Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoruPobieranie 2.78 Mb.
Strona17/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

182,86

52,37

2010-2014

małopolskie

Gmina Miejska Kraków

Projekt obejmuje budowę linii od ul. Brożka - do Kampusu UJ leżącej w ciągu powstającego połączenia drogowego z obwodnicą zachodnią miasta, łączącej powstający kompleks hotelowy z centrum miasta oraz terminalem autobusowym i tramwajowym i parkingiem Park&Ride.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

199,98

95,67

2011-2014

małopolskie

PKP PLK S.A.

Gmina WieliczkaProjekt dotyczy modernizacji peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą łącznie z zabudową warstw wibro- i termoizolacyjnych stropu dworca podziemnego na stacji kolejowej Kraków Główny. Zmodernizowana zostanie linia kolejowa: Kraków Bieżanów-Wieliczka Rynek.

Wybudowana lub zmodernizowana będzie również infrastruktura wybranych: parkingów P&R oraz węzłów przesiadkowych, a także infrastruktura wspomagająca funkcjonowanie transportu zbiorowego (monitoring/informacja dla podróżnych).

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".


POIiŚ 7.3-8

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina

372,32

177,49

2010-2014

mazowieckie

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Projekt zakłada zakup 13 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu zapewnienia obsługi połączenia kolejowego Lotniska Okęcie z centrum miasta oraz przez Dworzec Warszawa Wschodnia z Sulejówkiem i Legionowem.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na konieczność skomunikowania lotniska z miastem oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w ruchu lokalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.


POIiŚ 7.3-9

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych

330,23

155,82

2009-2015

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej w ciągu ulic Targowej i Al. Zielenieckiej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii obsługujących Stadion Narodowy. W ramach projektu przewiduje się wymianę torowiska na nowoczesne o podwyższonej trwałości, modernizację węzłów rozjazdowych Dw. Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka, modernizację pętli tramwajowej Al. Zieleniecka, modernizację sieci trakcyjnej na całej trasie, modernizację urządzeń podstacji trakcyjnych, modernizację sterowania ruchem, przebudowę przystanków z instalacją elektronicznego systemu informacji pasażerskiej.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-10.2

Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

395,12

175,76

2011-2012

mazowieckie

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Projekt dotyczy zakupu taboru kolejowego w ilości 16 czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych przez Spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie, w celu zapewnienia wysokiego standardu przewozów w relacjach zapewniających obsługę portów lotniczych: w tym Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu zmodernizowanej linii E-65 i aglomeracji warszawskiej.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na konieczność skomunikowania z miastem lotnisk oraz ważnego korytarza transportowego. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".POIiŚ 7.3-11

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A

671,21

332,37

2010-2013

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

Rozwój proekologicznego systemu transportu tramwajowego w Gdańsku, jest kontynuacją dwóch zrealizowanych projektów mających na celu poprawę stanu komunikacji zbiorowej w Gdańsku głównie poprzez modernizację i rozwój ekologicznie przyjaznego środka transportu publicznego, jakim jest komunikacja tramwajowa.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasta Gdańska) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-12

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

351,04

167,64

2009-2015

pomorskie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Efektywne powiązanie transportem zbiorowym stadionu Baltic Arena z całą aglomeracją.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-14

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

679,26

353,88

2012-2015

śląskie

Tramwaje Śląskie S.A.

Projekt zakłada modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej zgodnie z planami rozwoju układu komunikacyjnego Metropolii. W ramach tych zadań przewiduje się m.in. zakupy: nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych oraz trolejbusów bez stopni wejściowych. Budowę dwóch nowoczesnych, monitorowanych, wielopoziomowych parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-15

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego

384,43

202,19

2009-2013

wielkopolskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Zakup 45 nowych tramwajów niskopodłogowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu transportu i sprawności przemieszczania się pasażerów.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.


POIiŚ 7.3-16

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera

333,35

72,36

2010-2015

wielkopolskie

Miasto Poznań

Usprawnienie systemu komunikacji publicznej, a w szczególności ułatwienie pasażerom dokonywania przesiadek w najważniejszym węźle komunikacyjnym poprzez kompleksową modernizację i przebudowę Ronda Kaponiera.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Poznań) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-17

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II

224,23

100,00

2010-2014

wielkopolskie

Miasto Poznań

Usprawnienie systemu przewozów pasażerskich w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, głównie w okolicach stadionu miejskiego oraz w osi komunikacyjnej stadion - centrum, w taki sposób, aby głównym środkiem transportu na tej relacji była nowoczesna miejska komunikacja zbiorowa.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Poznań) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.

POIiŚ 7.3-18.1

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City

272,72

131,39

2012-2015

kujawsko-pomorskie

Gmina Miasta Toruń

Projekt obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Alei Solidarności, budowę i przebudowę przystanków tramwajowych (dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), modernizację systemu sterowania, budowę/modernizację systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów, modernizację pętli tramwajowej Motoarena, budowę węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP Toruń Miasto oraz węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym Toruń Główny, rewitalizację obiektu dworcowego Toruń Główny oraz zakup 17 szt. niskopodłogowego taboru tramwajowego.

POIiŚ 7.3-18.2

Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City

84,10

39,71

2013-2015

kujawsko-pomorskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt dotyczy zakupu 5 szt. EZT do obsługi Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City na linii kolejowej nr 018 Bydgoszcz-Toruń.

POIiŚ 7.3-18.3

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy

437,31

209,77

2012-2015

kujawsko-pomorskie

Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

Projekt obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon na odcinku od ul. Wyścigowej (pętla tramwajowo – autobusowa) w rejon ulic Geodetów, Bora Komorowskiego, Brzegowa (pętla końcowa – tramwajowo – autobusowa „Mariampol”) wraz z budową estakady tramwajowej nad torami kolejowymi, przebudowę układu drogowego wzdłuż projektowanej linii tramwajowej (np. przebudowa skrzyżowań, budową węzła integracyjnego w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód") oraz zakup 12 szt. taboru tramwajowego.

POIiŚ 7.3-18.4

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City

113,55

60,70

2010-2015

kujawsko-pomorskie

Miasto Bydgoszcz

Projekt obejmuje budowę bezkolizyjnego przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna – 23-go Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła -Kutno oraz uruchomienie Punktu Obsługi Podróżnych i zagospodarowanie terenu stacji Solec Kujawski, budowę dwóch zintegrowanych węzłów komunikacyjnych Bydgoszcz Błonie i Trzciniec na trasie linii nr 131, przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Kutno-Piła w km 121+010 wraz z budową zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Cierpicach, rozbudowę węzła zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy), budowę dwóch zintegrowanych węzłów komunikacyjnych Bydgoszcz Leśne i Bydgoszcz Bielawy.

POIiŚ 7.3-18.5

System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

57,51

28,10

2012-2015

kujawsko-pomorskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt dotyczy wdrożenia "Systemu Bilet Metropolitalny" w ramach wspólnej oferty taryfowo-biletowej przez kilka podmiotów tj. organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Toruniu oraz zainteresowanych gminach podmiejskich i na trasie szybkiej kolei miejskiej BiT-City, jak też przewoźnika kolejowego.

POIiŚ 7.3-19

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

457,77

212,68

2011-2015

łódzkie

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Projekt obejmuje zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) na potrzeby Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz budowę zaplecza technicznego w celu zapewnienia obsługi technicznej taboru w okresie trwałości projektu.

POIiŚ 7.3-20

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

741,78

450,04

2013-2015

łódzkie

Miasto Łódź

Projekt zakłada modernizację linii tramwajowej na odcinku Wyszyńskiego -Augustów, budowę nowego torowiska na odcinku ul. Rokicińska – Dell wraz z budową pętli tramwajowej w rejonie Al. Ofiar, modernizację i budowę sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych, budowę zintegrowanych, wysokosprawnych węzłów przesiadkowych oraz modernizację i budowę przystanków. W ramach projektu przewiduje się również system informacji przystankowej zmiennej treści (18 przystanków) oraz system obszarowego sterowania ruchem. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia z innymi miastami aglomeracji – Zgierz, Pabianice (poprzez zintegrowany węzeł przesiadkowy z Łódzkim Tramwajem Regionalnym) oraz do poprawy komunikacji w śródmieściu. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie potencjału przewozowego, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnej likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.3-23


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna