Lista pokazów: (Nazwa Zawodów/Mistrzostw i Logo)Pobieranie 115.86 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar115.86 Kb.
Lista pokazów:


(Nazwa Zawodów/Mistrzostw i Logo)

KARTA OCENY LOTU

Numer

Lotu

Nazwisko …………………………………………..

Narodowość………………...

Numer Zawodnika ………….……...

Samolot …………………………………………….

Skala ……………………….

Prędkość Przelot./Maks. ………..….

Zawodnicy muszą wybrać z poniższej listy (oznaczyć cyframi od 2 do 9) OSIEM manewrów odpowiednich dla danego rodzaju samolotu, dwa z nich MUSZĄ to być Ósemka leżąca i Opadanie po okręgu.
K

Ocena

Uwagi

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


Start (obejmuje wznoszenie + zakręt 90o)

Pokaz 1 -

Pokaz 2 -

Pokaz 3 -

Pokaz 4 -

Pokaz 5 -

Pokaz 6 -

Pokaz 7 -

Pokaz 8 -

Podejście do lądowania i Lądowanie

Realizm Lotu

Brzmienie Silnika (realistyczne brznienie i regulacja )

Prędkość lotu modelu

Płynność lotu11

7

77

7

77

7

711

4

99Deklarację widziałem: TAK / NIE

Podpis sędziego

…………………………Podpis sędziego wiodącego

………………………Uwagi wypełniajacego kartę oceny:
Ósemka leżąca (90o + 360o + 270o)

Opadanie po okręgu (360o, zejście poniżej 6 m )

B Wypuszczanie i Zamykanie Podwozia/Klap
(zakręt 360o, nie wyżej jak 15 m )

D Zrzut Bomb/Zbiorników Paliwa (zaznaczyć jeden z dwóch)

L Spadochroniarz/spadochron

M Międzylądowanie
(dotknięcie ziemi kołami głównymi na odcinku min. 5 m )

V Ósemka Leniwa (kierunek na „zewnątrz” od sędziów,
minimalne odchylenie 60
o)

O Ślizg (minimalne odchyleniee z kursu 20o, zejście poniżej 5 m )

U Lot po prostej z jednym zdławionym silnikiem
(minimum 100 m )

E Przewrót (zakręt z przeciągnięciem) w lewo/prawo
(kierunek zadeklarować)

F Zawrót (Immelman)

G Pętla

H Wywrót

I Ósemka Kubańska

J Korkociąg (trzy zwitki)

K Beczka (określić rodzaj, np. powolna, akcentowana itp.)

X Lot odwrócony (½ beczki – 100 m – ½ beczki.)

Y Zakręt Derry

Q1-pokaz demonstrujący właciwości lotne pierwowzoru:

Q2-pokaz demonstrujący właciwości lotne pierwowzoru:

Którykolwiek z następujacych sześciu pokazów może być wybrany tylko przez modele sapolotów zadeklarowane i zatwierdzone jako “Nie-Akrobacyjne” na Formularzu Deklaracji Zawodnika (Aneks 6E.1)

A Zawrót Bojowy (zakręt na wznoszeniu 180o)

R Lot po obwodzie Trójkąta (minimalna długość boku 150 m )

S Lot po obwodzie Prostokata (minimalne długości boków
75m
150 m )

T Lot po Prostej i Stałej Wysokości (minimum 100 m,
wysokość maksymalna 6m
)

W Przewrót przez skrzydło (kierunek na „zewnątrz” od
sędziów, min. odchylenie 60
o)

N Odejście na drugi krąg (wysokość około 3 m )

Z Zakręt Proceduralny (90o + 270o, w płaszczyźnie)

AA Lot prostoliniowy z niską prędkością (minimum 100 m,
wysokość maksymalna 6m
)
-
(Data)
--------------------------

-
(Nazwa i miejsce imprezy)


-----------------------------------------------------

Karta oceny statycznej

Kategorie F-4B, F-4C, F-4G

Numer zawodnika

Imię i Nazwisko

Numer licencji

Nazwa pierwowzoru

Skala

Masa modelu [g]Element oceny

Ocena

Współczynnik

K

Wynik

Uwagi

Dokładność

odwzorowania

Widok z boku
13Widok z przodu/tyłu
13Widok z góry
13Kolorystyka

Dokładność
3Złożoność
2Oznakowanie

Dokładność
8Złożoność
3Jakość i realizm powierzchni

Jakość powierzchni
7Dokładność odwzorowania
7Doskonałość wykonania

Jakość
12Złożoność
5Szczegóły

Dokładność
9Złożoność
5

Ocena końcowaNr Sędziego


Imię i nazwisko sędziego Podpis

Sprawdził: Podpis


Karta oceny statycznej

Kategorie F-4H

Numer zawodnika

Imię i Nazwisko

Numer licencji

Nazwa pierwowzoru

Skala

Masa modelu [g]Element oceny

Ocena

0-1 pkt.

Współczynnik

K

Wynik

Uwagi

Dokładność

odwzorowania

rzutów

Widok z boku
6Widok z przodu
6Widok z góry
6Oryginalność modelu

projekt i konstrukcja
5Malowanie i oznakowanie - dokładność
10Malowanie i oznakowanie - złożoność
5Realizm
12

Ocena końcowaNr Sędziego


Imię i nazwisko sędziego Podpis

Sprawdził: Podpis

-
(Data)


--------------------------

-
(Nazwa i miejsce imprezy)


-----------------------------------------------------

formularz do stosowania w ZAWODACH modeli Redukcyjnolatających

Klasy F4B, F4C, F4G i F4H

6E.1. Formularz deklaracji zawodnika

Formularz ten musi być wypełniony i podpisany przez zawodnika i potwierdzone przez odpowiednią narodową organizację lotniczą (Aeroklub RP).

Logo Mistrzostw i emblemat FAI


Nazwisko Zawodnika:


Narodowość:
(trzy litery)

Nazwa modelu i typ :


Klasa:

F4B, F4C, F4G, F4H, F4KZawodnicy mają wskazać TAK albo NIE w ramkach poniżej

Chcąc wybrać „Pokazy do wyboru” 6.2.7.M. lub 6.3.7. P lub Q (pokaz odzwierciedlający właściwości lotne demonstrowanego samolotu), należy poniżej krótko opisać ten pokaz(y):

Zgodnie z punktem 6.3.7. należy zadeklarować, że twój model samolotu należy do grupy tzw.”nie akrobacyjnych”.

Jeżeli TAK, to poniżej należy napisać uzasadnienie:
Tak

Nie


Czy konstrukcja tego modelu została w całości opracowana i zaprojektowana przez Ciebie?

Tak

Nie

Czy prezentowany model został zbudowany w oparciu o dostępn w handlu projekt lub plan? Jeśli TAK podać imię i nazwisko autora planu.

Tak

Nie

Czy model ten został zbudowany z zestawu? Jeśli TAK, to należy podać nazwę producenta zestawu.

Tak

Nie

Wskazać, które czy z następujących elementów są częścią zestawu lub nie zostały wykonane przez Ciebie.

Listę dodatkowych elementów (z wyjątkiem elementów aparatury R/C) należy zadeklarować


w pustych miejscach lub na osobnej kartce. (Patrz art 06.01.13)


Kadłub uformowany lub zbudowany:

Tak

Nie

Wstępnie uformowane lub zbudowane panele skrzydeł:

Tak

Nie

Wstępnie uformowane powierzchnie lub zbudowany ogon (usterzenie):

Tak

Nie

Uformowana osłona kabiny (baldachim):

Tak

Nie

Uformowane lub laminatowe osłony silników:

Tak

Nie

Zmontowane podwozie:

Tak

Nie

Koła:

Tak

Nie

Opony:

Tak

Nie

Pistolety, bomby lub inne uzbrojenie:

Tak

Nie

Kołpaki:

Tak

Nie

Śmigło redukcyjne:

Tak

Nie

Tablica przyrządów i wnętrze kokpitu:

Tak

Nie

Wydrukowane lub wstepnie wyciete elementy oznakowania lub naklejki:

Tak

Nie

Druty naciągów (olinowanie) lub okucia:

Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
F4B, F4C, F4G i F4K:

Oświadczam, że jestem budowniczym tego modelu i że odpowiedzi powyższe pytania są zgodne z prawdą.

Imię i Nazwisko: Podpis: _____________________

(drukowanymi literami)F4H:

Oświadczam, że zastosowany schemat kolorów i oznakowań przedstawionego modelu i odpowiedzi na powyższe pytania są zgodne z prawdą.

Imię i Nazwisko: Podpis: _____________________

(drukowanymi literami)ZATWIERDZENIE PRZEZ AEROKLUBPoświadcza się, że Oświadczenie Zawodnika jest ważny, a odpowiedzi udzielone powyższe pytania zostały sprawdzone.
Imię i Nazwisko ........................................................ (drukowanymi literami) Podpis .............................................

Zajmowane stanowisko / Instytucja …………………………………………………………………………………………………Pobieranie 115.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna