„Śladami powstania warszawskiego”


II Obwód Armii Krajowej „Żywiciel”– ŻOLIBORZPobieranie 143.31 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar143.31 Kb.
1   2   3   4
II Obwód Armii Krajowej „Żywiciel”– ŻOLIBORZ

(4 rejony: 1. i 2. Marymont; 3. Bielany; 4. Powązki).

 1. Ulica Adama Próchnika, róg ul. Pawła Suzina: tablica poświęcona żołnierzom Organizacji Wojskowej PPS wchodzącym w skład sił obwodu AK „Żoliborz”.

 2. Ulica Adolfa Dygasińskiego 13: ostatnia siedziba komendanta Żoliborza ppłk Mieczysława Niedzielskiego ps. „Żywiciel”.

 3. Park Żołnierzy „Żywiciela”, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Harcerska: obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania AK „Żywiciel”.

 4. Ulica Adama Mickiewicza, róg ul. Gen. Józefa Zajączka: pomnik ku czci żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański.

 5. Ulica Zygmunta Krasińskiego 31, klasztor ss. Nazaretanek: dwie tablice na ścianie klasztoru upamiętniające powstańczą redutę – „Twierdza Zmartwychwstanek bronioną przez Zgrupowanie AK „Żyrafa” oraz szpital powstańczy; na ulicy strategiczne wejście do kanału prowadzącego do Śródmieścia.

 6. Ulica Ks. Jerzego Popiełuszki, róg ul. Zygmunta Krasińskiego 22: tablica upamiętniająca „szczury kanałowe”, czyli młodocianych powstańców utrzymujących łączność kanałową od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza ze Starówką i Śródmieściem.

 7. Ulica Zygmunta Krasińskiego, róg ul. Ks. Jerzego Popiełuszki: obelisk upamiętniający wspólne boje Armii Krajowej i Armii Ludowej.

 8. Ulica Zygmunta Krasińskiego 20: tablica upamiętniająca żołnierzy 227 plutonu AK Zgrupowania „Żyrafa”.

 9. Ulica Zygmunta Krasińskiego 18: tablica poświęcona oddziałom powstańczym.

 10. Ulica Zygmunta Krasińskiego 16: tablica poświęcona żoliborskim oddziałom AK.

 11. Ulica Stanisława Hozjusza 2, kościół św. Stanisława Kostki: na placu przy kościele pomnik „małych powstańców” (proj. Jadwiga Zboińska-Załuska) i tablice epitafijne w kościele poświęcone żołnierzom AK.

 12. Ulica Filarecka, róg ul. Zygmunta Krasińskiego 14: tablica upamiętniająca siedzibę żoliborskiego dowództwa AK w czasie Powstania Warszawskiego.

 13. Ulica Wybrzeże Gdyńskie: kamienna płyta ku czci żołnierzy II Dywizji Piechoty I Armii WP, którzy podczas Powstania od 17 do 23 września dokonali w tym miejscu nieudanego desantu z Pragi na Żoliborz.

 14. Ulica Forteczna 4: tablica upamiętniająca konspiracyjną radiostację AK „Łódź podwodna”, którą kierował od 1940 r. do upadku Powstania Jan Rodowicz ps. „Anoda”.

 15. Ulica Grotowska, róg ul. Westerplatte: pomnik powstańców II Obwodu AK „Żywiciel”.

 16. Ulica Witolda Lutosławskiego 9: tablica upamiętniająca zamordowanych Polaków.

 17. Ulica Gdańska 6a, kościół pw. MB Królowej Polski: tablice na zewnętrznych ścianach upamiętniające żołnierzy zgrupowań AK – „Żaglowiec”, „Żmija”, „Żniwiarz”, „Żubr”.

 18. Ulica Juliusza Słowackiego 52/54: tablica upamiętniająca bastion obronny żołnierzy AK „Żubr”.

 19. Ulica Augusta Cieszkowskiego 1/3: tablica upamiętniająca szpital powstańczy „Żywiciela”.

 20. Ulica Kpt. Stefana Pogonowskiego 28: tablica poświęcona Zgrupowaniu AK „Żaglowiec”.

 21. Ulica Ludwika Mierosławskiego – d. Fort Sokolnickiego w Parku im. Stefana Żeromskiego: na ścianie muru fortu tablica upamiętniająca lekarzy i sanitariuszki powstańczego szpitala AK nr 104.

 22. Ulica Dymińska 10: tablica poświęcona żołnierzom Zgrupowania „Żaglowiec” oraz 21 PP Dzieci Warszawy.

 23. Aleja Zjednoczenia 34: tablica upamiętniająca szpital powstańczy nr 203 obwodu AK „Żywiciel”.

 24. Aleja Armii Krajowej, róg ul. Gdańskiej: pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

 25. Aleja Wojska Polskiego 40: tablica upamiętniająca rtm Witolda Pileckiego, więźnia Auschwitz, organizatora konspiracji obozowej i uczestnika Powstania Warszawskiego, który zginął w 1948 r. w więzieniu z rąk stalinowskich oprawców.

 26. Aleja Armii Krajowej, skrzyżowanie z Wybrzeżem Gdyńskim: obelisk upamiętniający żołnierzy 2. Dywizji Piechoty walczących na Żoliborzu.

 27. Skwer im. Kompanii AK „Żniwiarz”, ulica Tucholska: obelisk upamiętniający żołnierzy AK kompanii Żniwiarz”.
III Obwód AK „Waligóra” – WOLA

(3 rejony: 1. Czyste; 2. Koło-Powązki; 3. Wawrzyszew).

 1. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Przyokopowa 28 (d. elektrownia tramwajowa): Park Wolności z Murem Pamięci, Kaplica Powstańcza, Dzwon „Monter”, replika „Kubusia” – powstańczego wozu bojowego, radiostacja „Błyskawica”, replika „latającej fortecy” B-24 i wiele innych eksponatów. Na murze zewnętrznym tablica poświęcona AK „Kedyw” i załodze cywilnej elektrowni.

 2. Cmentarz Powstańców Warszawy (1945 r.) i Pomnik Polegli – Niepokonani (Kazimierz Gustaw Zemła, 1973 r.), ul. Wolska 174/176: 177 mogił zbiorowych, gdzie pochowano zwłoki ekshumowane z grobów tymczasowych, w większości niezidentyfikowane.

 3. Cmentarz Powązki Wojskowe: kwatery powstańcze (żołnierze zgrupowania „Radosław” i „Żywiciel”, pułku „Baszta” i „Garłuch”), pomnik AK „Gloria Victis” (Chwała Zwyciężonym; 1.08.1946 r.) oraz panteon dowódców Polski Podziemnej.

 4. Cmentarz Żydowski, ul. Okopowa 49/51: alejka nr 1 – po obu jej stronach pochowano żydowskich uczestników Powstania Warszawskiego; mauzoleum żydowskich żołnierzy poległych w powstaniach i wojnach o wolność Polski.

 5. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, ul. Żytnia 42: przy katakumbach pomnik ku czci żołnierzy batalionu AK „Parasol”, którzy na początku sierpnia walczyli na tym cmentarzu.

 6. Ulica Młynarska 54/58, na bramie Cmentarza Ewangelickiego: tablica poświęcona żołnierzom baonu AK „Pięść”.

 7. Ulica Młynarska 2: tablica upamiętniająca zamordowanych tramwajarzy na terenie zajezdni.

 8. Ulica Młynarska, róg ul. Wolskiej: tablica upamiętniająca poległych żołnierzy III Obwodu AK oraz zamordowanych mieszkańców Woli.

 9. Ulica Wolska 76, na frontonie kościoła św. Stanisława parafii św. Wojciecha: tablica informująca o obozie przejściowym dla wysiedlanych mieszkańców Warszawy.

 10. Pomnik Pamięci Ludności Woli Wymordowanej w Czasie Powstania 1944, skwer u zbiegu ul. Leszno i al. Solidarności.

 11. Ulica Wolska 40: obelisk upamiętniający dawny młyn i pałacyk Michla, gdzie w pierwszych dniach Powstania bronili się żołnierze z baonu „Parasol”.

 12. Ulica Wolska, róg ul. Młynarskiej: obelisk poświęcony batalionowi „Waligóra”.

 13. Ulica Wolska 140a, kościół pw. św. Wawrzyńca: na murze tablica upamiętniająca liczne egzekucje powstańców i ludności cywilnej oraz płyta.

 14. Ulica Wolska 37: tablica w szpitalu i obelisk na dziedzińcu upamiętniający zamordowanych Polaków.

 15. Ulica Górczewska 45: tablica poświęcona żołnierzom kompanii Narodowej Organizacji Wojskowej „Aniela”.

 16. Ulica Górczewska, róg ul. Płockiej: Pomnik Pamięci upamiętniający zamordowanych pracowników i chorych Szpitala Wolskiego (tablica i głazy).

 17. Ulica Dzielna 72: pierwsza siedziba Komendy Głównej AK w dn. 1-6 sierpnia w dawnej fabryce Kamlera.

 18. Ulica Mordechaja Anielewicza 34 (d. Gęsia): tablica informująca o wyzwoleniu przez batalion „Zośka” ludności pochodzenia żydowskiego z obozu pracy zwanym Gęsiówką.

 19. Ulica Chłodna 20: w piwnicy domu ukrywał się przed nalotami w pierwszych dniach Powstania Miron Białoszewski – autor „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”.

 20. Ulica Chłodna 21, kościół św. Karola Boromeusza: tablica poświęcona Powstańczemu Oddziałowi Specjalnemu „Jerzyki” i ich dowódcy.

 21. Ulica Karolkowa 49, kościół oo. Redemptorystów: tablica na ścianie frontowej poświęcona zamordowanym księżom oraz na dziedzińcu kompozycja czterech płyt zatytułowana „Męczennikom warszawskiej Woli”.

 22. Ulica Karolkowa 53: tablica upamiętniająca zamordowanych mieszkańców Woli oraz płyta poświęcona 100. Wolskiej Drużynie Harcerskiej.

 23. Skwer im. Wandy Lurie „Polska Niobe”, między ul. Działdowską a ul. Hipolita Wawelberga.

 24. Ulica Stawki 4: tablica poświęcona pamięci żołnierzom AK „Kedyw”.

 25. Ulica Dzika, róg ul. Stawki: obelisk poświęcony żołnierzom baonu AK „Miotła”.

 26. Ulica Okopowa, róg ul. Józefa Mireckiego: obelisk poświęcony żołnierzom Zgrupowania „Radosław”.

 27. Ulica Okopowa 55a: tablica upamiętniająca zakwaterowanie żołnierzy baonu „Zośka”.

 28. Aleje Solidarności 127: tablica na budynku sądów poświęcona żołnierzem Zgrupowaniu „Leśnik”.

 29. Ulica Jana Ostroroga, róg ul. Tatarskiej, na murze Cmentarza Powązkowskiego: trzy tablice poświęcone żołnierzom baonu „Zośka”.

 30. Ulica Spokojna 13: tablica poświęcona dowódcy plutonu „Felek” baonu AK „Zośka” – ppor. phm Konradowi Okolskiemu ps. „Kuba”.

 31. Ulica Wólczyńska, róg ul. Wolumen: obelisk, krzyż i tablica upamiętniający mieszkańców Wawrzyszewa i żołnierzy AK zamordowanych przez hitlerowców.

 32. Ulica Ludwiki 3: tablica poświęcona Powstańczemu Oddziałowi Specjalnemu „Jerzyki”.

 33. Ulica Siedmiogrodzka 5: tablica upamiętniająca pomordowanych mieszkańców Woli.

 34. Ulica Miedziana 8: na ścianie budynku szkoły podstawowej nr 26 tablica poświęcona powstańcowi warszawskiemu Mirosławowi Biernackiemu „Generał”– patronowi szkoły.1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna