Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa i przebudowa torowisk w SzczeciniePobieranie 2.78 Mb.
Strona18/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

273,44

131,17

2011-2015

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin

Projekt zakłada przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków szczecińskich torowisk (wraz z modernizacją i rozbudową sieci trakcyjnych, modernizacją i rozbudową stacji prostownikowych sygnalizacji świetlnej) oraz dostosowanie ich do potrzeb kursowania nowoczesnego taboru. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży poprzez zwiększenie prędkości handlowej środków transportu publicznego, poprawę płynności ruchu pojazdów transportu publicznego oraz eliminację utrudnień ruchowych, a także integrację różnych środków transportu.

POIiŚ 7.3-24

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

241,35

126,13

2010-2014

zachodniopomorskie

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Projekt obejmuje zakup taboru tramwajowego (28 wagonów). W wyniku realizacji inwestycji nastąpi skrócenie czasu podróży poprzez zwiększenie prędkości handlowej środków transportu publicznego, poprawę płynności ruchu tramwajów dzięki wyeliminowaniu wyeksploatowanych i awaryjnych pojazdów. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przewozów, komfortu podróżowania, oraz zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury komunikacji tramwajowej.

POIiŚ 7.3-25

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"

188,54

86,12

2013-2015

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin

Przedmiotowy projekt zakłada budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli na ul. Turkusowej, o całkowitej długości 4,0 km. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających zaoferowanie mieszkańcom Szczecina przyjaznego środowisku naturalnemu sprawnego systemu transportu publicznego. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastąpi likwidacja bariery ograniczającej możliwości rozwojowe terenów znajdujących się po obu stronach miasta, skomunikowanie terenu lotniska w Dąbiu z centrum Szczecina oraz zmniejszenie ruchu transportu indywidualnego w centrum miasta, poprzez udostępnienie sprawnego systemu transportu zbiorowego.

POIiŚ 7.3-26

Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

770,10

366,35

2009-2015

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Żerań Wschodni wraz z zainstalowaniem na przystankach Systemu Informacji Pasażerskiej oraz modernizacją systemu sterowania ruchem na powyższej trasie tramwajowej. Ponadto, w ramach projektu zmodernizowany zostanie system sterowania ruchem w ul. Marymonckiej, zmodernizowana została podstacja trakcyjna "Pstrowskiego" wraz z układem kablowym, wykonana (wybudowana) sieć trakcyjna na Trasie Mostu Północnego z podstacją trakcyjną "Obrazkowa", przebudowane torowisko tramwajowe w ramach budowy II Etapu TMP oraz zakupionych zostanie 84 szt. tramwajów niskopodłogowych do obsługi linii, których trasy częściowo lub w całości pokrywają się z modernizowanym i przebudowanym odcinkiem trasy tramwajowej.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-27

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

142,86

68,68

2012-2015

małopolskie

Gmina Miejska Kraków

Projekt obejmuje modernizację i przebudowę ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i przebudową ciągu drogowego.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-29

Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

478,07

229,24

2009-2013

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt polega na dostawie 60 nowych tramwajów przegubowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym oraz dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu naprawczego i pakietu eksploatacyjno-naprawczego.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszańców warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-30

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

460,00

251,97

2011-2015

łódzkie

Miasto Łódź

Projekt obejmuje budowę Węzła Multimodalnego obok przebudowywanego Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna, który stanowić będzie docelowo węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej dla całej aglomeracji łódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt jest komplementarny względem inwestycji realizowanych przez PKP PLK „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, lot B, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Widzew ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych”.POIiŚ 7.3-31

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

319,65

152,45

2011-2014

wielkopolskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Projekt obejmuje budowę nowej zajezdni tramwajowej Franowo, w południowo-wschodniej części Poznania, w okolicy stacji kolejowej Poznań-Franowo. Zintegruje kilka ważnych dla działalności pionu tramwajowego Spółki funkcji, z których część przejmie po likwidowanych zajezdniach w centrum miasta (zajezdnie: Gajowa i Madalińskiego oraz tory odstawcze Budziszyńska). W ramach inwestycji powstanie zajezdnia tramwajowa wraz z torowiskiem i infrastrukturą sieciową. Na jej terenie znajdą się poza zadaszoną halą na 100 pociągów m.in. budynki infrastruktury technicznej, warsztaty napraw taboru, hala magazynowa, myjnia tramwajowa z zamkniętym obiegiem wody oraz place odstawcze i stanowiska postojowe dla pojazdów technicznych. Nowa zajezdnia będzie docelowym miejscem stacjonowania oraz obsługi tramwajów zakupywanych przy współudziale środków pochodzących z POIiŚ. Efektem realizacji projektu będzie m.in. zmniejszenie uciążliwości w głównej mierze poziomu hałasu dla mieszkańców obrębu obecnych torów odstawczych i istniejących zajezdni zlokalizowanych w centrum miasta oraz usprawnienie czynności obsługowych taboru tramwajowego, w tym nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego, zarówno w zakresie obsługi codziennej jak i okresowej.

POIiŚ 7.3-33

Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej

125,06

59,99

2013-2015

dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie S.A.

Projekt obejmuje zakup pięciu czteroczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przystosowanych do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Realizacja projektu przyczyni się do zrównoważenia transportu kolejowego względem transportu kołowego poprzez podniesienie jakości podróżowania, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych w transporcie kolejowym. Zakupiony tabor będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz proekologiczny (niski poziom zużycia energii oraz emisji hałasu).

POIiŚ 7.3-34

Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull

267,27

128,20

2014-2015

mazowieckie

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Projekt polega na zakupie 20 wagonów środkowych i 2 sterowniczych oraz 2 lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull.

POIiŚ 7.3-35

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIB

254,51

122,44

2011-2015

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

Projekt dotyczy budowy linii tramwajowej Siedlce - Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) na odcinku od pętli Siedlce do przystanku PKM oraz od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna oraz zakupu 5 szt. dwukierunkowego taboru tramwajowego. Projekt jest komplementarny z projektem "Pomorska Kolej Metropolitalna etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej".

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasta Gdańska) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.

POIiŚ 7.3-36

Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie

252,52

121,15

2013-2015

małopolskie

Gmina Miejska Kraków

Projekt dotyczy budowy ostatniego etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) w kierunku północ – południe (N-S). Projekt obejmuje przede wszystkim budowę torowiska tramwajowego i układu drogowego (ul. Lipska – ul. Wielicka).

POIiŚ 7.3-37

Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach

224,32

106,50

2010-2014

mazowieckie

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Projekt dotyczy zakupu 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych do świadczenia usług przewozowych na liniach obecnie obsługiwanych przez Spółkę oraz liniach, które zostaną uruchomione w przyszłości. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Warszawy i warszawskiego obszaru metropolitalnego.

POIiŚ 7.3-38

Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

595,41

285,68

2012-2015

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt polega na dostawie 85 szt. tramwajów niskopodłogowych, w tym 50 szt. tramwajów dwukierunkowych, 5 tramwajów jednokierunkowych wieloczłonowych z elektrycznie sterowanym napędem wykorzystującym silniki prądu przemiennego oraz 30 szt. tramwajów jednokierunkowych o długości 19,3 m. Zakupione tramwaje będą mogły obsługiwać linie na całej obecnej i przyszłej sieci tramwajowej w Warszawie w szczególności, podczas napraw i budowy tras tramwajowych. Celem strategicznym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszańców warszawskiego obszaru metropolitalnego, w tym osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.3-39

Zakup 10 spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście

146,87

70,23

2013-2015

pomorskie

Samorząd Województwa Pomorskiego

Projekt obejmuje zakup 10 spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, a także osiedlami tzw. Górnego tarasu Gdańska i Gdyni oraz połączeń Trójmiasta z ważnymi ośrodkami miejskimi Kaszub (Kościerzyna, Kartuzy, Żukowo). Zakup taboru przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych przewozów przez podniesienie komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania i wykorzystanie taboru przystosowanego do osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.3-40

Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych

187,26

89,45

2010-2015

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt polega na dostosowaniu infrastruktury tramwajowej do eksploatacji tramwajów niskopodłogowych w ciągu ulicy Obozowej oraz części trasy Piaski – Kielecka obejmującej skrzyżowanie Niepodległości/Nowowiejska, skrzyżowanie Chałubińskiego/Al. Jerozolimskie oraz odcinek alei Jana Pawła II oraz Ronda ONZ do ul. Elektoralnej. Ponadto, projekt obejmuje modernizację podstacji trakcyjnych wraz z układami kablowymi.

POIiŚ 7.3-41

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej

242,83

116,48

2012-2014

mazowieckie

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Projekt dotyczy modernizacji 77 szt. EZT do obsługi przewozów pasażerskich na obszarze woj. mazowieckiego.

POIiŚ 7.3-42

Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej

119,83

57,43

2013-2015

małopolskie

Samorząd Województwa Małopolskiego

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego, niskopodłogowego, kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń w aglomeracji krakowskiej. Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla usprawnienia przedmiotowych połączeń przy jednoczesnym świadczeniu wysokiej jakości usług. Zastąpienie części starego, wyeksploatowanego taboru nowoczesnym, podniesie atrakcyjność i standard komunikacji kolejowej w aglomeracji, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżujących pasażerów w tym osób niepełnosprawnych, starszych i osób z małymi dziećmi, wzmocni konkurencyjność wobec transportu indywidualnego.

POIiŚ 7.3-47

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II

172,20

64,90

2013-2015

śląskie

Tramwaje Śląskie S.A.

Projekt zakłada modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej zgodnie z planami rozwoju układu komunikacyjnego Metropolii. W ramach tych zadań przewiduje się m.in. zakup nowego taboru tramwajowego z częściowo niską podłogą, przebudowę torowisk, modernizację sieci trakcyjnej, budową myjni oraz systemem sterowania ruchem tramwajowym.

POIiŚ 7.3-50

Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej

363,85

175,08

2013-2015

małopolskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Projekt składa się z dwóch komponentów: komponentu 1 – zakup 36 sztuk nowoczesnych niskopodłogowych wagonów tramwajowych oraz komponentu 2 – zakup 40 sztuk automatów stacjonarnych do sprzedaży i prolongaty biletów.

Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego poprzez wzrost komfortu podróżowania, poprawę dostępności do usługi przez różne grupy społeczne, a w szczególności osoby z ograniczoną mobilnością, czytelną informację dla podróżnych oraz możliwość sprawnego wniesienia opłaty za przejazd stanowi zachętę do korzystania z komunikacji miejskiej.

Wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego przy jednoczesnym wycofaniu starych wagonów tramwajowych 105Na ma na celu odnowienie floty tramwajowej przewoźnika, wzrost komfortu podróżowania, jak również zmniejszenie emisji hałasu do środowiska oraz oszczędności w zużyciu energii. Zakupiony tabor ma poprawić obsługę przebudowanych i nowych ciągów komunikacyjnych.

Rozbudowa systemu Krakowskiej Karty Miejskiej o kolejne stacjonarne automaty do sprzedaży i prolongaty biletów usprawni dystrybucję biletów z wykorzystaniem sprzedaży elektronicznej, która wśród klientów obecnie cieszy się większą popularnością od formy tradycyjnej i jest bardziej efektywna. Zakupione automaty stacjonarne zapewnią obsługę w zakresie dystrybucji biletów, tam gdzie ruch pasażerski tego wymaga w największym stopniu.POIiŚ 7.3-51

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, etap II

166,07

79,65

2014-2015

mazowieckie

„Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Drugi etap modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego.

Projekt służy podniesieniu jakości świadczenia usług przewozu pasażerskiego, zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, zwiększeniu konkurencyjności publicznego kolejowego transportu osób w stosunku do transportu drogowego, wzmocnieniu funkcji metropolitalnych Warszawy przy jednoczesnym zwiększeniu jej powiązań z otoczeniem regionalnym i zapewnieniu większej spójności regionu przez efektywne, sprawne i wysokiej jakości połączenia kolejowe stolicy z innymi częściami województwa.POIiŚ 7.3-53


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna