Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na MotławiePobieranie 2.78 Mb.
Strona15/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie

27,89

18,25

2012-2014

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

POIiŚ 7.2-9

Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

42,27

34,51

2009-2012

zachodniopomorskie

Urząd Morski w Szczecinie

Przebudowa falochronu, będącego istotnym elementem toru podejściowego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Szczecinie) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-10

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

119,09

44,93

2009-2015

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w porcie Gdynia.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-11

Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

152,73

70,88

2012-2014

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Budowa i przebudowa nadbrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi większych jednostek.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki ) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.


POIiŚ 7.2-12

Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie

37,99

26,08

2012-2015

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Budowa i przebudowa nadbrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi większych jednostek.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki ) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.


POIiŚ 7.2-13

Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

64,53

44,30

2011-2014

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.POIiŚ 7.2-14

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

76,98

52,78

2011-2014

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przepustowości portów morskich.


POIiŚ 7.2-15

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)

38,41

29,61

2010-2013

warmińsko-mazurskie

Gmina Miasto Elbląg

Przebudowa nabrzeża wraz z przebudową kładek dla pieszych.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasto Elbląg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-16

Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I

72,14

58,72

2012-2014

zachodniopomorskie

Miasto Kołobrzeg

Budowa nowej drogi wraz z mostem na rzece Parsęcie w Kołobrzegu.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Kołobrzeg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-17

Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II

67,18

48,73

2010-2012

zachodniopomorskie

Miasto Kołobrzeg

Modernizacja ulic oraz budowa nowych odcinków dróg.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Kołobrzeg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-19

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

114,08

91,69

2011-2013

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin

Przebudowa układu drogowego wraz z budową wiaduktów na drodze stanowiącej dojazd do portu w Szczecinie.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasto Szczecin) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowanych dróg krajowych i zwiększenia dostępności do portów morskich.POIiŚ 7.2-20

Budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR–3000/III

39,34

33,08

2010-2012

pomorskie

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) w Gdyni

Opracowanie dokumentacji technicznej i roboczej oraz budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR 3000.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-21

Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych

25,74

19,78

2013-2015

zachodniopomorskie

Miasto Darłowo

Projekt obejmuje budowę dróg dojazdowych do Portu Morskiego w Darłowie.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. „Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów” oraz celem głównym POIiŚ „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.


POIiŚ 7.2-31

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia

101,36

50,08

2013-2015

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Budowa nabrzeża wraz z niezbędny dostępem i infrastrukturą lądową.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.


POIiŚ 7.2-22.1

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA

85,58

72,25

2010-2015

pomorskie

zachodniopomorskieUrząd Morski w Gdyni

Realizacja projektu umożliwi uruchomienie systemów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony granicy realizowanych przez Straż Graniczną i Urzędy Morskie, Marynarkę Wojenną Rzeczpospolitej Polskiej oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

POIiŚ 7.2-26

Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne

35,00

29,75

2013-2015

zachodniopomorskie

Urząd Morski w Szczecinie

Projekt obejmuje modernizację pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz wykonanie systemu monitorowania, kontroli i synchronizacji świateł nawigacyjnych na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.

POIiŚ 7.2-35

Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia

90,00

51,38

2013-2015

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni układu drogowo-kolejowego, sieci infrastrukturalnych, przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego i zwiększenie jego głębokości konstrukcyjnej oraz przebudowę Nabrzeża Duńskiego (przylegającego do Szwedzkiego) w zakresie umocnienia dna i uszczelnienia ścianki stalowej. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego umożliwi zwiększenie głębokości akwenu i obsługę większych niż dotychczas statków. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności przeładunkowej Portu.

POIiŚ 7.2-36

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe

72,21

51,00

2013-2014

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście

Inwestycja obejmuje budowę czterech placów postojowych dla samochodów ciężarowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz jednego placu postojowego dla samochodów osobowych w Szczecinie. Ze względu na ich funkcję, polegającą na kontroli i zarządzaniu ruchem na terenie portów, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych wyposażone zostaną w infrastrukturę do pełnienia funkcji logistycznych oraz obiekty kubaturowe - sanitariaty i przyłącza dla kontenerów przeznaczonych dla służb dyspozytorskich. Miejsca postojowe nie będą ogrodzone a ochrona zapewniona ma być poprzez szlabany/zapory na wjazdach oraz monitoring. Łączna powierzchnia parkingów wyniesie 93 tys. m2.

Realizacja projektu ma zwiększyć potencjał przeładunkowy portów, skrócić czas obsługi samochodów ciężarowych i statków jak również zmniejszyć ryzyko kolizji ze sprzętem przeładunkowym i poprawić bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzportowych. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy siedzibie ZMPSiŚ ma wpłynąć na poprawę warunków pracy osób tam zatrudnionych oraz kontrahentów i klientów portu.

Planowane obiekty stanowić będą element infrastruktury terminali portowych.


POIiŚ 7.2-37.1

Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie (FAZA I)

50,43

34,85

2014-2015

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja składać się będzie z:

– przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego na długości ok. 570 mb;

– przebudowy odcinków przejściowych na długości ok. 50 mb;

– zwiększenia głębokości konstrukcyjnej do -15,5 m wraz z pogłębieniem bieżącym do -13,5 m (bez umocnienia dna);

– zwiększenia obciążenia konstrukcji nabrzeża;

– przebudowy sieci infrastrukturalnych.

Planowana przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego umożliwi zwiększenie głębokości akwenu przy nabrzeżu z aktualnych 9.50–11 metrów do 13,5 metrów, a w efekcie cumowanie i obsługę znacznie większych niż dotychczas statków. Wraz z ukończeniem inwestycji Port Gdynia zyska rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków drobnicowych oraz masowych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekt służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Korytarzu TEN-T, jak również rozwijaniu sieci autostrad morskich.


POIiŚ 7.2-38Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna