Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadamiPobieranie 2.78 Mb.
Strona6/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami


7,56

6,42

2009-2011

obszar całego kraju

Ministerstwo Środowiska Departament Edukacji Ekologicznej

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Kształtowanie zachowań proekologicznych wśród społeczeństwa polskiego w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami. Uświadomienie negatywnego wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt ma bezpośrednie znaczenie dla POIiŚ w zakresie założonych celów i działań: przyczynia się do realizacji wskaźnika produktu dla V priorytetu POIiŚ – Liczba projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych.POIiŚ 5.4-6

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

1,80

1,53

2013-2014

podlaskie

Starostwo Powiatowe Hajnówka

Celem projektu jest stworzenie modelowej platformy współpracy, zrzeszającej przedstawicieli lokalnych władz, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów zaangażowanych w prowadzenie gospodarki leśnej oraz ochronę Puszczy Białowieskiej. Zadaniem platformy będzie inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, jak również promowanie zrównoważonego modelu gospodarczego respektującego zarówno oczekiwania lokalnych społeczności, potrzeby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i potrzeby ochrony przyrody.

 

Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

 

Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 6.1-2

Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków

5 714,12

2 826,27

2010-2014

kujawsko-pomorskie

łódzkie


GDDKiA

Budowa odcinków autostrady A1, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami z Gdańskiem. Projekt zakończony rzeczowo.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.

Realizacja wszystkich odcinków w ciągu autostrady A1 zapewni połączenie Gdańska z Katowicami oraz połączenie z Czechami.POIiŚ 6.1-3

Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica

5 859,78

4 652,61

2008-2012

śląskie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-4

Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego

761,66

450,31

2009-2012

mazowieckie

GDDKiA

Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego (w. Choszczówka - w. Ryczołek) na parametrach autostrady w ciągu autostrady A2, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami ze wschodnią granicą z Białorusią.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.


POIiŚ 6.1-5

Budowa autostrady A4, odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"

2 832,34

887,34

2009-2012

małopolskie

GDDKiA

Budowa odcinków autostrady A4, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą państwa z Ukrainą.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.


POIiŚ 6.1-6

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza

5 295,49

2 969,05

2010-2015

małopolskie

podkarpackieGDDKiA

POIiŚ 6.1-7

Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa

4 752,65

2 682,78

2009-2015

podkarpackie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-10

Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie, odcinek węzeł "Konotopa" - węzeł "Puławska" wraz z odcinkiem węzeł "Lotnisko" - Marynarska (S79)

4 153,96

1 919,12

2007-2013

mazowieckie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-2 (wraz z połączeniem z lotniskiem Okęcie), będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej na terenie aglomeracji warszawskiej odcinki autostrady A2.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 6.1-11

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski

2 307,00

1 490,37

2007-2010

zachodniopomorskie

lubuskie


GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-3, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami ze Świnoujściem.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt 6.1-11 - zakończony rzeczowo. Projekt 6.1-12 - zakończony rzeczowo.POIiŚ 6.1-12

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski - Sulechów

2 111,59

1 569,43

2010-2014

lubuskie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-16

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

1 424,82

932,48

2009-2012

wielkopolskie

GDDKiA

Budowa odcinka drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Projekt zakończony rzeczowo.


POIiŚ 6.1-17

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)

1 441,43

1 041,74

2009-2012

pomorskie

GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-7, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 6.1-18

Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odcinek Elbląg – Miłomłyn

1 792,45

1 401,48

2008-2012

warmińsko-mazurskie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-19

Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odcinek Olsztynek (S51) - Nidzica

1 267,19

1 025,46

2009-2012

warmińsko-mazurskie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-24.1

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice

840,79

589,09

2010-2013

łódzkie

mazowieckieGDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-8, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Warszawą.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski "oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt 6.1-25.1 - zakończony rzeczowo.

Projekt 6.1-24.2 - zakończony rzeczowo.

Projekt 6.1-24.1 - w realizacji.

Projekt 6.1-25.2 - w realizacji.


POIiŚ 6.1-24.2

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka

1 928,07

33,82

2009-2012

łódzkie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-25.1

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska

2 799,18

1 575,21

2008-2010

mazowieckie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-25.2

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

1 918,62

1 478,49

2009-2015

mazowieckie

GDDKiA

POIiŚ 6.1-28

Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec

1 208,77

789,68

2010-2014

śląskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-69, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-29

Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa - Łańcut

590,49

439,07

2008-2011

podkarpackie

GDDKiA

Modernizacja drogi krajowej nr 4 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą państwa z Ukrainą.

Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004 -2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie wzmocnionych odcinków dróg.

Projekt zakończony rzeczowo.


POIiŚ 6.1-33

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

(Projekt nie będzie współfinansowany ze środków Budżetu Państwa. Projekt będzie współfinansowany ze środków samorządowych)

753,00

327,01

2010-2013

kujawsko-pomorskie

Miasto Toruń

Budowa nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", pośrednio z trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Toruń) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej.


POIiŚ 6.1-35


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna