Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona20/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34

38,25


2011-2014

dolnośląskie

polskie


RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-11

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo opolskie – Etap II

100,00

85,00

2012-2015

opolskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-12

Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej – Etap II

23,55

20,02

2013-2015

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-13

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – województwo dolnośląskie – Etap II

27,00

22,95

2012-2014

dolnośląskie

RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-14

Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej – Etap II

43,37

36,86

2011-2014

dolnośląskie

opolskie

lubuskie


RZGW Wrocław

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.POIiŚ 7.5-20

Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze

2,40

2,04

2014-2015

śląskie

opolskie


RZGW Gliwice

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.:

1. „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych":

- inwentaryzację techniczną Kanału Gliwickiego bez śluz i obiektów związanych z gospodarka wodną;

- inwentaryzację przyrodniczą;

- koncepcję wraz z analizą wariantów i ich kosztów;

- analizę skutków oddziaływania na środowisko.

2. „Modernizacja Kanału Gliwickiego - urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym”:

- inwentaryzację techniczną urządzeń i obiektów związanych z gospodarką wodną Kanału Gliwickiego;

- koncepcję wraz z analizą wariantów i ich kosztów;

- analizę skutków oddziaływania na środowisko.POIiŚ 7.5-21

Modernizacja i budowa obiektów hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej - prace przygotowawcze

7,00

5,95

2014-2015

opolskie

dolnośląskieRZGW Wrocław

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.:

1. „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”:

- studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, koncepcje techniczne, raporty oddziaływania na środowisko (realizacja uzależniona od zakresu zadania i obszaru robót), pomiary geodezyjne wraz z uzyskaniem map do celów projektowych, oceny i badania stanu technicznego obiektów, operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (uzależnione od zakresu zadania), projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

2. „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”:

- opracowania techniczne i finansowe, takie jak: Studium Wykonalności, Wniosek o dofinansowanie, koncepcje techniczne, raporty oddziaływania na środowisko (realizacja uzależniona od zakresu zadania i obszaru robót), pomiary geodezyjne wraz z uzyskaniem map do celów projektowych.

3. „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”:

- opracowania techniczne i finansowe, takie jak: Studium Wykonalności, Wniosek o dofinansowanie, koncepcje techniczne, raporty oddziaływania na środowisko (realizacja uzależniona od zakresu zadania i obszaru robót), pomiary geodezyjne wraz z uzyskaniem map do celów projektowych, oceny i badania stanu technicznego obiektów.


POIiŚ 7.5-22

Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle oraz rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego, modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły - prace przygotowawcze

7,82

6,64

2014-2015

pomorskie

kujawsko-pomorskieRZGW Gdańsk

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020 tj.:

1.„Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 - 847”:

- opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń na realizację robót, w tym przeprowadzenie procedury ooś z opracowaniem raportu i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowli regulacyjnych - ostróg, usytuowanych na brzegu prawym i lewym rzeki Wisły w km 933 - 847.

2. „Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772”:

- opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń na realizację robót, w tym przeprowadzenie procedury ooś z opracowaniem raportu i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowli regulacyjnych - ostróg, usytuowanych na brzegu prawym i lewym rzeki Wisły na odcinku Wełcz - ujście rzeki Brdy, km 847 – 772.

3. „Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 -718”:

- opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń na realizację robót, w tym przeprowadzenie procedury ooś z opracowaniem raportu i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowli regulacyjnych - ostróg, usytuowanych na brzegu prawym i lewym rzeki Wisły na odcinku ujście rzeki Brdy - ujście rzeki Tążyny, km 772 – 718.

4. „Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły”:

- opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń na realizację robót, w tym przeprowadzenie procedury ooś z opracowaniem raportu i inwentaryzacją przyrodniczą. Projekt będzie opracowany dla obiektów:: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo na rzece Nogat, dla obiektu Przegalina na Martwej Wiśle oraz dla obiektu Gdańska Głowa na rzece Szkarpawie.

5. „Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego”:

- przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń na realizację robót, w tym przeprowadzenie procedury ooś z opracowaniem raportu i inwentaryzacją przyrodniczą. Projekt będzie opracowany dla wybranych obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie: jaz Ulgowy, jaz Czersko Polskie, jaz Farny, śluza Miejska oraz szlaku żeglownego rzeki Brdy na terenie miasta Bydgoszcz.


POIiŚ 7.5-23

Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza - prace przygotowawcze

0,50

0,43

2015

kujawsko-pomorskie

RZGW Gdańsk

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektu pn. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza” planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.: opracowanie studium wykonalności stopnia na Wiśle (wstępne), koncepcję programową oraz aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej.

POIiŚ 7.5-24

Modernizacja budowli hydrotechnicznych oraz rewitalizacja szlaku żeglownego na Kanale Bydgoskim, Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2), Warcie (od km 0,0 do km 68,2) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) - prace przygotowawcze

17,50

14,89

2014-2015

kujawsko-pomorskie

wielkopolskie

lubuskie


RZGW Poznań

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.:

1. „Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki”:

- przygotowanie opisu zamówienia publicznego na dokumentację techniczną, projekt budowlany, Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności.

2. „Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy”:

- przygotowanie opisu zamówienia publicznego na dokumentację techniczną, projekt budowlany, Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności.

3. „Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2”:

- przygotowanie opisu zamówienia publicznego na dokumentację techniczną, projekt budowlany, Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności.

4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej":

- przygotowanie opisu zamówienia publicznego na dokumentację techniczną, projekt budowlany, Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności.


POIiŚ 7.5-25

Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego - prace przygotowawcze

0,20

0,17

2014-2015

lubuskie

zachodniopomorskieRZGW Szczecin

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektu pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego” planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.: przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego, projektu wstępnego wraz z koncepcją programową oraz raportu oceny oddziaływania na środowisko.

POIiŚ 7.5-26

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z budową stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle - prace przygotowawcze

2,41

2,05

2014-2015

małopolskie

RZGW Kraków

Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze dla projektów planowanych do realizacji w perspektywie 2014-2020, tj.:

1. „Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych”:

- przygotowanie studium wykonalności oraz raportu OOŚ (oddziaływanie na obszary Natura 2000) dla projektu inwestycyjnego obejmującego skanalizowany odcinek górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600.

2. „Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle”:

- ocenę przydatności dokumentacji archiwalnej dla procesu inwestycyjnego oraz opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej jako elementu przyszłego studium wykonalności.


 

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

 

Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 8.1-1

Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

188,87

160,54

2012-2015

obszar całego kraju

GITD

Projekt zakłada stworzenie sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania fotorejestratorów oraz budowę centrum przetwarzania naruszeń drogowych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby wypadków i ofiar tych wypadków.

POIiŚ 8.1-2.1

Kampanie społeczne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego

11,87

9,37

2010-2014

obszar całego kraju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Projekt dotyczy promocji bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego za pomocą kampanii społecznych wykorzystujących narzędzia reklamowe i PR. Tematy kampanii odnoszą się do obszarów najistotniejszych dla zmniejszenia liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych - używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających dzieci, przestrzegania wyznaczonych limitów prędkości oraz problemu alkoholu. Wymierne efekty kampanii zostały potwierdzone badaniami efektywności i deklaracjami osób z grup docelowych w dziedzinie wzrostu liczby osób zapinających pasy i stosujących urządzenia zabezpieczające dzieci, spadku liczby osób prowadzących pod wpływem alkoholu oraz wzrostu liczby osób przestrzegających obowiązujących limitów prędkości.

POIiŚ 8.1-2.2

Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

4,50

3,83

2013-2014

obszar całego kraju

Instytut Transportu Samochodowego

Celem utworzenia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest doskonalenie polskiego systemu zbierania danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego poprzez pozyskiwanie danych, prowadzenie analiz, propagowanie najlepszych rozwiązań, wskazywanie kierunków dalszych działań i rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utworzona w ten sposób baza pozwoli na określenie skali zagrożeń dla poszczególnych kategorii użytkowników i dróg.

POIiŚ 8.1-2.3

Klub Pancernika Klika w Fotelikach

5,00

4,25

2009-2013

obszar całego kraju

Instytut Transportu Samochodowego

W ramach projektu planuje się działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców dotyczące promocji zabezpieczeń w pojeździe (pasy i foteliki dla dzieci). W efekcie realizacji projektu nastąpi dalszy wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego na temat urządzeń zwiększających bezpieczną jazdę samochodem, co wpłynie na zmianę postaw uczestników ruchu drogowego.

POIiŚ 8.1-3

Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach

22,80

19,35

2009-2011

kujawsko-pomorskie

łódzkie


mazowieckie

świętokrzyskie

wielkopolskie


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Projekt zakłada doposażenie bazy sprzętowej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podległych komendom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Toruniu i Warszawie, poprzez zakup ciężkich samochodów ratownictwa technicznego na drogach (typ. Mega City – dalej SCRd) z wyposażeniem, ciężkich pojazdów ratownictwa technicznego z wyposażeniem (dalej - SCRt). Projekt poprzez doposażenie ww. jednostek pozwoli na udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym, na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo, uzupełniając i istotnie wzbogacając istniejący już system ratownictwa na drogach, w większości prowadzony przez jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Taka konstrukcja systemu ratownictwa na drogach oraz istniejąca struktura organizacyjna PSP pozwoli w połączeniu z odpowiednim nasyceniem ciężkimi pojazdami do ratownictwa technicznego na drogach, pozyskanymi w ramach niniejszego projektu, na efektywne i skuteczne reagowania na pojawiające się zagrożenia.

POIiŚ 8.1-4


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna