Linux jest systemem operacyjnym zawierającym wszystkie składniki niezbędne doPobieranie 13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13 Kb.Linux jest systemem operacyjnym zawierającym wszystkie składniki niezbędne do przyłączenia do sieci Internet lub zbudowania sieci lokalnej. Ze względu na stabil­ność działania oraz dużą. wydajność, często używany jest jako system operacyjny serwerów w Internecie. W dystrybucjach umieszczane są wstępnie skonfigurowane serwery umożliwiające świadczenie usług, takich jak udostępnianie stron WWW, FTP, poczty elektronicznej i wielu innych.Konfigurowanie interfejsu sieciowego

Aby korzystanie z sieci było możliwe, konieczne jest skonfigurowanie ustawień dla interfejsu sieciowego. Interfejs Ethernet w Linuksie składa się z karty sieciowej i programu obsługi. Elementem sprzętowym jest karta sieciowa. Oprogramowanie interfejsu Ethernet to program obsługi używany przez jądro systemu. Jeżeli w kom­puterze jest zainstalowana karta sieciowa standardu Ethernet, to pierwszy interfejs oznaczony będzie ethO, drugi ethl itd. Ustawienia konfiguracyjne sieci przecho­wywane są w pliku /etc/sysconfig/network, np.NETWORKING=yes

FORWARD_IPV4=true

HOS TNAME=nazwaJkomputera

DOMAINNAME=zsp.edu.pl

GATEWAY=192.168.1.1

GATEWAYDEV=ethO//pozwala na pracę komputera w sieci

//włącza przekaz} -wanie pakietów

//nazwa komputera

//nazwa domeny

//adres bramy sieciowej

//interfejs wykorzystywany jako bramaDla każdego interfejsu sieciowego istnieje plik, w którym przechowywane są usta­-
wienia konfiguracyjne, np. dla interfejsu jest to plik
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethO
DEVICE=ethO

IPADDR=192.168.0.2

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.0.0

BROADCAST= 92.168.0.255

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

//nazwa interfejsu sieciowego

//adres IP komputera

//maska sieci

//adres całej sieci

//adres rozgłoszeniowy//włączanie w czasie uruchamiania

//protokół bootowaniaKonfigurujemy interfejs albo edytując pliki, albo za pomocą specjalnych narzędzi.

Program SETUP:

W konsoli wybierz poleceniem setup narzędzie konfiguracji urządzeń i usług. 1. Konsola>setup

 2. Z menu wybierz Konfigurację sieci

 3. Wybieramy interfejs, który chcemy skonfigurować np. eth0 lub eth1

 4. Wpisujemy parametry konfiguracji

Konfiguracja sieci z interfejsu graficznego:

 1. System>administracja>sieć

 2. W zakładce urządzenia wskazujemy interfejs i wybieramy edytuj

 3. W zakładce ogólne wprowadzamy adresy IP

 4. Ustawienia DNS

 5. Restart lub przyciski deaktywuj i Aktywuj

Zadania:


 1. Sprawdź co zawiera plik /etc/hosts

 2. Jaki jest adres IP localhost?

 3. Co zawiera plik /etc/hosts.allow, a co plik /etc/hosts.deny?

 4. Skonfiguruj zgodnie z poleceniami nauczyciela klienta poczty kMail zgodnie z ustawieniami swojej skrzynki pocztowej. Uwaga wykonujemy razem

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna