Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w GdańskuPobieranie 2.78 Mb.
Strona7/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku


262,39

173,93

2010-2012

pomorskie

GDDKiA

Projekt obejmuje rozbudowę węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7). Projekt jest komplementarny względem realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska projektu pn. „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska”.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ.

Projekt wpisuje się w ciąg komunikacyjny połączenia Portu Lotniczego im. L. Wałęsy w Gdańsku z centrum miasta. Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 6.1-36

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska

149,15

100,39

2010-2011

pomorskie

Gmina Miasta Gdańsk

Projekt obejmuje budowę dwujezdniowej drogi, która zastąpi istniejącą drogę krajową nr 7 (ul. Kartuska) na odcinku od obecnego połączenia z Trasą W-Z do ul. Otomińskiej. Projekt jest komplementarny względem realizowanego przez GDDKiA projektu pn. „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku”.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości układu drogowego.

Projekt stanowi główne połączenie Portu Lotniczego im. L. Wałęsy w Gdańsku z centrum miasta.

Projekt zakończony rzeczowo.


POIiŚ 6.1-37

Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy

1 190,60

929,02

2011-2013

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie


GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Syców - Walichnowy.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski "oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 6.1-39

Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

11,21

5,53

2007-2015

mazowieckie

Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt dotyczy prac przygotowawczych, tzn. przygotowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, a także na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług związanych z inwestycjami, które planowane są do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

POIiŚ 6.1-40

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

226,65

160,90

2007-2015

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

mazowieckie

podlaskie

pomorskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie


GDDKiA

Projekt dotyczy prac przygotowawczych dla projektów drogowych planowanych do realizacji rzeczowej w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji, niezbędnej dla przygotowania do realizacji szeregu inwestycji drogowych zlokalizowanych w ramach docelowej sieci transportowej TEN-T na terenie Polski w ramach 74 umów. Przygotowywane do realizacji w latach 2014-2020 odcinki dróg, przebiegają przez obszar 9 województw, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Prace przygotowawcze będące przedmiotem projektu obejmują opracowanie dokumentacji: przetargowych, przedprojektowych, projektowych i studialnych, a także materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych (np. DUŚ, ZRID).

Okres realizacji projektu 2007-2015.POIiŚ 6.1-41

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

3 898,20

2 796,12

2008-2011

dolnośląskie

GDDKiA

Projekt dotyczy budowy autostrady A8 na odcinku obwodnicy Wrocławia o długości 21,97 km. Projekt zakończony rzeczowo.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski "oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych autostrad.


POIiŚ 6.1-43

Budowa obwodnicy Augustowa

799,60

584,36

2012-2014

podlaskie

GDDKiA

Inwestycja składa się z następujących podzadań:

Podzadanie 1: Budowa obwodnicy Augustowa przez m. Raczki.

Podzadanie 2: Budowa odcinka drogi krajowej nr 8 (klasa G) od węzła "Raczki" do włączenia w drogę wojewódzką 655.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".POIiŚ 6.1-44

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10

339,58

226,51

2008-2009

zachodniopomorskie

GDDKiA

Przedmiotem inwestycji jest budowa południowej dwujezdniowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 13,43 km na parametrach drogi ekspresowej. Projekt zakończony rzeczowo.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".POIiŚ 6.1-45

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5

1 215,69

766,44

2009-2014

wielkopolskie

GDDKiA

Projekt dot. budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania został podzielony na następujące zadania:

- Odcinek I – odcinek od węzła „Poznań Tarnowo Podgórne” („Swadzim”) do węzła „Poznań Zachód” („Głuchowo”) projektowanej drogi S11, oraz odcinek projektowanej drogi S5 w rejonie węzła „Poznań Zachód” („Głuchowo”),

- Odcinek IIA – odcinek od węzła „Poznań Suchy Las” („Złotkowo”) do węzła „Poznań Rokietnica” („Rokietnica”) projektowanej drogi S11,

- Odcinek IIB - odcinek od węzła „Poznań Rokietnica” („Rokietnica”) do węzła „Poznań Tarnowo Podgórne” („Swadzim”) projektowanej drogi S11.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".


 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 6.1-8

Budowa autostrady A18, odcinek Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)

380,66

36,16

2011-2013

lubuskie

dolnośląskieGDDKiA

Budowa autostrady A18, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z autostradą A4.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.


POIiŚ 6.1-9

Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek Kosztowy - Bielsko Biała

921,41

405,40

2013-2015

śląskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-1, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami w Cieszynie z autostradą A1 w Pyrzowicach.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-13

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Legnica - Lubawka

1 078,05

474,32

2013-2015

dolnośląskie

GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-3, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami ze Świnoujściem.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-14

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz

878,97

386,72

2013-2015

kujawsko-pomorskie

GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-15

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz - Żnin

958,39

421,66

2013-2015

kujawsko-pomorskie

GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-20

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk (S10) - Warszawa (S8)

488,72

215,02

2013-2015

mazowieckie

GDDKiA

Budowa odcinków drogi ekspresowej S-7, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-21

Budowa drogi ekspresowej S8/S7 węzeł Opacz - węzeł Łopuszańska

475,38

71,84

2010-2012

mazowieckie

GDDKiA

Budowa wspólnego wylotu drogi ekspresowej S-7 i S-8 z Warszawy w kierunku południowym, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką oraz Wrocław z granica państwa w Budzisku (Litwa).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-7 i S-8 zapewni połączenie Wrocławia z Warszawą oraz Krakowa z Warszawą.POIiŚ 6.1-27

Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Rzeszów - Barwinek

1 706,91

751,00

2013-2015

podkarpackie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z południową granicą w Barwinku ze Słowacją na odcinku objętym transeuropejską siecią transportową tj. Rzeszów – granica ze Słowacją.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-30


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna