Květen 2007 Pan Bóg jest Bogiem wiernym!Pobieranie 43.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.99 Kb.Květen 2007
Pan Bóg jest Bogiem wiernym!
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.“

- Pisze apostoł Paweł, na wstępie listu do Zboru w Efezie.
Drodzy Zborownicy, bracia i siostry!

Powyższy tekst Pisma i następne wiersze, odkrywają nam tajemnice o jakie to błogosławieństwo Boże nam darowane w Jezusie Chrystusie chodzi, co wszystko nam darował Bóg Ojciec w Swoim Synu.

Rozmyślając nad Bożymi sprawami, które mamy w żywym Bogu, nie rozumiemy często wielu rzeczom i sprawom Bożym. Jednak nie chodzi o to, byśmy wszystkiemu rozumieli, ponieważ nasze ograniczone przez grzech myślenie nie pojmie tych Bożych spraw! I jestem Bogu wdzięczny za to, że nie musimy rozumieć wszystkim tym tajemnicom Bożym, że nam Pan Bóg darował ten wielki dar wiary, przez którą możemy przyjmować wszystkie te rzeczy od Boga nie rozumiejąc im. Dzięki Bogu za wiarę, która poprzez czytanie, słuchanie Bożego Słowa wzrasta w nas, jak również wzrasta poprzez różne doświadczenia i próby, kiedy nas Pan Bóg uczy ufności do Niego poprzez różne trudne chwile naszego życia.

Kiedy człowiek jest zdrowy i nic mu nie dokucza, to niedoceniamy Bożej łaski i wierności, ale kiedy coś dolega w naszym życiu, zbliżamy się do Boga i doceniamy wierności i łaski Bożej. Piszę te słowa, ponieważ uświadamiam sobie jak dobry i wierny jest Pan Bóg, Ojciec nasz względem nas, przeżywając niełatwy okres w życiu. I pragnę, by się uwielbił w swojej dobroci i wierności mój Niebiański Ojciec w moim życiu i poprzez moje życie!Dołączam serdecznie podziękowanie za Wasze modlitwy!
Wasz brat w Panu Jezusie Chrystusie, Paweł Kadłubiec.

Konfirmace 2007

Dne 20.května se bude v našem sboru konat konfirmace. Slavnostní slib víry složí před Bohem a před naším sborem 21 konfirmandů. Chceme vás, členy našeho sboru, poprosit, abyste přišli na tuto slavnost. V minulosti jsme zaregistrovali, že právě na neděli konfirmace si mnozí naplánovali jiný program, protože pro ně byla tato bohoslužba příliš dlouhá. Chceme oproti minulým rokům konfirmační bohoslužby zkrátit a tak doufáme, že přijdete a najdete si čas na povzbudivé slovo jak ke konfirmandům, tak k jejich rodinám.Konfirmandé vyučováni v českém jazyce (vedl bratr farář Michal Klus)

 • Petra Janeczková

 • Tomáš Husák

 • Dominika Konderlová

 • Petr Koždoň

 • Kateřina Stránská

 • Tomáš Jurczok

 • Klára Szturcová

 • Sabina Gaurová

 • Tomáš Krejza

 • Monika Lamaczová

 • Ondřej Krzyžanek

 • Helena Majewska

 • Marcel Sikora

 • Petr Sztefek

 • Nikola Heczková (připravovala se pod vedením farářky Bystrzycké v Horní Lištné)


Konfirmandé vyučováni v polském jazyce (vedl bratr farář Pavel Kadlubiec)

 • Adam Chodura

 • Filip Marosz

 • Miriam Pieter

 • Monika Siwá

 • Beata Sikora

 • David Macura


Svědectví Moniky Lamaczové

Konfirmace mi do mého života přinesla obrovské dobro. Nejen, že jsem potkala spoustu nových přátel, se kterýma bych se jen tak neseznámila, ale to nejdůležitější je, že jsem našla cestu k Pánu Bohu. Také jsem se naučila mnoho o Pánu Ježíši Kristu. Z Písma svatého jsem zjistila řadu dalších věcí o Trojjediném Bohu, o kterých jsem předtím neměla ani tušení. Jsem velice ráda za to, že jsem na konfirmaci mohla chodit společně s ostatními konfirmandy po celý ten školní rok.


Aktuality ze stavby Sborového centra Hutník

Při realizaci stavby Sborového centra docházíme do fáze, kdy je třeba začít investovat do vybavení. Hutníková komise připravila listinu, kde jsou rozepsána jednotlivá zařízení, která je třeba v nejbližší době koupit. Jedná se především o nové židle do učeben, o nějaký nábytek do kanceláří a další vybavení. Listina, kde jsou uvedeny i orientační ceny vybavení, je k dispozici na bohoslužbách u východu z kostela nebo v kanceláři sboru. Na tuto listinu se můžete zapsat a zavázat se k uhrazení daných zařízení. Své dary můžete dávat ve sborové kanceláři nebo po domluvě zaslat přímo na účet.

Další formou podpory je to, že se zavážete k pravidelnému měsíčnímu přispívání na splacení úvěru, který si náš sbor vzal. V současné době splácíme asi 38.000 Kč měsíčně. Členové presbyterstva se sami zavázali k pravidelným měsíčním darům na tento účel ve výši téměř 18.000 Kč. Prosíme, abyste zvážili možnost takové podpory. Naším cílem je, abychom měli závazky jednotlivců, kterými bychom pokryli celou výši splátek. Pokud se budete chtít takto podílet na pomoci sboru, obraťte se přímo na naši účetní, sestru Lilii Kostkovou. Osobně nebo na telefonním čísle 558 339 105 vám poskytne další potřebné informace.

Děkujeme za vaši věrnost a za vaše modlitby za toto dílo.


Střípky z presbyterstva

Na pravidelné schůzi presbyterstva konané dne 2.5.2007 byl definitivně zvolen místokurátor sboru, kterým se stal bratr Stanislav Trombik. Jsme mu vděčni za jeho ochotu přijmout tento nelehký úkol.

Dále byl zvolen výbor presbyterstva, který tvoři:


Miroslav Hlavenka

Jan Chmiel

Pavel Kadłubiec

Michal Klus

Rudolf Marosz

Roman Mrózek

Stanislav Trombik


Byl schválen text, který bude umístěn na pamětní desce, která bude připomínat službu a smrt místokurátora Karola Kuliga. Přípravou návrhů zpracování jsou pověřeni bratři Henryk Josiek a Jan Chmiel.

Památka posvěcení chrámu 2007

Dovolte, abychom vám představili hosta, který navštíví náš sbor při příležitosti 108. výročí posvěcení našeho chrámu. Bude jím bratr Slavomír Slávik z Bratislavy. Bratru Slavomírovi je 32 let, jeho manželka se jmenuje Katka a mají syna Šimona. Nejprve vystudoval Technickou Univerzitu ve Zvolenu, potom následovalo studium na Evanjelické Bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Své vzdělání dokončil na Vysoké škole pro masmédia a komunikaci v Norsku.

Už šest let pracuje v Evangelizačním stredisku pre masmédia (EVS), kde v roce 2005 nahradil na pozici ředitele sestru Violu Fronkovou. Hlavní tužbou EVS je „aby sa ľudia v našej cirkvi duchovne prebúdzali k životu s Pánom. Tiež túžime relevantne zvestovať evanjelium dnešnému sekulárnemu človeku, ktorý je Bohu vzdialený.“

Srdečně Vás tedy zveme na setkání u příležitosti památky posvěcení chrámu.Sobota 16.června od 15.00 – sborové odpoledne v areálu Základní a mateřské školy v Třinci na Podlesí (vedle restaurace Marco Polo).

Neděle 17.června v 9.30 – slavnostní bohoslužby v našem kostele.

Neděle 17.června v 16.00 – slavnostní odpolední shromáždění v našem kostele.

Biblické hodiny

Na nedělních biblických hodinách teď probíráme cyklus nazvaný Základní biblické pravdy. Zde jsou témata nejbližších setkání. Srdečně zveme! Začátek vždy v 16.30.

20.5. Pán Bůh dal člověku nesmrtelného ducha.

27.5. Spasení máme v oběti Ježíše Krista na Golgotě.

10.6. Boží slovo je jedinou normou víry.

17.6 Ježíš Kristus je stoprocentně postačující i potřebný.


Horní Lištná

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby u příležitosti 10. výročí posvěcení budovy kazatelské stanice po rekonstrukci. Slavnost se bude konat v neděli 3.června 2007 v 15.00 v zahradě za kazatelskou stanicí (v případě nepřízně počasí uvnitř).


Nejbližší akce

Den matek

Učitelé a děti nedělních besídek zvou všechny maminky a babičky na setkání u příležitosti Dne matek. Setkání se bude konat dnes odpoledne v 16:30 v loutkovém sálu Domu Kultury v Třinci. Samozřejmě jsou zváni i tatínkové a dědečkové. Děti se sejdou na zkoušku programu v 16.00 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.Svátek Nanebevstoupení Ježíše Krista

Bohoslužba u příležitosti svátku nanebevstoupení Pána Ježíše Krista se bude konat ve čtvrtek 17. května v 17.00. Zvěstí Božího slova poslouží diakon Jan Hracki.Setkání manželských párů

Setkání manželských párů se uskuteční za dva týdny v sobotu 26.května v 17.00 a to v zahradě zde u kostela. Plánuje se společné smažení vaječiny. Přednáškou poslouží lékaři Bendito a Mariola N´Dua a to na téma Dospívající děti v rodině. V případě nepřízně počasí se setkání bude konat ve sborovém sálu. Prosíme, přineste si sebou vajíčka. Využijte příležitost a pozvěte i další.


Soutěž ve znalostech Bible

SCEAV vyhlašuje 4. ročník biblické soutěže, ke které jsou zvány všechny generace. Téma soutěže je Evangelium Lukáše. Soutěží se ve třech věkových skupinách – do 12let, 13 17 let, nad 18 let. Ta nejmladší skupina soutěží ve znalosti 1., 2., 5., 7., 8., 15. a 16. kapitoly. Ostatní skupiny soutěží ve znalosti celého evangelia. Sborové kolo proběhne v červenci. Finále bude 8. září 2007 v Českém Těšíně. Povzbuzujeme celé rodiny, abyste se zapojili do této soutěže.Kalendář akcí

Datum

Čas

Název akce

Místo

Bližší info

13.5. - neděle

16:30

Biblická hodina – ke Dni matek

Trisia
20.5. - neděle

9:30

Konfirmace

kostel Třinec
8.-10. 6. 2007
„O Kristu otevřeně“ (OKO)

Albrechtice
3. 6. – 9.6.
Rekreace seniorů

Karmel

pozvánky

16.6. – sobota

15:00

Sborové odpoledne

Podlesí
17.6. - neděle

16:00

Evangelizace, varhanní koncert

kostel Třinec
1. - 8. 7.
Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, PL
14. - 21. 7.
XCamp Smilovice

Karmel

plakáty

30.7. - 5. 8.
English Camp 2007

Karmel

přihlášky

11. - 17.8.
Letní tábor pro děti

Tyra

přihlášky

16.9.- neděle
Evangelický den v Třinci

Občasník sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci – Gazetka parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego w Trzyńcu., tel: 558 339 103. Adresa: Frýdecká 136, 739 61 Třinec, e-mail: trinec@sceav.cz. Vyšlo 7.5.2016Pobieranie 43.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna