Kurs trenera koszykówki – licencja aPobieranie 8.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar8.09 Kb.KURS TRENERA KOSZYKÓWKI – LICENCJA AOrganizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki.
Warunki przyjęcia:

W szkoleniu na licencję A mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:a. posiadają minimum średnie wykształcenie, 
b. złożą oświadczenie o niekaralności,
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie,
d. posiadają licencję B.
Licencja A upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach seniorskich na wszystkich szczeblach rozgrywkowych, pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją B i C, pełnienia funkcji pierwszego trenera lub asystenta we wszystkich zespołach kadr narodowych.
Cel: uczestnicy kursu zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli trenera w rozgrywkach PZKosz i PLK oraz uzyskują dyplom trenera koszykówki Licencja A, wydanego przez AWF w Katowicach, według wzoru zaakceptowanego przez PZKosz.

Czas trwania: Specjalistyczne zajęcia teoretyczne, specjalistyczne zajęcia warsztatowe. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) lub w 2 - tygodniowych sesjach zjazdowych.

Przewidywani wykładowcy: K. Mikołajec, T. Huciński, A. Kubaszczyk, T. Niedbalski, R. Litkowycz, A. Zając, R. Rzepka, M. Czuba, M. Wilk, G. Zydek, T. Kaczmarski i inni.
Zasady naboru: złożenie podania (załącznik nr 1), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, bądź dyplom ukończenia studiów, kopia licencji B, zaświadczenie lekarskie, zdjęcie w wersji elektronicznej.

Termin zgłoszenia: nabór ciągły.

Data rozpoczęcia kursu: po dokonaniu naboru.

Opłata za kurs: 5000 zł plus 200 zł opłata licencyjna (możliwe raty).

Nr konta AWF Katowice: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875
Zgłoszenia i informacje pod adresem: Akademickie Centrum Kształcenia AWF, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice.

Tel. (32) 207 51 19, tel./fax: (32) 207 53 38

E-mail: k.stolecka@awf.katowice.pl a.strzempa@awf.katowice.pl

www.awf.katowice.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna