L aeg d przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L aeg NPobieranie 28.87 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar28.87 Kb.
Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr 120, poz. 826)

Lp.


Rodzaj terenuDopuszczalny poziom hałasu w (dB)

Drogi


Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

L Aeg D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinomL Aeg N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinomL Aeg D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującymL Aeg N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy2

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

55


50


50


40


Tabela 1 - dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów występujących w granicy planu i na obszarze oddziaływania wyrażone wskaźnikami mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r Dz. U. Nr 120, poz. 826)

Lp.

Rodzaj terenu


Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Linie elektroenergetyczne
L Aeg D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinomL Aeg N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom


2


  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

50


45


Tabela 2 - dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne, dla terenów występujących w granicy planu i na obszarze oddziaływania wyrażone wskaźnikami mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14

czerwca 2007 r Dz. U. Nr 120, poz. 826)Lp.


Rodzaj terenuDopuszczalny długookresowy średni

poziom dźwięku A w dB


Drogi


Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

L DWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w rokuL N

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocyL DWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w rokuL N

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy2

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

55


50


50


40


Tabela 3 - dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów występujących w granicy planu i na obszarze oddziaływania wyrażone wskaźnikami mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

(wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r Dz. U. Nr 120, poz. 826)


Lp.

Rodzaj terenu


Dopuszczalny długookresowy średni

poziom dźwięku A w dB


Linie elektroenergetyczne
L DWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w rokuL N

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy


2


a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego50


45


Tabela 4 - dopuszczalne poziomy hałasu powodowane przez linie elektroenergetyczne dla terenów występujących w granicy planu i na obszarze oddziaływania wyrażone wskaźnikami mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

(wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r Dz. U. Nr 120, poz. 826)

Pobieranie 28.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna