Leksykologia i leksykografia Tematy referatówPobieranie 5.81 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar5.81 Kb.
Leksykologia i leksykografia
Tematy referatów:


 1. Słownictwo o ograniczonym zasięgu terytorialnym (dialektyzmy, regionalizmy, odmiany regionalne polszczyzny; konkretne przykłady).

 2. Słownictwo o ograniczonym zasięgu środowiskowo-zawodowym (gwary środowiskowe, gwary zawodowe, profesjonalizmy; konkretne przykłady).

 3. Słownictwo ekspresywno-emocjonalne (impresywna funkcja językowa wg Bühlera, typy
  i stopnie zabarwienia emocjonalnego; konkretne przykłady).

 4. Tendencje rozwojowe w słownictwie współczesnej polszczyzny literackiej (dążność do ekonomii językowej: uniwerbizacja, elipsa, kompozycja, abrewiacja; terminologizacja
  i determinologizacja; dążność do wewnętrznej unifikacji; konkretne przykłady).

 5. Onomastyka (przedmiot, zakres i wewnętrzny podział dyscypliny, pojęcie nazwy własnej, problematyka klasyfikacji nazw własnych; konkretne przykłady).

 6. Archaizmy (typy i funkcja, archaizacja; konkretne przykłady).

 7. Neologizmy (typy i funkcja, znani twórcy neologizmów wśród polskich literatów; konkretne przykłady).

 8. Zapożyczenia z języków obcych (typy zapożyczeń, funkcja zapożyczeń, tzw. zbyteczne zapożyczenia oraz nadużywanie wyrazów obcych; konkretne przykłady).

 9. Etymologia (przedmiot i zakres dyscypliny, etymologia językoznawcza a etymologia ludowa; konkretne przykłady).

 10. Typy słowników i najważniejsze słowniki języka polskiego.


Wymagana struktura referatów:

   • Szczegółowe omówienie podstawy danego zjawiska językowego

   • Podanie konkretnych przykładów oraz ich analiza (preferowane źródła materiału językowego: korpus językowy PWN, Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny pod red.
    A. Markowskiego, aktualna prasa, literatura współczesna; w przypadku referatów
    o charakterze diachronicznym i dialektologicznym polskie opracowania z gramatyki historycznej i dialektologii)

   • Podanie podstawowych prac poświęconych danemu tematowi


Pobieranie 5.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna