Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawczePobieranie 2.78 Mb.
Strona4/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze

1,60

1,33

2012-2015

śląskie

Miasto Bytom

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rekultywacji obszarów zdegradowanych (terenów poprzemysłowych) w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia, niezbędnej do skutecznego wnioskowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ - szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac zostanie dookreślony w pre-umowie.

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 2.2-6

Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze

30,79

25,93

2013-2015

śląskie

Gmina Zabrze

Planowane przez Gminę Zabrze prace rekultywacyjne ukierunkowane są na przywrócenie wartości przyrodniczej i odtworzenie krajobrazu, przewidziane do realizacji prace dotyczyć będą obszarów niezurbanizowanych. Gmina Zabrze przez wiele lat była ośrodkiem poprzemysłowym ze względu na dominującą rolę kopalni i hut. Wieloletnia eksploatacja pokładów węgla kamiennego spowodowała ogromne zanieczyszczenia środowiska. Działalność huty Zabrze i innych zakładów poprzemysłowych przekształciła płynącą przez środek miasta rzekę Bytomkę w kanał ścieków technologicznych. W wyniku tych działań nastąpiła erozja umocnień brzegowych oraz zniszczenie gleby.

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 2.2-7

Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini

17,71

15,06

2013-2015

małopolskie

Wojewoda Małopolski

Przedmiotem projektu jest rekultywacja składowiska odpadów po produkcji tlenku glinu zlokalizowanego na terenie Gminy Trzebinia. W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostanie zadanie, którego efektem ekologicznym będzie likwidacja istniejącego zagrożenia dla środowiska oraz przywrócenie terenom zdegradowanym przez przemysł wartości przyrodniczych.

Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO, Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 oraz POIiŚ. 

Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

 

Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 3.1-2.1

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

83,06

70,36

2008-2015

pomorskie

warmińsko-mazurskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania koryt rzek i budowli hydrotechnicznych, w tym na rzece Wiśle (umożliwiających pracę lodołamaczy oraz odprowadzenie wezbraniowych wód do zatoki Gdańskiej). Ważnym celem projektu będzie realizacja systemu monitorowania ryzyka powodziowego, stworzone zostanie narzędzie do zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze Żuław.


POIiŚ 3.1-2.2

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

147,18

122,49

2011-2015

pomorskie

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Efektem projektu będzie podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych kluczowych rzek, w tym rzeki Wisły oraz zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego zabudowy polderowej poprzez modernizację stacji pomp.


POIiŚ 3.1-2.3

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

69,29

57,30

2012-2015

warmińsko-mazurskie

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Efektem projektu będzie podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych kluczowych rzek Żuław, w tym rzeki Elbląg oraz zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego zabudowy polderowej poprzez modernizację stacji pomp.


POIiŚ 3.1-2.4

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Gdańsk

137,01

116,12

2011-2014

pomorskie

Miasto na prawach powiatu Gdańsk

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.Efektem projektu będzie podwyższenie bezpieczeństwa wałów oraz sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego Kanału Raduni, jednego z najważniejszych obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej gmin: Gdańsk i Pruszcz Gdański.


POIiŚ 3.1-2.5

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg

42,32

35,97

2008-2014

warmińsko-mazurskie

Miasto Elbląg

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Efektem projektu będzie podwyższenie bezpieczeństwa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego i prawego brzegu rzeki Elbląg, w tym zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego zabudowy polderowej.


POIiŚ 3.1-2.6

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Powiat Gdański

43,49

36,96

2013-2014

pomorskie

Powiat Gdański

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Gospodarki Wodnej, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Efektem projektu będzie podwyższenie bezpieczeństwa wałów oraz sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego Kanału Raduni, jednego z najważniejszych obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej gmin: Gdańsk i Pruszcz Gdański.


POIiŚ 3.1-4

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

196,54

136,00

2007-2014

tereny nizinne RP

DGLP

Celem projektu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju (16 województw), a uczestniczyć w nim będzie około 190 Nadleśnictw. Zaplanowane działania polegają na budowie lub modernizacji obiektów, których celem jest magazynowanie oraz lokalne rozprowadzanie wody na terenach lasów.

Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę przedsięwzięciem, związanym z małą retencją w lasach. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego małych zlewni w Nadleśnictwach, zminimalizować skutki suszy w ekosystemach leśnych oraz przeciwdziałać powodzi.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą również cele pośrednie polegające na zachowaniu różnorodności biologicznej obszarów wodnobłotnych oraz renaturyzacji bagien i mokradeł.


POIiŚ 3.1-5

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie

172,16

119,00

2007-2015

tereny górskie RP

DGLP

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, reanturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.POIiŚ 3.1-6.1

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

901,09

518,17

2012-2015

dolnośląskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Inwestycja polegająca na modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) jest przedsięwzięciem wielozadaniowym realizowanym przez dwie jednostki tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław. Aby osiągnąć zamierzony efekt, zadania realizowane w ramach Projektu powinny być wdrażane równolegle. Realizacja projektu ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. W wyniku realizacji projektu wykonana zostanie m. in. modernizacja murów oporowych, kanałów (w tym również przystosowanie kanału miejskiego we Wrocławiu do przepuszczenia wielkiej wody kontrolnej) i budowli hydrotechnicznych.

Projekt ma strategiczny charakter. Jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej). Ponadto jest zgodny ze Strategią Gospodarki Wodnej. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Projekt wpisuje się ponadto w Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, w Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego.POIiŚ 3.1-6.2

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)

264,09

171,74

2012-2014

dolnośląskie

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Inwestycja polegająca na modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) jest przedsięwzięciem wielozadaniowym realizowanym przez dwie jednostki tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław. Aby osiągnąć zamierzony efekt, zadania realizowane w ramach Projektu powinny być wdrażane równolegle. Realizacja projektu ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

W wyniku realizacji projektu wykonana zostanie przebudowa obiektów ochrony przeciwpowodziowej, która obejmie prace na rzecz zmniejszenia ryzyka awarii z uwagi na przewężenie hydrauliczne, podwyższenie obwałowań tam, gdzie jest to konieczne oraz prace dla zwiększenia ich stabilności, zwiększenie przepustowości istniejącego Przelewu Odra – Widawa do przepływu wielkości około 300 m3/s. Zadania planowane do realizacji zlokalizowane są na terenie 6 gmin.

Projekt ma strategiczny charakter. Jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej). Ponadto jest zgodny ze Strategią Gospodarki Wodnej. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Projekt wpisuje się ponadto w Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, w Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego.


POIiŚ 3.1-7

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek

116,00

71,18

2013-2015

kujawsko-pomorskie

RZGW Warszawa

Celem projektu są:

a) poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku poprzez wykonanie robót budowlanych obejmujących: śluzę z awanportami, jaz, zaporę czołową, rozbudowę i modernizację automatycznego systemu kontrolono-pomiarowego,

b) zmniejszenie efektu bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb będących celem ochrony obszarów Natura 2000, położonych poniżej i powyżej stopnia wodnego, poprzez przebudowę przepławki dla ryb,

c) poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej zbiornika włocławskiego w rejonie zapory bocznej Borowiczki oraz wałów wstecznych Słupianki i Rosicy, poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska w celu ograniczenia ryzyka zagrożeń ekologicznych (m.in. budowa, odtwarzanie, modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej; poprawa stanu technicznego, utrzymania rzek i infrastruktury gospodarki wodnej). Projekt o znaczeniu ponadregionalnym, realizowany przez jednostkę państwową.


POIiŚ 3.1-8

Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

104,05

82,49

2008-2014

opolskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć przepustowość dla przepływu wielkich wód w dolnym biegu rzeki Nysy Kłodzkiej. Zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miasta Lewin Brzeski i Skorogoszcz oraz mniejszych miejscowości znajdujących się na przedmiotowym odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej.

Projekt ma strategiczny charakter. Jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej). Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej i jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 3.1-9


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna