Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu I za zgodą Przewodniczącego kbn umieszczone są na końcu poniższej treści)Pobieranie 90.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar90.16 Kb.


Lista czasopism Zespołu T12(korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgodą Przewodniczącego KBN umieszczone są na końcu poniższej treści)
1a. Czasopisma z listy filadelfijskiej: (12 punktów)
1c.1 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (6 punktów)

 1. Acta Geologica Polonica

 2. Acta Geophysica Polonica

 3. Acta Hydrobiologica

 4. Acta Microbiologica Polonica

 5. Acta Montana

 6. Acta Montanistica Slovaca. Kwartalnik.

 7. Acta Paleobotanica

 8. Annales Geophysicae

 9. Annales Societatis Geologorum Poloniae

 10. Annales Universitates Mariae Curie Skłodowska, Sectio B

 11. Annual of Navigation

 12. Applied Thermal Engineering

 13. Archives of Transport

 14. Archiwum Combustionis

 15. Archiwum Geologii

 16. Archiwum Górnictwa

 17. Archiwum Mineralogiczne

 18. Archiwum Motoryzacji

 19. Archiwum Procesów Spalania

 20. Astrometrija i Geodinamika

 21. Astronomical and Astrophysical Transactions

 22. Artificial Satellites

 23. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

 24. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

 25. Bolletino di Geodesia e Science Affini

 26. Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska

 27. Bulk Solids Handling

 28. Bulletin dInformation des Marees Tarrestres

 29. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, ser. Earth Sciences

 30. Canadian Aeronautics and Space Institute Publications

 31. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

 32. Coal Preparation. International Journal

 33. COST Scientific Reports

 34. Deutsche Geodaetische Kommision

 35. Elektrische Bahnen

 36. Emissions Control Technology

 37. Engineering Geology

 38. Erdol Erdgas Kohle. Miesięcznik

 39. ESA Publications

 40. European Engineering Yearbook

 41. European Journal of Environmental and Engineering Geophysics

 42. EUVN Reports

 43. FISITA

 44. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii - Politechnika Wrocławska

 45. Folia Malacologica

 46. Folia Quaternaria
 47. Geochronometria


 48. Geodezja - półrocznik AGH

 49. Geoinformatica Polonica. PAU

 50. Geomicrobiology Journal

 51. Geodezja i Kartografia

 52. Geografia, Geologia, Mineralogia, Petrografia

 53. Geologica Sudetica

 54. Geotechnique

 55. Glueckant i Glueckant Forschungshefte

 56. Gospodarka Surowcami Mineralnymi

 57. Górnictwo Odkrywkowe

 58. International Journal of Engine Research

 59. International Journal of Heat and Mass Transfer

 60. International Journal of Mechanical Engineering

 61. International Journal of Mineral Processing

 62. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

 63. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

 64. Inzenernaja Ekologia

 65. Inżynieria Mineralna - Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin

 66. Issues in Emissions Control Technology
 67. Journal of Environmental and Engineering Geophysics


 68. Journal of Geodesy

 69. Journal of Kones

 70. Journal of POLISH CIMAC

 71. Journal of Theoretical and Applied Mechanics

 72. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy

 73. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

 74. Journal of Petroleum Science Engineering

 75. Journal of Petroleum Technology

 76. Journees. Observatoire de Paris

 77. Karbo

 78. Kwartalnik AGH “Geologia"

 79. Kwartalnik Geologiczny -Geological Quarterly (nowa nazwa)

 80. Kwartalnik AGH “Górnictwo"

 81. Log Analyst

 82. Logistyka

 83. Magnetic and Electrical Separation

 84. Materiały Międzynarodowej Konwencji Kolei

 85. Mechanics and Mechanical Engineering International

 86. Mechanika

 87. Mechanika Teoretyczna i Stosowana

 88. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

 89. Mineralogia Polonica

 90. Minerals Engineering

 91. Mineral and Metallurgical Processing

 92. Navigation

 93. Normalizacja ( miesięcznik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)

 94. Oceanological Studies

 95. Petroleum Reviev

 96. Physics of Vibration

 97. Pisma v Astronomiceskij Zurnal

 98. Pojazdy Szynowe

 99. Polish Marlitime Research

 100. Polityka Energetyczna. PAN

 101. Pomiary, Automatyka, Kontrola

 102. Powder Technology

 103. Prace Geologiczne -Komisja Nauk Geologicznych. PAN

 104. Prace Mineralogiczne - Komisja Nauk Mineralogicznych PAN

 105. Prace Naukowe GIG

 106. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej

 107. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

 108. Progress in Astronautics and Aeronautics

 109. Przegląd Geodezyjny (Artykuły recenzowane)

 110. Przegląd Geologiczny

 111. Przegląd Górniczy

 112. Przemysł Chemiczny

 113. Publications of the Institute of Geophysics

 114. Quaternary Studies in Poland

 115. Radiofizika

 116. Railway Technology Sterling Publications Ltd.

 117. Report of the Finnish Geodetic Institute

 118. Reports of Geodesy

 119. Revue de l' Institut Franca is d u Petrole

 120. Rock Mechanics and Rock Engineering

 121. Rocznik “Ochrona Przyrody"

 122. SAE Papers (recenzowane publikacje Society of Automotive Engineering publikowane w formie wydawnictw książkowych -zbiory referatów i indywidualnie)

 123. SINH -Sterowanie i Napędy Hydrauliczne

 124. Studia Geologica Polonica

 125. Studia Quaternaria

 126. Technology

 127. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. Section A, Mining

 128. Transactions of the Technical University of Kosice. Kwartalnik

 129. Transport Przemysłowy

 130. Transport and Environment

 131. Unites States Geological Survey Bulletin

 132. Unites States Geological Survey Professional Papers

 133. Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny

 134. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej

 135. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej

 136. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej

 137. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej


1c.2 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (3 punkty)


 1. Acta Geophysica Polonica

 2. American Gas
 3. Atlas Geosynoptyczny


 4. Biuletyn Peryglacjalny

 5. Cement, Wapno, Beton,

 6. Chemia i Inżynieria Ekologiczna

 7. Cuprum

 8. Developments in Polish rolling stock

 9. Fotointerpretacja w Geografii

 10. Fuel and Energy Abstracts

 11. Gas Abstracts

 12. Gas Engineering and Management Gas. Zeitschrift fűr Wirtschaftliche und Umweltreundliche Energieanwendung

 13. Gaz d' Aujourd ' hui

 14. Gazovaja Promyslennost

 15. Geofizikai Kozlemenyek (Geophysical Transactions)

 16. Geologija Nefti i Gaza

 17. Gospodarka Paliwami i Energią

 18. Gospodarka Wodna

 19. International Coal Preparation Congress

 20. International Minerał Processing Congress

 21. Inżynieria Materiałowa

 22. Inżynieria Morska i Geotechnika

 23. Journal of Canadian Petroleum Technology

 24. Journal of Technical Physics
 25. L' Hydrocarbure


 26. LNG Journal
 27. Maszyny Górnicze


 28. Materiały Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu"-

 29. Mechanika - półrocznik AGH

 30. Mining Magazine,

 31. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej

 32. Nafta i Gaz

 33. Neftjanoje Chozjajstvo

 34. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. Kwartalnik

 35. Ochrona Powietrza i Gospodarka Odpadami

 36. Offshore

 37. Oil and Gas Journal

 38. Oil and Gas News from Poland

 39. Oilfield Reviev

 40. Opto-Electronics Review

 41. Petrole et Techniques

 42. Petroleum Economist

 43. Pipelines and Gas Journal

 44. Polski Przegląd Kartograficzny

 45. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

 46. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej

 47. Problemy Kolejnictwa

 48. Problemy Maszyn Roboczych

 49. Przegląd Archeologiczny

 50. Przegląd Geograficzny
 51. Przegląd Kolejowy


 52. Przegląd Komunikacyjny

 53. Przegląd Mechaniczny

 54. Przegląd statystyczny PAN - Komitet Statystyki i Ekonomiki, Warszawa

 55. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences

 56. Railway Technology International

 57. Rapport on Geodesy

 58. Research and Applications of Plasmas

 59. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego - ASGP (nowa nazwa)

 60. Schuttgut

 61. Scientific Journal of the Poznan Technical University

 62. Scientific of the Rzeszow Polytechnics

 63. Separation and Purification Technology

 64. Silniki Spalinowe (wyd. Cegielski)

 65. SPE Drilling and Completion

 66. SPE Production

 67. SPE Reservoir Evaluation and Engineering

 68. Surface Mining

 69. Szkoła Eksploatacji Podziemnej PAN

 70. Szkoła Gospodarki Odpadami PAN

 71. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia.

 72. Technika Transportu Szynowego

 73. The Leading Edge

 74. The Journal of Navigation

 75. Wiertnictwo, Nafta, Gaz - rocznik AGH

 76. Współczesne Problemy Hydrogeologii

 77. Wydawnictwa PAU

 78. Ziemny Płyn a Nafta. Miesięcznik

 79. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Geodezja i Urządzenia Wiertnicze

 80. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Seria Geodezja

 81. Zeszyty Naukowe pozostałych Uczelni1c.3 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (Wydawnictwa Konferencyjne) (2 punkty)

  1. American Chemical Society, Branch of Geochemistry (ACS)


 1. American Geophysical Union (AGU)

 2. Annual Meeting of the American Astronomical Society/Division of Planetary Sciences

 3. Annual Meeting of the Meteoritical Society

 4. Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods

 5. Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting
  1. Association of Geoscientists for International Development (AGID)


 6. Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee European Meeting

 7. Conference on Antennas and Propagation (ESA)

 8. Congress of Carbonifrous and Permian Stratigraphy
  1. Environmental and Engineering Geophysical Society (EEGS)

  2. European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)


 9. European Association of Organic Geochemistry (EAOG)

 10. European Clay Group Association (ECGA)

 11. Europen Frequency and Time Forum
  1. European Geophysical Society (EGS)

  2. European Mineralogical Union (EMU)


 12. GIFCO Conferences

 13. Institute of Navigation Conferences
 14. International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD)


 15. International Association of Geodesy (IAG)
 16. International Association for Mathematical Geology (IAMG)


 17. International Association of Geochemistry and Cosmochemistry (IAGC)
 18. International Association of Sedimentologists (IAS)

 19. International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI)


 20. International Atomic Energy Agency (IAEA)

 21. International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP)

 22. International Conference on Marine Traffic Engineering (Szczecin)

 23. International Conference on Asteroides, Comets, Meteors

 24. International Geological Correlation Programmes UNESCO (IGCP)
 25. International Mineralogical Association (IMA)


 26. International Plasma Astrophysics and Space Physics Conference

 27. International Symposium of Navigation (Gdynia)

 28. International Symposium on ISTP Satelites and Ground Based Observations

 29. International Scientific and Technical Conference: The Role of navigation as a Support of Man’s Activities at Sea

 30. International Scientific Conference on Satellite and Simulation System in Aviation

 31. International Conference on Avionic

 32. International Conference on Civil Engineering and Environment

 33. International Conference on GPS in Central Europe

 34. International Conference on Substorms

 35. International Symposium on Earth Tides
 36. International Union of Geological Sciences (IUGS)


 37. International Workshop on Laser Ranging

 38. Lunar and Planetary Science Conference

 39. Rural Land Management and Catastre - Komitet Geodezji PAN

 40. Problemy automatyzacji geodezji inżynieryjnej - Komitet Geodezji PAN

 41. Problemy i metody wyceny nieruchomości - Towarzystwo Naukowe Nieruchomości

 42. Problemy nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi - Komitet Geodezji

 43. Society for Environmental Geochemistry and Health (SEGH)

 44. Scientific Assembly of the COSPAR (COSPAR)

 45. Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA)

 46. Society for Organic Petrology (TSOP)
 47. Society of Economic Geologists (SEG)


 48. Society of Exploration Geophysicists (SEG)
 49. Society of Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)


 50. Society of Petroleum Geophysicists (SPG)

 51. Society of Professional Well-log Analysts (SPWA)

 52. Systemy Informacji Przestrzennej - Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

 53. URSI General Assembly (URSI)

 54. World Geological Congress

 55. World Petroleum Congress

 56. Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych - Komitet Geodezji PAN

 57. Współczesne problemy fotogrametrii i teledetekcji - Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitet Geodezji PAN

1d . Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (1 punkt)


 1. Biuletyn Informacyjny "Węgiel Brunatny"

 2. Biuletyn Komitetu Oddziaływania Środowiska

 3. Biuletyn Naukowo- Techniczny OBRUM

 4. Budownictwo Górnicze i Tunelowe

 5. Ekoinżynieria

 6. Eksploatacja i Niezawodność

 7. Gaz Płynny

 8. Gaz, Woda i Technika Sanitarna

 9. Geodeta

 10. Inżynieria Środowiska

 11. Komerzblatt

 12. Kopaliny pospolite

 13. Magazyn “Polska Nafta i Gaz“

 14. Maszyny Dźwigowo- Transportowe

 15. Nafta i Gaz Biznes

 16. Nowoczesne Gazownictwo

 17. Ochrona przed Korozją

 18. Oleje, Paliwa, Smary

 19. Polskie drogi.

 20. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

 21. Problemy Eksploatacyjne

 22. Przegląd Handlowy

 23. Przegląd Morski

 24. Ratownictwo Górnicze

 25. Rocznik Astronomiczny

 26. Rudy i Metale Nieżelazne

 27. Rurociągi

 28. Transport Miejski

 29. Węgiel Brunatny

 30. Węgiel, Ropa, Gaz na Świecie

 31. Wiadomości Naftowe i Gazownicze

 32. Wiadomości GórniczeKOREKTY WPROWADZONE NA WNIOSEK ZESPOŁU I ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO KBN

Umieszczenia na liście czasopism Zespołu T12 następującego czasopisma: "Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji" PAN Oddział w Krakowie przyznając mu 1 punkt.Pobieranie 90.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna