Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowejPobieranie 2.78 Mb.
Strona21/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej


24,36

19,67

2009-2010

dolnośląskie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie


W ramach projektu planuje się zakup 20 nowoczesnych, wysokospecjalistycznych pojazdów pożarniczych, przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych na drogach. Realizacja projektu Bezpieczne Południe przyniesie znaczne wzmocnienie potencjału ratowniczego. Uzupełnienie istniejącego systemu ratownictwa o nowoczesne, wysokospecjalistyczne pojazdy ratownicze podniesie jakość działań ratowniczych i poziom bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych Polski południowej.

POIiŚ 8.1-5

Na straży bezpiecznej drogi - doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego

8,40

7,14

2009-2010

lubuskie

pomorskie

zachodniopomorskie


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku


Projekt zakłada doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w samochody specjalne przeznaczone do działań ratowniczych w obrębie dróg woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego poprzez zakup 3 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego SCRt oraz 2 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych do usuwania skutków kolizji drogowych SCRt. Głównymi korzyściami, które zostaną osiągnięte bezpośrednio po wdrożeniu projektu będzie: między innymi skrócenie czasu dojazdu specjalistycznych zespołów ratowniczych do wypadków komunikacyjnych, poszerzenie zakresu specjalistycznych działań ratowniczych oraz efektywności systemu ratownictwa realizowanego przez jednostki PSP oraz poprawa stanu wyposażenia technicznego jednostek PSP w sprzęt ratowniczy do likwidacji skutków wypadków drogowych. Sprzęt stanowiący wyposażenie ciężkich samochodów ratownictwa technicznego będzie służył m.in. do wykonywania dojść do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach, wydobywania osób poszkodowanych z wraków rozbitych pojazdów, udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, zapewnienia należytej – niezbędnej ochrony osobistej ratowników prowadzących działania w strefie bezpośredniego oddziaływania przewożonych substancji niebezpiecznych, oświetlenia miejsc wypadków, przemieszczania samochodów biorących udział w wypadkach drogowych w celu udrażniania ciągów komunikacyjnych.

POIiŚ 8.1-6

Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim

9,41

7,38

2009

lubelskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie


Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku

Komenda Wojewódzka PSP w LublinieKomenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Przedmiotem projektu jest zakup pojazdów wyposażonych w sprzęt służący do usuwania skutków wypadków drogowych na drogach krajowych województwa lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko - mazurskiego. Projekt przewiduje zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu do działań ratowniczych na drogach Północno - Wschodniej Polski. Projekt zapewni szybsze i skuteczniejsze działania w zakresie usług ratowniczych, wpływając bezpośrednio na szansę uratowania zdrowia i życia ofiar wypadków. W związku z natychmiastową interwencją służb ratowniczych, poprzez odpowiednie zabezpieczenie miejsca akcji (oznakowanie, wydzielenie stref niebezpiecznych, wyznaczenie objazdów), nastąpi ograniczenie oddziaływania niepożądanych skutków wypadków i kolizji na uczestników ruchu oraz środowisko naturalne. Dzięki temu zapewnione zostanie normalne funkcjonowanie systemu transportu na drogach krajowych w trakcie obsługi zdarzeń, natomiast normalny stan systemu transportowego będzie przywrócony w krótszym czasie. Użytkownicy dróg będą mieli możliwość sprawniejszego poruszania się , a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych będą mieli zapewnioną szybką i fachową pomoc.

POIiŚ 8.1-7

Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju

50,63

43,04

2010-2011

obszar całego kraju

Komendant Główny Policji

Przedmiotem projektu jest doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowych. Projekt obejmuje zakup specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno - edukacyjnych, oznakowanych radiowozów o podwyższonych parametrach technicznych wraz z urządzeniami rejestrującymi zachowania kierujących pojazdami na drodze, motocykli wraz z dwoma kombinezonami, kaskami i zestawami łączności podkaskowej, specjalistycznych oznakowanych radiowozów typu ‘Furgon’ przeznaczonych do likwidacji skutków katastrof i wypadków drogowych. Zakres niniejszego projektu obejmuje sprzęt wpływający kompleksowo na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w obszarze edukacji, nadzoru nad ruchem drogowym (poprzez dynamiczny sposób pełnienia służby przez patrole Policji, kształtujący bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, a w konsekwencji minimalizujący następstwa wypadków), właściwego oznakowania miejsca wypadku oraz podnoszenia świadomości uczestników ruchu drogowego.

POIiŚ 8.1-8

"Drogi zaufania" - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych

23,72

20,11

2010-2013

obszar całego kraju

GDDKiA

Projekt zakłada realizację społecznej kampanii komunikacyjnej adresowanej do użytkowników dróg krajowych, której celem jest wypracowanie postawy partnerstwa w ruchu drogowym. Działania komunikacyjne skierowane zostaną do użytkowników dróg krajowych, w tym zwłaszcza do społeczności lokalnych w miejscach prowadzenia wzmożonych remontów oraz grup wysokiego ryzyka śmiertelności w wypadkach na drogach krajowych. Projekt wpisuje się w działania Unii Europejskiej zmierzające do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach krajowych oraz Program GAMBIT 2005.

POIiŚ 8.1-9

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I

3,97

3,37

2012

dolnośląskie

mazowieckie

pomorskie

wielkopolskieKW PSP w Warszawie

KW PSP w Poznaniu

KW PSP w Gdańsku

KW PSP we WrocławiuProjekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych w celu usprawnienia dostępu i ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach.

POIiŚ 8.1-10

Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

19,66

6,48

2012-2014

obszar całego kraju

Komenda Główna Policji

Przedmiotem projektu jest doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowych. Projekt obejmuje zakup samochodów osobowych nieoznakowanych z videorejestratorami, motocykli ciężkich na potrzeby szkoleniowe, furgonów „Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego” oraz laserowych mierników prędkości.

POIiŚ 8.1-11

Budujemy miasteczka ruchu drogowego

10,00

8,50

2011-2014

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

łódzkie


małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskiewarmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Projekt „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” dotyczy budowy miasteczek ruchu drogowego w celu propagowania działań mających na celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, poprzez:

a) popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego;

b) kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym;

c) stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową;

d) popularyzowanie roweru jako środka transportu i rekreacji;

e) promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.POIiŚ 8.1-12

Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w obszarze BRD - Etap I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

3,20

2,72

2013-2014

obszar całego kraju

Instytut Transportu Samochodowego

Celem projektu jest utworzenie w Polsce pierwszego, nowoczesnego i interaktywnego centrum edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Centrum pełnić będzie rolę placówki dydaktycznej i rekreacyjnej, w której umieszczone zostanie m. in. miasteczko ruchu drogowego i teren przeznaczony do zabaw edukacyjnych. Rezultatem wdrożenia ww. projektu będzie kształtowanie pozytywnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

POIiŚ 8.1-13

Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

6,65

5,65

2013-2014

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie


małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

śląskie


świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskieKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

(lider projektu)Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych w celu usprawnienia dostępu i ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach.

POIiŚ 8.1-14

Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap III

34,20

29,07

2013-2014

obszar całego kraju

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

(lider projektu)Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu (samochodów ratownictwa technicznego) niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, a tym samym likwidacji skutków zdarzeń w komunikacji drogowej prowadzących do poprawy ruchu drogowego. Pozyskane pojazdy zostaną rozlokowane w komendach miejskich i powiatowych PSP na terenie całego kraju.

POIiŚ 8.1-15

Opracowanie warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach

1,60

1,36

2014-2015

obszar całego kraju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wyniki opracowania warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu drogowego (prace przygotowawcze) zostaną wykorzystane przy formułowaniu zakresów projektów BRD w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

POIiŚ 8.1-16

Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego

15,44

12,75

2014-2015

obszar całego kraju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Celem realizacji projektu jest zmiana zachowań uczestników ruchu drogowego, a w konsekwencji zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych w wypadkach drogowych. Przeprowadzenie kampanii będzie miało na celu promocję bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, wzrost świadomości oraz zmianę nawyków w zakresie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Kampanie będą zachęcały do stosowania pasów bezpieczeństwa, prawidłowego ustawienia zagłówków, przestrzegania obowiązujących limitów prędkości ale wskazywały skutki nie stosowania biernych urządzeń zabezpieczających i przekraczania dozwolonych limitów prędkości.

POIiŚ 8.1-17

Kampania społeczna dotycząca prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu

10,00

8,50

2014-2015

cały kraj

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kampanii o przeciwdziałaniu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, w tym promocję odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania wśród uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę mentalności społecznej dot. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu za pomocą prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych. Kampania będzie realizowana za pomocą emisji spotów w TV oraz informacji w radiu. Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi, tj. Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013, POIiŚ, Polityką Transportową Państwa na lata 2006-2025.

 

Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 8.2-1

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

5 395,80

3 100,00

2011-2014

łódzkie

GDDKiA

Budowa odcinka drogi ekspresowej S8, znajdującego się poza siecią TEN-T.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-3

Budowa drogi ekspresowej S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, obw. m. Kock i Woli Skromowskiej

209,57

161,33

2009-2011

lubelskie

GDDKiA

Budowa obwodnicy miast Kock i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S- 19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z Rzeszowem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt zakończony rzeczowo. Obwodnica oddana do użytku w grudniu 2011 r.POIiŚ 8.2-6

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów

259,52

201,22

2010-2012

podkarpackie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S- 19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z Rzeszowem. (Projekt obejmuje budowę fragmentu drogi krajowej nr 19 do granicy miasta Rzeszów).

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Droga oddana do użytkowania w październiku 2012 r.POIiŚ 8.2-8

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec - Białobrzegi

549,57

388,40

2007-2009

mazowieckie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Warszawa- Rabka.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-9.1

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odcinek realizacyjny: Skarżysko Kamienna - Występa

719,15

504,93

2009-2011

świętokrzyskie

GDDKiA

POIiŚ 8.2-9.2

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc

837,33

629,25

2010-2013

świętokrzyskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Warszawa- Rabka. Projekt zakończony rzeczowo.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-13


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna