LifePak Wysokiej jakości suplement zawierający pełny zestaw wielu składników odżywczych PodsumowaniePobieranie 211.12 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar211.12 Kb.
  1   2   3   4   5

LifePak


Wysokiej jakości suplement zawierający pełny zestaw wielu składników odżywczych

Podsumowanie

LifePak jest kompleksowym preparatem odżywczym zawierającym pełny zestaw witamin, minerałów oraz związków fitochemicznych. Opracowany został dla zapewnienia organizmowi optymalnych ilości wszystkich niezbędnych i dobroczynnych składników odżywczych, które sprzyjają zachowaniu zdrowia, dobrej kondycji i samopoczucia na długie lata życia. LifePak uzupełnia wszystkie typowe niedobory składników odżywczych oraz dostarcza ważne substancje odżywcze przeciwdziałające procesowi starzenia, które zapewniają ochronę i regenerację komórek. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, układu kostnego, systemu odpornościowego oraz poprawia metabolizm glukozy we krwi. Korzyści zdrowotne LifePaku w zakresie jego działania przeciwutleniającego oraz ochrony układu krwionośnego zostały dowiedzione na podstawie dwóch badań klinicznych wykonanych metodą podwójnej ślepej próby. LifePak przeznaczony jest dla osób dorosłych. LifePak sprzedawany jest w postaci saszetek, z których każda zawiera po cztery kapsułki - należy je zażywać dwa razy dziennie wraz z porannym i wieczornym posiłkiem. Udowodniono, że wszystkie składniki wchodzące w skład LifePaku są bezpieczne w użyciu, a badania kliniczne LifePaku nie wykazały występowania żadnych negatywnych skutków ubocznych stosowania tego preparatu. Kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią oraz osoby chore przed użyciem preparatów odżywczych powinny zasięgnąć opinii lekarza.Czym jest LifePak?

LifePak jest kompleksowym preparatem odżywczym, który dostarcza wszystkie niezbędne witaminy i minerały jak również składniki o działaniu przeciwutleniającym oraz związki fitochemiczne w optymalnych ilościach wskazanych dla zachowania zdrowia oraz dobrej kondycji i samopoczucia na wiele lat lat życia. LifePak przeznaczony jest dla osób dorosłych.


Mechanizm działania
Ponieważ LifePak stanowi kompleksowy preparat zawierający wiele składników odżywczych, wykazuje on wiele zróżnicowanych mechanizmów działania, które opisane zostaną w dalszej części dokumentu.
Badania naukowe
Badania kliniczne
Składniki LifePaku – witaminy, minerały oraz związki fitochemiczne były przedmiotem kilkuset dobrze zaprojektowanych badań klinicznych. Wiele z nich cytowanych będzie w dalszej części dokumentu przy opisie korzyści zdrowotnych związanych z użyciem LifePaku.
W przeciwieństwie do innych produktów z grupy wielowitaminowych i wielomi- nerałowych preparatów odżywczych, LifePak jako jedyny był przedmiotem dwóch badań klinicznych. Badania te przeprowadzono w porównaniu z placebo stosując metodę podwójnej ślepej próby. Pierwsze z tych badań przeprowadzono metodą krzyżową na grupie 46 pacjentów, drugie natomiast metodą równoległą na grupie 140 pacjentów. Obydwa badania kliniczne LifePaku poświęcone były efektom antyoksydacyjnym preparatu na zdrowe, niepalące osoby.
W pełni losowym badaniu metodą krzyżową 1 brało początkowo udział 50 zdrowych, niepalących osób. Badanie prowadzone było w miejscowości Evansville, w stanie Indiana, USA. Osoby poddane badaniu nie przyjmowały żadnych leków ani też preparatów odżywczych w okresie trzymiesięcznym poprzedzającym rozpoczęcie badań, oraz (poza LifePakiem) w trakcie ich trwania. Osoby badane spożywały typową dla USA dietę, w tym poniżej pięciu porcji owoców i warzyw dziennie. Przez sześć tygodni 25 pacjentów używało LifePaku, natomiast pozostałym 25 osobom podawano placebo. Po sześciotygodniowym okresie przejściowym zastosowanym dla usunięcia z organizmu efektów działania preparatu, kurację powtórzono podając jednak tym razem LifePak grupie osób, które poprzednio dostawały placebo i vice versa; tym sposobem każda osoba stanowiła dla samej siebie próbę kontrolną. Na początku oraz na zakończenie badań pobierane były próbki krwi, które analizowano pod kątem zawartości przeciwutleniaczy w osoczu krwi oraz podatności na utlenianie zawartego w nim cholesterolu LDL. Cztery osoby wycofały się z badań, z czego trzy z nich z powodów niezależnych od badań oraz jedna ze względu na niewielkie działania uboczne w trakcie stosowania placebo.
Wyniki badań wykazały, że LifePak w sposób widoczny poprawił stan antyoksydacyjny u stosujących go osób, co uwidocznione było wzrostem stężenia kwasu askorbinowego (z 68,1 ± 24,8 do 94,3 ± 26,4 μmol/L, ρ ≤ 0,001; średnie ± odchylenie standardowe, n=46);

β-karotenu (z 335 ± 197 do 717 ± 429 nmol/L, ρ ≤ 0,001); α-karotenu (z 77 ± 82 do 592 ± 364 nmol/L, ρ ≤ 0,001) oraz witaminy E (α-tokoferol, z 20,0 ± 8,5 do 36,9 ±13,0 μmol/L, ρ ≤ 0,001) przy równoczesnym braku zmian w trakcie stosowania placebo.


Co najważniejsze, LifePak znacznie obniżał podatność na utlenianie cholesterolu LDL (lipoprotein niskiej gęstości) – po stosowaniu LifePaku okres latencji uległ wydłużeniu (o 17%; ρ ≤ 0,001), a szybkość utleniania uległa obniżeniu (ρ ≤ 0,001), podczas gdy parametry te nie uległy zmianie w trakcie podawania placebo. Uważa się, że podatność LDL na utlenianie stanowi ważny czynnik w prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, ponieważ utleniony LDL wykazuje znacznie większą tendencję do odkładania się na wewnętrznych ściankach tętnic niż zabezpieczony przez przeciwutleniacze nieutleniony LDL2.
Wyniki badania prowadzą do wniosku, że LifePak znacznie poprawia stan ochrony antyoksydacyjnej organizmu oraz obniża podatność na utlenienie cholesterolu LDL u zdrowych, niepalących osób spożywających typową dietę amerykańską. Jak z tego wynika, LifePak wykazuje własności korzystne dla układu sercowo-naczyniowego. Ponadto badanie to potwierdziło tezę, że zestaw składników o charakterze przeciwutlniaczy jest skuteczny w obecności wielu innych składników odżywczych nie posiadających własności antyoksydacyjnych, kiedy wchodzą one w skład kompleksowego preparatu odżywczego zawierającego pełen zestaw witamin, minerałów oraz związków fitochemicznych.
Drugie badanie kliniczne LifePaku, przeprowadzone w Huston, w stanie Teksas, USA metodą równoległą z udziałem 150 osób potwierdziły wyniki uzyskane metodą krzyżową w odniesieniu do wszystkich mierzonych parametrów. Stan ochrony antyoksydacyjnej uległ znacznej poprawie, a podatność cholesterolu LDL na utlenianie uległa obniżeniu. Tak więc korzyści LifePaku w odniesieniu do wzmocnienia ochrony przeciwutleniającej oraz wiążących się z nią korzyści dla układu sercowo-naczyniowego udowodnione zostały w oparciu o dwa niezależne dobrze zaprojektowane badania kliniczne przeprowadzone z użyciem metody podwójnej ślepej próby.
Korzyści zdrowotne
Ogólne aspekty zdrowotne, dobra kondycja i samopoczucie
LifePak opracowany został jako wygodny w użyciu program suplementacyjny dla zapewnienia zdrowia oraz dobrej kondycji i samopoczucia, koniecznych dla zachowania zdrowego stylu życia. Efektem takiego podejścia jest fakt, że LifePak zapewnia znacznie więcej korzyści zdrowotnych w porównaniu ze zwykłami zestawami multiwitaminowymi. Wszystkie te korzyści są niezbędne dla zachowania zdrowia, dobrej kondycji oraz samopoczucia na długie lata życia. LifePak pomaga w następujących ważnych aspektach zdrowotnych:


  • typowe niedobory składników odżywczych

  • korzyści związane z przeciwdziałaniem procesowi starzenia się organizmu

  • zdrowy układ sercowo-naczyniowy

  • struktura oraz funkcjonowanie układu kostnego

  • insulina oraz metabolizm glukozy we krwi

  • układ odpornościowy

  • inne

Powyższe korzyści omówione zostaną w sposób bardziej szczegółowy w zamieszczonych poniższej paragrafach.


Zapobieganie typowym niedoborom składników odżywczych
Zakrojone na dużą skalę badania sposobu typowego odżywiania się społeczeństw USA oraz innych krajów uprzemysłowionych3-6 systematycznie dowodzą, że u większości osób typowa dieta prowadzi do niedoboru niezbędnych witamin i minerałów. Przeprowadzone w latach 1994-19963 przez Ministerstwo Rolnictwa USA badania w ramach Ciągłego Sondażu Żywności Spożywanej Przez Indywidualne Osoby (CSFII) wykazały, że większość osób nie osiąga zalecanych dawek dziennych (RDA) w odniesieniu do niezbędnych witamin oraz minerałów (patrz wykres 1)

Najczęściej typowe niedobory składników odżywczych występowały w przypadku antyoksydacyjnych witamin A i E, witaminy B6, mineralnych składników kości – wapnia i magnezu oraz minerałów – żelaza (szczególnie wśród kobiet) i cynku3. Duża liczba innych badań udokumentowała częste występowania niedoboru witaminy D7, tiaminy8-10, ryboflawiny11-14, witaminy B615-22, folanu23-25, witaminy B1215, 26-37, wapnia5, 38, magnezu39-42, cynku3, 43-49, miedzi50-56 i chromu55, 57-64.


Te typowe niedobory spożywanych witamin i minerałów wiązać się mogą ze stosowaniem niezróważonej diety zawierającej zbyt niskie ilości owoców i warzyw65, 66 natomiast bogatej w wysoko energetyczne, pozbawione składników odżywczych pokarmy67. Dla przykładu przeprowadzona przez Blocka et al. analiza danych zebranych w ramach Sondażu Narodowego Stanu Zdrowia oraz Studiów Żywieniowych (NHANES II) wykazała, że 41 procent społeczeństwa nie spożyła nawet jednego owocu w dniu przeprowadzania sondażu, jedynie jedna czwarta pytanych osób spożyła jeden owoc lub warzywo bogate w witaminę A lub w witaminę C, a zaledwie 10% osób spożyło zalecaną ilość pięciu porcji owoców i warzyw68.
Niezależnie od spożywania bardziej zrównoważonej diety bogatej w owoce i warzywa, stosowanie LifePaku zapewnia osiągnięcie poziomu zalecanych dawek dziennych (RDA) w przypadku wszystkich witamin i minerałów. Ilości witamin i minerałów wchodzących w skład LifePaku zostały tak dobrane, aby nie tylko zapobiec ich niedoborom ale również aby w oparciu o systematyczne użycie preparatu skorygować sytuację, w której w przeszłości występowały takie niedobory.


Korzyści w przeciwdziałaniu procesowi starzenia oraz ochronie komórkowej organizmu
Rozpatrujące starzenie się organizmu bardzo ważne jest zróżnicowanie pomiędzy schorzeniami związanymi z podeszłym wiekiem (takimi jak choroby serca, nowotwory, katarakty, artretyzm, choroba Alzheimera itp.) a samym procesem starzenia się. Chociaż faktem jest, że pogorszenie się stanu chorobowego wynikającego ze schorzeń związanych z podeszłym wiekiem może ulec przyspieszeniu oraz pogłębieniu pod wpływem zaawansowanego procesu starzenia. Sam proces starzenia jest wynikiem naturalnych procesów rozwojowych oraz metabolicznych i wiąże się z progresywną utratą prawidłowych funkcji organizmu prowadząc w etapie końcowym do jego śmierci69. LifePak został zaprojektowany w taki sposób, aby przeciwdziałać symptomom naturalnego procesu starzenia oraz zapewnić ochronę DNA komórek i mitochondriów jak również lipidów zawartych w błonach komórkowych oraz wchodzących w skład układu nerwowego. W kolejnych paragrafach opisano, w jaki sposób poszczególne składniki odżywcze wchodzące w skład LifePaku mają wkład w te tak ważne korzyści przeciwdziałania procesowi starzenia się.
Najważniejszym czynnikiem w procesie starzenia się jest utrzymanie niezmienionej struktury oraz prawidłowej funkcji kodu genetycznego wszystkich komórek zawartych w jądrze komórkowym w formie wielkocząsteczkowych kwasów nukleinowych zwanych DNA (kwasy deoksyrybonukleinowe). DNA ulega replikacji i jest odpowiedzialne za przekazywane z pokolenia na pokolenie charakterystycznych cech genetycznych wszystkich organizmów. Niedobory witaminy B12, kwasu foliowego, witaminy B6, niacyny, witaminy C oraz E, żelaza, jak również cynku mogą prowadzić do uszkodzeń DNA w wyniku przerwania pojedynczego lub podwójnego łańcucha DNA, uszkodzeń oksydatywnych lub obu tych procesów jednocześnie70, 71. Jak wspomniano powyżej, niedobory tych składników odżywczych często występują w naszym społeczeństwie i uważa się, iż przyczyniają się one do przyspieszenia procesu starzenia70. Według profesora Bruca Amesa z uniwersytetu Berkeley w Kalifornii, “typowe niedobory mikroelementów odżywczych przejawiają prawdopodobnie podobny mechanizm uszkadzania DNA jak promieniowanie jonizujące; wpływ wielu tych substancji wydaje się być o wiele ważniejszy i powinnien być porównany dla uzyskania właściwej perspektywy. Zapobieganie niedoborom mikroelementów odżywczych stanowić będzie najprawdopodoniej tanią metodę prowadzącą do zdecydowanej poprawy zdrowia oraz wydłużenia życia”70, 72.
Przez cały okres życia kwas foliowy oraz witamina B12 niezbędne są dla prawidłowej reprodukcji DNA oraz regeneracji komórkowej72-78. Suplementacja witaminą C zapobiec może uszkodzeniom DNA oraz wspomaga ona jego proces naprawczy79-81. W badaniach na ludziach oraz w doświadczeniach laboratoryjnych wykazano podobne działanie w odniesieniu do innych składników odżywczych o własnościach antyoksydacyjnych, które wchodzą w skład LifePaku, takich jak likopen82-86, inne karotenoidy87-89, witamina E81, 90-92, kwas alfa liponowy93, katechiny z zielonej herbaty94-97, kwarcetyna96, 98-100 oraz izoflawony sojowe100, 101.
Duthie et al. badał wpływ zestawu antyoksydacyjnych składników odżywczych podawanych pacjentom przez okres 20 tygodni. Zestaw zawierał witaminę C (100 mg dziennie), witaminę E (280 mg dziennie) oraz β-karoten (25 mg dziennie). Badania wykazały bardzo znaczne (P< 0,002) zmniejszenie uszkodzeń DNA limfocytów krwi tak u osób niepalących jak i u palaczy102. Inne, podobne badania nie wykazały znacznego zmniejszenia uszkodzeń DNA103, 104. Rozbieżność tych wyników wyjaśnić można jednakże zastosowaniem w tych drugich badaniach wadliwych metod alalitycznych, nieprawidłowym wyborem biomarkerów oraz problematycznym zaprojektowaniem badań. Ponadto istnieją przesłanki, że związki fitochemiczne z owoców i warzyw są znacznie skuteczniejsze w ochronie DNA niż witaminy antyoksydacyjne89, 103 oraz że witaminy z grupy przeciwutleniaczy są efektywniejsze w połączeniu z takimi związkami fitochemicznymi104, jakie wchodzą w skład LifePaku.
W procesie starzenia komórkowego kluczową rolę odgrywają fabryki energii- mitochondria70, 71, 105, 106. Mitochondria stanowią niewielkie twory znajdujące się we wnętrzu komórek, które przekształcają energię uzyskaną ze składników żywności w formy energii możliwej do wykorzystania w metaboliźmie oraz funkcjonowaniu komórek (np. synteza ATP). Ten zachodzący w mitochondriach proces przetwarzania energii, zwany również oddychaniem komórkowym wymaga znacznych ilości tlenu oraz generuje wiele wolnych rodników jako zbędnych produktów ubocznych. Skutkiem tego mitochondria, szczególnie zaś DNA mitochondrialne (material genetyczny mitochondriów) stanowią główny cel ataków przez wolne rodniki105-107. W przeciwieństwie do DNA jądra komórkowego, spowodowane atakiem wolnych rodników uszkodzenia DNA mitochondrialnego nie zawsze ulegają całkowitej naprawie i w znacznie szybszym tempie kumulują się wraz z wiekiem organizmu105-107. Poziom uszkodzeń oksydatywnych DNA mitochondrialnego jest kilkukrotnie wyższy niż uszkodzeń DNA jąder komórkowych105, 108. Badania eksperymentalne wykazały, że starzeniu mitochondrialnemu można zapobiec lub przynajmniej możne je spowolnić poprzez poprawę spożycia składników odżywczych o własnościach antyoksydantów70, 105, 108.
W ostatnich badaniach nad procesami zapobiegania procesowi starzenia szczególną uwagę poświęcono kwasowi liponowemu, który jest składnikiem odżywczym o własnościach antyoksydacyjnych oraz kofatorem enzymu mitochondrialnego. W przeciwieństwie do innych antyoksydacyjnych składników odżywczych kwas alfa liponowy posiada unikalne zdolności do neutralizownia wielu różnych typów wolnych rodników i wykazuje bardzo szerokie spektrum działania w ramach antyoksydacyjnego systemu obronnego organizmu109, 110. Kwas alfa liponowy wspomaga również produkcję oraz regenerację dwóch głównych, występujących we wnętrzu organizmu substancji o działaniu antyoksydacyjnym, tj. L-glutationu111-113 oraz koenzymu Q10109, 114. Ze względu na swoje uniwersalne zdolności antyoksydacyjne oraz udział w ochronie mitochondrialnej, kwas alfa liponowy wydaje się być najużyteczniejszym środkiem odżywczym z grupy antyoksydantów w przypadku przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu oraz uszkodzeniom związanym z procesem starzenia70, 93, 109, 111.
Innym, ważnym czynnikiem związanym z naturalnym procesem starzenia jest zapobieganie peroksydacji lipidów, szczególnie w odniesieniu do błon komórkowych, mózgu oraz układu krążenia. Najważniejszym chyba związkiem spośród rozpuszczalnych w tłuszczach składników odżywczych chroniących zdrowe komórki przed oksydacyjnym uszkodzeniem przez wolne rodniki jest witamina E115, 116. Witamina E okazuje się być szczególnie cennym antyutleniaczem w bogatych w lipidy błonach komórkowych, gdzie na drodze wychwytywania wolnych rodników73, 117 zapobiega ona utlenieniu nienasyconych kwasów tłuszczowych. Pomaga to w stabilizacji i ochronie błon komórkowych118, szczególnie czerwonych ciałek krwi oraz tkanek podatnych na utlenienie, takich jak tkanka oczna119 oraz tętnice120-123. Wiele badań wykazało, że suplementacja witaminą E zapobiega peroksydacji lipidowej lipoprotein krwi, takich jak LDL oraz VLDL122-125.
Kwas alfa liponowy wydaje się być wspaniałym antyoksydacyjnym składnikiem odżywczym pomocnym w ochronie wysoce nienasyconych lipidów mózgu oraz tkanek układu nerwowego, co udowodnio w oparciu o wiele badań klinicznych i laboratoryjnych126-132. Ochronne działanie na układ nerwowy kwasu alfa liponowego można przypisać jego unikalnym zdolnościom do przenikania bariery krew-mózg132.
Wraz z wiekiem białka naszego organizmu również ulegają w zwiększonym stopniu procesowi utlenienia133. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku soczewki oka, gdzie utlenianie białek wchodzących w jej skład prowadzi do rozwoju katarakt starczych oraz upośledzenia wzroku. Liczne badania na ludziach wykazały, że wieloletnie suplementacje witaminą C i E mogą pomóc w ochronie soczewki oka oraz innych białek w organiźmie przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem wolnych rodników i związanymi z naturalnym procesem starzenia134.138.
Podsumowując, LifePak, który zawiera w swoim składzie 30 mg kwasu alfa liponowego, 500 mg witaminy C, 300 j. m. witaminy E, 600 μg kwasu foliowego, 30 μg witaminy B12, 175 mg flawonoidów, 15 mg mieszaniny karotenoidów oraz inne ważne mikroelementy odżywcze jest preparatem opracowanym dla optymalnej i kompleksowej ochrony komórkowego oraz mitochondrialnego DNA, jak również występujących w organiźmie lipidów i białek, które stanowią kluczowe determinanty procesu starzenia. Należy się zatem spodziewać, że stosowanie LifePaku przez długi okres czasu pozwoli na uzyskanie znacznych korzyści w zapobieganiu procesowi starzenia się organizmu.
Korzyści zdrowotne w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego
LifePak wywiera pozytywny wpływ na wiele aspektów prawidłowego funkcjonownia układu krążenia. LifePak zawiera w swym składzie zalecane ilości kluczowych składników odżywczych korzystnach dla układu sercowo-naczyniowego, takich jak witamina E, witamina C, karotenoidy, flawonoidy, witamina B6, folan, witamina B12, magnez oraz wapń. Wcześniej omówiono już kliniczne efekty LifePaku na utlenianie cholesterolu LDL, co stanowi kluczowy aspekt w utrzymaniu zdrowego układu krążenia.
Tysiące badań naukowych potwierdzają korzystny wpływ pojedynczych antyoksydacyjnych składników odżywczych na układ krążenia139. Wiele badań wykazuje, że zestaw składający się z antyoksydacyjnych witamin, karotenoidów oraz flawonoidów wydaje się być skuteczniejszym niż stosowanie suplementacji w oparciu o którykolwiek z tych składników odżywczych stosowanych pojedynczo140-142. Takim właśnie zestawem jest LifePak. Wykazano, że składniki odżywcze wchodzące w skład LifePaku poprawiają prawidłową pracę układu krążenia oraz wspomagają utrzymanie normalnego ciśnienia tętniczego, pracy serca oraz mikrocyrkulacji. Zamieszczone poniżej paragrafy zajmą się opisem, które z odżywczych składników LifePaku odpowiedzialne są za te korzyści zdrowotne.
Witamina E poddana była wielu intensywnym badaniom i większość ekspertów jest zgodna, że dzienna suplementacja witaminą E w ilościach od 100 do 400 j.m. pozwala na osiągnięcie wieloletnich korzyści w odniesieniu do układu krążenia143-145. Chan sporządził świetne opracowanie zbiorcze mechanizmów dzięki którym witamina E wywiera swoje działanie ochronne146. Jednym z tych mechanizmów jest poprawa odporności LDL na utlenianie wywołane wolnymi rodnikami2. Wiele badań klinicznych wykazało, że witamina E inhibituje utlenianie LDL122, 147, 148. Podobnie badania przeprowadzone przez Smidta et al. wykazały, że LifePak znacznie obniżał utlenianie LDL oraz że spadek ten był proporcjonalny do stężenia witaminy E w osoczu krwi1. Witamina E wywiera korzystne działanie na układ krążenia również na drodze innych mechanizmów, wliczając w to regulację adhezji płytek krwi, monocytów oraz limfocytów do śródbłonka naczyniowego, wpływa na metabolizm (eikosanowy) śródbłonkowych kwasów tłuszczowych, proliferację komórkową mięśni gładkich oraz funkcjonowanie płytek krwi146, 149. Przeprowadzone niedawno badania kliniczne dostarczyły dowodu, że suplementacja witaminą E może pomóc w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania ścian tętniczych oraz ich grubości150-152.
LifePak zwiera witaminę E uzyskaną wyłącznie ze źródeł naturalnych. Naturalny octan d-α-tokoferylu oraz d-α-tokoferol wchodzące w skład LifePaku wykazują około dwukrotnie wyższą biodostępność niż syntetyczny dl-α-tokoferol stosowany w innych wiodących markach zestawów multiwitaminowych153-156. Dodatkowo, poza d-α-tokoferolem LifePak zawiera mieszaninę naturalnych tokoferoli oraz tokotrienoli. Poziom 300 j.m. witaminy E w LifePaku wielokrotnie przewyższa zalecaną dawkę dzienną RDA (22 j.m) jak również wartość dzienną (30 j.m.). Ilość ta poparta jest wieloma badaniami, które wykazały, że znaczne korzyści zdrowotne wiążą się ze stosowaniem witaminy E w dawkach od 100 do 400 j.m. dziennie130, 143-145, 147.
Witamina C (kwas askorbinowy) stanowi kolejny antyoksydacyjny składnik odżywczy wywierający korzyści na układ sercowo-naczyniowy w ilościach przewyższających zalecane dawki dzienne RDA158-160. Potwiedzają to badania, które wykazały, że witamina C współdziała oraz regeneruje witaminę E w organiźmie161, 162, jak również badania kliniczne, które dowodzą, że suplementacja witaminą C może inhibitować utlenianie LDL125, 163, wspomagać utrzymanie normalnego ciśnienia tętniczego krwi164-168, poziomu lipidów we krwi165, 169, mikrocyrkulacji wieńcowej170 oraz działania śródbłonka naczyniowego171-177. Dodatkowo wiele badań epidemiologicznych wykazało silny związek pomiędzy stanem zdrowia sercowo-naczyniowego a ilością spożywanej witaminy C lub poziomem lipidów w osoczu krwi160, 178-182.
W większości dokonanych na ludziach badań nad suplementacją witaminą C stosowano dawki od 100 do 1000 mg dziennie, natomiast farmakokinetyczne badania Levina et al. wykazały, że u zdrowych osób poziom stężenia w osoczu krwi stabilizuje się przy stosowaniu dawek dziennych przekraczających 200 mg183, 184. W oparciu o te badania w LifePaku zastosowano witaminę C w ilości 500 mg dziennie. Wchodzi ona w skład LifePaku w dobrze przyswajalnej oraz niekwasowej formie askorbinianu wapnia.
Karotenoidy stanowią klasę związków fitochemicznych wykazujących u ssaków wiele działań odżywczych oraz biochemicznych. Spożycie karotenoidów wśród społeczeństwa USA uważane jest za niskie, co stanowi odzwierciedlenie niewielkiego spożycia owoców i warzyw185. Badania epidemiologiczne sugerują, że wysokie spożycie owoców i warzyw zabezpiecza przed chorobami układu krążenia186-188. Jednakże badania przeprowadzone na dużej grupie lekarzy (Physicians Health Study) wykazały, że spożywanie co drugi dzień przez okres 12 lat syntetycznego β-karotenu (jedynie izomery trans) nie przyniosło żadnych korzyści dla układu sercowo-naczyniowego189. Dowody uzyskane z przeprowadzonych w ostatnim okresie czasu badań naukowych sugerują, że wystąpienie spodziewanych efektów ochronnych wiąże się raczej z użyciem połączenia kilku karotenoidów niż stosowaniem megadawek β-karotenu syntetycznego86, 186, 187, 190. Wyglada na to, że to nie β-karoten, ale inne karotenoidy wywierają wyjątkowe korzyści na układ krążenia191, 192. Likopen pomaga w zapobieganiu utlenienia LDL193, 194. Działanie ochronne wywierać również mogą α-karoten195, 196 oraz luteina197, 198.
W skład LifePaku wchodzi zrównoważony zestaw karotenoidów w ilościach podobnych do tych, które można uzyskać spożywając dietę bogatą w owoce i warzywa: 6 mg

β-karotenu, 5 mg likopenu, 2 mg α-karotenu oraz 2 mg luteiny.


Flawonoidy stanowią ważną grupę antyoksydacyjnych składników odżywczych wykazujących korzystne własności na układ sercowo-naczyniowy199. Szacuje się, że istnieje ponad 600 różnych flawonoidów obecnych w żywności i napojach. Zakrojone na dużą sklę badania epidemiologiczne sugerują, że spożywanie flawonoidów zawartych w owocach, warzywach, herbacie, soku z winogron oraz czerwonym winie wywiera pozytywny wpływ na układ krążenia200-205. Wykazano, że katechiny zawarte w zielonej herbacie obniżają podatność na utlenienie cholesterolu LDL oraz cholesterolu całkowitego206-210. Proantocyjanidyny zawarte w pestkach winogron wspomagać mogą odporność LDL na utlenianie211. Izoflawony sojowe mogą wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi, funkcję układu krążenia oraz odporność LDL na utlenianie212-219. Niektóre z badań dowodzą również, że różne flawonoidy użyte w zestawie wykazują działnie synergistycznie, wzajemnie wspierając swą efektywność220. W krajach uprzemysłowionych szacunkowe ilości spożywanych średnio dziennie flawonoidów wahają się w granicach od 20 do 100 mg221-223. LifePak dostarcza dodatkowo 175 mg flawonoidów uzyskanych z pięciu standaryzownanych wyciągów botanicznych, na których temat istnieje wiele badań. Są to: 90 mg katechin z zielonej herbaty, 25 mg kwarcetyny, 25 mg bioflawonoidów cytrusowych (hesperydyna, naringenina), 25 mg proantocyjanidyn i polifenoli z pestek winogron oraz 10 mg izoflawonów sojowych (genistyna, diadzenina).
Witaminy B, takie jak witamina B6, B12 oraz kwas foliowy konieczne są dla utrzymania prawidłowego poziomu homocysteiny we krwi. Homocysteina jest aminokwasem wytwarzanym w wyniku metabolizmu metioniny, który wpływa niekorzystnie na odkładanie się lipidów oraz stan zapalny ścianek naczyniowych224, 225. Wiele badań udowodniło rolę homocysteiny jako niezależnego czynnika zwiększającego ryzyko chorób sercowo-naczyniowych226-230. Według obecnych danych szacuje się, że około 10-15% osób wykazuje predyspozycje genetyczne do wysokiego stężenia homocysteiny we krwi231. Niezależnie od swej roli w metaboliźmie homocysteiny, witamina B6 wydaje się wywierać również inne korzystne działanie na układ krążenia232.
Badania z użyciem suplementacji wykazały, że głównie kwas foliowy, ale również witamina B6 oraz B12 pomagają w uzyskaniu prawidłowego, niskiego poziomu homocysteiny we krwi233. Początkowo dla obniżenia poziomu homocysteiny w osoczu krwi stosowano lecznicze dawki kwasu foliowego w ilościach od 1 do 5 mg dziennie234. Jednakże ostatnie badania wykazały, że kwas foliowy nawet w tak niewielkich dawkach jak 200 μg jest już skuteczny233, 235-237. Dzienna dawka LifePaku zawiera 600 μg kwasu foliowego, 10 mg witaminy B6 oraz 30 μg witaminy B12, czyli stężenia w pełni zapewniające efektywność kliniczną dla uzyskania prawidłowego poziomu homocysteiny.
Niedobór magnezu jest nagminny i wiąże się z charakterystycznymi symptomami zaburzeń układu krążenia73, 238. Magnez wpływa na wiele mechanicznych, elektycznych oraz strukturalnych funkcji komórek mięśnia sercowego oraz komórek układu krążenia i nawet niewielkie zmiany poziomu magnezu we krwi lub jego stężenia komórkowego wywołują znaczne efekty na pobudliwość mięśnia sercowego, napięcie naczyniowe, kurczliwość oraz reaktywność. Wyjaśnia to, dlaczego magnez odgrywa ważną rolę w fizjologicznej normalizacji ciśnienia krwi239. Wiele badań klinicznych potwierdziło, że suplementacja magnezem może wspomagać utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi239-243. Niektóre badania nie potwierdziły jednak takiego działania244, 245. Magnez odgrywać może również ważną rolę w kontroli zakrzepicy oraz rytmu pracy serca247, 248.
Niedobór wapnia stanowi szeroko rozpowszechniony problem prowadzący do zaburzeń układu krążenia. Odpowiednie spożycie wapnia wydaje się być ważnym czynnikiem w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi249, 250. Fakt ten został przekonywująco dowiedziony w badaniach klinicznych251-253 oraz przeprowadzonej ostatnio analizie przeglądowej badań klinicznych z użyciem suplementacji wapniem254.
Znaczne ilości wapnia (500 mg dziennie) oraz magnezu (250 mg dziennie) zawarte w dawce dziennej LifePaku zapewniają wypełnienie norm RDA w połączeniu z typową dietą amerykańską, zwykle ubogą w te dwa minerały3, 38, 254.
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna