Ku*wa on jest brudny. Pieczarka im wyrosła w piekarniku. Grzyby im rosną, po co ku*wa je kupują” [Magda Gessler; gadulek pl; 10. IX. 2011] – skandalizujący język jako środek autopromocji we współczesnej kulturze konsumpcyjnej o czym toPobieranie 8.05 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.05 Kb.
Ku*wa on jest brudny. Pieczarka im wyrosła w piekarniku. Grzyby im rosną, po co ku*wa je kupują” [Magda Gessler; gadulek.pl; 10.IX.2011] – skandalizujący język jako środek autopromocji we współczesnej kulturze konsumpcyjnej

O CZYM TO BĘDZIE?

Podstawowym celem wystąpienia jest przedstawienie językowych mechanizmów autopromocyjnych wykorzystywanych przez przedstawicieli polskiego show-biznesu na podstawie wypowiedzi celebrytów zamieszczanych regularnie przez polskie portale plotkarskie oraz na blogach konkretnych „gwiazd” współczesnej kultury. Główny przedmiot uwagi stanowi proces dewulgaryzacji wulgaryzmów, upotocznienie wypowiedzi oraz stylizacja środowiskowa.

Celem pośrednim zajęć jest ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu języka, wykorzystaniu różnorodnych środków stylistycznych i perswazyjnych oraz kształcenie praktycznej umiejętności przetwarzania określonych form wypowiedzi ze względu na cel i rodzaj przekazu.

W trakcie wykładu uczniowie poznają kluczowe pojęcia stylistyki językowej: etyka językowa, estetyka słowa, grzeczność językowa, stosowność/niestosowność komunikatu, agresja językowa, inwektywa, obelga. W efekcie słuchacze będą w stanie interpretować, analizować i dokonywać samodzielnej oceny wypowiedzi medialnych oraz własnych działań językowych.


KTO POPROWADZI?

dr Anetta Bogusława Strawińska - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Historii Języka Polskiego;

Zainteresowania badawcze: lingwistyka antropologiczna, historia języka polskiego, stylistyka językowa, komunikacja językowa/komunikacja społeczna, kultura języka, język Internetu, nowe tendencje w języku mediów elektronicznych: kicz, camp, glamour.
CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?

Wykład połączony z pytaniami i wypowiedziami uczestników.


ILE TO POTRWA?

90 min.
GDZIE MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?

Realizacja zajęć jest możliwa zarówno na terenie Wydziału Filologicznego UwB (Plac Uniwersytecki 1), jak i w zainteresowanej szkole.
KIEDY MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?

Termin do uzgodnienia z prowadzącym.


Kontakt: 507 038 084.
JAK LICZNA MOŻE BYĆ GRUPA?

Dowolna liczba uczestników.


CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE?

Pomieszczenie multimedialne z możliwością korzystania z komputera i rzutnika.

Pobieranie 8.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna