Książka składa się z pięciu części. Pierwsza biograficzna zawiera krótkie kalendarium życia Profesora oraz przedruk obszernego artykułu samego Profesora ptPobieranie 6.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.34 Kb.
A.Zalewska

Wstęp

Niniejsza książka jest elementem obchodów, przypadającego 21-go listopada 2007 roku, stulecia urodzin Profesora Mariana Mięsowicza – autora klasycznej pracy z dziedziny badań ciekłych kryształów, twórcy krakowskiej szkoły fizyki cząstek, prekursora polskiej geofizyki jądrowej, wielkiego autorytetu naukowego i moralnego oraz nauczyciela akademickiego dla kilkudziesięciu roczników studentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, której był profesorem. Początkowo zakładaliśmy, że będzie to opracowanie z serii „W służbie nauki”, wydawanej przez Polską Akademię Umiejętności wspólnie z Archiwum Nauki PAN i PAU, tradycyjnie połączonej z biograficzną wystawą w Archiwum. Kiedy jednak w ramach Komitetu Organizacyjnego obchodów zastanawialiśmy się nad tym, co powinno wejść w skład książki, to szybko okazało się, że liczba zagadnień jest tak duża, że objętość książki musi znacznie przekroczyć zwykły rozmiar opracowań ukazujących się w ramach tej serii. Nasze oczekiwania przerósł też odzew na prośbę, skierowaną do znajomych Profesora, o spisanie, choćby najkrótszych, wspomnień. Wydawnictwo PAU zdecydowało się więc na wydanie tej książki jako niezależnej pozycji. Motto „W służbie nauki” patronuje jednak wystawie i jej katalogowi w Archiwum Nauki PAN i PAU, otwartej 16 listopada 2007 roku.


Książka składa się z pięciu części. Pierwsza – biograficzna – zawiera krótkie kalendarium życia Profesora oraz przedruk obszernego artykułu samego Profesora pt. „Notatki autobiograficzne fizyka”, który ukazał się w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” w 1987 roku. Druga część dotyczy najważniejszych prac naukowych Profesora, a trzecia ukazuje sylwetkę wszechstronnego organizatora polskiego życia naukowego (współpraca z ośrodkiem warszawskim została opisana we wspomnieniu Profesora Janusza Zakrzewskiego w następnej części książki). Część czwarta zawiera osobiste wspomnienia ludzi, którzy mieli kontakt z Profesorem Mięsowiczem jako Jego współpracownicy, uczniowie i przyjaciele. Te wspomnienia są tak różnorodne, że chyba najlepiej obrazują nieprzeciętną osobowość Profesora. Ostatnia część książki ukazuje Profesora we wspomnieniach Jego najbliższej Rodziny: córek, zięcia, wnuków i prawnuczki.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie podziękować autorom zamieszczonych w książce artykułów i wspomnień. Wdzięczni jesteśmy Panu Profesorowi Stefanowi Zameckiemu, redaktorowi „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, za zgodę na przedruk artykułu Profesora, a Panu Profesorowi Andrzejowi K. Wróblewskiemu za pomysł, aby ten artykuł zamieścić w książce. Szczególne podziękowania winni jesteśmy Prezesowi PAU, Panu Profesorowi Andrzejowi Białasowi, Sekretarzowi Generalnemu PAU, Panu Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu i Pani Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, dr Ricie Majkowskiej, za życzliwe wsparcie pomysłu wydania tej książki przez Akademię, a Pani mgr Marii Michalewicz, Panu mgr inż. Jarosławowi Brzoskowskiemu i Pani mgr Małgorzacie Święch-Płonce z Wydawnictwa za znakomitą pracę redakcyjną.

Agnieszka Zalewska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna