Linie przesyłowe protokóŁ pomiarowyPobieranie 217.59 Kb.
Strona1/3
Data29.04.2016
Rozmiar217.59 Kb.
  1   2   3
ĆWICZENIE 3

LINIE PRZESYŁOWE

PROTOKÓŁ POMIAROWY
I. PRZYRZĄDY WYKONAWCY

1............................................................... 1.........................................

2............................................................... 2.........................................

3............................................................... 3.........................................

4............................................................... 4.........................................

II POMIARY

1.Pomiar charakterystyki częstotliwościowej anteny.
schemat...............


Częstotliwość generatora f(MHz)

AO1

25,61


BO1

26,06


CO1

26,51


DO1

26,96


EO1

27,41


FO1

27,86


F40

28,30


WFS


Moc


2. Pomiar współczynnika tłumienia α na podstawie pomiaru mocy na wejściu i wyjściu linii schemat.........

. Pomiar współczynnika tłumienia α na podstawie pomiaru współczynnika fali stojącej na wejściu i wyjściu linii

schemat.........


III POLECENIA DO WYKONANIA W SPRAWOZDANIU

  1. Przedstawić na wykresie i opisać charakterystykę częstotliwościową anteny.

  2. Na podstawie wykonanych pomiarów mocy oblicz wartość współczynnika tłumienia α.

  3. Na podstawie wykonanych pomiarów WFS oblicz wartość współczynnika tłumienia α.

  4. Dokonać analizy wartości współczynnika tłumienia wyliczonego na podstawie zmierzonych mocy WFS na wejściu i wyjściu linii.IV ZAKRES WIEDZY

Przed przystąpieniem do ćwiczenia student(ka) powinien posiadać wiedzę niezbędną do odpowiedzi na następujące pytania:

1. Parametry jednostkowe linii długiej, równania różniczkowe linii.

2. Rozwiązania równań linii długiej, parametry charakterystyczne linii Z0,α, β.

3. Fala pierwotna i fala odbita w linii długiej.

4. Prędkość fazowa i grupowa.

5. Obwiednie rozkładu napięcia i prądu wzdłuż linii bez strat dla różnych obciążeń. Współczynnik fali stojącej.

6. Linia bez strat jako transformator impedancji.

7. Właściwości linii współosiowej.

8. Tłumienie linii.

9. Umieć rozwiązać przykładowe zadania.
  1. oblicz tłumienie linii , jeżeli moc na wejściu Pwe=10W a moc na wyjściu Pwy=5W.

  2. oblicz tłumienie linii , jeżeli napięcie na wejściu Uwe=10V a napięcie na wyjściu Uwy=5V.

  3. oblicz tłumienie jednostkowe linii α o długości 100m, jeżeli Pwe=10W a Pwy=2W.

  4. oblicz współczynnik odbicia Γ na wejściu linii jeżeli: Pwe=10W, Pwy=5W i WFS=3.


V LITERATURA1. Trochę Historii

Skąd nazwa CB ? Pochodzi ona od angielskich słów "citizens band", które oznaczają pasmo obywatelskie. Jest to pasmo 27 MHz, wykorzystywane przez miliony osób na całym świecie. Jego początki to 1947 rok, kiedy to w USA odbył się specjalny kongres poświęcony problemom łączności obywatelskiej. Początkowo zaproponowano pasmo częstotliwości od 460 do 470 MHz. Szybko jednak zorientowano się, że nie był to dobry pomysł ze względu na niewielki zasięg i wysokie koszty takich urządzeń. Do łączności zaproponowano więc pasmo 11 m. (27MHz). W 1958 roku sformułowano przepisy prawne, dotyczące głównie zasad udzielania licencji na to pasmo. Prawdziwy rozwój CB RADIA rozpoczął się w 1959 roku. Od tego czasu liczba wniosków o wydanie zezwolenia na ten środek łączności rosła bardzo szybko. Radia były używane głównie przez kierowców wielkich ciężarówek, którzy używali ich do informowania się o sytuacji na drogach i wzajemnym ostrzeganiu przed policyjnymi patrolami. Do Europy CB dotarło nieco później, bo w połowie lat sześćdziesiątych. Pierwsze przepisy prawne dotyczące tego środka łączności sformułowano dopiero dziesięć lat później. Wtedy to w RFN dopuszczono pierwsze radia z emisją AM i mocą 0,5 W.O CB RADIU w Polsce w tamtych czasach trudno mówić, głównie ze względu na ograniczenia prawne i niedostępność sprzętu. Prawdziwy 'boom' CB RADIO przeżyło w Polsce na przełomie lat 89-90. W tym czasie dopuszczone do użytku było pasmo od 26,960 do 27,280 MHz. W 1991 roku pasmo obywatelskie zostało poszerzone do 40 kanałów: od 26,960 do 27,405 MHz. W chwili obecnej liczba użytkowników CB RADIA w Polsce sięga stu tysięcy. Już w 1991 roku liczba zarejestrowanych nadawców przekroczyła 100000. Pasmo dopuszczone do użytku ciągle obejmuje 40 kanałów ( 26.960 - 27.405 ), ale nadawcy używają nierzadko dużo szerszego zakresu częstotliwości.


2. Podstawowe informacje

Obecnie w Polsce dopuszczone do użytku jest pasmo częstotliwości od 26,960 do 27,410 MHz (tzw. podstawowa czterdziestka), emisje AM, FM oraz SSB z mocą odpowiednio 4, 4 i 12W. Pasmo jest ogólnodostępne. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów ani posiadać specjalnych umiejętności i chyba właśnie to jest powodem tak dużej popularności CB RADIA. Używany jest standard "zerowy", to znaczy że częstotliwość kanału kończy się cyfrą "0" np. 1 - 26,960 MHz. W większości krajów obowiązuje standard "piątkowy", tzn. że częstotliwość kanału kończy się cyfrą "5" np. 1 - 26,965 MHz. Pomimo udostępnienia tylko 40 kanałów nadawcy używają często dużo szerszego zakresu częstotliwości. Podział pasma przedstawia poniższa tabela.TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ch.

A

B

C

D

E

F

01

25.610

26.060

26.510

26.960

27.410

27.860

02

25.620

26.070

26.520

26.970

27.420

27.870

03

25.630

26.080

26.530

26.980

27.430

27.880

03+

25.640

26.090

26.540

26.990

27.440

27.890

04

25.650

26.100

26.550

27.000

27.450

27.900

05

25.660

26.110

26.560

27.010

27.460

27.910

06

25.670

26.120

26.570

27.020

27.470

27.920

07

25.680

26.130

26.580

27.030

27.480

27.930

07+

25.690

26.140

26.590

27.040

27.490

27.940

08

25.700

26.150

26.600

27.050

27.500

27.950

09

25.710

26.160

26.610

27.060

27.510

27.960

10

25.720

26.170

26.620

27.070

27.520

27.970

11

25.730

26.180

26.630

27.080

27.530

27.980

11+

25.740

26.190

26.640

27.090

27.540

27.990

12

25.750

26.200

26.650

27.100

27.550

28.000

13

25.760

26.210

26.660

27.110

27.560

28.010

14

25.770

26.220

26.670

27.120

27.570

28.020

15

25.780

26.230

26.680

27.130

27.580

28.030

15+

25.790

26.240

26.690

27.140

27.590

28.040

16

25.800

26.250

26.700

27.150

27.600

28.050

17

25.810

26.260

26.710

27.160

27.610

28.060

18

25.820

26.270

26.720

27.170

27.620

28.070

19

25.830

26.280

26.730

27.180

27.630

28.080

19+

25.840

26.290

26.740

27.190

27.640

28.090

20

25.850

26.300

26.750

27.200

27.650

28.100

21

25.860

26.310

26.760

27.210

27.660

28.110

22

25.870

26.320

26.770

27.220

27.670

28.120

23

25.900

26.350

26.800

27.250

27.700

28.150

24

25.880

26.330

26.780

27.230

27.680

28.130

25

25.890

26.340

26.790

27.240

27.690

28.140

26

25.910

26.360

26.810

27.260

27.710

28.160

27

25.920

26.370

26.820

27.270

27.700

28.170

28

25.930

26.380

26.830

27.280

27.730

28.180

29

25.940

26.390

26.840

27.290

27.740

28.190

30

25.950

26.400

26.850

27.300

27.750

28.200

31

25.960

26.410

26.860

27.310

27.760

28.210

32

25.970

26.420

26.870

27.320

27.770

28.220

33

25.980

26.430

26.880

27.330

27.780

28.230

34

25.990

26.440

26.890

27.340

27.790

28.240

35

26.000

26.450

26.900

27.350

27.800

28.250

36

26.010

26.460

26.910

27.360

27.810

28.260

37

26.020

26.470

26.920

27.370

27.820

28.270

38

26.030

26.480

26.930

27.380

27.830

28.280

39

26.040

26.490

26.940

27.390

27.840

28.290

40

26.050

26.500

26.950

27.400

27.850

28.3003. O sprzęcie
TYPY ANTEN

 

W paśmie CB wyróżniamy dwa podstawowe typy anten:·         anteny dookólne

·         anteny kierunkowe

Najczęściej używanymi są te pierwsze głównie ze względu na uniwersalność zastosowania oraz niską cenę a także prostotę montażu. Co oznacza sformułowanie 'dookólne'? - Oznacza dookólną charakterystykę promieniowania czyli wysyłanie fali elektromagnetycznej we wszystkich kierunkach.

Wśród anten tych wyróżniamy trzy podstawowe, najczęściej spotykane rodzaje:

·         anteny 1/4 fali

·         anteny 1/2 fali

·         anteny 5/8 fali

Jak nietrudno się zorientować jest to podział ze względu na długość falową. Pierwsze z nich używane są do pracy lokalnej. Wyróżniają się niewielkimi wymiarami i niedużym zyskiem. Anteny półfalowe są chętnie wykorzystywane przez nadawców, jednak nie maja jakiś szczególnych zalet. Ostatnie z anten pionowych dookólnych czyli 5/8 fali są uważane za najlepsze anteny do łączności DX - owych. Jest tak dlatego, iż wyróżniają się one największym zyskiem z przedstawionego tu grona oraz niskim kątem promieniowania, co jest szczególnie ważne przy łącznościach z odległymi krajami.

Co to znaczy 'antena kierunkowa'? - Jak sama nazwa mówi jest to antena promieniująca w wybranym kierunku. Najprostszym przykładem anteny kierunkowej jest dipol półfalowy, który promieniuje tylko w dwóch kierunkach. Dipol półfalowy jest podstawową częścią jednego z rodzajów anten kierunkowych, a mianowicie anten typu YAGI. Drugim typem anten kierunkowych są anteny pętlowe. Nietrudno się domyśleć, że ich elementy mają kształt pętli. Typowymi przedstawicielami takich anten są anteny QUBICAL QUAD. Anteny kierunkowe cechują się dużym zyskiem w kierunku promieniowania oraz silnym tłumieniem sygnałów z kierunków przeciwnych. Z tego względu są one idealne do łączności DX - owych, jednak ich duże wymiary często uniemożliwiają ich stosowanie.


Pobieranie 217.59 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna