Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w BydgoszczyPobieranie 2.78 Mb.
Strona12/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy

197,52

104,42

2013-2015

kujawsko-pomorskie

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Realizacja projektu ma na celu poprawę standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych, polegającą m.in. na podniesieniu stanu technicznego obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej.

POIiŚ 7.1-55

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki

380,08

93,66

2009-2016

małopolskie

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest budowa łącznicy między liniami kolejowymi nr 91 Kraków Główny – Medyka (E30) i linią nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim poprzez linię 603 Kraków Bonarka – Kraków Prokocim. Projekt ma strategiczne znaczenie dla ruchu kolejowego w krakowskim węźle kolejowym.

POIiŚ 7.1-59

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I

145,94

123,52

2013-2016

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Projekt zakłada podniesienie kategorii przejazdów kolejowych (przekwalifikowanie do wyższej kategorii), w szczególności dotyczy to przejazdów kategorii D przekwalifikowywanych do kategorii C i B. Na części przejazdów, roboty związane będą wyłącznie z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) bez robót torowych i drogowych, natomiast na części przejazdów oprócz zabudowy urządzeń przewiduje się również roboty torowe i drogowe. Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz skrócenie czasu jazdy pociągów na 63 liniach objętych projektem.

POIiŚ 7.1-60

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw

70,16

40,44

2011-2014

pomorskie

warmińsko-mazurskie

kujawsko-pomorskie


Samorząd Województwa Pomorskiego

Projekt obejmuje zakup 8 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i ich modernizację. Pojazdy będą eksploatowane w następujących relacjach: Gdynia-Elbląg, Gdynia-Malbork-Iława/Olsztyn oraz Gdynia-Laskowice Pomorskie/Bydgoszcz. W wyniku realizacji projektu nastąpi polepszenie jakości wykonywanych przewozów przez skrócenie czasu i podniesienie komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, itp.

POIiŚ 7.1-61

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - Gdynia

175,52

91,39

2012-2014

dolnośląskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

pomorskiePKP Intercity S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup 25 sztuk wagonów klasycznych w celu realizacji połączeń pasażerskich na linii kolejowej Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Gdynia. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń miedzy znaczącymi miastami kraju oraz do zwiększenia komfortu podróżujących, skrócenia czasu podróży i poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego.

POIiŚ 7.1-62

Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych

1 181,21

672,05

2013-2015

obszar całego kraju

PKP Intercity S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą przeznaczone do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Polski. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń miedzy znaczącymi miastami kraju oraz do zwiększenia komfortu podróżujących, skrócenia czasu podróży i poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego.

POIiŚ 7.1-63

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - Szczecin - etap II

423,53

240,92

2013-2015

podkarpackie

małopolskie

śląskie

opolskie

dolnośląskie

wielkopolskie

lubuskie

zachodniopomorskiePKP Intercity S.A.

Projekt obejmuje modernizację 150 wagonów pasażerskich, które będą użytkowane do realizowania połączeń pasażerskich w relacji Przemyśl-Szczecin. W ramach projektu zakupione zostaną pojazdy dwudrogowe oraz pojazdy do odfekalniania. Zmodernizowane wagony będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i do przewozu rowerów. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń międzyregionalnych, poprawy komfortu podróżowania, skrócenia czasu podróży oraz zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.1-64

Zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych do ruchu pasażerskiego

165,59

94,12

2013-2015

obszar całego kraju

PKP Intercity S.A.

Przedmiotem wniosku jest projekt inwestycyjny zakupu 10 nowych lokomotyw liniowych do obsługi pociągów pasażerskich w relacjach obejmujących odcinki linii niezelektryfikowanych. Umożliwi to obsługę regionów przede wszystkim wschodniej i północnej Polski w ramach kontraktu na świadczenie przewozów kolejowych na podstawie umowy PSC. Posiadane lokomotywy serii SU45 osiągają już graniczny okres eksploatacji (ponad 40 lat od daty produkcji) i ich modernizacja nie jest uzasadniona ekonomicznie ze względu na ich stan techniczny i wyeksploatowanie.

POIiŚ 7.1-65

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice

210,76

173,71

2013-2015

opolskie

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice. Projekt stanowi istotny element dostosowania korytarza C-E30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie połączenia kolejowego pomiędzy Opolem a Wrocławiem, np. poprzez skrócenie czasu podróży.

POIiŚ 7.1-66

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa

553,49

416,20

2013-2015

łódzkie śląskie

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie połączenia kolejowego pomiędzy województwami: łódzkim, śląskim oraz mazowieckim, np. poprzez skrócenie czasu podróży.

POIiŚ 7.1-67

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie

294,20

212,26

2013-2015

śląskie

opolskie


PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego linii kolejowej nr 61 oraz nr 700. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą, Częstochową, Lublińcem, Opolem i Wrocławiem, np. poprzez skrócenie czasu podróży.

POIiŚ 7.1-68

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni)

224,51

190,54

2012-2015

kujawsko-pomorskie

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie połączenia kolejowego między Inowrocławiem, Toruniem i Olsztynem, np. poprzez skrócenie czasu podróży. Wykonanie praw rewitalizacyjnych pozwoli na likwidację ograniczeń prędkości i przywrócenie prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych.

POIiŚ 7.1-69

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

395,39

321,39

2012-2016

śląskie

PKP PLK S.A.

Projekt zakłada rewitalizację linii kolejowych nr 1, 160, 186, 133 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa w km 273,246 - 291,722 (linie 1, 160 i 186 - w tych kilometrach położone są równolegle) oraz w km: -1,224 - 15,439 (linia 133), łącznie długość odcinka 35,1 km. Długość linii kolejowych przewidywanych do rewitalizacji (linie 1, 133, 160, 186) - ok. 68,5 km. W ramach rewitalizacji zostaną wykonane m.in. następujące prace: wymiana nawierzchni, wymiana podtorza, odtworzenie rowów odwadniających, wymiana rozjazdów, remont nawierzchni przejazdów, remont obiektów inżynieryjnych i peronów. Wykonanie tych prac pozwoli na likwidację ograniczeń prędkości, przywrócenie prędkości konstrukcyjnych.

POIiŚ 7.1-70

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

332,10

281,94

2012-2015

śląskie

PKP PLK S.A.

Projekt zakłada rewitalizację linii kolejowej na odcinku Kalety-Kluczbork w km 0,759-70,122 tj. (69,4 km). W ramach rewitalizacji zostaną wykonane m.in. następujące prace: wymiana nawierzchni , wymiana podtorza, odtworzenie rowów odwadniających, wymiana rozjazdów, remont nawierzchni przejazdów, remont obiektów inżynieryjnych i peronów. Wykonanie tych prac pozwoli na likwidację ograniczeń prędkości, przywrócenie prędkości do V=120 km/h.

POIiŚ 7.1-71

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym

520,63

435,37

2013-2015

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje zakup i zabudowę nowych rozjazdów oraz demontaż rozjazdów dotychczas eksploatowanych. Rozjazdy zostaną zabudowane w miejscach, gdzie na skutek złego stanu technicznego rozjazdu były wprowadzone ograniczenia prędkości. Nowo zabudowane rozjazdy charakteryzować się będą wysokim standardem konstrukcyjnym, co zapewni większą trwałość eksploatacyjną nawierzchni rozjazdowej w ważnych węzłach sieci kolejowej charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu oraz prędkością równą lub większą od 80 km/h.

POIiŚ 7.1-73

Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin, Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

74,58

56,88

2012-2015

mazowieckie

lubelskiePKP PLK S.A.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Lublin. Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekty budowlane, projekty wykonawcze, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy robót, pozyskanie gruntów pod planowaną inwestycję.

POIiŚ 7.1-74

Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów

7,48

6,36

2013-2015

małopolskie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji dla wykonania modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Bieżanów. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała: modernizację torów linii kolejowej nr 133 w km 67.200 - 70.799, modernizację torów linii kolejowej nr 91 w km 0.000 - 16.500 oraz dobudowę drugiej pary torów w km 0.059 - 3.550 linii kolejowej nr 91 oraz jednego toru pomiędzy stacjami Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów od km 4.930 do km 7.700 linii kolejowej nr 91, przebudowę stacji Kraków Główny Towarowy, Kraków Główny Osobowy, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów oraz posterunku odgałęźnego Gaj.

POIiŚ 7.1-75

Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

79,36

67,20

2013-2015

mazowieckie

podlaskiePKP PLK S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń na budowę dla zadania w zakresie modernizacji odcinka linii kolejowej Sadowne - Białystok. Modernizacja ww. odcinka będzie obejmowała, między innymi, modernizację układów torowych, zabudowę nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowę skrzyżowań dwupoziomowych, poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-76

Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15

8,00

6,80

2013-2015

łódzkie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje wykonanie studium wykonalności dla tunelu średnicowego od stacji Łódź Fabryczna z przystankami i rozwiązaniem dla stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

POIiŚ 7.1-77

Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1,92

1,64

2014-2015

pomorskie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej i przetargowej dla modernizacji stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Przeróbka, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Wiślany i Gdańsk Zaspa Towarowa na linii kolejowej nr 226.

POIiŚ 7.1-78

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki

160,54

122,28

2013-2015

śląskie

PKP PLK S.A.

Projekt zakłada rewitalizację linii na odcinku Rybnik - Chałupki. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: wymiana nawierzchni z naprawą podtorza, odtworzenie i udrożnienie rowów i odwodnienia, modernizacja peronów, remont obiektów inżynieryjnych, sygnalizacji, sieci trakcyjnej, usunięcie kolizji kablowych etc. na stacjach: Olza, Chałupki, Wodzisław Śląski, Rybnik Towarowy.

POIiŚ 7.1-79

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów

226,66

170,67

2013-2015

opolskie

wielkopolskiePKP PLK S.A.

Projekt zakłada rewitalizację linii na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: wymiana nawierzchni z naprawą podtorza, odtworzenie i udrożnienie rowów i odwodnienia, modernizacja peronów, remont obiektów inżynieryjnych, sygnalizacji, sieci trakcyjnej, usunięcie kolizji kablowych etc. na stacjach Kluczbork, Byczyna, Kostów, Hanulin, Domanin i Ostrzeszów.

POIiŚ 7.1-80

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II

220,24

186,63

2013-2016

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje zabudowę nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowo-drogowych, zabudowę urządzeń TVU, wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach, naprawę nawierzchni kolejowej i odwodnienia w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych oraz zabudowę oświetlenia na przejazdach.

POIiŚ 7.1-86

Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec

1,57

1,34

2014-2015

dolnośląskie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej elektryfikacji linii kolejowej nr 278 Węgliniec - Zgorzelec, należącej do ciągu linii kolejowej E 30, usytuowanej w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym. Linia nr 278 Węgliniec - Zgorzelec jest dwutorową linia kolejową o długości 27,127 km. Linia ta nie jest zelektryfikowana.

POIiŚ 7.1-87

Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk

5,00

4,25

2014-2015

pomorskie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej modernizacji linii nr 202, odcinek Gdynia Chylonia - Słupsk obejmującej opracowanie studium wykonalności, projektu wstępnego, materiałów przetargowych oraz wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

POIiŚ 7.1-89

Zabudowa systemu zdalnej diagnostyki dla automatyki kolejowej i rozjazdów na liniach kolejowych E65/C-E65 oraz nr 8 i 64 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

3,20

2,72

2014-2015

mazowieckie

łódzkie


śląskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

pomorskiePKP PLK S.A.

Przedmiotowy projekt obejmuje prace przygotowawcze dla zabudowy systemu diagnostyki zdalnej na liniach nr 8, 64 oraz E 65/C-E65.

POIiŚ 7.1-92

Modernizacja 20 lokomotyw spalinowych serii SM42


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna