Leszno stanowisko: st wykładowca dyscyplina naukowa: pedagogikaPobieranie 14.44 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.44 Kb.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego

w Lesznie, Instytut Pedagogiczny

MIASTO: Leszno

STANOWISKO: st. wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DATA OGŁOSZENIA: 19.09.2013 r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2013 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.edu.pl.

SŁOWA KLUCZOWE: edukacja wczesnoszkolna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

- wskazane doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

- bardzo dobra znajomość zasad KRK

Wymagania, które powinien spełnić kandydat :

1.tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy:

- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

- mgr edukacji wczesnoszkolnej

- nauczyciel dyplomowany

2.Przygotowanie do nauczania przedmiotów:

- kompetencje polonistyczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,- metodyka nauczania j. polskiego w nauczaniu zintegrowanym,

- znajomość prawa oświatowego,

- doświadczenie w pracy z nauczycielami edukacji elementarnej,

Wykaz wymaganych dokumentów:


1.podanie,

2.życiorys,

3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4.odpisy wszystkich dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje,

5. informacja o dorobku naukowym z wykazem publikacji,

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr PWSZ im. J. A. Komeńskiego, pok.208 ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education – Department of Pedagogics


CITY: Leszno (POLAND)

POSITION: Senior Lecturer

DISCIPLINE: Pedagogics

POSTED: 11.09.2013

EXPIRES: 20.09.2013

WEBSITE: bip.pwsz.edu.pl

KEY WORDS: early childhood education

DESCRIPTION: work experience outside higher education system, very good knowledge of KRK (National Qualifications Framework)


Requirements to be met by the candidate:

 1. Minimum university degree:

 1. Preparation for teaching subjects:

  • polish language skills in early childhood education teaching,

  • methodology of teaching polish language in integrated learning,

  • knowledge of education law,

  • experience in working with elementary educations teachers


List of required Documents:

 1. Application

 2. Curriculum Vitae

 3. Personal Questionnaire for the person applying for the job.

 4. Copies of diplomas/certificates confirming formal qualifications.

 5. Information about scientific achievements with a list of publications.


Documents should be submitted to :

Personal Department of Jan Amos Komenski

State School of Higher Vocational Education

Room 208

Ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

POLAND

Pobieranie 14.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna