Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we WrocławiuPobieranie 2.78 Mb.
Strona27/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34

Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

79,34

50,00

2013-2015

dolnośląskie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Projekt zakłada renowację oraz przebudowę zabytkowego budynku, wpisanego razem z Halą Stulecia we Wrocławiu, na Listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Obiekt będzie wykorzystywany na cele wystawiennicze przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. W ramach realizacji projektu zakłada się, poza zewnętrzną renowacją budynku, odtworzenie pierwotnego układu funkcjonalnego obiektu jako budynku wystawowego z uwypukleniem wszystkich jego architektoniczno - przestrzennych wartości. Odtworzeniu podlegać będą jednoprzestrzenne ciągi pomieszczeń z górnym oświetleniem świetlikami w stropodachu, oraz część w strefie głównego wejścia wraz z oświetleniem bocznym. Zostaną udostępnione cztery wysokie sale nakryte kopułami, akcentujące każdy bok budynku. W budynku będzie można swobodnie kształtować wewnętrzną przestrzeń wystawienniczą. Będzie on wyposażony w nowoczesne systemy instalacji i urządzeń.

Projekt posiada strategiczny charakter i jest zgodny z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na poziomie wspólnotowym (UE) oraz na szczeblu krajowym i regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą". 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 11.1-15

Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie

15,62

13,28

2014-2015

mazowieckie

Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Projekt dotyczy obiektu o ogólnopolskim zasięgu oddziaływania, wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii, w którym prezentowane są zbiory sztuki o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Będzie miał on charakter działań rewitalizacyjnych, rewaloryzacyjnych oraz digitalizacyjnych. Złożą się na nie m.in. prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzach Pałacu, jak i na zewnątrz, ale także działania mające na celu poprawę obsługi osób niepełnosprawnych oraz realizacja programów edukacyjnych w ramach programu wirtualnego muzeum. Projekt przewiduje także przeprowadzenie prac o charakterze remontowym oraz serię działań z obszaru ucyfrowienia historycznych zasobów wilanowskiej rezydencji.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, z celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”, celem priorytetu XI POIiŚ: „Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski” oraz z celem 4 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego: „Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”. 

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 11.2-1

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

331,58

143,74

2009-2015

dolnośląskie

Gmina Wrocław

W ramach projektu powstanie Narodowe Forum Muzyki, obiekt o najwyższym światowym standardzie, unikatowy w skali kraju. W skład Forum wejdzie m.in.: sala koncertowa, trzy sale kameralne, studio nagrań oraz przestrzeń wystawiennicza. Nowa sala koncertowa we Wrocławiu ma spełniać najwyższe standardy dla tego typu obiektów. Będzie wyjątkowym w tej części Europy obiektem dorównującym klasą salom światowym, co pozwoli na prezentacje najwyższej jakości przedsięwzięć artystycznych dorobku kultury polskiej i światowej. Duża sala koncertowa będzie największą salą w Polsce przystosowaną do prezentacji muzyki bez nagłośnienia o regulowanej (zamienialnej) naturalnej akustyce.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-3

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - II etap, stan wykończeniowy

174,04

100,62

2009-2012

podlaskie

Województwo Podlaskie

Projekt jest jednym z elementów budowy Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Na realizację projektu obok budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej, składają się także: modernizacja istniejącego Teatru Lalek oraz budowa kina. Obiekt Opery i Filharmonii Podlaskiej będzie miał charakter wielofunkcyjny, w którym prezentowane będą wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych. Koncepcja projektu dotyczy również funkcji wystawienniczej – prezentacja dzieł sztuki. Europejskie Centrum Sztuki – Opera i Filharmonia Podlaska poprzez swoją działalność pozytywnie wpłynie na współpracę przygraniczną z państwami sąsiadującymi na wschodzie z Polską. Projekt wzbogaci ofertę turystyczną oraz zachęci turystów do uczestniczenia i poznawania kręgu kulturowego, zarówno regionu, który charakteryzuje się różnorodnością, jak i kraju.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-4

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

229,12

113,04

2010-2014

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

Projekt polega na budowie instytucji kultury o znaczeniu ponadregionalnym (międzynarodowym). Instytucja ma powstać w Gdańsku, w historycznym miejscu na terenie Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności. Sala BHP, gdzie w 1980 r. zostały podpisane historyczne Porozumienia Sierpniowe wraz z II Bramą Stoczni oraz promenadą wolności – szerokim traktem spacerowym prowadzącym do nabrzeża, stanowić będą jego integralną część. W Europejskim Centrum Solidarności (ECS) mają się znaleźć m.in.: muzeum, biblioteki, sale wykładowe, archiwa. Swoją siedzibę będą tu miały także organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Centrum Solidarności.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-5

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

74,14

31,96

2009-2012

świętokrzyskie

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Projekt przewiduje powstanie wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kultur. Centrum będzie miejscem dla spotkań artystycznych. Przewidywana do budowy sala koncertowa będzie mogła być wykorzystywana do prezentacji koncertów symfonicznych, przedstawień operowych, spektakli taneczno – muzycznych i baletu. Dzięki zainstalowaniu wysokiej klasy aparatury będzie można wykorzystać ją również do prezentacji filmowych. Profesjonalne wyposażenie umożliwi realizacje nagrań archiwalnych, dokumentalnych i płytowych oraz eksperymentalne koncerty łączące instytucje kultury z całego świata.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-6

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

364,78

206,78

2008-2011

mazowieckie

Miasto Stołeczne Warszawa

Centrum Nauki Kopernik (CNK), które powstanie w wyniku realizacji projektu, będzie unikalną w skali kraju instytucją prezentującą współzależności i współdziałanie nauki, kultury i sztuki, co stworzy możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej zarówno w zakresie kultury, jak i tzw. przedmiotów ścisłych. Ukazywanie współdziałania nauki i sztuki wpłynie znacząco na poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy o kulturze i świecie. Ze względu na bogatą ofertę kulturalną, działalność instytucji jest skierowana do szerokiego grona odbiorców z różnych grup wiekowych. Kluczowym elementem służącym wypełnianiu misji CNK będzie ekspozycja składająca się m.in. ze światowej klasy eksponatów artystycznych inspirowanych nauką. Dopełnieniem ekspozycji są sale laboratoryjne i wykładowe oraz działalność CNK polegająca na kreowaniu i koordynowaniu inicjatyw upowszechniających kulturę naukowo-techniczną.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-7

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

265,12

135,19

2012-2014

śląskie

Miasto Katowice

Przedmiotem projektu jest budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, uznanej za wiodącą polską orkiestrę, pełniącej rolę ambasadora kultury, reprezentującą kraj na międzynarodowej scenie artystycznej. Obecna siedziba NOSPR znajduje się w złym stanie technicznym. Obiekt, który powstanie w wyniku realizacji projektu, składał się będzie z głównej Sali koncertowej, Sali kameralnej, części publicznej, części zaplecza, garderób, pomieszczeń gościnnych, pomieszczeń administracyjnych, studia nagrań, pomieszczeń technicznych i magazynów. Głównym celem realizacji inwestycji jest wykorzystanie potencjału Orkiestry oraz zachowanie jej dziedzictwa o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Projekt ma strategiczny charakter i jego realizacja pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi obowiązującymi zarówno na poziomie wspólnotowym (UE), jak również na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizacje i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-8

Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza

29,77

18,28

2010-2012

małopolskie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Teatru, co pozwoli znacząco poprawić standard infrastruktury Teatru, umożliwi realizację większej liczby spektakli, a co za tym idzie przyjęcie większej liczby widzów. Realizacja Projektu obejmuje następujące działania: rozbudowę, remont i przebudowę Małej i Dużej Sceny wraz z instalacjami i przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych; inwestycje w nowoczesne systemy ICT i wizualne oraz wykonanie badań akustycznych po wzniesieniu nowego stropu na widowni Dużej Sceny. W efekcie realizacji celów projektu zapewniona zostanie poprawa już istniejącej infrastruktury ponadregionalnej instytucji kultury i zwiększenie dostępu do kultury.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-9

Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych

20,56

12,30

2010-2012

opolskie

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Przedmiotem projektu jest powiększenie istniejącej powierzchni Filharmonii z przeznaczeniem na koncerty kameralne. Nad powiększoną częścią foyer zaprojektowano taras połączony przeszklonym łącznikiem z istniejąca galerią. Taras pełnił będzie rolę foyer dla sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej i miejsca dla koncertów kameralnych. W wyniku wdrożenia projektu poprawi się stan infrastruktury Filharmonii Opolskiej, przez co poprawie ulegnie jakość oferty oraz wprowadzone zostaną nowe usługi, m.in. krótkie prezentacje audiowizualne z koncertów zamieszczane na stronie internetowej Filharmonii Opolskiej, możliwość łączenia różnych form i gatunków artystycznych, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności koncertów poprzez wykorzystanie multimediów. Poprawie ulegnie również jakość odbioru koncertów poprzez montaż nowego nagłośnienia, multimediów i oświetlenia.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-10

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

65,08

54,58

2010-2012

małopolskie

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Projekt polega na budowie i wyposażeniu wysokiej klasy obiektu kultury na potrzeby Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia luki cywilizacyjnej poprzez wyposażenie jednej z najważniejszych instytucji kultury w wysokiej klasy obiekt, umożliwiający organizację nie tylko koncertów, ale również kameralnych spektakli baletowych.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-11

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

59,52


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna