Lista ekspertów województwa opolskiego do paneli ekspertóW lista ekspertów z instytucji regionalnychPobieranie 47.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.46 Kb.

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2005

Marszałka Województwa Opolskiegoz dnia 17 lutego 2005 r.
LISTA EKSPERTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO PANELI EKSPERTÓW

LISTA EKSPERTÓW Z INSTYTUCJI REGIONALNYCH


DZIEDZINA

NAZWISKO
I IMIĘ EKSPERTA

NAZWA INSTYTUCJI

Infrastruktura drogowa

Kurowski Kazimierz

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Skardowski Adam

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Musioł Leon

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Transport publiczny

Koziarski Stanisław

Uniwersytet Opolski

Broniewicz Jan

Naczelna Organizacja Techniczna

Inwestycje wodno - kanalizacyjne

Rak Adam

Naczelna Organizacja Techniczna

Lepucka Danuta

Naczelna Organizacja Techniczna

Łuków Stanisław

Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych

Zagospodarowanie odpadów

Sładeczek Franciszek

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

Kalinowski Wojciech

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

Giergiczny Zbigniew

Politechnika Opolska

Kudła Stanisław

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

Energia odnawialna
i ochrona powietrza


Lorenc Marcin

Politechnika Opolska

Sładeczek Franciszek

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

Kalinowski Wojciech

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

Ulbrich Roman

Politechnika Opolska

Edukacja

Burtny Kazimierz

Politechnika Opolska

Kaszowska Barbara

Politechnika Opolska

Szott Irena

Kuratorium Oświaty

Podgórny Marek

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Ochrona zdrowia

Nowakowska Anna

Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

Łukawiecki Kazimierz

Narodowy Fundusz Zdrowia

Staszewski Marek

Narodowy Fundusz Zdrowia

Lach Jerzy Bolesław

Narodowy Fundusz Zdrowia

Sport

Gajda-Kucharz Maria

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kucharzewski Jacek

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Borysiuk Zbigniew

Politechnika Opolska

Skowroński Wojciech

Politechnika Opolska

Turystyka

Kulikowski Krzysztof

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Gajda-Kucharz Maria

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kucharzewski Jacek

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Śmigielska Maria

Uniwersytet Opolski

Skowroński Wojciech

Politechnika Opolska

Kultura

Gajda-Kucharz Maria

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kucharzewski Jacek

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ulbrich Maria

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Skowroński Wojciech

Politechnika Opolska

Rajcic Andrzej

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych


DZIEDZINA

NAZWISKO
I IMIĘ EKSPERTA

NAZWA INSTYTUCJI

Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych
i poprzemysłowych


Gajda-Kucharz Maria

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kucharzewski Jacek

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Chmielewski Tadeusz

Politechnika Opolska

Skowroński Wojciech

Politechnika Opolska

Nolepa Eugeniusz

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Świątkiewicz Krzysztof

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Skardowski Adam

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Tomaszek Bogdan

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

Piłot Tomasz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Szpulak Piotr

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Ganczarski Marek

Uniwersytet Opolski

Grandek Karol

Politechnika Opolska

Kaliczyńska Małgorzata

Politechnika Opolska

Inne obszary interwencji

Tomaszek Bogdan

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

Olszewski Kamil

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Malczyk Tomasz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Chmielewski Tadeusz

Politechnika Opolska

Keck-Leszczyńska Krystyna

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Król Jerzy

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Łuków Stanisław

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Piotrowski Andrzej

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Sokołowski Mieczysław

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Świątkiewicz Krzysztof

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Czaja Leszek

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Nolepa Eugeniusz

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Rajcic Andrzej

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Krupa Adam

Urząd Miejski w Głubczycach

Szmolke Norbert

Politechnika Opolska
Pobieranie 47.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna