Lekcja otwarta dla nauczycieliPobieranie 18.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.42 Kb.
LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI

I ZAPROSZONYCH RODZICÓW


Autor scenariusza : Sylwia Langer – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

w kl. V i VI.

Scenariusz konsultowany z prof. dr hab. Adolfem Szołtyskiem.
Przedmiot : Wychowanie do życia w rodzinie w kl. VI

Temat zajęć : Co warto wiedzieć o miłości i nienawiści człowieka?

Cel główny:

Uwrażliwienie dziecka na miłość jako źródła wartości pozytywnych( w tym serdeczność i szlachetność), ale i nienawiść, jako źródła wartości negatywnych, w tym agresji, podłości.

Cele szczegółowe :

po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: • uświadomić sobie czym jest miłość, ale i nienawiść,

 • określić podstawowe cechy miłości i nienawiści

 • odkrywać znaczenie miłości i nienawiści w życiu człowieka

Metody :

 • asocjacyjna ( podająca, przyswajanie wiedzy ) – mini wykład

 • operatywna ( uczenie się przez działanie) :

  • ćwiczenie przed mini wykładem nakierowane na intelektualne pobudzenie wiedzy refleksyjno- poznawczej,( nakierowane na główną tezę wykładu)

  • Ćwiczenie po mini wykładzie , ( przekształcenie tez teoretycznych w praktyczne kształtujące postawę).

Formy pracy:
mini wykład – pobudzanie aktywności intelektualno- poznawczej,

ćwiczenia indywidualne i grupowe – pobudzanie praktycznej aktywności intelektualno- poznawczej.


Aranżacja lekcji :
Moduł I ( 4 min.) :

wejście, powitanie i sprawdzenie obecności.


Moduł II ( 5 min) : odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania dotyczą sposobu przestrzegania norm moralnych, etycznych i jurydycznych.


Moduł III ( 9 min) : ćwiczenie nakierowane na temat mini wykładu.


 • Postawienie przez nauczyciela pytania :

Czym jest miłość a czym nienawiść ?
 • Praca indywidualna w ciszy : zapisanie odpowiedzi w zeszycie

np. :

Miłość to wspólne dążenie do celu,

Miłość to szczęście, szacunek, zrozumienie,

Miłość to wspólne plany życiowe i więź psychiczna, ...


Nienawiść to agresja, zawiść, pogarda,

Nienawiść to podłość, pogarda, lekceważenie, ...
 • Praca w grupie : wypracowanie wspólnego stanowiska grupy w wyniku konfrontacji.

Referowanie.

 • Komentarz i konfrontacja stanowisk.

 • Dyskusja nad problemami.

 • Podsumowanie dyskusji przez nauczyciela.

Moduł IV ( 7 min.): mini wykład


Temat i cel wykładu :

Znalezienie odpowiedzi na pytanie:

czym jest miłość jako źródło wartości pozytywnych, ale i nienawiść jako źródło wartości negatywnych i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka?

Kluczowe pojęcia :

MIŁOŚĆ, NIENAWIŚĆ.
Treść wykładu oparto na następującej literaturze:


 1. Adolf E. Szołtysek : Filozofia pedagogiki Podstawy edukacji: Teoria- Metodyka_ Praktyka. Wydawnictwo „ESSE” Katowice 2003

 2. Adolf E. Szołtysek : Filozoficzne podstawy programu: Wychowanie do życia w rodzinie. Rodzina* Osoba* Naród. Wydawnictwo „ESSE” Katowice 2000miłość jako podstawa aktów, ujmujących wartości pozytywne

nienawiść jako podstawa aktów, ujmujących wartości negatywne

dobrotliwość, uczciwość, godność, wolność, szlachetność, szacunek, serdeczność, życzliwość, itp.

złośliwość, nieuczciwość, pogarda, podłość, lekceważenie, agresja, niesprawiedliwość, egoizm, zawiść, chciwość, pycha, itp.


Moduł V ( 15 min.): ćwiczenie podsumowujące mini wykład ze wskazaniem praktycznych konsekwencji.


 • Postawienie przez nauczyciela pytania :

Jaką rolę pełni miłość ( nienawiść ) w życiu człowieka


 • Praca indywidualna; zapisanie odpowiedzi na postawione pytanie w zeszycie

(cel : wywołanie bezgłośnego dialogu z samym sobą)
* Praca w grupie – konfrontacja indywidualnych przemyśleń na rzecz wypracowania

wspólnego stanowiska grupy. • Referowanie wyników przez osoby wyznaczone w grupach.

 • Komentarze i konfrontacje stanowisk

 • Dyskusja

 • Podsumowanie dyskusji przez nauczyciela

Moduł VI ( 4 min.) ; podsumowanie zajęć.

   • ustosunkowanie się do zadanych pytań

   • nawiązanie do tematu i celu lekcji – uczeń wie, czym jest miłość

i jakie ma znaczenie w życiu człowieka.
Dobór środków dydaktycznych : rzutnik pisma, foliogram definicji „ miłość”,

nienawiść” , rysunek wieży.Ewaluacja :

Rysunek wieży

WIEŻA


Wpisz w wieżę 10 wybranych cech miłości. Kieruj się następującą zasadą- w pierwszym polu umieść tę cechę miłości, którą uważasz za najważniejszą. W pole 10 wpisz wyraz, który według ciebie najmniej określa, czym jest miłość.


Literatura:

 1. A. Szołtysek: Filozofia Pedagogiki Podstawy Edukacji: Teoria- Metodyka-Praktyka. Katowice ”ESSE” 2003

 2. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk : Wychowanie do życia w rodzinie. Rubikon. Kraków 1999

 3. J. Miazgowicz. Wychowanie Prorodzinne. „Powiernik Rodzin”. Katowice 1998

Pobieranie 18.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna