Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona1/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

AKTUALIZACJA – CZERWIEC 2014 R.

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013


Lp.

Nazwa projektu 1

Orientacyjny koszt całkowity projektu
(mln PLN) *


Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
(mln PLN) *


Przewidywany okres realizacji projektu
(od roku -
do roku)


Miejsce realizacji projektu
(województwo)


Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

 

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 1.1-1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy

154,93

78,68

2009-2015

dolnośląskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ''Dolina Baryczy" Sp. z o.o.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny. Projekt będzie realizowany w 4 aglomeracjach zlewni rzeki Baryczy. Ponadto projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu jest regionalna w odniesieniu do KPOŚK. Projekt w znacznym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (biogeny).POIiŚ 1.1-2

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap

115,07

51,20

2007-2013

kujawsko-pomorskie

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Celem projektu jest porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Torunia.

Projekt w dużym stopniu przyczyni się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu). Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 1.1-3

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie

337,21

161,86

2009-2015

lubelskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni.POIiŚ 1.1-4

Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

153,08

94,67

2007-2014

lubuskie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji 46 000 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt uzyskał Decyzję KE o zatwierdzeniu wkładu finansowego z Funduszu Spójności.

Projekt ten jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni.POIiŚ 1.1-5

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

226,89

130,19

2007-2014

łódzkie

Miasto Piotrków Trybunalski

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji 123 550 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt ten jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt uzyskał Decyzję KE o zatwierdzeniu wkładu finansowego z Funduszu Spójności.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych.POIiŚ 1.1-6

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

143,37

67,22

2009-2014

łódzkie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.

Celem projektu jest porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bełchatów (w obszarze administracyjnym Miasta Bełchatów).

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK. realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni rzeki Rakówki.POIiŚ 1.1-7

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

337,92

171,33

2007-2013

małopolskie

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004 -2006. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.

Projekt uzyskał Decyzję KE o zatwierdzeniu wkładu finansowego z Funduszu Spójności.


POIiŚ 1.1-8.3

Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Radziejowice

25,05

8,15

2007-2014

mazowieckie

Gmina Radziejowice

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Radziejowice. Konieczność realizacji inwestycji w obecnym zakresie wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie podziału zakresu rzeczowego kompleksowego projektu pn. Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego na część realizowaną w ramach POIiŚ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

POIiŚ 1.1-9

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)

178,09

74,11

2009-2015

mazowieckie

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji pod względem opracowanej dokumentacji budowlanej, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do odbiornika (Wisła).


POIiŚ 1.1-10

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

143,27

76,91

2008-2013

mazowieckie

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do odbiornika (Wisła).


POIiŚ 1.1-11

Czyste życie” – kompleksowa gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Brwinów

104,25

60,58

2007-2014

mazowieckie

Gmina Brwinów

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Brwinów (dokonano podziału inwestycji na dwa etapy). Zakres rzeczowy pierwszego etapu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w południowej i północnej części Brwinowa, w miejscowościach: Otrębusy, Kanie oraz do terenów inwestycyjnych (Osiedle Miasto Ogród) w Parzniewie, budowę sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach oraz do terenów inwestycyjnych (Osiedle Miasto Ogród) w Parzniewie, budowę pompowni sieciowej w Otrębusach i Brwinowie oraz rozbudowę SUW w miejscowościach: Brwinów i Parzniew.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.

Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).


POIiŚ 1.1-12

Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Raszyn

61,78

32,36

2006-2014

mazowieckie

Gmina Raszyn

Niezbędność realizacji projektu wynika z ustanowienia na terenie gminy Aglomeracji Raszyn. Aglomeracja została wpisana również do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej w/w aglomeracji do standardów wynikających ze zobowiązań przyjętych przez Polskę przy przystępowaniu do Unii Europejskiej.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.

Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi.


POIiŚ 1.1-13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza

132,97

63,02

2011-2012

śląskie

Miasto Tarnowskie Góry

Realizacja Projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracjach: Tarnowskie Góry - Centrum 37 472 RLM, Tarnowskie Góry - Repty 14924 RLM, Tarnowskie Góry - Leśna 9928 RLM. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt ten jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt otrzymał Decyzję o dofinansowaniu CCI 2007PL161PR003 z dnia 25.03.2009 r. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych. Obecnie w ramach projektu prowadzone są roboty budowlane w zakresie budowy Centralnej oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji.


POIiŚ 1.1-14

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

948,84

619,28

2008-2014

śląskie

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Projekt jest kontynuacją Projektu FS pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I”. Realizacja fazy II umożliwi uzyskanie efektu ekologicznego w formie podłączenia mieszkańców do zbiorczej sieci, a następnie odbioru i transportu ścieków do oczyszczalni ścieków zrealizowanych w ramach fazy I. Projekt dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych, która zostanie osiągnięta przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach: Żywiec i Węgierska Górka.

Projekt wpisuje się w KPOŚK i przyczyni się znacząco do realizacji celów KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG – (dot. oczyszczania ścieków komunalnych) – zapewnienie dostępu do systemu oczyszczania ścieków wszystkim mieszkańcom aglomeracji oraz ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód powierzchniowych.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do: bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wody rzeki Soły, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do modernizowanej oczyszczalni ścieków w Żywcu, Cięciwie oraz Zwardoniu, pośredniej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 445, zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz przyrodniczych Żywieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi (zmniejszenie ilości osadów ściekowych), wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (zmniejszenie emisji biogazu do powietrza).


POIiŚ 1.1-15

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała

101,86

53,78

2007-2014

śląskie

AQUA S.A.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej uzupełnionej o brakujące wodociągi w peryferyjnych dzielnicach Bielska – Białej.

Realizacja projektu jest zgodna z głównym celem POIiŚ. Ponadto projekt wpisuje się w KPOŚK i jest zgodny z celami SRK i NSRO. Realizacja projektu jest konieczna ze względu na ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód oraz aspekt społeczny.

Konieczność realizacji projektu wynika również z wypełnienia założeń strategicznych dokumentów województwa śląskiego i miasta Bielska – Białej w zakresie ochrony środowiska, dotyczących rozbudowy kanalizacji sanitarnej w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntów, poprawy jakości i klasowości wód, poprawy warunków zamieszkania i wypoczynku mieszkańców. Ponadto projekt przyczyni się do bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wody rzeki Białej – zlewni rzeki Wisły oraz jej dopływów. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości. O konieczności realizacji projektu decydują również końcowe efekty tego przedsięwzięcia, takie jak:- poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez stworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta;- rozwój istniejących na terenie objętym inwestycja przedsiębiorstw poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej – usprawnienie oraz obniżenie kosztów neutralizacji ścieków;- ograniczenie bezrobocia poprzez zachowywanie istniejących oraz kreowanie nowych, trwałych miejsc pracy;- podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez rozbudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej i wodociągowej.


POIiŚ 1.1-16

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny

159,39

95,31

2007-2014

śląskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o.

Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Projekt dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych, która zostanie osiągnięta przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lędziny o wielkości 25 668 RLM. Do osiągnięcia celu bezpośrednio przyczyni się zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych. Pośrednio, poprzez poprawę funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków ograniczona zostanie infiltracja wód gruntowych oraz spływ wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

Projekt wpisuje się w KPOŚK i przyczyni się znacząco do realizacji celów KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wód cieków będących odbiornikami, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Lędzinach, zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych Lędzin i gmin sąsiednich, uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi (zmniejszenie ilości oraz prawidłową ich przeróbkę).POIiŚ 1.1-17

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

210,59

111,36

2007-2014

śląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.

Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Projekt dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych, która zostanie osiągnięta przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Żory o wielkości 64 702 RLM. Do osiągnięcia celu bezpośrednio przyczyni się zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych. Pośrednio, poprzez poprawę funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków ograniczona zostanie infiltracja wód gruntowych oraz spływ wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

Projekt wpisuje się w KPOŚK i przyczyni się znacząco do realizacji celów KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do: bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wody rzeki Rudy, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Żorach; pośredniej ochrony wód podziemnych; zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych Miasta Żory i gmin sąsiednich, w szczególności dotyczy to parku krajobrazowego i jego otuliny – Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi (zmniejszenie ilości osadów ściekowych); wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (zmniejszenie emisji biogazu do powietrza).

Projekt uzyskał Decyzję KE o zatwierdzeniu wkładu finansowego z Funduszu Spójności.Pobieranie 2.78 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna