Kwalifikacyjny kurs zawodowyPobieranie 12.27 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.27 Kb.
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ (kwalifikacja A.22.)

  • Przybliżony czas trwania kursu 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (co najmniej przez trzy dni w tygodniu) i systemie zaocznym (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni)

Podstawa programowa odsyłacz – technik handlowiec

  • Aby brać udział w kursie kwalifikacyjnym ( a następnie uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu, przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację i po jego zdaniu otrzymać świadectwo potwierdzające tę kwalifikację) wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Przy zapisie należy złożyć:

  • Kwestionariusz (doc) (pdf)- podanie o przyjęcie (złożone w sekretariacie szkoły) lub wypełniony formularz on – line

  • Świadectwo ukończenia szkoły

  • 1 fotografię

  • Zaświadczenie lekarskie – skierowanie na badania wydaje sekretariat po złożeniu dokumentów

Zakładane efekty kształcenia

Lp.

Treści kształcenia

Minimalna liczba godzin określona w podstwaie programowej –

system stacjonarny (wieczorowy)Minimalna liczba godzin na realizację w formie zaocznej

1

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330

215

2

Prowadzenie działalności handlowej

  1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

  2. Zarzadzanie działalnością handlową

  3. Sporzadzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

320

208
Łączna liczba godzin

650

423

3

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

160

Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację.

 Po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację A.22. Prowadzenie działalności handlowej.Po potwierdzeniu kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalności handlowej, zainteresowane osoby mogą kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym potwierdzającym kwalifikację A.18. Prowadzenie sprzedaży, wchodzącej w zakres zawodu Technik handlowiec.

Osoba, która ukończyła szkołę średnią ( nie jest wymagana matura), po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży oraz po potwierdzeniu kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej, uzyska DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWCA.

Osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, po potwierdzeniu kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, uzyska DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK KSIEGARSTWA.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna