LifePak Wysokiej jakości suplement zawierający pełny zestaw wielu składników odżywczych Podsumowanie


Składniki odżywcze układu kostnegoPobieranie 211.12 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar211.12 Kb.
1   2   3   4   5

Składniki odżywcze układu kostnego
W skład LifePaku wchodzi cały zestaw składników odżywczych niebędnych dla utrzymania zdrowego układu kostnego, w tym wapń, magnez, witamina D, witamina K, bor, krzem oraz izoflawony sojowe (fitoestrogeny). Składniki te zawarte są w LifePaku w ilościach gwarantujących ich skuteczność.
Niewątpliwie największą uwagę spośród odżywczych składników niezbędnych dla utrzymania zdrowego układu kostego poświęcono wapniowi256. Wapń jest głównym składnikiem kości wbudowując się w ich strukturę w formie hydroksyapatytu. Suplemantacja preparatami wapnia może poprawić mineralizację kości u dzieci i osób w młodym wieku257-260, zapobiec utracie masy kostnej u osób starszych261, 262 oraz zmniejszyć ryzyko osteoporozy260, 263-265. Uznając ten fakt, FDA wyraziło zgodę na reklamę stwierdzającą, że spożywanie odpowiednich ilości wapnia w postaci żywności oraz preparatów odżywczych, szczególnie we wczesnym okresie życia może spowolnić rozwój osteoporozy w późniejszych etapach życia. Niedawno Rada do Spraw Żywności i Żywienia Krajowej Rady Naukowej ogłosiła, że właściwe ilości spożycia wapnia (AI) dla osób dorosłych winny wynosić od 1000 do 2000 mg dziennie266. Wyniki uzyskane przez USDA w ramach przeprowadzonego w latach 1987-1988 Krajowego Sondażu Konsumpcji Żywności wykazały, że średnie spożycia dzienne wapnia w odniesieniu do całego społeczeństwa USA wynosiło zaledwie 737 mg38. Dzienna dawka LifePaku dostarcza dodatkowo 500 mg wapnia, co stanowi właściwą ilość pozwalającą zapewnić, że większość osób spełni wymogi dziennego zapotrzebowania na ten minerał. Większość dostępnych na rynku preparatów multiwitaminowych zawiera w porównaniu z LifePakiem znacznie niższe ilości wapnia.
Drugim po wapniu, głównym składnikiem kości jest magnez, który odgrywa równie ważną rolę w utrzymaniu zdrowia układu kostnego267, 268, szczególnie jeśli uwzględni się szeroko rozpowszechnine w USA problemy związane z niedostatecznym spożyciem tego minerału255. Przeprowadzone w roku 1996 przez Ministerstwo Rolnictwa USA badania w ramach Ciągłego Sondażu Żywności Spożywanej Przez Indywidualne Osoby (CSFII) wykazały, że mniej więcej trzy na cztery dorosłe kobiety oraz dwóch na trzech mężczyzn nie spełnia wymogów RDA w odniesieniu do ilości spożywanego dziennie magnezu3. Magnez współuczestniczy w transporcie i metaboliźmie wapnia, a co za tym idzie odgrywa kluczową rolą w tworzeniu tkanki kostnej267, 270. Wykazano, że niedobór magnezu prowadzi do zmniejszania gęstości kości267, 269, 271, 272. Dzienna dawka LifePaku zawiera 250 mg magnezu, zapewniając wspólnie z dietą spełnienie ostatnio opublikowanych wymogów RDA, które dla kobiet wynoszą 320 mg dziennie, a dla mężczyzn 420 mg dziennie266.
Rola, którą odgrywa witamina D w metaboliźmie wapnia oraz funkcjonowaniu układu kostnego udokumentowana została w wielu badaniach naukowych273-275. Przeprowadzono cały szereg badań klinicznych, które potwierdziły korzyści suplementacji witaminą D dla utrzymania zdrowia układu kostnego oraz prawidłowego metabolizmu wapnia, w szczególności w przypadku osób starszych zamieszkujących północne obszary USA oraz Kanady274, 280-282. W związku z tym faktem Holick zaleca suplementację witaminą D w formie preparatów multiwitaminowych w dawkach dziennych w wysokości 400 j.m.282. Dawka dzienna LifePaku dostarcza 400 j.m.
LifePak dostarcza również czterech innych składników odżywczych korzystnych dla układu kostnego, które zwykle nie wchodzą w skład innych dostępnych na rynku preparatów multiwitamino-multiminerałowych. Są nimi witamina K, bor, krzem oraz izoflawony sojowe. Znana głównie ze swej roli w procesie krzepnięcia krwi witamina K wymagana jest w syntezie kilku wiążących wapń białek, które biorą udział w tworzeniu się tkanki kostnej, w szczególności zaś osteokalcyny283-288. Uważa się, że bor wpływa na zdrowie układu kostnego w wyniku jego udziału w metaboliźmie hormonów sterydowych271, 289. Wśrod innych czynników bor wydaje się być niezbędny dla absorpcji wapnia i magnezu, ich właściwego nerkowego wchłaniania zwrotnego oraz ich wcielenia w matrycę kostną73, 271, 289-300. Badania laboratoryjne wykazały, że niedobór krzemu prowadzi do nieprawidłowej formacji tkanki kostnej oraz zniekształceń kośca301-303 oraz redukuje wcielenie wapnia i magnezu w strukturę tkanki kostnej304, 305. Krzem wpływa na skład tkanki chrzęstnej oraz jej zwapnienie, czyli początkowe etapy tworzenia się tkanki kostnej292, 301, 303. Badania doświadczalne wykazały, że suplementacja preparatami krzemu ma zdolności do wspomagania procesu tworzenia się tkanki kostnej oraz inhibituje resorpcję kości306. Izoflawony sojowe – genisteina oraz daidzeina wpływają na zdrowie układu kostnego dzięki odgrywanej przez nie roli fitoestrogenów307. Badania wykazały, że izoflawony sojowe wydają się wspomagać mineralizację kości oraz obniżać resporpcję kości216, 308.
Dzienna dawka LifePaku dostarcza 40 μg witaminy K (50% RDI), po 3 mg boru i krzemu oraz 10 mg izoflawonów sojowych (co stanowi odpowiednik około 10 g białka sojowego). Wspólnie z wysokimi dawkami wapnia, magnezu oraz witaminy D, LifePak stanowi doskonały, kompleksowy zestaw składników odżywczych niezbędnych dla utrzymania zdrowego układu kostnego.

Insulina oraz metabolizm glukozy we krwi
LifePak dostarcza znacznych ilości witamin oraz minerałów wywierających korzystny wpływ na prawidłowy metabolizm glukozy oraz działanie insuliny występującej we właściwych ilościach. Pomimo faktu, że LifaPak stanowi preparat odżywczy i nie został on opracowany dla leczenia lub zapobiegania chorobom, wysokie stężenia zawartych w LifePaku antyoksydacyjnych witamin C i E, obecność znacznych ilości kwasu alfa liponowego, magnezu, cynku oraz chromu czyni go właściwym preparatem odżywczym dla osób cierpiących na oporność insulinową, upośledzoną glukemię na czczo, cukrzycę 1 i 2 typu oraz metaboliczny syndrom X.
Chrom niezbędny jest dla prawidłowego działania insuliny73, 309-311. Obserwacje kliniczne wykazały, że upośledzona tolerancja glukozy występująca u pacjentów, którym podawano w pełni pozajelitowo pokarm ubogi w zawartość chromu może zostać odwrócona przez podawanie im suplementów tego minerału73, 312-315. Ogólnie przjęta jest teza, że chrom działa jako kofaktor insuliny73, 309. 310. Opisany mechanizm działania chromu wiąże się ze wzmożonym wiązaniem insuliny, wzrostem liczby receptorów insulinowych oraz wzrostem wrażliwości receptorów insulinowych310. Suplementacja preparatami chromu wykazała korzystne działanie na prawidłowy metabolizm glukozy we krwi bez wystąpienia skutków ubocznych u całego zróżnicowanego szeregu pacjentów, począwszy od osób z niewielką nietolerancją na glukozę, a skończywszy na osobach cierpiących na cukrzycę typu 2310, 316. Wiele badań klinicznych wykazało, że suplementacja z użyciem preparatów chromu obniża poziom insuliny we krwi317, poprawia tolerancję na glukozę317 oraz obniża glukozylację hemoglobiny317 u osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Uważa się, że pozytywny wpływ suplementacją prepratami chromu jest po prostu wynikiem uzupełnienia istniejącego niedoboru tego minerału i nie wiąże się z jego działaniem farmakologicznym318, 319. Niewystarczające spożycie chromu wydaje się bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach uprzemysłowionych i może dotyczyć aż 90 procent ludności USA58. W większości badań przeprowadzonych na ludziach w odniesieniu do suplementacji preparatami chromu stosowano 200 μg dziennie tego minerału309, 310, co stanowi odpowiednik ilości dostarczanej w dziennej dawce LifePaku. Stosowaną w LifePaku formą chromu jest jego chelat glicynowo-niacynowy (wytwarzany przez Albion Laboratories).
Niedobór cynku jest również bardzo powszechny wśród osób cierpiących na cukrzycę320-322 . Wiąże się on z niedostatecznym jego spożywaniem w pokarmie oraz wysokim wydalaniem tego minerału z moczem323. Cynk może również wspomagać prawidłowe funkcjonowanie insuliny w wyniku bardziej bezpośredniego mechanizmu działania320. 324. Często zdarza się, że osoby cierpiące na cukrzycę podatne są również na zwiększone ryzyko niedoboru magnezu325, co wiąże się z jego niskim spożyciem oraz nadmiernym wydalaniem z moczem326-328. Dzienna dawka LifePaku dostarcza 15 mg cynku oraz 250 mg magnezu.
Stan zabezpieczenia antyoksydacyjnego jest zwykle niski u osób cierpiących na cukrzycę329, 330 tak więc stosowanie suplementacji antyoksydacyjnymi składnikami odżywczynmi prowadzi do znacznych korzyści zdrowotnych331. Antyoksydacyjne składniki odżywcze nie leczą ani też nie zapobiegają cukrzycy, ale zaspokajają specjalne wymogi odżywcze. Dla przykładu w wielu badaniach osoby cierpiące na cukrzycę odnosiły korzyści z podawania im preparatów odżywczych zawierających witaminę E ponieważ wspomagała ona prawidłowe działanie blaszek krwi332, 333, zapewniała ochronę antyoksydacyjną układu nerwowego334 oraz białek i hemoglobiny332, 335-338. Z tego powodu zaleca się stosowanie dziennej suplementacji witaminą E jako części składowej zdrowej diety dla osób cierpiących na cukrzycę331, 339. Osoby cierpiące na cukrzycę wykazują zwykle niski poziom witaminy C w osoczu340-344, jak również upośledzony jest u nich transport witaminy C do wnętrza komórek ze względu na wysokie stężenia sorbitolu345. Sorbitol jest alkoholem cukrowym, który gromadzi się wewnątrz komórek u osób cierpiących na cukrzycę. Dowiedziono, że suplementacja witaminą C wpomaga prawidłowy metabolizm sorbitolu331, 346-349 i może być pomocna w utrzymaniu prawidłowego poziomów lipidów we krwi350 u osób cierpiących na cukrzycę. Dzienne dawki LifePaku dostarczają znacznych ilości witaminy E (300 j.m.) oraz witaminy C (500 mg).
Suplementacja osób cierpiących na cukrzycę preparatami zawierającymi kwas alfa liponowy wykazała znaczny wzrost zabezpieczenia antyoksydacyjnego oraz utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy E128, 351. Kwas alfa liponowy posiada zdolności przenikania bariery krew-mózg, tak więc może on wywołać swoje korzystne działanie na centralny i obwodowy układ nerwowy129, 132, 352. Wiele badań klinicznych potwierdziło zdolności kwasu alfa liponowego użytego w dawkach leczniczych (600 mg dziennie) do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obwodowego układu nerwowego u osób cierpiących na cukrzycę131, 353, 354. Dzienna dawka LifePaku dostarcza 30 mg kwasu alfa liponowego, czyli dawkę uważaną za wystarczającą dla utrzymania właściwego wsparcia antyoksydacyjnego dla układu nerwowego (dr. Lester Packer, doniesienie prywatne).
Układ odpornościowy
Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego zależy od właściwego poziomu wielu składników odżywczych z grupy witamin i minerałów, należy się spodziewać, że LifePak powinien skutecznie wspomagć jego działanie na wiele sposobów.
Niedobór nawet pojedynczego składnika odżywczego prowadzi do zmian odpowiedzi immunologicznej, co ma miejsce również w przypadku, kiedy niedobór ten jest niewielki. Duży wpływ na układ odpornościowy wykazują witamina A, C, E i B6 oraz cynk i selen355, 356. Suplementacja przy zastosowaniu tych składników odżywczych u osób narażonych na ich niedobory prowadziła do wzmocnienia układu odpornościowego357, 358. Poniższy paragraf zajmuje się opisem, jak poszczególne z tych składników odżywczych wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
Dla prawidłowej reakcji immunologicznaej niezbędna jest witamina A73, 359. Uczestniczy ona w błędnym kole: niedobór witaminy A prowadzi do osłabienia układu odpornościowego359, co zwiększa ryzyko infekcji organizmu360, natomiast ostre infekcje dodatkowo prowadzą do dalszej utraty witaminy A361. Niezależnie od swej roli w charakterze prowitaminy A β-karoten może również niezależnie wzmacniać układ odpornościowy362-365.
Wiele badań dowiodło, że suplementacja witaminą C wspomaga prawidłową reakcję układu odpornościowego w przypadku sporadycznych infekcji366-371. Istnieją również dowody, że podczas przeziębień wzrasta okresowo zapotrzebowanie tkanek na witaminę C372.
Kilka badań klinicznych dowiodło, że witamina E w ilościach od 100 do 400 j.m. dziennie wywiera korzystny wpływ na układ odpornościowy366, 373, 374. Mezdani et al. przeprowadzili na grupie 88 zdrowych osób badania dla ustalenia, czy długoterminowa suplementacja (235 dni) witaminą E w dawkach 60, 200 oraz 800 mg podwyższa istotne mierniki kliniczne odporności komórkowej375. U osób, którym podawano 200 mg witaminy E dziennie odnotowano 65 procentowy wzrost odczynu opóźnionej nadwrażliwości skóry oraz sześciokrotny wzrost poziomu przeciwciał w reakcji na szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w porównaniu z placebo (gdzie wystąpił 17 procentowy wzrost odczynu oraz trzykrotny wzrost poziomu przeciwciał). U grupy, której podawano 200 mg witaminy E dziennie nastąpił również znaczny wzrost poziomu przeciwciał w reakcji na szczepionkę tężca. Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że podawana w dawkach przewyższających RDA witamina E poprawia ważne klinicznie wskaźniki odporności komórkowej z udziałem limfocytów T u zdrowych osób w starszym wieku375. Dawka dzienna LifePaku dostarcza 300 j.m witaminy E, co stanowi równoważnik 201 mg.
Badania ludności wykazały, że spożywanie witaminy B6 ma wpływ na prawidłową pracę układu odpornościowego376, 377. Wyniki te zostały potwierdzone przez dokonane na ludziach badania interwencyjne, w których udowodniono, że suplementacja witaminą B6 w dawkach zgodnych z RDA (2-3 mg dziennie) była w stanie przywrócić prawidłową pracę układu odpornościowego u starszych osób357, 378. Inne badania wykazały podobne korzyści dla układu odpornościowego w przypadku stosowania witaminy B6 w dawkach przekraczających RDA379, 380.
Znanym jest fakt, że cynk odgrywa kluczową rolę w układzie immunologicznym oraz, że osoby, u których występuje jego niedobór wykazują zwiększoną podatność na czynniki chorobotwórcze47, 381-388. Cynk odgrywa również ważną rolę w procesie gojenia się ran389. Cynk wpływa na wiele aspektów układu odpornościowego, począwszy od bariery skórnej a skończywszy na kontroli prawidłowości procesów genetycznych wewnątrz limfocytów. Cynk odgrywa krytyczną rolę w prawidłowym rozwoju oraz funkcjonowaniu komórek uczestniczących w niespecyficznej reakcji immunologicznej, takich jak obojętnochłonne krwinki białe oraz komórki NK. Wpływ cynku na te kluczowe funkcje immunologiczne wynika z ogromnej ilości ról odgrywanych przez ten minerał na poziomie podstawowych funkcji komórkowych, takich jak replikacja DNA, transkrypcja RNA, podział komórkowy oraz aktywacja komórek386.
Wydaje się, że wystarczający poziom selenu w organiźmie jest niezbędny dla utrzymania prawidłowych funkcji immunologicznych390-392. Może to wynikać z faktu, że selen stanowi kofator peroksydyzy glutationowej390, albo też z bardziej specyficznego oddziaływania selenu na odporność komórkową392, 393. Wystarczająca ilość selenu w pożywieniu wydaje się być również konieczna dla prawidłowej obrony przeciwwirusowej394-396.
Na zakończenie istnieją również badania wskazujące na korzyści kliniczne zestawów witaminowo-minerałowych na funkcje immunologiczne. Dla przykładu Girodon et al. przeprowadzili na grupie 81 osób w starszym wieku przez okres dwóch lat badania efektów zestawów suplementacyjnych składających się z 20 mg cynku, 100 μg selenu, 120 mg witaminy C, 6 mg β-karotenu oraz 15 mg witaminy E. Stwierdzili oni, że u osób tych w trakcie pobierania suplementacji odnotowano znacznie niższą częstotliwość występowania infekcji397.

Inne korzyści zdrowotne
Dzienna suplementacja przy użyciu 400 μg kwasu foliowego jest szeroko zalecana dla kobiet, które mogą zajść w ciążę, aby zapobiec pierwotnym i wtórnym defektom cewy nerwowej u płodu398-401. Dawka dzienna LifePaku dostarcza 600 μg kwasu foliowego.
LifePak stanowi doskonały preparat wspomagający prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku ponieważ dostarcza on znacznych ilości składników odżywczych zabezpieczających funkcję oczu w okresie starzenia się organizmu. Należy do nich luteina134, 138, 402-409, witamina C134, 138, 410, 411 oraz witamina E136-138, 410, 412-415.
Zawierający w swoim składzie 39 witamin, minerałów oraz związków fitochemicznych LifePak oferuje znacznie więcej korzyści dla zdrowia, niż tylko te, które opisane zostały w tym opracowaniu. Jest ich jednak zbyt wiele, aby móc je wszystkie omówić w niniejszej monografii.
Działania uboczne
Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych LifePaku ani też żadnego z jego składników o ile stosowane one były w zalecanych dawkach. Ponadto, badania kliniczne przeprowadzone z użyciem LifePaku na 46 zdrowych osobach zgodnie z wytycznymi FDA odnośnie Właściwej Praktyki Klinicznej nie wykazały żadnych negatywnych skutków ubocznych związanych z jego użyciem1. Analogiczne wyniki uzyskano w innym, podobnym, przeprowadzonym na grupie 140 zdrowych osób badaniu klinicznym LifePaku (nieopublikowane dane).
Dane toksykologiczne i bezpieczeństwo użycia
Wszystkie użyte w LifePaku składniki zawarte są w nim w ilościach dla których udowodniono bezpieczeństwo użycia w przypadku długotrwałej ich suplementacji. Dzienne dawki wszystkich witamin i minerałów są znacznie niższe niż poziom poniżej którego nie występują żadne efekty uboczne (NOAEL), ustalony w 1997 roku przez Radę do Spraw Odpowiedzialnego Odżywiania (CRN)416, jak również znacznie poniżej górnej granicy (UL) ustalonej przez Komisję do Spraw Żywienia i Żywności Krajowej Rady Naukowej266, 417, 418. Pozostałe składniki LifePaku zastosowane zostały w stężeniach odpowiadających ilościom tych składników w diecie bogatej w owoce i warzywa (5-10 porcji dziennie) oraz innych powszechnie spożywanych produktach żywnościowych oraz napojach. Dowiedziono, że wszystkie wyciągi fitochemiczne wchodzące w skład LifePaku są bezpieczne w użyciu i nie wywołują żadnych efektów ubocznych. Wyciągi te były poddane badaniom na ludziach przy użyciu dawek dziennych podobnych lub przewyższających ich stężenie w LifePaku. W badaniach tych nie odnotowano żadnych efektów ubocznych.


Interakcja z lekami
Wiele leków wywiera wpływ na metabolizm oraz biodostępność witamin i minerałów. Podobnie, choć rzadziej, niektóre składniki odżywcze mogą wywierać wpływ na farmakokinetykę leków419, 420. Przykładowo leki przeciwgruźlicze takie jak INH oraz cycloseryna zaburzają metabolizm witaminy B6 i mogą prowadzić do wtórnego niedoboru niacyny. Doustne środki antykoncepcyjne zaburzają metabolizm kwasu foliowego, kwasu askorbinowego oraz ryboflawiny. Środki przeciwdrgawkowe mogą wykazywać działanie antagonistyczne w stosunku do folanu i prowadzić do niedoboru kwasu foliowego. Przy stosowaniu leków przeciwdrgawkowych zaleca się więc suplementację folanem. Leczenie przy użyciu żywicy cholestyraminowej wiąże się z niedoborem witamin, m. in. witaminy K i D oraz kwasu foliowego. Suplementacja przy użyciu zestawów multiwitaminowych zalecana jest dla uniknięcia negatywnych wpływów stosowania leków na metabolizm mikroelementów odżywczych. Doskonałą pracę przeglądową na temat interakcji między mikroelementami odżywczymi a lekami opracował Thomas419
Jedna z częściej występujących wśród lekarzy obaw odnosi się do potencjalnych interakcji pomiędzy witaminą K oraz środkami przeciwkrzepliwymi, takimi jak warfaryna oraz kumaryna. Aby jednak doszło do widocznego efektu na działanie leków obniżających krzepliwość krwi konieczne są bardzo wysokie dawki witaminy K, rzędu 250 μg lub więcej421, 422. Na leczenie przeciwzakrzepowe mogą również wpływać wahania dziennych dawek witaminy K spożywanych w pokarmie bogatym w ten składnik odżywczy, takie jak np. warzywa liściaste oraz brokuły, które mogą zawierać aż do 400 μg witaminy K na spożytą porcję. Z tego też powodu osobom stosującym terapię antykoagulacyjną zaleca się spożywanie diety raczej o stałej niż o niskiej zawartości witaniny K423, 424. W dawce dziennej LifePaku zawarte jest zaledwie 40 μg (50% RDI)

witamminy K. Jest to dawka na tak niskim poziomie, że nigdy nie wykazano, aby w tym przypadku dojść mogło do interferencji z terapią antykoagulacyjną.


Zastrzeżone metody produkcji
Na najwyższą jakość preparatu składają się takie czynniki jak wysokiej jakości surowce, fachowa produkcja, weryfikacje dokonywane przez niezależne laboratoria oraz ciągłe ulepszanie produktu. Wszystkie te elementy zapewnić mają konsumentom produkty o najwyższej jakości opracowane w oparciu o najnowsze badania oraz metody analityczne. Dodatkową gwarancją wysokiej jakości jest fakt, że LifePak nie zawiera cukru, soli, produktów pszenicznych oraz mlecznych jak również sztucznych środków konserwujących, kolorantów oraz środków zapachowych.
Witaminy i minerały użyte do produkcji preparatów Pharmanexu spełniają wymogi i zalecenia ustalone przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP) i/lub (w zależności od wymogów) Kodeks Chemicznych Składników Żywności (FCC). Każda szarża produkcyjna LifePaku spełnia wymogi XXIV wydania Farmakopei USA w odniesieniu do dezintegracji kapsułek. Wszystkie składniki poddawane są badaniom na czystość oraz o ile jest to wskazane, składniki przechodzą testy mikrobiologiczne dla zapewnienia, że nie zawierają one zanieczyszczeń mikrobiologicznych takich jak Salmonella, pałeczki okrężnicy, inne pałeczki jelitowe, gronkowce, drożdżaki oraz pleśnie. Pomiarom poddaje się równie całkowitą liczbę hodowli bakteryjnych na szalkach Petriego oraz zawartość pozostałości pestycydowej. Przeprowadzamy szczegółową selekcję oraz proces zatwierdzania wszystkich producentów, z którymi podejmujemy współpracę dla zapewnienia, że pracują oni zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) ustalonymi przez FDA.
Sposób użycia
Zażywać zawartość jednej torebeczki LifePaku dwa razy dziennie, wraz ze śniadaniem i kolacją, popijając szklanką płynu.
Opakowanie
Każdy karton Lifepaku zawiera 60 indywidualnych porcji w oddzielnych torebeczkach plastikowych i wystarczy na miesiąc użycia. Każda torebeczka zawiera jedną kapsułkę z witaminami, jedną ze związkami fitochemicznymi oraz dwie z minerałami.
Sposób przechowywania
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Chronić przed dostępem dzieci.
Okres ważności
Stabilność LifePaku wynosi przynajmniej dwa lata od chwili produkcji.
Ostrzeżenia
Chronić przed dostępem dzieci. Przypadkowe przedawkowanie produktami zawierającymi preparaty żelaza stanowi jedną z głównych przyczyn śmiertelnych zatruć wśród dzieci w wieku poniżej sześciu lat życia. W przypadku przypadkowego przedawkowania wezwać natychmiast lekarza lub skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

Skład
Skład dziennej dawki LifePaku (dwie torebeczki preparatu, z których każda zawiera po jednej kapsułce witamin i związków fitochemicznych oraz dwie kapsułki minerałów) oraz źródła surowców przedstawione są w poniższym zestawieniu.
Dzienna dawka LifePaku (8 kapsułek) zawiera:


Składnik (źródło)

Ilość

% Wartości dziennej (DV)1

Witamina A (palmitynian witaminy A)

5000 j.m.

100

Β-karoten (wyciąg owoców palmy, Blakeslea trispora) 6 mg

10000 j.m.Witamina C (askorbinian wapnia)

500 mg

833

Witamina D3 (cholecalciferol)

400 j.m.

100

Witamina E (octan d-α-tokoferylu, mieszanina tokoferoli i tokotrienoli)

300 j.m.

1000

Tiamina (monoazotan)

7,5 mg

500

Ryboflawina

8,5 mg

500

Niacyna (niacyna, amid kwasu nikotynowego)

40 mg

200

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

10 mg

500

Folan (kwas foliowy)

600 μg

150

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

30 μg

500

Biotyna

300 μg

100

Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia)

30 mg

300

Cholina (szczawian choliny)

10 mgInozytol

10 mgWitamina K (fitonadion)

40 μg

50

Wapń (askorbinian, propionian, węglan)

500 mg

50

Magnez (chelat magnezu, tlenek)

250 mg

62

Żelazo (chelat żelaza)

3 mg

16

Jod (jodek potasu)

100 μg

66

Cynk (chelat cynku)

15 mg

100

Miedź (chelat miedzi)

2 mg

100

Mangan (chelat manganu)

4 mg

200

Selen (L-selenotionina, selenin sodu)

140 μg

200

Chrom (chelat chromu)

200 μg

166

Molibden (chelat molibdenu)

75 μg

100

Wanad (sirczan wanadylu)

20 μgKrzem (metakrzemian sodu)

3 mgBor (cytryniyn)

3 mgKwas α-liponowy

30 mgMieszanka karotenoidów (poza β-karotenem):

Luteina (wyciąg kwiatów nagietka)

Likopen

α-karoten (wyciąg owoców palmy)


2 mg


5 mg

2 mg

Mieszanina flawonoidów:

Katechiny (wyciąg Camelia sinensis; 20:1)

Wyciąg pestek winogron (min. 95% polifenoli)

Bioflawonoidy cytrusowe ( z owoców cytrusowych)

Izoflawony (wyciąg sojowy)

90 mg


25 mg

25 mg


10 mg

1Wartości dzienne zalecane przez FDA; † Wartości dzienne nie zostały określone


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna