Leki przeciwkrwotocznePobieranie 39.37 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar39.37 Kb.

Leki przeciwkrwotoczne


(B02)
Jest wiele różnych grup leków przeciwkrwotocznych do stosowania ogólnoustrojowego (osoczowe czynniki krzepnięcia, desmopresyna, fitomenadion, leki antyfibrynolityczne, etamsylat) lub miejscowego.

Preparaty czynników krzepnięcia do stosowania przyczynowego w niedoborach endogennych czynników krzepnięcia uzyskuje się z puli osocza wielu dawców po uprzednim wykluczeniu nosicielstwa antygenu HBs oraz obecności przeciwciał anty-HCV i anty-HIV-1 i anty-HIV-2, a następnie poddaje metodom mających na celu zmniejszenie ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych. Czynniki krzepnięcia uzyskiwane są także metodami inżynierii genetycznej, jak np. eptacog alfa, czyli rekombinowany VIIa czynnik krzepnięcia, oktocog alfa i moroktocog alfa, czyli rekombinowane postaci VIII czynnika krzepnięcia oraz nonacog, czyli rekombinowany IX czynnik krzepnięcia. W łagodnych postaciach hemofilii A i choroby von Willebrand’a stosowana jest również desmopresyna, syntetyczny analog wazopresyny, która poza działaniem antydiuretycznym zwiększa stężenie krążącego VIII czynnika krzepnięcia, uwalniając go ze śródbłonka naczyń.


Czynnik krzepnięcia

Okres półtrwania

II

VII


VIII

IX

X58 h

4-6 h


8-24 h

18-36 h


35 h


Witamina K to wspólna nazwa dla lipofilnych związków pochodnych naftochinonu syntetyzowanych przez bakterie jelitowe, ważnych w procesie krzepnięcia (Koagulations vitamin). Witamina K jest niezbędnym kofaktorem w procesie potranslacyjnej modyfikacji protrombiny i innych jeszcze czynników układu hemostazy: czynników VII, IX i X układu krzepnięcia oraz białek C i S w wątrobie. Fitomenadion (witamina K1) jest naturalnie występującą jedną z postaci witaminy K – jedyną, która dostępna jest jako lek do znoszenia skutków hipoprotrombinemii i krwawień spowodowanych przez pochodne hydroksykumaryny oraz występujących w zespołach złego wchłaniania i chorobach wątroby.


Lek

Wchłanianie

Początek działania

Eliminacja

Fitomenadion

biodostępność po podaniu p.o. – brak danych, do wchłaniania z p.o. konieczna jest żółć;

także do podań i.v.po podaniu doustnym – po 24-48 h
po podaniu dożylnym – po 1-2 h

szybko przekształcany do bardziej polarnych metabolitów, które po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym i siarowym są wydzielane z moczem i żółcią


Leki antyfibrynolityczne: kwas traneksamowy, kwas -aminokapronowy i aprotynina hamują degradację włóknika, czyli skrzeplin i mają zastosowanie w stanach, kiedy po zabiegach stomatologicznych czy chirurgicznych nie można zahamować krwawienia lub w przedawkowaniu leków fibrynolitycznych. Syntetyczne aminokwasy blokują głównie łączenia plazminogenu i plazminy z fibryną; mniejsze jest natomiast znaczenie bezpośredniego hamowania proteolitycznej aktywności plazminy. Aprotynina jest wybiórczym inhibitorem proteaz serynowych: plazminy, chymotrypsyny, trypsyny i kalikreiny.


Lek

Wchłanianie

Początek działania

Eliminacja

Kwas -aminokapronowy

biodostępność po podaniu p.o. – 100%;

także do podań i.v.po podaniu p.o. - brak danych
po podaniu i.v. – po 1-72 h (czas ten można skrócić stosując dawkę wysycającą)

wydzielany z moczem głownie w postaci niezmienionej

Kwas traneksamowy

biodostępność 33-35% po podaniu p.o.;

także do podań i.v.brak danych, Cmax po podaniu pp.o. 3 h, po podaniu i.m. 1 h, po podaniu i.v. – 5 min

wydzielany z moczem głownie w postaci niezmienionej

Aprotynina

tylko do podań i.v.

brak danych

wydzielany z moczem w postaci nieaktywnych produktów degradacji


Etamsylat to lek, którego nie do końca wyjaśnione działanie przeciwkrwotoczne ma być wynikiem stabilizacji ścian naczyń włosowatych i korekcji nieprawidłowej adhezji płytek krwi. Ma on być skuteczny w krwawieniach powierzchownych z małych naczyń; nie hamuje krwotoków z dużych naczyń.


Lek

Wchłanianie

Początek działania

Eliminacja

Etamsylat

biodostępność po podaniu p.o. – brak danych;

także do podań i.m. i i.v.po podaniu i.v. – po 30 min

po podaniu p.o. – brak danych, Cmax po podaniu p.o. 4 hwydzielany z moczem głownie w postaci niezmienionej


Powierzchowne opatrunki hemostatyczne to materiały służące do tamowania krwawień z niewielkich naczyń tętniczych i żylnych, sączeń z naczyń włosowantych, narządów miąższowych i uszkodzonych powierzchni kostnych. W Polsce dostępne są: wchłanialne żelatynowe gąbki hemostatyczne i gazy z utlenioną celulozą.

Wskazania


Leki przeciwkrwotoczne stosuje się w profilaktyce krwawień lub krwawieniach, będących skutkiem

1/ wrodzonych zaburzeń układu hemostazy (zaburzenia w zakresie czynników krzepnięcia: hemofilia A, hemofilia B, choroba von Willebrand’a, rzadko niedobory innych czynników krzepnięcia; zaburzenia w zakresie płytek krwi: zespół Bernard-Soulier’a, trombastenia, brak płytkowych zapasów ADP; zaburzenia w zakresie naczyń krwionośnych: telangiektazje);

2/ nabytych zaburzeń układu hemostazy w przebiegu innych schorzeń, farmakoterapii lub procedur chirurgicznych (jedną z częstszych przyczyn jest terapia lekami przeciwzakrzepowymi lub fibrynolitycznymi, zwłaszcza w przypadku przedawkowania)
Korygowanie nadmiernego działania przeciwzakrzepowego antagonistów witaminy K

INR / powikłania krwotoczne

Zalecane postępowanie

<5, bez krwawienia

należy pominąć następną dawka acenokumarolu, ew. zmniejszyć dawkę podtrzymującą

5-9, bez krwawienia

należy czasowo zaprzestać stosowania acenokumarolu

lub


należy czasowo zaprzestać stosowania acenokumarolu + zastosować wit. K p.o. w małej dawce 1-2,5 mg

>9, bez krwawienia

należy czasowo zaprzestać stosowania acenokumarolu + zastosować wit. K p.o. w dawce 3-10 mg

INR>20 lub krwawienie*

Należy zaprzestać stosowania acenokumarolu + zastosować wit. K i.v. (wolny wlew przez 20-60 min) w dawce 10 mg

* konieczne może być podanie 2-3 j. świeżo mrożonego osocza, ew. większej liczby w zależności od stanu klinicznego, ze względu na opóźnienie działania fitomenadionu
Kwas traneksamowy i -aminokapronowy są także stosowane w profilaktyce wrodzonego obrzęku naczynioruchowego.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia


Czynniki krzepnięcia:

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, aktywna zakrzepica, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Szczególny nadzór jest wskazany podczas stosowania VIIa czynnika krzepnięcia w stanach związanych z krążącym czynnikiem tkanowym, czyli u chorych z zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi, urazami tkanek czy sepsą, bo zwiększa się wówczas ryzyko zakrzepicy lub zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.


Desmopresyna – patrz str. ...
Fitomenadion:

Nadwrażliwość na fitomenadion

Większe dawki witaminy K należy podawać do żył centralnych.
Leki antyfibrynolityczne:

Przeciwwskazane u chorych z aktywną zakrzepicą naczyniową lub pozanaczyniową (np. w układzie moczowym). Ryzyko zakrzepicy zwiększa się u osób z zakrzepicą żylną lub tętniczą w wywiadach. Dawki powinny być zmodyfikowane w niewydolności nerek.

Ze względu na opisane przypadki zaburzeń widzenia przed rozpoczęciem leczenia kwasem traneksamowym, a także regularnie w jego trakcie należy prowadzić badania okulistyczne. Natomiast w trakcie przewlekłego leczenia kwasem -aminokapronowym należy monitorować aktywność kinazy fosfokreatynowej.
Etamsylat:

Przeciwwskazany u chorych na porfirię i w przypadkach nadwrażliwości na lek. Szczególny nadzór nad leczeniem jest zalecany u chorych na astmę, atopię, z zakrzepicą naczyniową (także w wywiadach) oraz ciężkim uszkodzeniu nerek..Działania niepożądane

Czynniki krzepnięcia


Mogą wystąpić reakcje alergiczne: uczucie ogólnego rozbicia, dreszcze, gorączka, bóle głowy, nudności, duszność, pokrzywka, obniżenie ciśnienia krwi. W przypadku wszystkie preparatów krwi możliwe jest zakażenie wirusowe drogą krwiopochodną. Stwierdzano rozwój oporności z powodu wytworzenia przeciwciał przeciw czynnikom krzepnięcia (np. przeciw czynnikom VIII – 15-30% chorych po 20-100 podaniach leku czy IX-bardzo rzadko). Stosowanie czynników krzepnięcia zwiększa również ryzyko zakrzepicy lub zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
Desmopresyna – patrz str. ...

Fitomenadion


Zastosowany dożylnie fitomenadion, zwłaszcza w postaci szybkiego wlewu, może spowodować wystąpienie zespołu ciężkich działań niepożądanych, do którego należy zaczerwienienie twarzy, poty, uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej, sinicę i wstrząs; opisano przypadki śmiertelne; przyczyną tych objawów jest prawdopodobnie występujący w preparatach fitomenadionu olej rycynowy. Fitomenadion może spowodować ból, obrzęk i zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia, po podaniach domięśniowych, które są bolesne, mogą rozwinąć się miejscowe zmiany skórne, takie jak atrofia czy martwica.

Leki antyfibrynolityczne


Skutkiem niewłaściwego stosowania leków antyfibrynolitycznych mogą być powikłania zakrzepowe. Podane dożylnie mogą spowodować hipotonię, bradykardię lub arytmie.

Kwas traneksamowy może spowodować zależne od dawki dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Stwierdzano przejściowe zaburzenia rozpoznawania kolorów.

Kwas aminokapronowy może spowodować zależne od dawki dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub spojówek, wysypki skórne. Po zastosowaniu dużych dawek przez długi czas możne dojść do odwracalnego uszkodzenia mięśni szkieletowych, a w przebiegu miopatii uszkodzenia nerek.

Aprotynina ma mało działań niepożądanych; może wystąpić skurcz oskrzeli, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, wysypki skórne, tachykardia, co jest prawdopodobnie wynikiem nadwrażliwości. Rzadko występują reakcje anafilaktyczne.Etamsylat


Mogą wystąpić nudności, bóle głowy lub wysypki skórne. Po podaniach dożylnych stwierdzano przemijającą hipotonię.

Interakcje lekowe

Czynniki krzepnięcia


Nie są znane.
Desmopresyna – patrz str. ...

Fitomenadion


Witamina K znosi działanie fitomenadionu nawet do 1 tygodnia po zastosowaniu w dużych dawkach. Bogatym źródłem witaminy K są: ciemnozielone i zielonolistne warzywa: brokuły, rzepa, szpinak, sałata, kapusta, Oprócz tego zawierają ją kalarepa, kalafior, pomidory, truskawki, awokado, brzoskwinie, ziemniaki, jaja, ser i wątroba.

Leki antyfibrynolityczne


Należy zachować ostrożność przy łączeniu leków fibrynolitycznych z innymi wpływającymi na układ krzepnięcia. Działanie prozakrzepowe nasila stosowanie estrogenów.

Aprotynina może wydłużać aPTT u osób leczonych heparyną, co nie oznacza nasilenia działania przeciwzakrzepowego; w takiej sytuacji zalecane jest monitorowanie działania heparyny z zastosowaniem innych testów koagulologicznych.Etamsylat


Nie są znane.
Stosowanie leku w okresie ciąży i laktacji

Kategoria ryzyka stosowania leków w ciąży:

Czynniki krzepnięcia – kategoria C. Nie wiadomo czy są wydzielane do mleka.
Desmopresyna – patrz str. ...
Fitomenadion – kategoria C. Karmienie piersią jest bezpieczne podczas leczenia fitomenadionem.
Leki antyfibrynolityczne – kwas traneksamowy i aprotynina – kategoria B, kwas aminokapronowy - kategoria C. Nie wiadomo czy leki te są wydzielane do mleka.
Etamsylat – brak danych dotyczących stosowania leku w ciąży i okresie karmienia
Uwagi:

Siarczan protaminy – czytaj str. ...


W krwotokach stosowane są poza opisanymi powyżej lekami przeciwkrwotocznymi także leki powodujące skurcz naczyń krwionośnych niektórych łożysk naczyniowych, takie jak wazopresyna i terlipresyna oraz somatostatyna i oktreotyd.
Zarejestrowane w Polsce oznaczono *

B02 Leki przeciwkrwotoczne

B02AA Aminokwasy o działaniu antyfibrynolitycznym


B02AA01 Kwas aminokapronowy*

B02AA02 Kwas traneksamowy*

B02AA03 Kwas aminometylobenzoesowy

B02AB Inhibitory proteinazy o działaniu antyfibrynolitycznym


B02AB01 Aprotynina*

B02AB02 Alfa1 antytrypsyna

B02AB03 Inhibitor C1

B02AB04 Camostat


B02BA Witamina K


B02BA01 Fitomenadion*

B02BA02 Menadion


B02BB Fibrynogen

B02BC Miejscowo działające leki przeciwkrwotoczne


B02BC01 Wchłanialne żelatynowe gąbki hemostatyczne*

B02BC02 Gaza z utlenionej celulozy*

B02BC03 Hydroksymetyloester kwasu tetragalakturonowego

B02BC05 Adrenalon

B02BC06 Trombina*

B02BC07 Kolagen

B02BC08 Alginian wapnia

B02BC09 Adrenalina

B02BC10 Fibrynogen ludzki

B02BC30 Preparaty złożone


B02BD Osoczowe czynniki krzepnięcia


B02BD01 Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X (koncentrat czynników zespołu protrombiny)*

B02BD02 VIII czynnik krzepnięcia*

B02BD03 Czynniki krzepnięcia aktywne w obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia (koncentrat aktywnych czynników zespołu protrombiny: II, VII, IX i X)*

B02BD04 IX czynnik krzepnięcia*

B02BD05 VII czynnik krzepnięcia

B02BD06 Preparat złożony zawierający czynnik von Willebranda I VIII czynnik krzepnięcia

B02BD07 XIII czynnik krzepnięcia

B02BD08 Eptacog alfa (aktywowany) rekombinowany VIIa czynnik krzepnięcia*

B02BD09 Nonacog alfa, rekombinowany IX czynnik krzepnięcia

B02BD30 Trombina*


B02BX Inne działające ogólnieustrojowo leki przeciwkrwotoczne


B02BX01 Etamsylat (cyklonamina)*

B02BX02 Karbazochrom

B02BX03 Batroksobin
H01BA02 Desmopresyna*

Leki przeciwkrwotoczne bez kodu ATC


Oktocog, Moroktocog
Autor

Iwona Korzeniewska-RybickaTo jest tekst za większą ustaloną stawkę za opracowanie (*), ale nie było to przez pomyłkę zaznaczone w zbiorczej liście.
: 4rok -> farmakologia
farmakologia -> Inhibitory konwertazy angiotensyny Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Niewydolnosc serca jest stanem, w którym nastepuje uposledzenie funkcji serca jako pompy, powodujace zmniejszenie przeplywu krwi w tkankach, nie pokrywajace ich potrzeb metabolicznych
farmakologia -> Angiotensynogen angiotensyna II
farmakologia -> Wymien leki przeciwpłytkowe wym nazwy heparyn drobnocz
farmakologia -> Leki moczopędne
farmakologia -> Heparyny Opracowane przez Iwonę Korzeniewską, X. 2002, aktualizowane w X. 2003 Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Antagoniści receptorów at1 dla angiotensyny II kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Leki przeciwzakrzepowe
farmakologia -> Leki antyarytmiczne Opracowane przez Iwonę Korzeniewską, II. 2004 Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Leki antyagregacyjne Opracowane przez Iwonę Korzeniewską,X. 2004 Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna