Linie przesyłowe protokóŁ pomiarowy


Opis radia Alan 48+ ExcelPobieranie 217.59 Kb.
Strona3/3
Data29.04.2016
Rozmiar217.59 Kb.
1   2   3

7. Opis radia Alan 48+ Excel
7.1 Dane techniczne:

Ogólne:
Zakres częstotliwości

26.96-27.4MHz

Ilość kanałów

40 (400 wersja eksport.)

Napięcie zasilania

13.2V

Wymiary

150x45x175mm

Waga

1kg

Odbiornik:
Czułość przy 20dB SINAD

0.5µV AM/FM

Selektywność

65dB

Poziom SQUELCH

0.5µV

Moc wyjściowa m.cz

2.0W na 8 Ohm

Zniekształcenia akustyczne

<8% przy 1kHz

Pasmo przenoszenia

500-3000Hz

Częstotliwości pośrednie

1° IF:10.695MHz; 2°IF:455kHz

Pobór prądu

450mA

Nadajnik:
Moc wyjściowa

4W AM/FM

Impedancja anteny

50 Ohm

Stabilność częstotliwości

0.005%

Pobór prądu

ok. 1.3A (bez modulacji)

Modulacja

85-95% AM; +/-1.8kHz FM


7.2. Wygląd radia


7.3 Dostępne funkcje

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny :


nr. kanału/częstotliwość, RX, TX, AM, FM, SCAN, EMG, wskaźnik S (analogowy), M1 ... M5

Potencjometry, przełączniki :


CH, CB/PA, VOL, MIC/RF, FUNC, M1/EMG, M2/DW, M3/SCAN, M4/AM/FM, M5/LOCK, ESP2, Mikrofon pojemnościowy z przełącznikami UP, DOWN.

Gniazda :


antena , PA , MIC , S-meter , EXT

Radiotelefon wyposażony jest funkcje ESP2 (NK), DW (DUAL WATCH), SCAN, PA, LOCK ,EMG i 5 komórek pamięci

ESP2 - kombinacja aktywnego filtra wąskopasmowego i filtra wycinającego , opracowane w firmie ALAN

Ukryte funkcje w ALAN 48 EXCEL:

Dodatkowe pamięci M7 i M9 .
- Ustawić parametry kanału odbiornika.
- Nacisnąć "FUNC".
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się "F" , nacisnąć "UP" na mikrofonie , aż pojawi się M7 i pojawi się sygnał zaprogramowania .
Przywołanie M7 .
- przycisnąć "FUNC" , a następnie krótko "UP" na mikrofonie .
Pamięć M9 analogicznie do M7 z tym tylko , że wykorzystuje się przycisk "DOWN"
Dwukanałowa kontrola DW
Zaprogramowana kontrola odnosi się do kanału 9 i 19 , można jednak przeprogramować na dowolne kanały , należy postępować następująco :
1. Ustaw pierwszy kontrolowany kanał .
2. Naciśnij przycisk "DW" do momentu zakwitowania , a napis DW zacznie migać .
3. Ustaw drugi kontrolowany kanał .
4. Powtórz krok nr.2 .
7.4 Gałkologia

VOLUME - regulator siły głosu

OFF - wyłącznik zasilania ( najczęściej połączony z pokrętłem VOLUME )

SQUELCH (SQ) - blokada szumów

AUTO SQUELCH - automatyczna blokada szumów

CHANNEL ( UPDOWN ) - przełącznik kanałów

RF POWER (RF PWR) - regulacja moc wyjściowej nadajnika

MIC GAIN (GAIN MICRO) - regulacja czułości mikrofonu

RF GAIN - regulacja czułości odbiornika

CW,LSB,USB,AM,FM - przełącznik rodzaju emisji

CLARIFIER (RIT) - pokrętło dokładnego dostrojenia, składające się niekiedy z dwóch pokręteł

·         COARSE - dostrojenie zgrubne, przestrajające nadajnik i odbiornik

·         FINE - dostrojenie dokładne, przestrajające tylko odbiornik

SWR CAL- kalibracja pomiaru współczynnika fali stojącej tzw.SWR

ABCDEF ( ABC, BAND SELECT ) - przełącznik podzakresów

DYNAMIKE - regulacja kompresji dynamiki

CB,PA - przełącznik zmiany trybu pracy umożliwiający wykorzystanie radia jako megafonu

NB,ANL - załączanie układów przeciwzakłóceniowych

CH.LOCK ( F.LOCK ) - blokada przełączania kanałów

CH9 - szybkie przejście na kanał 9

CH19 - szybkie przejście na kanał 19

SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma

DIMMER ( DIM ) - regulacja jasności podświetlania

DX,LOC - tłumik wejściowy odbiornika, DX - łączność daleka, LOC - łączność lokalna

MEMORY ( MEM ) - przycisk programowania pamięci

M1 -M5 - przyciski pamięci

FILOUTPUT - przełącznik tonów

HILOW ( HIMIDLOW ) - regulacja mocy, HI - duża, LOW - mała { w niektórych radiach wykorzystywany do zmiany podzakresów}

MODS.RF ( INDIC ) - przełącznik trybu pracy wskaźnika, w pozycji MOD pomiar głębokości modulacji ( AM ) lub dewiacji ( FM ),S.RF odpowiednio siły odbieranego sygnału i mocy wyjściowej

DW -nasłuch dwukanałowy

FREQ - zmiana częstotliwości ( spełnia podobne zadanie jak CHANNEL )

ROGER BEEP - sygnalizator końca nadawania

SPLIT - rozdzielenie częstotliwości nadawania i odbioru

ANT - gniazdo antenowe

POWER ( DC ) - gniazdo zasilania

EXT - gniazdo zewnętrznego głośnika lub słuchawek

PA ( PA SP ) - gniazdo zewnętrznego megafonu

MIC - gniazdo mikrofonu

CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego

7.5 Obsługa radia

ALAN 48 PLUS EXCEL jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującym w paśmie CB, skonstruowanym w oparciu o najnowsza technologię, zapewniająca wysoką niezawodność urządzenia i pozwa­lającą spełnić ostre wymagania techniczne. Radiotelefon ten jest wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania, który realizuje wiele funkcji rozszerzających możliwości urządzenia i ułatwiających obsługę. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz przyciski sterowania są podświetlone, co umożliwia pracę w nocy.

Transceiver:

1. CHANNEL - Obrotowy przełącznik kanałów.

2. GNIAZDO MIKROFONOWE

3. WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY - Pokazuje funkcje:

- aktualny numer kanału od l do 40.

- poziom sygnału odbieranego SIG / moc wyjściową nadajnika PWR,

- rodzaj modulacji AM/FM.

- nadawanie lub odbiór TX/RX,

- przeszukiwanie pasma SCAN,

- kanał alarmowy EMG.

- przywołanie numeru kanału z pamięci: M l. M2, M3, M4, M5-

4. ON/OFF VOL - Potencjometr regulacji siły głosu i wył. zasilania. Gdy przełącznik CB/PA jest w pozycji PA. to potencjometr ON/OFF VOL reguluje czułość mikrofonu.

5. SOUELCH - Blokada szumów..

Pokrętło to stosujemy w celu ustawienia progu blokady szumów odbio­rnika. Blokada jest ustawiona prawidłowo wówczas, gdy bez obecności stacji w kanale, w głośniku nie słychać szumów, a nawet mały sygnał powoduje odblokowanie odbiornika. Właściwe ustawienie blokady polega na powolnym pokręcaniu gałki w prawo (przy braku jakiego­kolwiek sygnału na kanale), aż do momentu skokowego wyciszenia szumów słyszalnych w głośniku. Dalsze pokręcanie gałką (tak zwane "zaciąganie" blokady) powoduje obniżenie progu czułości, a w efekcie uniemożliwia odbiór słabszych stacji.

6. RF GAIN - Potencjometr regulujący czułość odbiornika. Zmniejszenie czułości może być potrzebne przy odbiorze bardzo silnych sygnałów.

7. MIC GAIN - Potencjometr czułości mikrofonu podczas nadawania.

8. PRZYCISKI PAMIĘCI Ml, M2, M3, M4, M5 - Przywołanie zapa­miętanego kanału następuje po krótkim pojedynczym wciśnięciu wybra­nego przycisku. Aby zapisać wybrany kanał do pamięci, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk pamięci na czas dłuższy niż 3 sekundy.

9.EMG - Kanał alarmowy. Wciśnięcie przycisku powoduje natychmia­stowe przełączenie na kanał 9. Zmiana kanału jest możliwa dopiero po ponownym wciśnięciu przycisku EMG.

10-11. Q UP / Q DOWN - Krótkie wciśnięcie zwiększa lub zmniejsza numer aktualnego kanału o 10.

12. CB / PA - Przełącznik rodzaju pracy. W pozycji CB urządzenie pra­cuje jako radiotelefon, natomiast w pozycji PA jako wzmacniacz mocy sygnału z mikrofonu na głośnik dołączony do gniazda PĄ znajdującego się na tylnej ściance radiotelefonu. Podczas pracy PA, czułość mikrofonu (głośność) można regulować potencjometrem ON/OFF VOL

13. ANL / OFF. - Przełącznik uruchamiający automatyczny ogranicznik szumów (póz. AML). zmniejszający słyszalność zakłóceń o charakterze • impulsowym, przy odbiorze AM.

14. LOCAL / DX - Przełącznik wyboru czułości odbiornika. W pozycji LOCAL czułość zostaje obniżona, a w pozycji DX podwyższona.

15. AM / FM - Przycisk wyboru rodzaju modulacji.

16. SCAN - Przycisk uruchamiający automatyczne poszukiwanie zajętego kanału. Aby skorzystać z tej funkcji należy znaleźć wolny kanał, ustawić blokadę szumów SQUELCH i wcisnąć przycisk SCAN. Radiotelefon będzie zmieniał kanały, aż do otwarcia blokady szumów.


Transceiver - tylna ścianka

17. GNIAZDO ANTENOWE.

18. S.METER - Gniazdo do podłączenia zewnętrznego miernika siły sygnału.

19. PA - Gniazdo do podłączenia zewn. głośnika w celu wykorzystani funkcji PA.

20. EXT - Gniazdo do podłączenia zewn. głośnika zastępującego głośnik wewnętrzny radiotelefonu.

21. POWER 13,2 V DC - Wyprowadzenie kabla zasilającego.


Mikrofon
22. PTT-Przycisk nadawania.

23. UP/DOWN - przyciski zmiany kanałów.

24. Wtyk mikrofonowy 6-cio stykowy.

ODBIÓR
1. Upewnij się czy antena, źródło-prądu i mikrofon podłączone są do odpowiednich gniazd.

2. Włącz radio przekręcając pokrętło ON/OFF VOL (godnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

3. Ustaw przełącznik trybu pracy AM/FM na żądany rodzaj modulacji.

4. Posłuchaj szumów pasma z głośnika. Ustaw SOUELCH tak. żeby przy braku sygnału wejściowego szumy znikły. Odbiornik będzie teraz cichy, aż do momentu otrzymania właściwego sygnału. Nie "zaciągaj" blokady mocno, gdyż nie usłyszysz słabszych sygnałów.

5. Ustaw przełącznik kanałów CHANNEL na wybranym przez siebie kanale.
NADAWANIE

1. Przełącznikiem kanałów CHANNEL wybierz pożądany kanał.2. Jeśli kanał jest wolny, naciśnij przycisk nadawania znajdujący się z boku mikrofonu i zacznij mówić normalnym głosem.

UWAGA!!!

ZANIM ZACZNIESZ NADAWANIE UPEWNIJ SIĘ CZY JEST PODŁĄCZONA ANTENA. PRACA BEZ ANTENY. Z ANTENĄ NIESPRAWNĄ LUB ROZSTROJONĄ GROZI ZNISZCZENIEM TRANZYSTORA KOŃCOWEGO W.CZ.
Pobieranie 217.59 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna