Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Południowa obwodnica Warszawy na drodze S2, odcinek Puławska – ZakrętPobieranie 2.78 Mb.
Strona8/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Południowa obwodnica Warszawy na drodze S2, odcinek Puławska – Zakręt


2 993,66

2 095,56

2013-2015

mazowieckie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-2 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej na terenie aglomeracji warszawskiej odcinki autostrady A2.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-31

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Nowa Sól - Legnica (A4)

1 815,39

1 270,77

2013-2015

lubuskie

dolnośląskieGDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-3, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami ze Świnoujściem.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIIŚ 6.1-32.1

Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek Mielno - Gniezno

702,55

66,73

2011-2012

wielkopolskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.1-32.2

Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek Żnin - Mielno

422,65

295,86

2013-2015

kujawsko-pomorskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Realizacja wszystkich odcinków drogi ekspresowej S-5 zapewni połączenie Gdańska z Poznaniem.


POIiŚ 6.1-38

Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady", Jęzor i Bory

46,50

39,00

2012-2014

śląskie

Gmina Jaworzno

Przebudowa DK 79 w Jaworznie obejmującej dwa odcinki drogi klasy GP z obiektami inżynierskimi - odc. Jęzor i odc. Bory.

Projekt dotyczy bezpłatnego odcinka drogi alternatywnej do płatnej autostrady A4, którym odbywa się ruch o SDR wyższym niż na A4 – powyżej 30 tys.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu w pośredni sposób wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.POIiŚ 6.1-42

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z DK Nr 7 z wyłączeniem odc. miejskiego

1 011,12

426,85

2013-2015

mazowieckie

GDDKiA

Budowa wspólnego wylotu drogi ekspresowej S-7 i S-8 z Warszawy w kierunku południowym, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką oraz Wrocław z granica państwa w Budzisku (Litwa).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". 

Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 6.2-3

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski

3 343,74

2 250,51

2010-2014

lubelskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.2-4.1

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok

976,71

10,93

2009-2012

podlaskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą w Budzisku.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Droga oddana do ruchu we wrześniu 2012 r.


POIiŚ 6.2-4.2

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8

401,01

278,09

2009-2012

podlaskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą w Budzisku.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Droga oddana do ruchu we wrześniu 2012 r. 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 6.2-1

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Warszawa (węzeł "Zakręt") - Garwolin

737,13

515,99

2013-2015

mazowieckie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.2-2

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Garwolin - Kurów

824,71

577,30

2013-2016

mazowieckie

lubelskieGDDKiA

POIiŚ 6.2-5

Budowa drogi ekspresowej S12, odcinek Piaski – Dorohusk

1 382,12

967,48

2013-2015

lubelskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej granicą państwa z Ukrainą w Dorohusku z drogą S17.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


POIiŚ 6.2-6

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Lublin (Piaski) – Hrebenne

2 303,53

1 612,47

2013-2015

lubelskie

GDDKiA

Przebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.


 

Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 6.3-1

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

475,82

297,10

2007-2015

obiekty na obszarze całego kraju

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Budowa obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz infrastruktury technicznej łączności, nawigacji i dozorowania.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w pośrednim stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości w portach lotniczych.


POIiŚ 6.3-2

Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

249,54

87,32

2010-2012

pomorskie

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Budowa nowego terminala wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie lotniczym w Gdańsku.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.


POIiŚ 6.3-3

Port lotniczy w Gdańsku - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

102,90

40,60

2009-2012

pomorskie

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Modernizacja infrastruktury lotniskowej w Gdańsku.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.


POIiŚ 6.3-4


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna