józef Kelera: Wrocław teatralny 1945–1980, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1983.

Józef Kelera: Takie były zabawy, spory w one lata. Szkice i felietony teatralne 1968–1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1974.

Józef Kelera: Pojedynki o teatr, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1969.

Czesława Mykita-Glensk: Życie teatralne Opola (Od czasów najdawniejszych do współczesności), Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976.

Jan Feusette, Jan Nowara: 40 lat teatru w Opolu 1945–1985, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Opole 1985.

Andrzej Grzelak, Henryk Szoka: Międzynarodowe Festiwale Teatru Ulicznego,Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1987.

Andrzej Grzelak, Henryk Szoka: V Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego, Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1988.

Janusz Degler: Teatr w Jeleniej Górze. Materiały do historii sceny jeleniogórskiej w latach 1945–1985, Teatr im. Cypriana Norwida, Jelenia Góra 1985.Teatr im. Cypriana Norwida. Premiery Fakty Opinie w latach 1973–1983, Teatr im. Cypriana Norwida, Jelenia Góra 1984.

Mieczysław Ingot: „Dramat życia prawdę wybijający”. Materiały Norwidowskiej sesji naukowej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1985.

Alina Obidniak: Matecznik świat kosmos, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2000.

Jerzy Cimoszewicz: „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Jerzy Cimoszewicz: Leon Schiller. Theatrum militans 1939–1945, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Leon Schiller. Pro domo nostra 1951–1954, pod redakcją Jerzego Timoszewicza, opracowanie Anna Chojnacka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Edward Csato: Leon Schiller, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.

Józef Szczublewski: Artyści i urzędnicy czyli szaleństwa Leona Schillera, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961.

Tadeusz Siwert: „Łódź teatralna” Leona Schillera (1946–1949). Zarys monograficzny, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1991.

Lidia Kuchtówna: Rozmowy z Wilamem Horzycą, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992.

Wojciech Dudzik: Wilama Horzycy dramat niespełnienia(lata 1948–1959), Uniwersytet Warszawski Katedra Kultury Polskiej, Warszawa 1990.

Wojciech Dudzik: Wilama Horzycy Dramat Niespełnienia (lata 1948–1959), Uniwersytet Warszawski Katedra Kultury Polskiej, Warszawa 1990.

Lidia Kuchtówna: Listy Wilama Horzycy, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991.

Zbigniew Osiński: Repertuar teatrów miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932–1937, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992.

Lidia Kuchtówna, Jan Ciechowicz: W kręgu teatru monumentalnego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.

Andrzej Szubert: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.

Edmund Wierciński. Notatki i teksty z lat 1921–55, wybór i opracowanie Anna Chojnacka, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

Franciszek Siedlecki. O sztuce scenicznej. Artykuły i recenzje z lat 1910–1929, wybór i opracowanie Wojciech Dudzik, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim, pod redakcją Marii Urbanowicz, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.

Emilia Zwoniarska: Molier po polsku. Casus Tartuffe’a, ABEDIK, Instytut Filologii Polskiej UAM, Poznań 1997.

Jarosław Komorowski: Piramida zbrodni. Makbet w kulturze polskiej 1790–1989, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.

Polski dramat emigracyjny 1939–1969. Antologia, wybór i opracowanie Dobrochna Ratajczakowa, Wydawnictwo LEKTOR, Poznań 1993.

Teatr i dramat polskiej emigracji 1939–1989, pod redakcją Izoldy Kiec, Dobrochny Ratajczakowej, Jacek Wachowski, Wydawnictwo ACARUS, Poznań 1994.

Dramat i teatr religijny w Polsce, pod redakcją Ireny Sławińskiej, Wojciecha Kaczmarka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991.

Almanach sceny polskiej 1980/81. T. 22, pod redakcją Kazimierza Andrzeja Wysińskiego, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1983.

Almanach sceny polskiej 1982/83. T. 24, pod redakcją Kazimierza Andrzeja Wysińskiego, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1987.

Almanach sceny polskiej 1960/61, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1962.

Almanach sceny polskiej 1961/62, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1963.

Almanach sceny polskiej 1962/63, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1964.

Almanach sceny polskiej 1963/64, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1965.

Almanach sceny polskiej 1964/65, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1967.

Almanach sceny polskiej 1965/66, pod redakcją Edwarda Csato, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1967.

Almanach sceny polskiej 1968/69, pod redakcją Stanisława Marczak-Oborskiego, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1970.

Tadeusz Kornaś: Between Antropology and Politics. Two strands of polish alternative theatre, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2007.

Tadeusz Kornaś: Between Antropology and Politics. Two strands of polish alternative theatre, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2007.

Wrocław Sezon Lato 2008, pod redakcją Magdy Sadury, Agaty Makowskiej.

Divadlo po rekonstrukcji/Teatr po przebudowie/The theatre after the reconstruction, pod redakcją Zofii Dworakowskiej, Michala Pohořelá, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

Wiesław Gieras, Karolina Michalska: Indeks aktorów i spektakli , spotkań z Teatrem Jednego Aktora we Wrocławiu, Toruniu i na Dolnym Śląsku, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Halina Ogarek-Czoj: Teatr koreański, Wydawnictwo COMER, Toruń 1993.

Tomasz Zaleski: Aparat głosotwórczy, a technika wokalna, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa 1962.

Stanisław Iłowski: Charakteryzacja. Podręcznik dla amatorskich zespołów teatralnych, Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Warszawa 1962.

Grażyna Kompel: Dejmka narodowy teatr w Łodzi, Biblioteka „Tygiel Kultury”, Łódź 2007.

Lidia Kuchtówna: Sztuka aktorska a dramat , Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993.

Elżbieta Sidoruk: Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Odział Białostocki, Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1995.

Antoni Libera: Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.

Andrzej Hausbrandt, Gustaw Holoubek: Teatr jest światem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.

Alfred Wóycicki: Ludwik Solski (Ludwik Napoleon Sosnowski). Wspomnienia (1855–1893), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.

Alfred Wóycicki: Ludwik Solski (Ludwik Napoleon Sosnowski). Wspomnienia (1893–1954), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.

Jerzy Macierakowski, Wojciech Natanson: Ludwik Solski, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1954.

Wiktor Biegański: Remanent życia starego aktora, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1969.

Twoja Isadora”. Historia miłości Isadory Duncan i Gordona Craiga zawarta w ich listach i dziennikach, opracował Francis Steegmuller, przełożyła Agnieszka Kreczmar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.

Juliusz Lubicz Lisowski: Wspomnienia starego aktora, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1988.Władysław Krzemiński (1907–1966), praca zbiorowa pod redakcją Emila Orzechowskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, UNIVERSITAS, Kraków 1991.

Grażyna Kompel: Jacek Woszczerowicz: geniusz? błazen? mag?, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź 2004.

Lidia Kuchtówna: Karol Frycz, Oficyna Wydawnicza Errata, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Krystyna Duniec: Jan Kreczmar. Grał jakby uczył, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Jan Kreczmar: Drugi notatnik aktora, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

Jan Kreczmar: Drugi notatnik aktora, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

Jan Błoński: Witkacy na zawsze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Góra, 2–5 marca 1978), pod redakcją Janusza Deglera, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Jelenia Góra 1979.

Katarzyna Taras: Witkacy i film, Oficyna Wydawnicza Errata, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005 .

Konstanty Puzyna: Witkacy, opracowanie i rededakcja Janusz Degler, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 1999.

Grzegorz Niziołek: Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Kazimierz Braun: Języki teatru. Tadeusz Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Katowice 1989.

W teatrze i wokół teatru 1982–2000, cz. 2, 1990–2000, pod redakcją Wojciecha Majcherka, Biblioteka miesięcznika „Teatr”, Warszawa 2002.

Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, pod redakcją Stanisława Flejterskiego, Emilii Roszkowskiej, Opera na Zamku, Szczecin 2004.

Roman Szydłowski: Teatr w Polsce, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1972.Teatr w Polsce 2008/Theatre in Poland, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2008.

Kazimierz Braun: Teatr polski (1939–1989). Obszary wolności – obszary zniewolenia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994.

Zofia Kucówna: Zatrzymać czas, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Warszawa 1993.

Teatr Drugiego Obiegu. Materiały do kroniki teatru stanu wojennego 13.XII.1981, 15.XI.1989, opracowanie i redakcja Joanna Krakowska-Narożniak, Marek Waszkiel, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2000.

Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych cz. 2, pod redakcją Ireny Jajte-Lewkowicz, Agnieszki Piaseckiej, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź 2006.

Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, pod redakcją Ireny Jajte-Lewkowicz, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 1999.

Małgorzata Szpakowska: Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2006.

Jacek Kopciński: Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne, Oficyna Wydawnicza Errata, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

Maja Komorowska 31 dni maja, pod redakcją Marii Prussak, Wydawnictwo Tenten, Warszawa.

Łapicki. Aktor, reżyser, pedagog. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Barbary Osterloff, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Warszawa 2004.

Hanuszkieiwcz. Psy, hondy i drabina, pod redakcją Katarzyny Merty, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Bydgoszcz.

Klaudia Tyczyńska: Teatr im. Alberta Tison w Żninie 1986–1996. Zarys monograficzny, Łódzki Dom Kultury i Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1998.

Jerzy Stuhr: Udawać naprawdę, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

Marta Fik: Trzydzieści pięć sezonów. Teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944–1979, Wydawnictwo artystyczne i Filmowe, Warszawa 1981.

Anita Czarnowska, Andrzej Domagalski, Tomasz Magowski: Studenckie festiwale teatralne w Polsce, Zrzeszenie Studentów Polskich Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów i Historii Ruchu Studenckiego, Kraków 1987.

Teatr stu. Analizy, interpretacje, konteksty, świadectwa odbioru, autobiografia, dokumentacja, ikonografia, pod redakcją Edwarda Chudzińskiego, Tadeusza Nyczki, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982.

Głosy czasu. Teatr Kana 25 lat, pod redakcją Marty Poniatowskiej, Radosława Jaguckiego, Małgorzaty Mostek, Studio 69, Szczecin 2005.

Teatr Polski. Wrocław sezon 1969/1970, pod redakcją Hanny Sarneckiej.

Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek: Monografia teatru 38, Krakowskie Wydawnictwo Akademickie „ALMA – ART”, Kraków 1985.Akademia Ruchu, pod redakcją Tomasza Platy, Stowarzyszenie Akademii Ruchu, Warszawa 2003.

Akademia Ruchu. Miasto. Pole Akcji. City. The Field of Action, pod redakcją Małgorzaty Borkowskiej, Stowarzyszenie Akademii Ruchu, Warszawa 2006.

Elżbieta Morawiec: Powidoki teatru. Świadomość teatralna w polskim teatrze powojennym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991.

August Grodzicki: Reżyserzy polskiego teatru, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1979.

Zdzisław Kłapciński: Cytryna. Studencki Teatr Satyry Akademii Medycznej w Łodzi, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2001.

Joanna Ostrowska: The Living Theatre – od sztuki do polityki, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2005.

Teatr a poezja. Sztuka otwarta, pod redakcją Marii Lubienieckiej, Biuro Wydawnictw AOT „Kalambur”, Wrocław 1975.

Zbigniew Gluza: Ósmy dzień, Wydawnictwo KRĄG, Warszawa 1982.Teatr bezsłownej prawdy „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod redakcją Wojciecha Chudego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990.

Leszek Mądzik i jego teatr (and his theatre) , opracowanie Piotr Szulkowski, Wydawnictwo Projekt, Warszawa 2000.

Życie ku śmierci. Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Leszka Mądzika, opracowanie Zofia Kopel-Szulc i Henryk Szulc, Scena Plastyczna KUL, Lublin 1991.

Leszek Mądzik. Scena Plastyczna KUL, opracowanie Zofia Kopel-Szulc i Henryk Szulc, Scena Plastyczna KUL, Lublin 1991.

Leszek Mądzik – Scena Plastyczna KUL – album ukazał się z okazji jubileuszu 25-lecia Sceny Plastycznej KUL, pod redakcją Piotra Zielińskiego, Scena Plastyczna KUL, Lublin 1995.

Leszek Kolankiewicz: Święty Artaud, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Leszek Kolankiewicz: Samba z bogami. Opowieść antropologiczna, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995.

Palę Paryż i wyjeżdżam. Wywiady z Jerzym Grzegorzewskim, pod redakcją Ewy Bułhak, Biblioteka miesięcznika TEATR, Izabelin 2005.

Danuta Kuźnicka: Obszary zwątpień i nadziei. Inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego 1966–2005, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.

Kazimierz Braun: Nadmiar teatru, Czytelnik, Warszawa 1984.

Kazimierz Braun: Teatr Wspólnoty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.

Jan Blecki: Teatr wędrujący. Wrocław 1980–1990.

Jerzy Lau: Teatr artystów CRICOT, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.

Karol Smużniak: Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Prolegomena do teorii Teatru Pantomimy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.

Stefan Niedziałkowski: Świat mimu, przedmowa Marcel Marceau, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Piotr Mitzner: Teatr światła i cienia. Oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Małgorzata Dziewulska: Artyści i pielgrzymi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1955.

Wojciech Dudzik: Karnawały w kulturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

J. L. Styan: Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przedmowa: Jan Błoński, Opracowanie Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995.Teatr: ciało i cień. Materiały z sympozjów młodych teatrologów Poznań 1999, pod redakcją Ewy Guderian-Czaplińskiej, Grzegorza Ziółkowskiego, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka, Poznań 2000.

Igraszki trafu, teatru i tematów. Drobne scherze i scherzando naukowe, pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej, Barbary Judkowiak, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka, Poznań 1997.

Aktor w świecie i teatrze, pod redakcją Barbara Judkowiak, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka, Poznań 1998.

Egon Wellesz: Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, przełożył Maciej Kaziński, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006.

Jerzy Gumiński: Przemijają lata, zostają teatry, Nakład własny autora, Łódź 2006.

Jan Bortkiewicz: Henryk Tomaszewski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2008.Ciało widzialne. Wykłady otwarte, pod redakcją Marcina Rochowskiego, Teatr Narodowy, Warszawa 2006.

Światło obrazu. Wykłady otwarte, Teatr Narodowy, Warszawa 2007.

Wojciech Dudzik: Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Anne Ubersfeld: Czytanie teatru I, przełożyła Joanna Żurowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Christopher Balme: Wprowadzenie do nauki o teatrze, przełożyli i uzupełnili Wojciech Dudzik i Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 .

Marvin Carlton: Performans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Martin L.West: Muzyka starożytnej Grecji, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003.

Jeremy Montagu: Instrumenty muzyczne Biblii, Wydawnictwo Homini, Kraków 2005.

Juliusz Tyszka: Manhattan codzienny, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Poznań 1999.

Juliusz Tyszka: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Juliusz Tyszka: Widowiska nowojorskie, Ars Nova, Poznań 1994.Teatr w miejscach nieteatralnych, pod redakcją Juliusza Tyszki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.

Aldona Jawłowska: Więcej niż teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Ireneusz Guszpit: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.

Misteria, inicjacje. Materiały z lat 1999–2000, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Biuro Kraków 2000, Europejskie Miasto Kultury, Kraków 2000.

Grzegorz Niziołek: Warlikowski extra ecclesiam, Wydawnictwo Homini, Kraków 2008.

Tadeusz Kornaś: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wydawnictwo Homini, Kraków 2004.

Zbigniew Taranienko: Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Wydawnictwo Test, Lublin 1997.W stronę rytuału: Od Yeatsa do Węgajt, pod redakcją Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1999.

Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod redakcją Tadeusza Kornasia, Grzegorza Niziołka, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1999.

Juliusz Skuczyński: Misterium teatralne Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

Rozmowy o „Dziadach”, pod redakcją Bernadetty Kuczera-Chachulskiej, Maria Prussak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2005.

Tomasz Kulikowski: Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2004.

Henryk Jurkowski: Aktor w roli demiurga, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2006.

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwla, Michała Wójtowskiego, Instytut Kultury polskiej UW, Warszawa 2002.

Wiedza o kulturze. Część III. Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, opracowanie Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Mateusz Kanabrodzki: Kapłan i fryzjer. Żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzera, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Leszek Kolankiewicz: Święty Artoud, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.

Zbigniew Osiński: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Leszek Kolankiewicz: Dziady. Teatr święta zmarłych, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Warszawa 1999.

Katarzyna Osińska: Klasztory i Laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Paweł Goźliński: Bóg Aktor. Romantyczny teatr świata, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.

Leokadia Kaczyńska: Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945–2000), Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Artur Duda: Teatr Realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Zbigniew Osiński: Polskie konteksty teatralne w XX wieku. Część pierwsza Kronika, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Zbigniew Osiński: Polskie konteksty teatralne w XX wieku. Część druga Studia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Milan Dariusz Lesiak: Polska nauka o teatrze w latach 1945–1975, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat, pod redakcją Janusza Deglera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 2. Teatr, wybór i opracowanie Janusz Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Magdalena Kołaczyńska: Mozaika Współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Dobrochna Ratajczakowa: W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Dobrochna Ratajczakowa: W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Beata Baczyńska: Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Magdalena Chacko: Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Beata Baczyńska: Dramaturg w wielkim teatrze historii Pedro Calderón de la Barca, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Mirosław Kocur: We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Mirosław Kocur: Teatr antycznej Grecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Marta Steiner: Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26–28.11.2004 przez Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, pod redakcją Magdaleny Gołaczyńskiej, Ireneusza Guszpita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Krytycy o Swiniarskim. Wybór recenzji ze spektakli Konrada Swiniarskiego, wybór Katarzyna Gliwa, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2001.

Joanna Walaszek: Konrad Swiniarski i jego krakowskie inscenizacje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.

Brenda Maddox: Kto się boi Elizabeth Taylor? Mit naszych czasów, przełożył Witold Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.

Zofia Tomczyk-Watrak: Józef Szajna i jego teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.

Edward Gordon Craig: Historia życia, przełożyła Maria Skibniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

Bolesław Taborski: Nowy teatr elżbietański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.

Urszula Aszyk: Współczesny teatr hiszpański w walce o… teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Marie-Claire Pasquier: Współczesny teatr amerykański, przełożyła Elżbieta Radziwiłłowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Jean-Louis Barrault: Wspomnienia dla jutra, przełożyła Ewa Krasnopolska, Czytelnik, Warszawa 1977.

Étienne Decroux: O sztuce mimu, przełożył Jerzy Litwiniuk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.Antologia. Polska myśl teatralna i filmowa, pod redakcją Tadeusza Siverta, Romana Taborskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Adolphe Apia: Dzieło sztuki żywej i inne prace, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1974.

Jewgienij Wachtangow: Poszukiwania, wybór i przekłwd Henryk Bieniewski, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1967.

Antologia. Myśl teatralna Młodej Polski, wybór Irena Sławińska, Stefan Kruk, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1966.

Paul Claudel: Możliwości teatru, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1971.

Antonin Artaud: Teatr i jego sobowtór, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1966.

Edward Gordon Craig: O sztuce teatru, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964.Myśl teatralna polskiej awangardy 1919–1939. Antologia, wybór i wstęp Stanisław Marczak-Oborski, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Czysta Forma w teatrze, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Irena Sławińska: Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Aktor teoretyczny, pod redakcją Joanny Krakowskiej-Narożniak, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2002.

Dramat i teatr. Konferencja teoretycznoliteracka w świętej Katarzynie, pod redakcją Jana Trzynadlowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967.

Z teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej. Poznań – 1970, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1972.

Sławomir Świątek: Dialog. Dramat. Metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 1999.

Jolanta Brach-Czaina: Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Stefania Skwarczyńska: W orbicie literatury teatru kultury naukowej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, tom II, redaktor naczelny Zbigniew Wilski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Patrice Pavis: Słownik terminów teatralnych, przełożył i opracował Sławomir Świątek, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1998.

Dariusz Kosiński, Anna Wypych-Gawrońska, Anna Stafiej, Agnieszka Marszałek, Małgorzata Sugiera, Joanna Leśnierowska: Słownik wiedzy o teatrze, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005.

Jerzy Kreczmar: Równoznaczność, wieloznaczność, znaczenie. Odbitka z Księgi Pamiątkowej ku uczczeniu 15-lecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Drukarnia kasy im. Mianowskiego, Pałac Staszica, Warszawa 1934.

Jerzy Kreczmar: Stare nieprzestarzałe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

Jerzy Kreczmar: Polemiki teatralne, Czytelnik, Warszawa 1956.

Jerzy Adamski: Teatr z bliska. Pamiętnik teatralny z lat 1971–1981, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.

Andrzej Tadeusz Kijowski: Chwyt teatralny (Zarys instrumentalnej teorii teatru), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.

Erwin Axer: Sprawy teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966.

Erwin Axer: Ćwiczenia pamięci. Seria druga, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.

Tadeusz Breza: Notatnik literacki. Szkice, wrażenia teatralne, wspomnienia 1939–1954, Spółdzielnia Wydawnicza, Czytelnik, Warszawa 1956.

Zygmunt Greń: Gdzie nas nie ma. Szkice z podróży, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1967.

Zygmunt Greń: Wejście na scenę. Szkice z teatru 1963–1967, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968.

Jan Kott: Lustro. O ludziach i teatrze, Czytelnik, Warszawa 2000

Kazimierz Wierzyński: Wrażenia teatralne. Recenzje z lat 1932–1939, opracowali Halina i Marek Waszkielowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Tymon Terlecki: Rzeczy teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.

Małgorzata Komorowska: Szymanowski w teatrze, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992.

Zenobiusz Strzelecki: Polska plastyka teatralna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963.

Zenobiusz Strzelecki: Polska plastyka teatralna. Tom 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963.

Zbigniew Raszewski: Krótka historia teatru polskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Allardyce Nicoll: W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, przełożył Antoni Dębnicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.

Denis Bablet: Rewolucje sceniczne XX wieku, przełożył Zenobiusz Strzelecki, Krystyna Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Edward Hartwig: Kulisy teatru, Arkady, Warszawa 1969.

Rupert Croft-Cooke, Peter Cotes: Świat cyrku, przełożył Zygmunt Dzięciołowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Zenobiusz Strzelecki: Kierunki scenografii współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Antoni Bądkowski, Jerzy Stankiewicz: Prawo teatralne. Teatry zawodowe i amatorskie. Wydanie II rozszerzone uzupełnione według stanu prawnego na dzień 1.I.1970 r., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.Labirynt zwany teatr. O przestrzeni teatralnej, pod redakcją Anity Litak, Grzegorza Niziołka, Galeria BWA, Kraków 1994.

Henryk Jurkowski: Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2002.

Marek Waszkiel: Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945), Polska Akademia Nauk – Instytut Sztuki, Warszawa 1990.

Witold Filler: Modele teatru. Szkice o polskim teatrze współczesnym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.

Stanisław Marczak-Oborski: Iskier przewodnik teatralny, Iskry, Warszawa 1971.

Józef Kański: Przewodnik operowy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1985.

Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska: Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990.

Witold Filler, Ryszard Marek Groński, Jerzy Wittlin: Dykcjonarz teatralny, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.

Tadeusz Kudliński: Vademecum teatromana, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicz, Warszawa 1985.

Dzieje teatru polskiego. Tom IV. Teatr polski w latach 1890–1918. Zabór austriacki i pruski, pod redakcją Tadeusz Siwert:Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987

Dzieje teatru polskiego. Tom II. Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863 lata 1773–1830. Zabór austriacki i pruski, pod redakcją Tadeusza Siwerta, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Stanisław Marczak-Oborski: Dzieje teatru polskiego. Tom V. Teatr polski w latach 1918–1965. Teatry dramatyczne, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.Dzieje teatru polskiego. Tom IV. Teatr polski w latach 1890–1918. Zabór rosyjski, pod redakcją Tadeusza Siwerta, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1988.

Jerzy Got: Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789–1799, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971.

Mieczysław Klimowicz: Początki teatru stanisławowskiego (1765–1773), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965.

Teatr rekonstrukcje, pod redakcją Joanny Krakowskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.

Marie-Antoinette Allevy-Viala: Inscenizacja romantyczna we Francji, przełożył Wojciech Natanson, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958.

Florian Witczuk: Teatr Niemiecki od XVI do XVIII wieku. Wydanie drugie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1954.

Tadeusz Zieliński: Listy do Stefana Srebrnego, opracpwała Grażyna Golik-Szarawarska, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.

Grażyna Golik-Szarawarska: Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991.

Grażyna Golik-Szarawarska: „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór), Oficyna Wydawnicza Domu Środowisk Twórczych, Kielce 1992.

Georg Fuchs: Scena przyszłości, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Max Reinhardt: O teatrze i aktorze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Antonie F. Riccoboni: Sztuka teatru, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, pod redakcją Anny Loby, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Ludwig Tieck: O cudowności u Shakespeare’a, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Pseudo-Hippokrates: O śmiechu Demokryta , Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

Lope de Vega: Nowa sztuka pisania komedii, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Piccolo Sabbatini: Praktyka budowania scen, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Romain Rolland: Teatr ludowy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Denis Diderot: Pisma estetycznoteatralne, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Mario Praz: Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Michel Foucault: Słowa i rzeczy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Dramaty Modrzejewskiej. Antologia sztuk napisanych dla Teatru w Legnicy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

Jerzy Limon: Piąty wymiar teatru, Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Jerzy Limon: Trzy teatry, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

Jerzy Limon: Obroty przestrzeni, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Aleksandra Rembowska: Teatr Tańca Piny Bausch, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Jan Błoński: Romans z tekstem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.Legendy nowoczesności. Wykłady otwarte, Teatr Narodowy, Warszawa 2009.

Aktor w świecie i teatrze, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka, Poznań 1998.

Igraszki trafu, teatru i tematów, pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej
i Barbary Judkowiak, Biblioteka literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1997.

Słowacki teatralny, pod redakcją Krzysztofa Kurka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Piotr Gruszczyński: Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, W.A.B. Warszawa 2003.Antologia dramatu polskiego 1, wybór i opracowanie Jan Kłosowicz, Prószyński i S-ka, 2007

Antologia dramatu polskiego 2, wybór i opracowanie Jan Kłosowicz, Prószyński i S-ka, 2007.

Tadeusz Byrski: Teatr-radio, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

Leon Górecki: Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora 1, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1985.

Leon Górecki: Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora 2, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1985.

Dariusz Kosiński: Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny, Warszawa 2010.

Dariusz Kosiński: Polski teatr przemiany, Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław 2007.

Andrzej Wierdak: Teatr w mieście bez Teatru czyli historia XI edycji Polkowickich Dni Teatru, Polkowickie Centrum Animacji, luty-marzec 2009.

Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, pod redakcją Johna J. MacAloon’a, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Słowo i gest, pod redakcją ks. Helmuta Jana Sobeczko, Zbigniewa Władysława Solskiego, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 2009.

Teatr w Polsce. Dokumentacja sezonu 2008/2009 /Theatre In Poland. Documenttion on the 2008/2009 season, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2010.

Gabriela Czapów, Czesław Czapów: Psychodrama, PWN, Warszawa 1969.Raport roczny IS PAN 2008, IS PAN, Warszawa 2008.

Opowieści Teremiszczańskie. Opowieści mieszkańców Teremisek w spektaklu Uniwersytetu Powszechnego im. J. J. Lipskiego, Teremiszczańska Oficyna Wydawnicza, Teremiski 2009.

Richard Schechner: Performatyka. Wstęp, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej, pod redakcją Jerzego Axera i Zbigniewa Osińskiego, OBTA, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Warszawa 1997.

Bertolt Brecht/ Heiner Müller: Decyzja/Mauzer, panga pank, Kraków 2008.

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna