Kurs z języka niemieckiego a2Pobieranie 18.2 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar18.2 Kb.

KURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO A21. POZIOM KURSU: A2 (podstawowy 3)

Kurs na poziomie A2 skierowany jest do osób, których kontakt z językiem niemieckim był powierzchowny bądź na odległym etapie kształcenia. Udział w kursie A2 ma na celu przypomnienie wiadomości oraz usystematyzowanie ich. Kurs ten jest kontynuacją kursu A1. i A1+. Podstawowym założeniem kursu są konwersacje.


2. CELE KURSU

- umożliwienie studentom zapoznania się z podstawami komunikacji w języku niemieckim;

- przygotowanie studentów do pracy w grupach A2E, w zakresie słownictwa, gramatyki i podstawowych idiomów;

- rozumienie dłuższych tekstów;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi w tzw. sytuacjach życiowych;

- przygotowanie studentów do używania języka niemieckiego w codziennych sytuacjach (praktyczny aspekt nauczania) zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w czasie przeszłym;

- pisanie zaproszenia i inne formy wypowiedzi pisemnej;

- położenie nacisku na samodzielne formułowanie wypowiedzi (komunikatywna rola języka na poziomie A2 ( ćwiczenia przez dialogi).


3. GRUPA DOCELOWA

- Studenci PWR muszą na drugim stopniu studiów zrealizować jeden semestr z języka obcego. Dla wielu z nich jest to zbyt mała liczba godzin języka, aby opanować drugi język na poziomie podstawowym w stopniu pozwalającym na komunikowanie się. Kurs na poziomie A2 skierowany jest do osób, które nie czują się na siłach, aby uczestniczyć w kursie uczelnianym A2E.
4. LICZBA GODZIN: 48 godzin lekcyjnych
5. CZĘSTOTLIWOŚC ZAJĘĆ: 4 godziny w tygodniu ( harmonogram w załączniku nr 3)
6. LICZEBNOŚĆ W GRUPIE: 12 osób
7. CENA KURSU: 345,- zł
8. ZAPISY

- zapisy prowadzi Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego

( formularz na adres: iwona.frankiewicz@pwr.wroc.pl)

- warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem kursu w sekretariacie SJO H4 p. 103 tel.(071 320 31 87).


9. PROGRAM KURSU

Liczba

godzin


Bloki tematyczne

Gramatyka

1.

8

Mein letztes Wochenende - Studentenleben


 • dialogi „Wo warst du am Wochenende? Was hast du gemacht”

 • pisemna forma wypowiedzi „Mein letztes

Wochenende”

 • small talk: Wie verbringen die Studenten ihre Freizeit ?

 • dialogi „Ich möchte gern in/zu ….gehen. “

- Präteritum sein, haben

- Perfekt wszystkich czasowników (słabych, mocnych )

- ćwiczenia w stosowaniu Perfekt


2.

10

Wohnen – Wohnungssuche – Früher habe ich ... gewohnt

 • powtórzenie nazw obiektów w mieście i pytania o drogę

 • rozmówki o poszukiwaniu mieszkania, powody przeprowadzki

 • opis mieszkania i warunków, w jakich mieszkam (wyposażenie, położenie itd.)

 • small talk: Wie/wo wohnen die Studenten?

 • Wo wohnst du? – plusy i minusy mieszkania w dużym oraz małym mieście
- ćwiczenia w stosowaniu praktycznym Perfekt

- powtórka odmiany czasowników modalnych w czasie teraźniejszym

- odmiana czasownika wissen


3.

10

Körper – Gesundheit - Arztbesuch


 • small talk: Du siehst schlecht aus…? Du musst zum Arzt…

 • Meine letzte Krankheit

- nazwy części ciała

 • wizyta u lekarza/dentysty – typowe zwroty dialogowe, proste diagnozy lekarskie

 • small talk: „Lebst du gesund? Treibst du Sport? Isst du gesund?

- czasowniki modalne w Präteritum

- zwrot weh tun i …..schmerzen haben

- przyimki z III przypadkiem (zum Arzt, nach dem Arztbesuch....)


4.

10

Party – Einladung – Im Restaurant


 • pisanie zaproszenia na imprezę (urodziny, imieniny, zdany egzamin)

 • small talk: Gehst du zur …Party?” , Was kaufen wir für ...?

 • Wir organisieren eine Party zu Hause, was bereiten wir vor und was kaufen wir?

 • small talk: Im Restaurant, Menü – was nimmst du?
- odmiana czasownika einladen

- przyimki z IV przypadkiem (für, ohne…)

- zwrot: ich hätte gern, ich nehme, ich bestelle, ich möchte....


5.

10

Hotel – Jugendherberge - Pension


 • rezerwacja miejsca w hotelu/pensjonacie– small talk

 • Im Reisebüro – pytania o prospekty, rezerwacja online, pytania o ceny

 • formularze hotelowe, dane osobowe, adres, kraj itd.

 • „Wo habe ich letztens übernachtet?“

- podstawowe słownictwo przygotowujące do

tematu Reisen

- dane osobowe - słownictwo

- czasownik dzierżawczy, odmiana
Opracowały:mgr Iwona Frankiewicz

mgr Maria Garga

Pobieranie 18.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna