Kucharz II st. 512001/ckz/wodiDZ/Ś-ca/2012 przedmiot: technologia gastronomiczna z towaroznawstwemPobieranie 23.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar23.63 Kb.


ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

KUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 1. Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 2. Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 3. Technika sporządzania zup.

 4. Ocena towaroznawcza mąki i kasz, i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 5. Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym.

 6. Metody i techniki stosowane w produkcji gastronomicznej.

 7. Gospodarowanie surowcem;

 8. Monitorowanie procesu produkcyjnego.

 9. Gospodarka odpadami w gastronomii

 10. Gospodarka opakowaniami w gastronomii.

 11. Ocena organoleptyczna.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGOKUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT: WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMII 1. Opakowania żywności.

 2. Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn.

 3. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i p.poż.

 4. Urządzenia energetyczne i gospodarka wodno – ściekowa.

 5. Drobne sprzęt gastronomiczny, naczynia do podawania potraw i napojów:

 1. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców:

 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej brudnej

 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej czystej

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGOKUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT: PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI GASTRONOMICZNEJ 1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości.

 2. Istota, funkcje, zasady rachunkowości.

 3. Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych.

 4. Zasady sporządzania i przygotowania dowodów do księgowania.

 5. Zakładowy plan kont.

 6. Istota rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

 7. Podstawowe elementy wyniku finansowego.

 8. Rozliczenie kosztów.

 9. Koszty działalności gastronomicznej.

 10. Rozliczenie kosztów.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGOKUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT: JĘZYK OBCY ZAWODOWY – JĘZYK ANGIELSKI


 1. Podstawy słownictwa zawodowego:

 • Nazewnictwo różnych produktów żywnościowych (food products).

 • Nazewnictwo posiłków.

 • Przygotowanie posiłków.

 • Przepisy kulinarne.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGOKUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 1. Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 2. Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 3. Technika sporządzania zup.

 4. Ocena towaroznawcza mąki i kasz, i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

 5. Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym.

 6. Metody i techniki stosowane w produkcji gastronomicznej.

 7. Gospodarowanie surowcem;

 8. Monitorowanie procesu produkcyjnego.

 9. Gospodarka odpadami w gastronomii

 10. Gospodarka opakowaniami w gastronomii.

 11. Ocena organoleptyczna.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGOKUCHARZ II ST.

512001/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012PRZEDMIOT: WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMII 1. Opakowania żywności.

 2. Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn.

 3. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i p.poż.

 4. Urządzenia energetyczne i gospodarka wodno – ściekowa.

 5. Drobne sprzęt gastronomiczny, naczynia do podawania potraw i napojów:

 • naczynia do obróbki cieplnej: garnki i pokrywki, patelnie, brytfanny, wok, tadżin i kebab, piec i akcesoria do pizzy

 • akcesoria kuchenne: naczynia do przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, chochle i cedzaki, przybory do smażenia, przybory do serwowania, urządzenia i naczynia do mierzenia

 • naczynia do podawania potraw i napojów

 1. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców:

 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej brudnej

 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej czystej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna