Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętuPobieranie 2.78 Mb.
Strona19/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34

Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu

207,24

99,59

2008-2015

mazowieckie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Budowa nowej trasy tramwajowej (ok. 5200 mtp) w ciągu ul. Powstańców Śląskich przyczyni się do poprawy obsługi komunikacją tramwajową mieszkańców Warszawy oraz umożliwi korzystanie z ekologicznego środka transportu, jakim jest tramwaj, mieszkańcom dzielnicy Bemowo. Trasa tramwajowa będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. nowobudowane przystanki będą wyposażone w pochylnie ułatwiające wejście na płaszczyznę przystankową z poziomu ulicy, pasy bezpieczeństwa oraz ostrzegawcze wyczuwalne również przez osoby niedowidzące oddzielające krawędź peronu od płaszczyzny przystanku. Na odcinkach szlakowych zastosowane zostanie torowisko z tłumiącą hałas zabudową trawiastą, zaś węzły rozjazdowe wykonane zostaną w konstrukcji bezpodsypkowej zapewniającej większą trwałość i stabilność torów. Sygnalizacja świetlna zapewniać będzie co najmniej częściowy priorytet dla tramwajów, a najbardziej obciążone relacje skrętne posiadać będą własne, wydzielone tory, co przyniesie oszczędność w czasie podróży dla pasażerów. Ponadto, w związku ze zużyciem technicznym budynków i sprzętu zaplecza technicznego oraz wymianą taboru na nowoczesne wagony niskopodłogowe konieczna jest modernizacja obiektów oraz wymiana sprzętu zaplecza technicznego, która umożliwi prawidłową obsługę i eksploatację tramwajów. Ponadto w ramach projektu planowany jest zakup 6 sztuk tramwajów technicznych wraz z doczepami i wyposażeniem specjalistycznym.

 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 7.3-49

Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

146,00

70,03

2013-2015

małopolskie

Gmina Miejska Kraków

Przedmiotem projektu jest modernizacja zdegradowanych torowisk oraz nawierzchni jezdni, w których się znajdują, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie Krakowa. W ramach tego zadania planowana jest modernizacja ok. 16,3 km pojedynczego toru i sieci trakcyjnej oraz 2 podstacji trakcyjnych. Inwestycja będzie stanowić spójny element całego systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, którego zrealizowana do tej pory część już znacząco wpływa na zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych.

Zdegradowane torowiska tramwajowe, dopuszczone są do ruchu warunkowo, z obowiązującymi licznymi ograniczeniami prędkości, uniemożliwiającymi świadczenie usług transportu publicznego na odpowiednim poziomie, tj. bez ryzyka wypadków, bądź innych incydentów powodujących zatrzymania ruchu tramwajowego. W odniesieniu do tych torowisk występuje realne niebezpieczeństwo trwałego wyłączenia z eksploatacji niektórych ich odcinków. Modernizacja zdegradowanych torowisk tramwajowych wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży oraz przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej wewnątrz całej metropolii.POIiŚ 7.3-52

Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów aglomeracji Warszawskiej

349,66

167,72

2014-2015

mazowieckie

„Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Zakup 12 szt. nowych, pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na terenie województwa mazowieckiego. Zakupione pociągi będą kursowały na terenie Województwa Mazowieckiego poprzez aglomerację warszawską. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów oraz przyczyni się do częściowego skrócenia czasu przejazdów w nowych pociągach na wybranych relacjach. Podniesienie jakości usług przyczyni się do podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego i przeniesienia części ruchu z transportu drogowego.

POIiŚ 7.3-54

Zakup nowoczesnego taboru tramwajowego dla zwiększenia konkurencyjności transportu publicznego w Łodzi

184,50

88,50

2014-2015

łódzkie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o

Przedmiotem projektu jest zakup 22 niskopodłogowych tramwajów, wraz z wyposażeniem dodatkowym. Projekt jest komplementarny z projektem „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia –Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.

 

Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 7.5-1

Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

175,00

143,00

2009-2015

śląskie

opolskie


RZGW Gliwice

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Gliwice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-2

Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

25,95

21,80

2009-2012

dolnośląskie

opolskie


RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-4

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo dolnośląskie

58,13

49,29

2011-2015

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-5

Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

76,65

64,92

2012-2015

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-6

Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

81,89

67,96

2011-2015

opolskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-7

Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III kl. drogi wodnej. Etap I

14,01

11,34

2012-2015

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-15

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry - prace przygotowawcze

3,19

2,71

2013-2015

zachodniopomorskie

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Projekt zakłada pełne wdrożenie usług informacji rzecznej RIS na dolnym odcinku rzeki Odry. Jest uzupełnieniem realizowanego w latach 2011-2013 projektu Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry. W ramach pełnego wdrożenia system zostanie rozszerzony terytorialnie o odcinek od m. Ognica do m. Hohensaaten, tj. o 30 km. Pozwoli to na utworzenie jednolitego szlaku żeglownego o tych samych parametrach jakościowych na trasie Szczecin - Berlin. Ponadto poprawiona zostanie funkcjonalność systemu poprzez zastosowanie nowych technologii (np. obrazowania radarowego) oraz zaoferowanie użytkownikom nowych usług. Ponadto w ramach pełnego wdrożenia usług RIS na Dolnej Odrze powstanie nowa siedziba Centrum RIS.

POIiŚ 7.5-16

Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II – prace przygotowawcze

6,00

2,00

2014-2015

opolskie

RZGW Gliwice

Projekt dot. prac przygotowawczych dla projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację dwóch śluz: Nowa Wieś i Sławięcice, na Kanale Gliwickim, których nie objęto pracami programowymi realizowanymi w ramach POIiŚ, w latach 2007-2013. Uwzględniono wówczas 4 śluzy z 6-ciu śluz bliźniaczych zlokalizowanych na kanale. Modernizacja wszystkich śluz poprawi ich niezawodność techniczną i podniesie przepustowość drogi wodnej. Projekt ma bardzo ważne znaczenie transportowe dla żeglugowego wykorzystania drogi wodnej Odry, łączącej Śląsk z portami Szczecin-Świonoujście, drogami wodnymi Kanału Gliwickiego i Odry.

POIiŚ 7.5-17

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie – prace przygotowawcze

9,00

7,54

2009-2015

opolskie

RZGW Wrocław

Projekt dot. prac przygotowawczych dla projektu inwestycyjnego obejmującego trzy niezależne przedsięwzięcia; w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach. Realizacja projektu przyczyni się do powstrzymania regresu żeglugi śródlądowej oraz poprawy parametrów Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinkach będących pod wpływem jazów Januszkowice, Wróblin i Zwanowice. Projekt spowoduje poprawę stanu technicznego tych jazów oraz poprawę warunków ich eksploatacji poprzez:– przebudowę modernizacyjną jazów sektorowych na jazy klapowe z napędem hydraulicznym i automatycznym oraz zdalnym sterowaniem, a także niezbędną infrastrukturą mechaniczną, elektryczną i instalacyjną;– przebudowę części konstrukcji betonów filarów i przyczółków wraz z konstrukcjami przepławek dla ryb dwuśrodowiskowych;– przebudowę sterowni jazowej oraz maszynowni na koronach przyczółków i filarów;– wykonanie nowej (Januszkowice, Zwanowice) lub remont istniejącej (Wróblin) kładki pieszo-rowerowej nad jazami;– wykonanie kładek komunikacyjnych w Januszkowicach i Wróblinie od jazów do osiedli przystopniowych;– remont ubezpieczeń tam rozdzielczych i poszurów;– korektę i ubezpieczenie linii brzegowej w rejonie jazów;– wykonanie lub remont obiektów towarzyszących (place i drogi dojazdowe, obiekty energetyczne, nabrzeża przeładunkowe, zagospodarowanie terenu osiedli).

POIiŚ 7.5-18

Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania - prace przygotowawcze

0,95

0,80

2014-2015

zachodniopomorskie

lubuskie


RZGW Szczecin

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.:

1. "Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania":

- wykonanie koncepcji, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko.

2." Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej":

- przygotowanie koncepcji, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-uzgodnieniowej dla pozostałych odcinków Odry granicznej.


POIiŚ 7.5-19

Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej - prace przygotowawcze

4,00

3,40

2014-2015

dolnośląskie

lubuskie


RZGW Wrocław

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektu pn. „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej” planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.: opracowania techniczne i finansowe, takie jak: studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, koncepcje techniczne, raporty oddziaływania na środowisko.

 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 7.5-3

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – województwo opolskie

60,00

51,00

2011-2014

opolskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-8

Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej – Etap II

26,95

22,91

2012-2015

śląskie

opolskie


RZGW Gliwice

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Gliwice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-9

Modernizacja Stopnia Ujście Nysy – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

118,07

100,36

2012-2015

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-10

Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław – przystosowanie do III kl. drogi wodnej – Etap II

45,00


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna