Lekcja 10 Dział: Dzieje Grecji Temat: Wielka kolonizacja Greków. Ustrój państw greckich —Sparty i AtenPobieranie 13.52 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.52 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa I Lekcja 10 Dział: Dzieje Grecji


Temat: Wielka kolonizacja Greków. Ustrój państw greckich —Sparty i Aten.
1. Wielka kolonizacja Greków między VIII a VI w. p.n.e.


 • Przyczyny -Poszukiwanie ziemi pod uprawę (przeludnienie) surowców do rozwoju rzemiosła

 • Przebieg kolonizacji – zakładanie nowych miast apoikia - przez greckie polis (metropolie) na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Czarnego

 • Kolonie Greckie m.in.: Syrakuzy (Sycylia), Neapol (Włochy), Massalia (Francja), Cyrena (Afryka)

 • Skutki – rozprzestrzenianie się greckiej kultury, ożywienie handlu, rozwój miast metropolii


2. Sparta
a. Terytorium

 • Peloponez –Lakonia - Dorowie

 • Związek Peloponeski – sojusz wojskowy (symmachia) miast skupionych wokół Spartyb. ustrój polityczny ( twórca Likurg)


 • Monarchia – 2 królów z różnych dynastii (funkcje kapłańska i dowódcza, sędziowskie)

 • Geruzja (Rada Starców) – 2 królów i 28 obywateli - gerontów (60 lat)

 • 5 eforów – urzędnicy wybierani na rok, administracja, sądownictwo kontrola - rząd

 • Zgromadzenie Ludowe (apella)- raz do roku, wszyscy obywatele, przyjmowanie/odrzucanie propozycji Geruzji, wybór gerontów, wybór 5 euforów


c. Społeczeństwo Sparty tworzyli:


 • Najmniejsza grupa ludności wśród mieszkańców Sparty – tytuł dziedziczny

 • 7 roku życia chłopcy w koszarach - dyscyplina, mało jedzenia, lakoniczne wypowiedzi

 • Zawodowi wojskowi –hoplici –ciężkozbrojna piechota –walczą w szyku -falanga

 • Od 30 lat - Zgromadzenie Ludowe i małżeństwo,
 • Periojkowie („sąsiedzi”) – wolność osobista bez praw politycznych ( 40 tys.)

 • Ludność pobita przez Dorów –handel rzemiosło, lekkozbrojna piechota
 • Heloci („jeńcy”) – bez praw chłopi będący własnością państwa -niewolnicy ( 150 tys.)

 • Ludność podbita - pracowali na polu spartiatów oddając 50 % plonów


3. Ateny
a. Terytorium

 • Attyka i Salamina X-IX w. p.n.e. -dogodne usytuowanie Aten –osłonięte górami i murem i rozwinięta linia brzegowa -port

b. ustrój ( twórca mityczny król Tezeusz)

 • Archonci 9 najwyższych urzędników, wybierani na rok polityka, wojskowość, religia, sąd

 • Areopag (wzgórze Aresa) – sąd, sprawy polityki i religii -dożywotnio byli archonci

 • Zgromadzenie Ludowe – ustawy, polityka zagraniczna, (40 tys. obywateli na 150 tys.)

 • Kworum –liczba członków niezbędna do podjęcia prawomocnej decyzji

 • Głosowanie jawne - podniesienie ręki, a rozstrzyga większość lub tajne -wrzucenie kamyka do białej urny (tak) lub czarnej (nie)
 • Podzielona na 10 komisji, każda z nich pełniła przez 10 część roku stałą służbę.
 • Urzędnicy — wybierani 10 strategów pozostali losowani na rok

 • Nadzór - Rada Pięciuset - wykonują jej postanowienia oraz Uchwały Zgromadzenia


c. Reformy prawa i ustroju (archonci)- ukształtowanie się demokracji


 • Drakońskie prawa (-621 r. p.n.e.) – pierwsze spisane prawo – bardzo surowe

 • Reformy Solona 594 r. p.n.e.
 • Umorzenie długów ( zakaz niewoli za długi i pożyczek pod zastaw osoby)

 • Sąd przysięgłych – ludowy - sprawy karne i cywilne ( 600 sędziów)
 • Pizystrat wprowadza w Atenach – tyranię (rządy jednostki)
 • Reformy Klejstenesa 508 -507 r. p.n.e.
 • Podział Attyki na demy (giny) a z tych stworzono 10 fyli

 • Urząd strategów – 10 dowódców wojskowych ( 1 z fyli)

 • Sąd skorupkowy (ostracyzm) – raz w roku wypisywano na glinianych skorupach (ostrakach) nazwisko osoby, która zagraża ustrojowi, wypisana najczęściej opuszcza polis na 10 lat


Zadanie domowe str. 84

4. Arystoteles był uczniem Platona, który z kolei niechętnie odnosił się do demokracji ateńskiej. Za lepszy uznawał ustrój oligarchiczny, w którym rządy sprawowaliby filozofowie, a wszystkie dziedziny życia obywateli były by kontrolowane przez państwo. Na podstawie poniższego tekstu źródłowego odpowiedz na pytanie:, W jaki sposób Platon starał się skompromitować demokrację • Rządzący ustalają prawa takie, jakie dla nich są korzystne


Pytania sprawdzające:

1. Podaj wiek, w którym rozpoczęła się wielka kolonizacja • VIII w. p.n.e.

2. Wyjaśni, co to był Związek Peloponeski

 • Sojusz wojskowy miast skupionych wokół Sparty

3. Podaj, kogo uważa się za półlegendarnego twórcę ustroju Sparty

 • Prawodawca Likurg

10
Pobieranie 13.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna