Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona13/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34

76,90

43,69

2013-2015

obszar całego kraju

PKP Intercity S.A.

Przedmiotem wniosku jest projekt inwestycyjny modernizacji 20 lokomotyw spalinowych serii SM42 do obsługi prac manewrowych przy pociągach pasażerskich w głównych węzłach kolejowych. Umożliwi on obsługę regionów w ramach kontraktu na świadczenie przewozów kolejowych na podstawie umowy PSC. Obecnie eksploatowane lokomotywy przedstawiają niski poziom techniki, wysokie poziomy emisji spalin (poza normami zanieczyszczeń).

POIiŚ 7.1-95

Modernizacja wagonów osobowych i lokomotyw elektrycznych

55,50

31,50

2010-2014

wielkopolskie

dolnośląskiePrzewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest modernizacja 18 wagonów osobowych oraz modernizacja 5 używanych lokomotyw elektrycznych do obsługi połączeń międzyregionalnych. Zakres modernizacji wagonów i lokomotyw wykonanej w ramach projektu pozwoli na poprawę i podwyższenie parametrów techniczno - eksploatacyjnych taboru posiadanego i użytkowanego przez Spółkę. Zmodernizowane wagony zostaną przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową oraz osób niedosłyszących i niedowidzących lub słabo widzących, poprzez instalację informacji audiowizualnej oraz ułatwienie wsiadania/wysiadania osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Modernizacja wpłynie również na podniesienie komfortu podróżowania (m.in. poprzez instalację urządzeń do wymiany powietrza, klimatyzacji oraz ergonomicznych siedzeń dla pasażerów), umożliwi wyposażenie taboru w zamknięty układ gromadzenia nieczystości oraz przystosowanie taboru pod względem bezpieczeństwa podróżnych (monitoring, przyciski alarmowe, łączność z maszynistą).

POIiŚ 7.1-96

Wyposażenie zaplecza technicznego Spółki "Przewozy Regionalne" w infrastrukturę służącą do utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego

98,34

55,96

2007-2015

dolnośląskie

łódzkie


wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

lubelskie


Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest doposażenie zapleczy technicznych Spółki "Przewozy Regionalne" w nowoczesne urządzenia oraz rozbudowanie istniejących i budowa nowych obiektów o podwyższonym standardzie. Doposażenie i rozbudowa zaplecza dla potrzeb utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego jest niezbędna z uwagi na potrzebę:

– wykonywania napraw bieżących i przeglądów kontrolnych;

– zmechanizowania, dozbrojenia technicznego (urządzenia i instalacje), unowocześnienia procesu technologicznego wykonywania czynności obiegowo naprawczych;

– zagospodarowania odpadów i nieczystości powstałych w trakcie realizacji zadań;

– przystosowania infrastruktury związanej z transportem wewnątrzzakładowym dla potrzeb realizacji czynności obsługowo – naprawczych taboru;

– modernizację infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i energetycznej w tym sieci trakcyjnej.POIiŚ 7.1-97

Odnowa taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich

147,88

60,00

2014-2015

mazowieckie

łódzkie


wielkopolskie

lubuskiezachodniopomorskie

PKP Intercity SA

Projekt obejmuje dostawę 20 wagonów osobowych do obsługi połączeń w relacji Warszawa - Kutno - Poznań - Szczecin.

POIiŚ 7.1-98

Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1,52

1,29

2014-2015

pomorskie

PKP PLK S.A.

Projekt dotyczy opracowania Studium Wykonalności dla projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" planowanego do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

POIiŚ 7.1-99

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

4,20

3,58

2014-2015

zachodniopomorskie

PKP PLK S.A.

Projekt dotyczy opracowania Studium Wykonalności dla projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" planowanego do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

POIiŚ 7.1-100

Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

6,00

5,10

2014-2015

mazowieckie

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu "Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)" planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

POIiŚ 7.1-101

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

11,00

9,35

2014-2015

lubelskie

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III" planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

POIiŚ 7.1-102

Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020

2,50

2,13

2014-2015

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej UE 2014-2020.

POIiŚ 7.1-103

Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

33,30

28,05

2014-2015

warmińsko-mazurskie

pomorskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

małopolskie

opolskie

dolnośląskie

śląskie

świętokrzyskiePKP PLK S.A.

Projekt obejmuje realizację Studiów Wykonalności dla następujących projektów planowanych do realizacji w perspektywie UE 2014-2020:1. Prace na odcinku Kutno – Toruń;2. Prace na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją;3. Prace na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.; 4. Prace na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim;5. Prace na odcinku Kluczbork - Oleśnica – Wrocław Mikołajów;6. Prace na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów;7. Prace na odcinku Opole Groszowice – Wrocław Brochów;8. Prace na odcinku Skawina – Zakopane;9. Prace na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice;10. Prace na odcinku Częstochowa – Zawiercie;11. Prace na odcinku Skarżysko – Kielce – Kozłów; 12. Prace na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. Opracowanie w obecnej perspektywie finansowej UE Studium Wykonalności dla przedmiotowych projektów umożliwi przyspieszenie rozpoczęcia prac budowlanych planowanych na lata 2014-2020.

POIiŚ 7.1-105

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap II

1 008,93

574,05

2014-2015

podlaskie

mazowieckie

lubelskie

łódzkie


śląskie

dolnośląskiePKP Intercity S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu realizacji połączeń pasażerskich na następujących relacjach: a) Jelenia Góra - Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok/Lublin, b) Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice - Bielsko Biała. Projekt przyczyni się do usprawnienia połączeń miedzy znaczącymi miastami kraju oraz do zwiększenia komfortu podróżujących, skrócenia czasu podróży i poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego. Celem głównym projektu jest zapewnienie ogólnodostępnego transportu kolejowego dla relacji objętych projektem.

POIiŚ 7.1-106

Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych

970,00

824,50

2014-2015

cały kraj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie sieci teletechnicznej i energetycznej oraz instalację elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i systemów monitoringu wizyjnego na wybranych obiektach związanych z obsługą kolejowego ruchu pasażerskiego.

 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 7.1-2.1

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice

1 952,51

1 269,13

2011-2015

śląskie

PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej od Katowic do południowej granicy z Czechami.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-3

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń - granica państwa

1 509,27

981,03

2012-2015

śląskie

PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a południową granicą ze Słowacją.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-17

Modernizacja linii kolejowej Psary – Kraków (odcinek Psary – Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice – Kraków Główny)

1 344,83

874,14

2011-2013

świętokrzyskie

śląskie


małopolskie

PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Krakowem na części końcowego odcinka.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-19.1.b

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT C,D,E)

813,67

435,14

2013-2015

mazowieckie

PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Radomiem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-23

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Suwałki – Trakiszki – granica z Litwą

704,32

457,81

2013-2015

podlaskie

PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a granicą państwa z Litwą na odcinku Suwałki-Trakiszki-granica z Litwą.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-31

Modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Szczecin - Dolna Odra

596,52

387,74

2012-2014

zachodniopomorskie

PKP PLK S.A.

Modernizacja dedykowanej linii towarowej pomiędzy Wrocławiem i Szczecinem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-33

Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz - Skierniewice

545,68

354,69

2012-2013

łódzkie

PKP PLK S.A.

Modernizacja stacji na linii kolejowej pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-34

Modernizacja Linii Kolejowej Nr 14 na odcinku Łódź - Zduńska Wola - Kalisz

2 825,00

1 836,25

2013-2015

łódzkie

wielkopolskiePKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Łodzią a Kaliszem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-35

Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

3 278,49

2 131,02

2012-2015

mazowieckie

łódzkie


świętokrzyskie

śląskie


PKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej CMK do parametrów szybkiej kolei (250 km/h) pomiędzy Warszawą, a Katowicami.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-37

Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozostałych liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS

1 109,21

776,45

2013-2015

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie ERTMS.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.1-5.2Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna