Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II - PRACE PRZYGOTOWAWCZEPobieranie 2.78 Mb.
Strona23/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34

Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

10,60

5,35

2007-2014

śląskie

Miasto Chorzów

Projekt polega na wykonaniu prac przygotowawczych dla zadania „Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom – od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II”.

POIiŚ 8.2-41

Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina

29,45

23,01

2009-2015

zachodniopomorskie

Miasto Koszalin

Projekt dot. przebudowy drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach (DK 6 i DK 11) oraz poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Koszalina.

POIiŚ 8.2-43

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2

975,22

460,50

2013-2015

śląskie

Miasto Gliwice

Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej drogę krajową nr 88 z Autostradą A1.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 8.2-2

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Białystok - Międzyrzec Podlaski

1 525,86

307,58

2013-2015

podlaskie

mazowieckie

lubelskie


GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S- 19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z Rzeszowem. (Projekt obejmuje budowę fragmentu drogi krajowej nr 19 do granicy miasta Rzeszów).

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-4

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Lubartów - Kraśnik

1 178,13

237,48

2013-2015

lubelskie

GDDKiA

POIiŚ 8.2-5

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Kraśnik - Stobierna

1 990,94

401,33

2013-2015

lubelskie

podkarpackieGDDKiA

POIiŚ 8.2-7

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Warszawa - Obwodnica Grójca

534,35

109,82

2013-2015

mazowieckie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Warszawa- Rabka.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-10

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego

466,15

29,54

2011-2012

świętokrzyskie

GDDKiA

POIiŚ 8.2-11

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek granica woj. świętokrzyskiego - Kraków

1 382,12

284,06

2013-2015

małopolskie

GDDKiA

POIiŚ 8.2-12

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień - Rabka

928,24

190,78

2013-2015

małopolskie

GDDKiA

POIiŚ 8.2-14

Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu

1 300,00

211,86

2011-2013

zachodniopomorskie

GDDKiA / Miasto Świnoujście

Budowa tunelu w ciągu drogi krajowej nr 93 w Świnoujściu.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA / Miasto Świnoujście) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej.


POIiŚ 8.2-15.2

Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odcinek Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)

2 355,74

1 649,02

2013-2015

dolnośląskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej nr 5 łączącej Wrocław z Poznaniem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-5 zapewni połączenie południowej granicy Polski z Czechami poprzez Wrocław i Poznań z Gdańskiem.


POIiŚ 8.2-15.3

Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo

3 143,14

1 070,90

2011-2013

wielkopolskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej nr 5 łączącej Wrocław z Poznaniem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-5 zapewni połączenie południowej granicy Polski z Czechami poprzez Wrocław i Poznań z Gdańskiem.


POIiŚ 8.2-16.2

Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów bez odc. Kielce - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc

1 918,93

1 343,25

2013-2015

łódzkie

świętokrzyskieGDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi ekspresowej, łączące Sulejów (S-12) z Niskiem (S-19).

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-17

Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów - Nisko

1 569,64

1 098,75

2013-2015

świętokrzyskie

podkarpackieGDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-74, łączącej Sulejów (S-12) z Niskiem (S-19).

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 8.2-33

Budowa obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12

177,23

125,00

2010-2012

łódzkie

GDDKiA

Budowa obwodnicy miasta Opoczno w ciągu drogi krajowej nr 12.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ. Projekt zrealizowany. Obwodnica oddana do ruchu w styczniu 2012 r.


POIiŚ 8.2-42

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II

87,03

53,36

2010-2011

dolnośląskie

Miasto Wrocław

Zakres projektu dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej ulicy Lotniczej, na odcinku ok. 580 m oraz budowy Alei Śląskiej wraz z łącznicami.

 

Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

 

Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 10.1-1.1

Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

219,31

93,92

2008-2014

mazowieckie

PSE S.A.

Odcinek Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew jest częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa. Budowa stacji ma na celu wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w rejonie stolicy.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.


POIiŚ 10.1-1.2

Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

572,23

213,73

2008-2015

mazowieckie

podlaskiePSE S.A.

Odcinki a) Budowa linii 400 kV Narew – Ostrołęka, b) Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV – I etap, c) Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew są częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa. Realizacja odcinków ma na celu wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce centralnej i północno-wschodniej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.


POIiŚ 10.1-1.3

Budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska -Litwa.

487,88

220,13

2008-2015

warmińsko-mazurskie

PSE S.A.

Odcinki a) Budowa 2- torowej linii 400 kV Ełk Bis - Łomża, b) Rozbudowa stacji 220/110 kV Ełk o rozdzielnię 400 kV – etap I i II, c) Budowa Stacji 400 kV Łomża są częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa. Realizacja odcinków ma na celu wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno-wschodniej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.


POIiŚ 10.1-1.4

Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

289,77

120,08

2008-2015

mazowieckie

PSE S.A.

Odcinki a) Budowa 1-torowej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, b) Budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów – I etap są częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa. Realizacja odcinków ma na celu wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce centralnej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.


POIiŚ 10.1-1.5Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna